jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval autorská řešení hádanek, logických úloh a křížovek 69. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás seznamoval s některými zajímavostmi, které se v řešeních objevily, případně s mým očekáváním, které pasáže by mohly u křížovek a hádanek se stoličkami a židlemi a u logických úloh s židlemi i bez nich činit potíže.

U křížovek jsem konečně na přání křížovkářských požitkářů zakomponoval do křížovek dvojáky a pár výživnějších hledáků, stejně jsme ale všichni věděli, že početná skupina opět nástrahy odhalí. Název díla autora Lístečků a blatiště mohly potrápit. A nadbytečných vetky, Katky a látek se bylo potřeba zbavit.

U hádanek jsem nějaké chytáčky připravil, navíc nějaké problémové pasáže se vždy objeví i bez přičinění autora. V desáté hádance měl druhý dílčí náznak svádět k nevyznačeným klečím, záměrně jsem rozeslal zadání jako obrázek, abyste si ho mohli zvětšit a na webu dvojím kliknutím na zadání lze také získat jeho zřetelné zvětšení. A šestý dílčí náznak měl svádět k řešení "tužidlo Míchy", sedlák z Prodané nevěsty by ale vedl k nesprávné tvorbě, protože by se obnažovalo systémově jinak než u ostatních víceslovných dílčích náznaků. U záhadného nápisu činilo problém i spočítání 80 písmen náznaku. Česká pošta zase ukázala svou kvalitu, po osmi dnech po odeslání dopisu z Olomouce ho dokázala doručit do mé poštovní schránky v Brně, gratuluji.

U logických úloh vedle obvyklého dopředu neznámého optimálního výsledku u optimizeru měly potrápit soutěžící dvě sady kompletních pentomin. Zatímco pro jednu sadu pentomin je dost programů pro řešení přístupných na webu, tak sestavit takový program pro dvě sady by byl velmi složitý a časově náročný úkol, takže nezbývalo než trpělivě kombinovat, což, chápu, pro všechny zrovna zážitek není. U optimizeru bylo otázkou, zda jde do obdélníku umístit 11 židlí tak, aby největší židlemi nepokrytý segment dosáhl menšího obsahu než 3 nebo zda lze do obdélníku umístit dokonce 12 židlí. Obojí šlo. A ještě tu bylo ne úplně jednoduché posouvání židlí v úloze B.

Přeji Vám pěkné dny, Vladimír

Autorské řešení křížovek 69. kola JLA:
ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Nado. - 2. Bakeša. - 3. Ralba; crkot. - 4. Stafa; bujón. – 5. Kauce; kožky. – 6. Antuš; retka. – 7. Tykve; lavka. - 8. Rande; sočit. 9. Kytle; Katka. - 10. Načas; Polná. – 11. Takty; tělka. – 12. Číslo; potit. - 13. Erika; kačka. - 14. Losos; sovka.15. Cihla; latky. – 16. Rolná; režón. - 17. Kyble; kojot. - 18. Líčko; bukša. – 19. Ubohá; vata; Credo. – 20. Barok; neokresaný; bakna. – 21. Kajka (Kadka); Dipteracanthus; konání; falba. – 22. Lít se; Tanikalon; nosit rulík; ceara. – 23. Rdivý; dealerská sleva; raní; linkvor; ušust. - 24. Hakob; Magya; beraní kýta; ankona; palouky; vetka.25. Desoš; Urak; auto; plésati; nunčák; kastony; dekan. – 26. Kárka; goni; trstí; terčíky; osivky; tip Krupy; lenty. - 27. Droga; Goates; trnina; Neamov; dnové; šet; proutí; sesypy; astra. - 28. Cesty; Bles; kočka; Ikoo; levé; rachny; strpěti; seménko; tyčky. – 29. Vysky; Duru; vara; Radonice; stesati; savé; lokna. – 30. Motat; dumati; blať; Bonnier; klnouti; salon; kasta. – 31. Lábat; manina; olovičný; kapitán; íver; volti; rát; osičí. – 32. Čunče; Seasat; glottis; lopta; Ekes; laser. – 33. Sivka; Friheten; brkačka; trdltr; náhlo. - 34. Kanci; kmen Njoro; lelci.35. Malky; Kotane; Kobro. – 36. Kosou; háčky. - 37. Prsky; okolí. - 38. Kolci; karub. – 39. Manka; sejba. – 40. Kavče; výtka. – 41. Sinat; obilí. – 42. Čubat; oškrd. – 43. Látky; kasha. - 44. Mosty; garde.45. Vysoká. – 46. Cedr.

Tajenky: 1. Hrkotky (skrytá ve spodním okraji sedáku, vyznačená je červeně). - 2. Bakeša. - 3. Baroš (skrytá ve svislé ose vnitřní nesouměrné polomozaikovky, vyznačená je zeleně). - 4. Vysoká proutěná stolička (druhá část je skrytá ve svislé ose shodné křížovky a vyznačená je červeně, třetí část je skrytá v levé a pravé části rámu obrazu a vyznačená je červeně). - 5. Proutí. - 6. Dno (skrytá ve dnu sedáku, vyznačená je žlutě). - 7. Osnova. – 8. Oplétání (skrytá vodorovně ve vnitřní nesouměrné polomozaikovce a vyznačená je červeně). – 9. Rutina (skrytá v horním okraji sedáku, vyznačená je červeně).

Řešení hádanek 69. kola JLA:
1. Jívy s ojí, okapi, brouk, štěně, mastos, kličkář - vysoká proutěná stolička.
2. Jakeše styl, étos, Expo, dyzna (dýzna), modus, traro, ulstr u křtu (u aktu), roucho u pláží, déle jak šest let se pod známou starou strukturou houpá židle.
3. Klad mise, strach, řevy, Vlasta, Raise střet po líčku - mladší sestra převrhla starší sestře stoličku.
4. Žáčci, vozíky Jany (Anny), umění, fenek za anýzy, u věznice choti, Valdauf jí, údy, s šíjí zóny Járy, šiji dle Emmy - začínající šoumeni si na scéně vesnického divadla utírají nosy židlemi.
5. Parma, roční kursy, nuda, balustr, opuka, Machado, místo Ličky - jarmarečníkův syn udělal u stromu kamarádovi stoličku.
6. Patroni, kapric, atom, kapr, Olda, Radan, muži, lidi - opatrnická primátorka podala radnímu židli.
7. O Naji (o Uře, o Evě), ženáč, perem, kasídy, s lazurou (s lazurem), pán, po holé, davy, cesty, líčko - naježená (uražená, Evžena) čiperka si dělá z urýpaného loudavce stoličku.
8. Hostie, s kamazy Sever, onaká temnost, incident, ožil ve Stráži člen, Anežka - hostinská má zase v pronajatém hostinci den po Silvestru židle na ježka.
9. S laufy jízdy, kecky, kryt, žold, s losy los barda, pán nohec zná, pýcha Ajky, sochy, sto oper, ráz štol, u ok cíl - slávistické křídlo složilo sparťanského nabíhajícího stopera stoličkou.
10. Pas popa, kolečko, Táni cesta, šediny, pád vod, tužidlo, tichá společnice sedí na dvou židlích.
11. Ledovec, kasolit, (věž i cimolit), ičkari, víno, Vaněk, odér (odor), hlad, pokus, vraník, ovista, líčka - lidovecká (věřící) politička rafinovaně podtrhla spolustraníkovi stoličku.

Prameny k námětům:
SSJČ
převrhnout starší sestře stoličku - vdát se dříve než ona
udělat někomu stoličku - učinit postoj na kolenou a rukou, aby se mohl postavit (dosáhnout, dostat) výše
podat někomu židli - pozvat někoho, aby se posadil
složit někoho stoličkou - podrazit někomu nohy
sedět na dvou židlích - počítat s dvěma možnostmi, neumět se rozhodnout, jedna obojetně, mít dvojí tvář
podtrhnout někomu stoličku - způsobit něčí pád, překvapit někoho úskokem, poškodit někoho, zradit někoho

SNČ
utírat si nos židlí - snažit se rozesmát diváka za každou cenu
mít v hospodě židle na ježka - v hospodě je zavřeno

Zaorálek: Lidová rčení (Academia 2000)
dělat si z někoho stoličku - nevážit si ho, sužovat ho

Německo-český slovník frazeologizmů a ustálených spojení
pod někým se houpá židle - někdo to má nahnuté, nemá to jisté (v určité pozici)

 

Řešení logických úloh 69. kola JLA:

1. Nurikabe
Řešení viz obrázek.

2. Dvojice židlí
Řešení viz obrázek.

3. Mezi mrakodrapy
Řešení viz obrázek.

4. Posouvání židlí
Optimální řešení úlohy A: 1-V, 2-VJ, 3-V a X-ZJ, optimální řešení úlohy B: 4-V, X-S, 2-Z, 1-JV, 4-SZS, 1-ZJ a X-ZJ (viz obrázky).

5. Kaskády se součty
Řešení viz obrázek.

6. Sedmero židlí
Řešení viz obrázek.

7. Šoupání židlemi
Řešení viz obrázek.

8. Židle na ploše
Vlevo nahoře je nejlepší možné řešení za 40 bodů s 12 židlemi a největším segmentem židlemi nepokryté plochy obdélníku o obsahu 2. Vpravo nahoře je druhé nejlepší řešení za 30 bodů s 11 židlemi a největším segmentem židlemi nepokryté plochy obdélníku o obsahu 2, takových segmentů je na ploše kupodivu celkem 15. Židle č. 1 a č. 2 jsou společně od horního okraje obdélníku vzdáleny o 1/3 a mezera mezi židlemi č. 3 a č. 4 je 1/9. Vlevo dole je jedno z třetích nejlepších došlých řešení za 20 bodů s 11 židlemi a největším segmentem židlemi nepokryté plochy obdélníku o obsahu 3, vpravo dole je jedno z došlých řešení s 11 židlemi a největším segmentem židlemi nepokryté plochy obdélníku o obsahu 4, za takové a další horší nejméně s 10 židlemi se přidělovalo 10 bodů.

 Autorem úlohy č. 1 je Stanislav Bulín, č. 2 Imrich Cily, č. 3 Štefan Gašpár, č. 4 Jana Vodičková, č. 5 Zdeněk Vodička, č. 6 Vladimír Jemelík, č. 7 Alois Štěpáník a č. 8 Vladimír Jemelík.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 72. kolo JLA probíhá od 25. dubna do 23. května 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 72. kola JLA, nebo jen zadání křížovky 72. kola JLA, zadání hádanek 72. kola JLA či zadání logických úloh 72. kola JLA. Hodně zdaru a zábavy při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies