jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval předběžné výsledky soutěží v řešení hádanek, logických úloh a křížovek 70. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase Vás seznamoval s tím, jak se Vám dařilo, co dělalo u tématu s kufry a cestami v hlavní roli největší problémy nebo naopak co vám šlo dobře.

U křížovek, ale nejen u nich, většinou poslední kolo ročníku reaguji i na průběžný výsledkový stav, zda je potřeba rozhodit větší nebo menší skupinu řešitelů v čele. Po 69. kole jsme měli v čele pětici řešitelů, za nimi o bod dvojici, takže nějaký pokus o jejich rozhození jsem učinil, ale zda na to několik hledáků a dvojáků plus dva trojáky s látkami a Katkami stačilo, to bylo otázkou. Myslel jsem si, že nejspíše ne, protože kvalita řešitelů je každoročně vysoká a s každým dalším rokem studia jsou posluchači zkušenější. A hledají a nalézají alternativní správná řešení i v místech, kde by to autor vůbec nečekal. Otázkou bylo, zda je hauer coby havíř součástí české slovní zásoby, našel se ale jen jako německé slovo. A Kaťka také nebyla nalezena jako české domácké ženské jméno v uznatelném pramenu. Průběžně mi chodily zprávy od úspěšných řešitelů, že oba výrazy zavrhli, protože je nalezli v cizojazyčných pramenech nebo v překladech cizojazyčných knih nebo přímo jako cizojazyčné výrazy. Tak nakonec jsme měli vítěze tři.

U hádanek jsme měli po 69. kole v čele dvojici luštitelů, za nimi těsně trojici, jeden pokus jsem se zauzlováním cesty k zakleté princezně učinil. K rozmotání bylo potřeba rozvázat dva provazy spojené očkovou spojkou s americkou zkratkou UIAA. Ujaják slouží ke spojení dvou provazů, druhé lano se váže v protisměru na první, proto se mu občas říká protisměrný uzel. Objevilo ho 8 soutěžících, na 3. až 8. místě muselo o pořadí rozhodnout vyřešení obtížnějších hádanek.

U logických úloh se průběžně vytvořilo několik skupinek řešitelů, v boji o zlato je rozdíl tří bodů, jedno lepší řešení se čtverci je oceněno pěti body navíc proti nejblíže horšímu řešení, tak jsem byl zvědavý, jak v minisouboji dopadnou pánové Šťastný a Brož a Staňa Šebesta s Pavlou Sedláčkovou a zda někdo pokoří hranici, o které se téměř všichni vyjadřovali jako o nepřekonatelné. Výsledky se daly očekávat velmi těsné a optimizery přinášejí překvapení celkem pravidelně. Při řazení řešení na hromadu to na první pohled vypadalo, že nejlepší řešení optimizeru objevila řešitelka s devíti čtverci, ale černá políčka v jejím rastru neodpovídala zadání úlohy. Lídr průběžného pořadí optimální řešení neposlal, teď bude záležet na tom, jak dopadl jeho pronásledovatel. No a ten to dal.

Výsledky máte níže, ohlasy na 70. kolo JLA jsou také vyvěšeny, mějte se pěkně, Vladimír

 

Výsledky 70. kola JLA a 14. ročníku JLA

Dlouhodobá soutěž o výhry v eurech

Celkově došlo 165 řešení, neobsazeny jsou kat. KHL, KL a HL, v kat. KH soutěží dva řešitelé. Zápočet se dával v křížovkách za řešení bez ztrátových bodů (byla 4), v hádankách za 10 autorských řešení (bylo jich 8) a v logických úlohách za řešení za 200 bodů (bylo jich 7).

V jednotlivých kategoriích je v bancích po 70. kole u KHL 3500 eur, u KH 1360 eur, u KL a HL po 1400 eurech, u K je v banku 230 eur, u H 250 eur a u L 55 eur.

Stav zápočtů po 70. kole je následující: šestý zápočet v řadě za sebou mají v kat. K: Jaroš a Mirikina a v kat. H: Járová a každý z nich může v dalším kole žádat o výplatu 10 eur, čtvrtý zápočet v řadě za sebou mají v kat. KH: Karpíšek a v kat. H: Kousal a M. Turek, druhý zápočet v řadě za sebou mají v kat. K: Valíček, v kat. H: Říha a Šťastný a v kat. L: Brož a první zápočet do případné řady získává 7 soutěžících, a to v kat. H: Žačok a v kat. L: Drápala, Husar, Marek, P. Sedláčková, Šebesta a Vychovalý ml. Všem blahopřeji a přeji hodně zdaru v získávání dalších zápočtů.

 

Kvalifikační soutěže

Křížovky

V posledním kole 14. ročníku JLA čekaly soutěžící dva chytáky, několik dvojáků a dva trojáky. První chyták byl založen na legendě Sele, tento legendový výraz byl prvním v daném koridoru, takže na první pohled nebylo poznat, zda jde o mládě prasete nebo o slovo s velkým písmenem na začátku. No a Sele byli nakonec zemědělci na savanách ze skupiny Ambundu hospodařící v Angole při dolním toku řeky Cuvo. Jako trojáky posloužily vpisované výrazy LÁTKY a KATKA. Látky šly jednou vepsat jako nádoby na mléko, jednou jako kára a jednou jako tyčky do plotu. Předpokládal jsem, že řešitel bude řešit křížovky shora dolů a sele bude řešit jako 36/1 ČUNČE v sekvenci nádoby na mléko 31/1 LÁTKY (SSJČ) x hltavě pít 35/1 LÁBAT (Slovník podkrkonošského nářečí) x šlehat 30/1 ČUBAT (ČSVaS, heslo 1763.1) x sele 36/1 ČUNČE (SSJČ) x blednout 29/1 SINAT (SČSaA) x jméno doma chovaného zvířete 37/1 SIVKA (NLA) x ptačí mládě 28/1 KAVČE (PSJČ) x samci lovné zvěře 38/1 KANCI (PSJČ) x Marjánka 27/1 MANKA (KNAP 2, heslo Marie). V další pasáži mohl řešitel vepsat jako kulturní trávu pěstovanou pro škrobnatá zrna 7/1 OBILÍ a pasáž dál řešit x červenající se 33/5 RDIVÝ (SSJČ) x kára 6/1 VÝTKA (SSJČ) x domácké ženské jméno 31/5 KATKA (KNAP 2, heslo Kateřina) x setí 5/1 SETBA (SSJČ). Dole v rámu se ale opět nabízela jako ženské jméno 25/5 KATKA (KNAP 2, heslo Kateřina) x český kameraman 5/2 KAREŠ (fdb.cz, heslo Václav Kareš) a znovu tyčky v plotě 19/5 LÁTKY (ČJA 3/90) x úzký můstek přes vodu 7/2 LÁFKA (ČJA 5/254) x velký nos 18/5 FIFÁK (SNČ). Výraz KATKA musel být ovšem vepsán na pozici 21/1 coby skalní útvar nedaleko Kantoru, řešitel se za ním musel vydat do hor Malé Fatry. Proto musel řešitel korigovat ženské jméno na 25/5 JITKA (SSJČ) x český kameraman 5/2 JIREŠ (fdb.cz, heslo Jaromil Jireš) a musel řešit jinak i domácké ženské jméno na pozici 31/5, tuto pasáž nešlo řešit ani jako 31/5 KAJKA (KNAP 2, heslo Kajetána) x 5/1 SEJBA (NLA), protože výraz KAJKA byljiž na pozici 43/1, ani jako 31/5 KADKA (NLA) x 5/1 SEDBA (NLA), protože výraz KADKA je již na pozici 24/1. Celou pasáž musel řešitel změnit na kulturní trávu pěstovanou pro škrobnatá zrna 7/1 OBĚLÍ (ČJA 3/152) x červenající se 33/5 RDĚLÁ (NLA, heslo rdělý, 8. karta) x kára 6/1 LÁTKY (SSJČ, heslo káro) x domácké ženské jméno 31/5 KYTKA (KNAP 2, heslo Markéta). Pak se ovšem musela řešit pasáž s můstkem přes vodu jako 7/2 LAFKA (ČJA 5/254) x tyčky v plotě 19/5 LATKY (ČJA 3/90). A samozřejmě ani nádoby na mléko nemohly zůstat jako látky, nešlo je řešit ani jako LATKY (Kott) x LABAT (Kott), LATKY byly už na pozici 19/5, nešlo je řešit ani jako 36/1 CUNČE (Kott) x šlehat 30/1 CUPAT (Kott) x 35/1 LOPAT Machek, heslo slopati), protože výraz CUPAT byl již na pozici 47/2, správné řešení muselo být nádoby na mléko 31/1 LOTKY (Kott) x hltavě pít 35/1 LOKAT (SSJČ) x šlehat 30/1 SEKAT (ČSVaS, heslo 1763.1) x Sele 36/1 SELLE (CJC 2/871) x blednout 29/1 BĚLAT (ČSVaS, heslo 1824, str. 441, stávat se bledým) x jméno doma chovaného zvířete 37/1 BĚTKA (Sejkanič) x ptačí mládě 28/1 DATLE (PSJČ) x samci lovné zvěře 38/1 DAŇCI (ČSVaS, heslo 826.1) x Marjánka 27/1 MAŇKA (Kott, heslo Maria). Ale třeba těch pět úspěšných soutěžících postupovalo úplně jiným způsobem, v každém případě africký kmen Selle objevila př. Járová a přátelé Jaroš, Karpíšek, Mikuš a Valíček, blahopřeji.

Další chyták byl založený na tom, že u nás existuje vodní plocha Mexiko a nedaleko ní hora Skalka a poblíž hranic Mexika existuje hora Bennie. Těžko říct, zda řešitel postupoval tak, že nejprve vepsal „pojem z oblasti jazzu“ coby 28/2 BEAT (NASCS) nebo nejprve rostliny začínající na stejnou dvojici písmen vepsal 29/2 LEN I LECHA (SSJČ) a tak se dostal k hoře 19/2 BENNIE (mapy.cz) v Kalifornii. Do kříže pasovala tyčka 30/2 ŠPINKA (Šmírbuch, heslo cigareta) a cévnatá rostlina 31/2 BRUNIE (BOT). Toto řešení ztroskotalo na dvojáku ŠPINKA, pápěrka nešla řešit jinak než 33/4 ŠPINKA (ČJA 2/430) x kování u šněrovadel 48/4 ŠPETKY (PSJČ). Takže za Mexikem se nemuselo cestovat za oceán, postačilo zamířit do Jiříkova v Ústeckém kraji. Pasáž se musela řešit „pojem z oblasti jazzu“ 28/2 SKET (NASCS) x jméno domácího zvířete 18/2 ETIKA (Sejkanič) x rostliny začínající na stejnou dvojici písmen 29/2 LEA I LECHA (BOT) x hora poblíž Mexika 19/2 SKALKA (mapy.cz) x tyčka 30/2 ŠPILKA (ČJA 3/95) x rakouský pediatr 20/2 LEINER (VLS) x cévnatá rostlina 31/2 BRUNKA (BOT). Skalku objevilo 15 soutěžících.

Dále se často chybovalo v pasážích s horníkem 22/1 HAJER (SSJČ) x 43/1 KAJKA (SSJČ) x basa 23/1 KAČKA (PSJČ) x druh čepice 42/1 KAČER (SNČ), s výrazem cmrndat 23/2 CÍPRAT (Machek, heslo čmírati) x český herec 32/2 CÍZLER (fdb.cz, heslo Jiří Císler), s rámem 19/1 FRÉMA (NASCS) x cévka 45/1 KATÉTR (SSJČ), se spolutvůrcem bojových látek 26/2 DONNAN (VLS) x roztrhat 35/2 DORVAT (PSJČ), s pastí na ryby 42/2 VĚNTIŘ (Machek) x zpráva 33/2 VĚDOMO (PSJČ) a s malým pozemkem 35/4 POLÍČE (PSJČ) x čínský lidový nástroj 53/1 ČE (CJC 1/458).

Na zápočet bylo potřeba vyřešit křížovky bez ztrátových bodů, což se podařilo čtyřem borcům z celkových 49 soutěžících v tomto kole. A protože tři z nich, jmenovitě Jaroslav Jaroš, Marian Mikuš a Petr Valíček, zdolali bez ztrátových bodů i předchozí čtyři kola, tak na stupních vítězů zaslouženě stanuli svorně na nejvyšším stupínku. Na kvalifikační body dosáhlo 16 z celkových 52 soutěžících. Všem úspěšným soutěžícím blahopřeji.

Pořadí v 70. kole: 0 ztr. b.: Jaroš, Karpíšek (KH), Mirikina, Valíček. – 6: Járová. – 23: Vašinka. – 26: Gašparín, Podzemský, Vlášek. – 27: Kopřiva. – 28: Juráň, Nack, Štefek (KH), Vojník. – 29: Vychovalý ml. – 30: Horák. – 31: Tomanová. – 33: Bureš, Husar. – 34: K. Bednář. – 35: Hrubá. – 36: Pala. – 37: Čechová. - 38: Kolář. – 39: Elév, Slabý, Slavík. – 40: Soukup. - 41: Bonaventura, Hájek, Vlček. – 42: Fiala. – 43. Kohoutová. – 44: Staněk. – 45: Horáček. - 46: Pavlík. – 47: Fabian, Patron. - 48: Dudek. – 49: Kratochvíl, Růčka. – 51: Nádeník. – 52: Střelec, Svoboda. – 54: Urban. – 57: Vodník. – 58: Hajný, Zedník. – 61: Prvák.

Pořadí v roce 2022: 1. – 3. Jaroslav Jaroš, Mirikina (Marian Mikuš) a Petr Valíček 0 ztrátových bodů. – 4. Jaroslav Karpíšek (KH) 1. - 5. Jana Járová 15. – 6. – 8. Jiří Kopřiva, Petr Štefek (KH) a Dušan Vojník 28. – 9. – 11. Pavol Gašparín, Petr Nack a Jiří Vlášek 33. – 12. Pavel Podzemský 35. - 13. Radovan Juráň 41. - 14. Pavol Vychovalý ml. 43. – 15. David Bonaventura 47. – 49: Vašinka. – 84: Slabý. - 89: Tomanová. – 93: Horák. - 101: Bureš. – 109: Růčka. - 110: Kolář, Slavík. – 111: Pavlík. - 114: Fiala. – 115: Hájek. – 116: K. Bednář. – 120: Horáček. - 122: Hrubá. – 129: Soukup. - 131: Čechová. – 136: Pala. – 141: Staněk. - 143: Elév. – 144: Kohoutová. – 145: Vlček. – 160: Fabian. – 166: Patron. - 174: Kratochvíl, Nádeník. – 176: Svoboda. – 180: Urban. – 186: Dudek. – 189: Střelec. - 198: Vodník. – 201: Zedník. - 210: Hajný. – 221: Prvák. – 237: Petriláková (bez 68. a 70. kola). – 246: Husar (bez 68. a 69. kola). - 313: Drápala (pouze 66. a 67. kolo). – 416: M. Turek (pouze 66. kolo).

 

Hádanky

V záměnce při cestě Honzy za zakletou princeznou bylo potřeba rozmotat uzel ujaják, který používají horolezci. Tuto nejtěžší hádanku posledního kola ročníku zdolala osmička soutěžících, mezi nimi i průběžně nejlepší, takže žádné rozhození pořadí uzlem se nekonalo. Nejlehčí hádanku s mistrovou paní, která po narkóze mluvila z cesty, vyřešili všichni. Na zápočet bylo potřeba všech 10 hádanek, což se podařilo osmi z celkových 53 soutěžících v tomto kole.

O pořadí na 3. až 8. místě a na 15. a 16. místě rozhodlo kritérium vyřešení obtížnějších hádanek. Všech 53 hádanek 14. ročníku JLA vyřešila dvojice Jana Járová a Jaroslav Děda Karpíšek a zaslouženě získávají zlato, bronz bere díky správně vyřešené každé ničemě z 66. kola JLA Rado Žačok. Na kvalifikační body dosáhlo 22 z celkových 53 soutěžících. Všem úspěšným soutěžícím blahopřeji.

Pořadí v 70. kole: 10: Járová, Karpíšek (KH), Kousal, Říha, Šťastný, Štefek (KH), M. Turek, Žačok. - 9: Agi, Husar, M. Kokeš, Kožušník, Luskač, Marně, Mikšík, Moskalová, Motyčková, J. Pavelka, Vychovalý ml., Zahajský. – 8: Nepimach. - 7: Beneš. – 6: Beran, Horák. – 5: J. Bednář, Foltas, Pospíšil. - 4: Bartoš, Dudek, Fabian, Hruška, Jezdec. – 3: Dostál, Fiala, Jirout, Kominík, Němeček, Novotná, Urban. - 2: Divák, Fanda, Florián, Plavec, Vávra, Zedník, Žák. – 1: Maskot, Pokus, Prvák, Radouš, Tatar, Učeň, Vodník.

Pořadí v roce 2022: 1. – 2. Jana Járová a Jaroslav Karpíšek (KH) 53. – 3. Radoslav Žačok 52. – 4. – 5. Bohdan Kousal a Miroslav Turek 52. – 6. Šťastný (Bohuslav Plachý) 51. – 7. Antonín Říha 51. – 8. Petr Štefek (KH) 51. – 9. – 14. Ivo Husar, Milan Kožušník, František Luskač, Petr Mikšík, Anna Moskalová a Jan Pavelka 50. – 15. Marně (Věra Kučavová) 49. - 49: Agi (Petr Urbánek). – 46: Nepimach. – 39: Vychovalý ml. – 37: Zahajský. - 36: M. Kokeš, Motyčková. – 35: Foltas. - 24: Bartoš, Dostál. – 23: J. Bednář, Beran, Pospíšil. - 22: Beneš, Fiala. – 21: Němeček. – 19: Horák. – 17: Dudek, Radouš. – 16: Fabian, Hruška, Jirout. – 15: Novotná. – 14: Urban. – 13: Divák, Žák. - 12: Jezdec, Vávra. - 11: Fanda. – 10: Florián, Kominík, Zedník. – 9: Plavec. – 6: Maskot, Prvák. – 5: Pokus, Tatar. – 4: Učeň. – 3: Vodník.

 

Logické úlohy

Nejtěžší úlohou byly Cesty ke kufru, ale o pořadí rozhodovalo dle očekávání řešení optimizeru. S méně jak deseti čtverci se optimizer řešit nedal, ale i s nimi došlo více než deset různých součtů jejich obsahů, přičemž ty s nárokem na více než 10 bodů se lišily vždy jen o 1. A dále pořadím zahýbalo nebývale velké množství přehlédnutí nebo nedodržení zadání. U 1. úlohy spolu nesměly v žádném bodě sousedit 4 kufry, u 4. úlohy byly zadány trojúhelníkové mrakodrapy u každé výšky ve čtyřech různých pozicích a tak se také musely objevit v řešení, u 5. úlohy musely v každé silně orámované oblasti ukazovat šipky různými směry, u 6. úlohy musely být číslice různé i v hlavních úhlopříčkách červeně orámovaných obrazců, u 7. úlohy občas scházel jeden kufr a u 8. úlohy občas šel umístit do rastru ještě jeden čtverec. A tak v průběžném pořadí nezůstal po 70. kole JLA kámen na kameni. Do čela se propracoval a celkovým vítězem se stal Bohumil Brož, který lepším řešením optimizeru předstihl dosud vedoucího Bohuslava Plachého a na třetí pozici se posunul Stanislav Šebesta těsně před Pavlou Sedláčkovou. Na zápočet bylo potřeba získat 200 bodů, což se podařilo sedmi z celkových 64 soutěžících v tomto kole. Na kvalifikační body dosáhlo 30 z celkových 69 soutěžících. Úspěšným soutěžícím blahopřeji.

Pořadí v 70. kole: 200: Brož, Drápala, Husar, Marek, P. Sedláčková, Šebesta, Vychovalý ml. – 195: Carbol. – 190: M. Matějková. – 185: Jiří Konečný, Luskač, Šťastný. – 180: Járová. – 175: Spáčil. – 170: L. Bednář, Buchta, J. Kokeš, M. Kokeš, Kučírek, Milka, Motyčková. – 160: Máchová. – 155: Žabka. – 145: Černá, Rotek. – 125: Chylová. – 120: Musil. – 115: Fojta, M. Sedláčková. – 110: Cily. – 105: J. Bednář. – 100: Čechová, Suchý. – 95: Krupička, Ševčík. - 90: Beránek. - 85: Ježek. – 80: Švec. – 75: Dedková, Zedník. - 70: Dušek. – 65: Fišer, Průša. – 60: K. Bednář, Stejskal. – 55: Křížová. – 50: Elév, Fanda. – 45: Kadlec, Kohoutová. – 40: Ampér. – 35: Florián. – 30: Hajný. – 25: Prvák. – 20: Kominík, Tomanová. – 15: Lachtan, Maskot. – 10: Kotinová, Plavec, Zápasník. - 0: Mareš, Rosa, Učeň.

Pořadí v roce 2022: 1. Bohumil Brož 1041. – 2. Šťastný (Bohuslav Plachý) 1029. – 3. Stanislav Šebesta 992. – 4. Pavla Sedláčková 991. - 5. – 6. Jaromír Drápala a Ivo Husar 981. – 7. František Luskač 966. – 8. Pavel Rotek 960. – 9. Jiří Konečný 956. – 10. – 11. Dan Marek a Pavol Vychovalý ml. 951. - 12. Martina Matějková 948. - 13. Lenka Máchová 918. - 14. Lubor Bednář 901. – 15. Otmar Carbol 859. – 845: Žabka (Jana Vodičková). – 841: Járová. – 840: Kučírek. – 831: Buchta. – 829: Černá. – 801: Milka (bez 69. kola). – 796: Petriláková (bez 70. kola). – 786: J. Kokeš, M. Kokeš, Motyčková. – 722: Spáčil. – 706: Chylová. - 656: Fojta. – 631: Krupička. – 532: Cily. – 519: Beránek. - 516: Křížová. – 513: J. Bednář. - 508: Dušek. – 498: Čechová. - 497: K. Bednář. – 495: Stejskal. – 494: Fišer. – 492: Musil. – 480: Suchý. – 469: Ševčík. – 456: Švec. – 446: M. Sedláčková. - 438: Zedník. – 414: Ježek. - 410: Dedková. – 380: Krajči (pouze 66. a 67. kolo). – 361: Průša (bez 66. kola). - 337: Elév. – 318: Kadlec. - 306: Fanda, M. Turek (pouze 66. a 67. kolo). – 292: Kohoutová. – 261: Ampér. - 253: Tomanová. – 249: Florián. - 230: Hajný. - 211: Prvák. – 187: Kominík. - 180: Marně (pouze 66. kolo). – 173: Lachtan. – 155: Maskot. – 133: T. Matějková (bez 69. a 70. kola). – 120: Plavec. – 90: Rosa, Zápasník. – 55: Učeň. - 50: Kotinová. - 36: Mareš (bez 66. kola).


Výsledek losování o desetkrát deset eur

Ze všech soutěžících, kteří obeslali pět kol 14. ročníku akademie v řešení křížovek, hádanek nebo logických úloh a jsou členové svazu, byla vylosována desítka, která obdrží v roce 2023 po deseti eurech: RNDr. Bohumil Brož, Praha; Imrich Cily, Nový Bohumín; Ing. Pavol Gašparín, Malacky; Petr Mikšík, Ostrava; Petr Nack, Kadaň; MUDr. Josef Růčka, Petřvald; Jiří Spáčil, Praha; Ing. Stanislav Šebesta, Vratimov; Jan Vašinka, Frýdek-Místek a Jiří Vlášek, Praha.


Všem soutěžícím, kteří získali kvalifikační body nebo výhru deset eur, případně obojí, gratulujeme.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 71. kolo JLA začalo 15. února 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 71. kola JLA, nebo jen zadání křížovky 71. kola JLA, zadání hádanek 71. kola JLA nebo zadání logických úloh 71. kola JLA. Termín pro zaslání řešení je do 13. března 2024, hodně zdaru při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies