jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval předběžné výsledky soutěží v řešení hádanek, logických úloh a křížovek 70. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase Vás seznamoval s tím, jak se Vám dařilo, co dělalo u tématu s kufry a cestami v hlavní roli největší problémy nebo naopak co vám šlo dobře.

U křížovek, ale nejen u nich, většinou poslední kolo ročníku reaguji i na průběžný výsledkový stav, zda je potřeba rozhodit větší nebo menší skupinu řešitelů v čele. Po 69. kole jsme měli v čele pětici řešitelů, za nimi o bod dvojici, takže nějaký pokus o jejich rozhození jsem učinil, ale zda na to několik hledáků a dvojáků plus dva trojáky s látkami a Katkami stačilo, to bylo otázkou. Myslel jsem si, že nejspíše ne, protože kvalita řešitelů je každoročně vysoká a s každým dalším rokem studia jsou posluchači zkušenější. A hledají a nalézají alternativní správná řešení i v místech, kde by to autor vůbec nečekal. Otázkou bylo, zda je hauer coby havíř součástí české slovní zásoby, našel se ale jen jako německé slovo. A Kaťka také nebyla nalezena jako české domácké ženské jméno v uznatelném pramenu. Průběžně mi chodily zprávy od úspěšných řešitelů, že oba výrazy zavrhli, protože je nalezli v cizojazyčných pramenech nebo v překladech cizojazyčných knih nebo přímo jako cizojazyčné výrazy. Tak nakonec jsme měli vítěze tři.

U hádanek jsme měli po 69. kole v čele dvojici luštitelů, za nimi těsně trojici, jeden pokus jsem se zauzlováním cesty k zakleté princezně učinil. K rozmotání bylo potřeba rozvázat dva provazy spojené očkovou spojkou s americkou zkratkou UIAA. Ujaják slouží ke spojení dvou provazů, druhé lano se váže v protisměru na první, proto se mu občas říká protisměrný uzel. Objevilo ho 8 soutěžících, na 3. až 8. místě muselo o pořadí rozhodnout vyřešení obtížnějších hádanek.

U logických úloh se průběžně vytvořilo několik skupinek řešitelů, v boji o zlato je rozdíl tří bodů, jedno lepší řešení se čtverci je oceněno pěti body navíc proti nejblíže horšímu řešení, tak jsem byl zvědavý, jak v minisouboji dopadnou pánové Šťastný a Brož a Staňa Šebesta s Pavlou Sedláčkovou a zda někdo pokoří hranici, o které se téměř všichni vyjadřovali jako o nepřekonatelné. Výsledky se daly očekávat velmi těsné a optimizery přinášejí překvapení celkem pravidelně. Při řazení řešení na hromadu to na první pohled vypadalo, že nejlepší řešení optimizeru objevila řešitelka s devíti čtverci, ale černá políčka v jejím rastru neodpovídala zadání úlohy. Lídr průběžného pořadí optimální řešení neposlal, teď bude záležet na tom, jak dopadl jeho pronásledovatel. No a ten to dal.

Výsledky máte níže, ohlasy na 70. kolo JLA jsou také vyvěšeny, mějte se pěkně, Vladimír

 

Výsledky 70. kola JLA a 14. ročníku JLA

Dlouhodobá soutěž o výhry v eurech

Celkově došlo 165 řešení, neobsazeny jsou kat. KHL, KL a HL, v kat. KH soutěží dva řešitelé. Zápočet se dával v křížovkách za řešení bez ztrátových bodů (byla 4), v hádankách za 10 autorských řešení (bylo jich 8) a v logických úlohách za řešení za 200 bodů (bylo jich 7).

V jednotlivých kategoriích je v bancích po 70. kole u KHL 3500 eur, u KH 1360 eur, u KL a HL po 1400 eurech, u K je v banku 230 eur, u H 250 eur a u L 55 eur.

Stav zápočtů po 70. kole je následující: šestý zápočet v řadě za sebou mají v kat. K: Jaroš a Mirikina a v kat. H: Járová a každý z nich může v dalším kole žádat o výplatu 10 eur, čtvrtý zápočet v řadě za sebou mají v kat. KH: Karpíšek a v kat. H: Kousal a M. Turek, druhý zápočet v řadě za sebou mají v kat. K: Valíček, v kat. H: Říha a Šťastný a v kat. L: Brož a první zápočet do případné řady získává 7 soutěžících, a to v kat. H: Žačok a v kat. L: Drápala, Husar, Marek, P. Sedláčková, Šebesta a Vychovalý ml. Všem blahopřeji a přeji hodně zdaru v získávání dalších zápočtů.

 

Kvalifikační soutěže

Křížovky

V posledním kole 14. ročníku JLA čekaly soutěžící dva chytáky, několik dvojáků a dva trojáky. První chyták byl založen na legendě Sele, tento legendový výraz byl prvním v daném koridoru, takže na první pohled nebylo poznat, zda jde o mládě prasete nebo o slovo s velkým písmenem na začátku. No a Sele byli nakonec zemědělci na savanách ze skupiny Ambundu hospodařící v Angole při dolním toku řeky Cuvo. Jako trojáky posloužily vpisované výrazy LÁTKY a KATKA. Látky šly jednou vepsat jako nádoby na mléko, jednou jako kára a jednou jako tyčky do plotu. Předpokládal jsem, že řešitel bude řešit křížovky shora dolů a sele bude řešit jako 36/1 ČUNČE v sekvenci nádoby na mléko 31/1 LÁTKY (SSJČ) x hltavě pít 35/1 LÁBAT (Slovník podkrkonošského nářečí) x šlehat 30/1 ČUBAT (ČSVaS, heslo 1763.1) x sele 36/1 ČUNČE (SSJČ) x blednout 29/1 SINAT (SČSaA) x jméno doma chovaného zvířete 37/1 SIVKA (NLA) x ptačí mládě 28/1 KAVČE (PSJČ) x samci lovné zvěře 38/1 KANCI (PSJČ) x Marjánka 27/1 MANKA (KNAP 2, heslo Marie). V další pasáži mohl řešitel vepsat jako kulturní trávu pěstovanou pro škrobnatá zrna 7/1 OBILÍ a pasáž dál řešit x červenající se 33/5 RDIVÝ (SSJČ) x kára 6/1 VÝTKA (SSJČ) x domácké ženské jméno 31/5 KATKA (KNAP 2, heslo Kateřina) x setí 5/1 SETBA (SSJČ). Dole v rámu se ale opět nabízela jako ženské jméno 25/5 KATKA (KNAP 2, heslo Kateřina) x český kameraman 5/2 KAREŠ (fdb.cz, heslo Václav Kareš) a znovu tyčky v plotě 19/5 LÁTKY (ČJA 3/90) x úzký můstek přes vodu 7/2 LÁFKA (ČJA 5/254) x velký nos 18/5 FIFÁK (SNČ). Výraz KATKA musel být ovšem vepsán na pozici 21/1 coby skalní útvar nedaleko Kantoru, řešitel se za ním musel vydat do hor Malé Fatry. Proto musel řešitel korigovat ženské jméno na 25/5 JITKA (SSJČ) x český kameraman 5/2 JIREŠ (fdb.cz, heslo Jaromil Jireš) a musel řešit jinak i domácké ženské jméno na pozici 31/5, tuto pasáž nešlo řešit ani jako 31/5 KAJKA (KNAP 2, heslo Kajetána) x 5/1 SEJBA (NLA), protože výraz KAJKA byljiž na pozici 43/1, ani jako 31/5 KADKA (NLA) x 5/1 SEDBA (NLA), protože výraz KADKA je již na pozici 24/1. Celou pasáž musel řešitel změnit na kulturní trávu pěstovanou pro škrobnatá zrna 7/1 OBĚLÍ (ČJA 3/152) x červenající se 33/5 RDĚLÁ (NLA, heslo rdělý, 8. karta) x kára 6/1 LÁTKY (SSJČ, heslo káro) x domácké ženské jméno 31/5 KYTKA (KNAP 2, heslo Markéta). Pak se ovšem musela řešit pasáž s můstkem přes vodu jako 7/2 LAFKA (ČJA 5/254) x tyčky v plotě 19/5 LATKY (ČJA 3/90). A samozřejmě ani nádoby na mléko nemohly zůstat jako látky, nešlo je řešit ani jako LATKY (Kott) x LABAT (Kott), LATKY byly už na pozici 19/5, nešlo je řešit ani jako 36/1 CUNČE (Kott) x šlehat 30/1 CUPAT (Kott) x 35/1 LOPAT Machek, heslo slopati), protože výraz CUPAT byl již na pozici 47/2, správné řešení muselo být nádoby na mléko 31/1 LOTKY (Kott) x hltavě pít 35/1 LOKAT (SSJČ) x šlehat 30/1 SEKAT (ČSVaS, heslo 1763.1) x Sele 36/1 SELLE (CJC 2/871) x blednout 29/1 BĚLAT (ČSVaS, heslo 1824, str. 441, stávat se bledým) x jméno doma chovaného zvířete 37/1 BĚTKA (Sejkanič) x ptačí mládě 28/1 DATLE (PSJČ) x samci lovné zvěře 38/1 DAŇCI (ČSVaS, heslo 826.1) x Marjánka 27/1 MAŇKA (Kott, heslo Maria). Ale třeba těch pět úspěšných soutěžících postupovalo úplně jiným způsobem, v každém případě africký kmen Selle objevila př. Járová a přátelé Jaroš, Karpíšek, Mikuš a Valíček, blahopřeji.

Další chyták byl založený na tom, že u nás existuje vodní plocha Mexiko a nedaleko ní hora Skalka a poblíž hranic Mexika existuje hora Bennie. Těžko říct, zda řešitel postupoval tak, že nejprve vepsal „pojem z oblasti jazzu“ coby 28/2 BEAT (NASCS) nebo nejprve rostliny začínající na stejnou dvojici písmen vepsal 29/2 LEN I LECHA (SSJČ) a tak se dostal k hoře 19/2 BENNIE (mapy.cz) v Kalifornii. Do kříže pasovala tyčka 30/2 ŠPINKA (Šmírbuch, heslo cigareta) a cévnatá rostlina 31/2 BRUNIE (BOT). Toto řešení ztroskotalo na dvojáku ŠPINKA, pápěrka nešla řešit jinak než 33/4 ŠPINKA (ČJA 2/430) x kování u šněrovadel 48/4 ŠPETKY (PSJČ). Takže za Mexikem se nemuselo cestovat za oceán, postačilo zamířit do Jiříkova v Ústeckém kraji. Pasáž se musela řešit „pojem z oblasti jazzu“ 28/2 SKET (NASCS) x jméno domácího zvířete 18/2 ETIKA (Sejkanič) x rostliny začínající na stejnou dvojici písmen 29/2 LEA I LECHA (BOT) x hora poblíž Mexika 19/2 SKALKA (mapy.cz) x tyčka 30/2 ŠPILKA (ČJA 3/95) x rakouský pediatr 20/2 LEINER (VLS) x cévnatá rostlina 31/2 BRUNKA (BOT). Skalku objevilo 15 soutěžících.

Dále se často chybovalo v pasážích s horníkem 22/1 HAJER (SSJČ) x 43/1 KAJKA (SSJČ) x basa 23/1 KAČKA (PSJČ) x druh čepice 42/1 KAČER (SNČ), s výrazem cmrndat 23/2 CÍPRAT (Machek, heslo čmírati) x český herec 32/2 CÍZLER (fdb.cz, heslo Jiří Císler), s rámem 19/1 FRÉMA (NASCS) x cévka 45/1 KATÉTR (SSJČ), se spolutvůrcem bojových látek 26/2 DONNAN (VLS) x roztrhat 35/2 DORVAT (PSJČ), s pastí na ryby 42/2 VĚNTIŘ (Machek) x zpráva 33/2 VĚDOMO (PSJČ) a s malým pozemkem 35/4 POLÍČE (PSJČ) x čínský lidový nástroj 53/1 ČE (CJC 1/458).

Na zápočet bylo potřeba vyřešit křížovky bez ztrátových bodů, což se podařilo čtyřem borcům z celkových 49 soutěžících v tomto kole. A protože tři z nich, jmenovitě Jaroslav Jaroš, Marian Mikuš a Petr Valíček, zdolali bez ztrátových bodů i předchozí čtyři kola, tak na stupních vítězů zaslouženě stanuli svorně na nejvyšším stupínku. Na kvalifikační body dosáhlo 16 z celkových 52 soutěžících. Všem úspěšným soutěžícím blahopřeji.

Pořadí v 70. kole: 0 ztr. b.: Jaroš, Karpíšek (KH), Mirikina, Valíček. – 6: Járová. – 23: Vašinka. – 26: Gašparín, Podzemský, Vlášek. – 27: Kopřiva. – 28: Juráň, Nack, Štefek (KH), Vojník. – 29: Vychovalý ml. – 30: Horák. – 31: Tomanová. – 33: Bureš, Husar. – 34: K. Bednář. – 35: Hrubá. – 36: Pala. – 37: Čechová. - 38: Kolář. – 39: Elév, Slabý, Slavík. – 40: Soukup. - 41: Bonaventura, Hájek, Vlček. – 42: Fiala. – 43. Kohoutová. – 44: Staněk. – 45: Horáček. - 46: Pavlík. – 47: Fabian, Patron. - 48: Dudek. – 49: Kratochvíl, Růčka. – 51: Nádeník. – 52: Střelec, Svoboda. – 54: Urban. – 57: Vodník. – 58: Hajný, Zedník. – 61: Prvák.

Pořadí v roce 2022: 1. – 3. Jaroslav Jaroš, Mirikina (Marian Mikuš) a Petr Valíček 0 ztrátových bodů. – 4. Jaroslav Karpíšek (KH) 1. - 5. Jana Járová 15. – 6. – 8. Jiří Kopřiva, Petr Štefek (KH) a Dušan Vojník 28. – 9. – 11. Pavol Gašparín, Petr Nack a Jiří Vlášek 33. – 12. Pavel Podzemský 35. - 13. Radovan Juráň 41. - 14. Pavol Vychovalý ml. 43. – 15. David Bonaventura 47. – 49: Vašinka. – 84: Slabý. - 89: Tomanová. – 93: Horák. - 101: Bureš. – 109: Růčka. - 110: Kolář, Slavík. – 111: Pavlík. - 114: Fiala. – 115: Hájek. – 116: K. Bednář. – 120: Horáček. - 122: Hrubá. – 129: Soukup. - 131: Čechová. – 136: Pala. – 141: Staněk. - 143: Elév. – 144: Kohoutová. – 145: Vlček. – 160: Fabian. – 166: Patron. - 174: Kratochvíl, Nádeník. – 176: Svoboda. – 180: Urban. – 186: Dudek. – 189: Střelec. - 198: Vodník. – 201: Zedník. - 210: Hajný. – 221: Prvák. – 237: Petriláková (bez 68. a 70. kola). – 246: Husar (bez 68. a 69. kola). - 313: Drápala (pouze 66. a 67. kolo). – 416: M. Turek (pouze 66. kolo).

 

Hádanky

V záměnce při cestě Honzy za zakletou princeznou bylo potřeba rozmotat uzel ujaják, který používají horolezci. Tuto nejtěžší hádanku posledního kola ročníku zdolala osmička soutěžících, mezi nimi i průběžně nejlepší, takže žádné rozhození pořadí uzlem se nekonalo. Nejlehčí hádanku s mistrovou paní, která po narkóze mluvila z cesty, vyřešili všichni. Na zápočet bylo potřeba všech 10 hádanek, což se podařilo osmi z celkových 53 soutěžících v tomto kole.

O pořadí na 3. až 8. místě a na 15. a 16. místě rozhodlo kritérium vyřešení obtížnějších hádanek. Všech 53 hádanek 14. ročníku JLA vyřešila dvojice Jana Járová a Jaroslav Děda Karpíšek a zaslouženě získávají zlato, bronz bere díky správně vyřešené každé ničemě z 66. kola JLA Rado Žačok. Na kvalifikační body dosáhlo 22 z celkových 53 soutěžících. Všem úspěšným soutěžícím blahopřeji.

Pořadí v 70. kole: 10: Járová, Karpíšek (KH), Kousal, Říha, Šťastný, Štefek (KH), M. Turek, Žačok. - 9: Agi, Husar, M. Kokeš, Kožušník, Luskač, Marně, Mikšík, Moskalová, Motyčková, J. Pavelka, Vychovalý ml., Zahajský. – 8: Nepimach. - 7: Beneš. – 6: Beran, Horák. – 5: J. Bednář, Foltas, Pospíšil. - 4: Bartoš, Dudek, Fabian, Hruška, Jezdec. – 3: Dostál, Fiala, Jirout, Kominík, Němeček, Novotná, Urban. - 2: Divák, Fanda, Florián, Plavec, Vávra, Zedník, Žák. – 1: Maskot, Pokus, Prvák, Radouš, Tatar, Učeň, Vodník.

Pořadí v roce 2022: 1. – 2. Jana Járová a Jaroslav Karpíšek (KH) 53. – 3. Radoslav Žačok 52. – 4. – 5. Bohdan Kousal a Miroslav Turek 52. – 6. Šťastný (Bohuslav Plachý) 51. – 7. Antonín Říha 51. – 8. Petr Štefek (KH) 51. – 9. – 14. Ivo Husar, Milan Kožušník, František Luskač, Petr Mikšík, Anna Moskalová a Jan Pavelka 50. – 15. Marně (Věra Kučavová) 49. - 49: Agi (Petr Urbánek). – 46: Nepimach. – 39: Vychovalý ml. – 37: Zahajský. - 36: M. Kokeš, Motyčková. – 35: Foltas. - 24: Bartoš, Dostál. – 23: J. Bednář, Beran, Pospíšil. - 22: Beneš, Fiala. – 21: Němeček. – 19: Horák. – 17: Dudek, Radouš. – 16: Fabian, Hruška, Jirout. – 15: Novotná. – 14: Urban. – 13: Divák, Žák. - 12: Jezdec, Vávra. - 11: Fanda. – 10: Florián, Kominík, Zedník. – 9: Plavec. – 6: Maskot, Prvák. – 5: Pokus, Tatar. – 4: Učeň. – 3: Vodník.

 

Logické úlohy

Nejtěžší úlohou byly Cesty ke kufru, ale o pořadí rozhodovalo dle očekávání řešení optimizeru. S méně jak deseti čtverci se optimizer řešit nedal, ale i s nimi došlo více než deset různých součtů jejich obsahů, přičemž ty s nárokem na více než 10 bodů se lišily vždy jen o 1. A dále pořadím zahýbalo nebývale velké množství přehlédnutí nebo nedodržení zadání. U 1. úlohy spolu nesměly v žádném bodě sousedit 4 kufry, u 4. úlohy byly zadány trojúhelníkové mrakodrapy u každé výšky ve čtyřech různých pozicích a tak se také musely objevit v řešení, u 5. úlohy musely v každé silně orámované oblasti ukazovat šipky různými směry, u 6. úlohy musely být číslice různé i v hlavních úhlopříčkách červeně orámovaných obrazců, u 7. úlohy občas scházel jeden kufr a u 8. úlohy občas šel umístit do rastru ještě jeden čtverec. A tak v průběžném pořadí nezůstal po 70. kole JLA kámen na kameni. Do čela se propracoval a celkovým vítězem se stal Bohumil Brož, který lepším řešením optimizeru předstihl dosud vedoucího Bohuslava Plachého a na třetí pozici se posunul Stanislav Šebesta těsně před Pavlou Sedláčkovou. Na zápočet bylo potřeba získat 200 bodů, což se podařilo sedmi z celkových 64 soutěžících v tomto kole. Na kvalifikační body dosáhlo 30 z celkových 69 soutěžících. Úspěšným soutěžícím blahopřeji.

Pořadí v 70. kole: 200: Brož, Drápala, Husar, Marek, P. Sedláčková, Šebesta, Vychovalý ml. – 195: Carbol. – 190: M. Matějková. – 185: Jiří Konečný, Luskač, Šťastný. – 180: Járová. – 175: Spáčil. – 170: L. Bednář, Buchta, J. Kokeš, M. Kokeš, Kučírek, Milka, Motyčková. – 160: Máchová. – 155: Žabka. – 145: Černá, Rotek. – 125: Chylová. – 120: Musil. – 115: Fojta, M. Sedláčková. – 110: Cily. – 105: J. Bednář. – 100: Čechová, Suchý. – 95: Krupička, Ševčík. - 90: Beránek. - 85: Ježek. – 80: Švec. – 75: Dedková, Zedník. - 70: Dušek. – 65: Fišer, Průša. – 60: K. Bednář, Stejskal. – 55: Křížová. – 50: Elév, Fanda. – 45: Kadlec, Kohoutová. – 40: Ampér. – 35: Florián. – 30: Hajný. – 25: Prvák. – 20: Kominík, Tomanová. – 15: Lachtan, Maskot. – 10: Kotinová, Plavec, Zápasník. - 0: Mareš, Rosa, Učeň.

Pořadí v roce 2022: 1. Bohumil Brož 1041. – 2. Šťastný (Bohuslav Plachý) 1029. – 3. Stanislav Šebesta 992. – 4. Pavla Sedláčková 991. - 5. – 6. Jaromír Drápala a Ivo Husar 981. – 7. František Luskač 966. – 8. Pavel Rotek 960. – 9. Jiří Konečný 956. – 10. – 11. Dan Marek a Pavol Vychovalý ml. 951. - 12. Martina Matějková 948. - 13. Lenka Máchová 918. - 14. Lubor Bednář 901. – 15. Otmar Carbol 859. – 845: Žabka (Jana Vodičková). – 841: Járová. – 840: Kučírek. – 831: Buchta. – 829: Černá. – 801: Milka (bez 69. kola). – 796: Petriláková (bez 70. kola). – 786: J. Kokeš, M. Kokeš, Motyčková. – 722: Spáčil. – 706: Chylová. - 656: Fojta. – 631: Krupička. – 532: Cily. – 519: Beránek. - 516: Křížová. – 513: J. Bednář. - 508: Dušek. – 498: Čechová. - 497: K. Bednář. – 495: Stejskal. – 494: Fišer. – 492: Musil. – 480: Suchý. – 469: Ševčík. – 456: Švec. – 446: M. Sedláčková. - 438: Zedník. – 414: Ježek. - 410: Dedková. – 380: Krajči (pouze 66. a 67. kolo). – 361: Průša (bez 66. kola). - 337: Elév. – 318: Kadlec. - 306: Fanda, M. Turek (pouze 66. a 67. kolo). – 292: Kohoutová. – 261: Ampér. - 253: Tomanová. – 249: Florián. - 230: Hajný. - 211: Prvák. – 187: Kominík. - 180: Marně (pouze 66. kolo). – 173: Lachtan. – 155: Maskot. – 133: T. Matějková (bez 69. a 70. kola). – 120: Plavec. – 90: Rosa, Zápasník. – 55: Učeň. - 50: Kotinová. - 36: Mareš (bez 66. kola).


Výsledek losování o desetkrát deset eur

Ze všech soutěžících, kteří obeslali pět kol 14. ročníku akademie v řešení křížovek, hádanek nebo logických úloh a jsou členové svazu, byla vylosována desítka, která obdrží v roce 2023 po deseti eurech: RNDr. Bohumil Brož, Praha; Imrich Cily, Nový Bohumín; Ing. Pavol Gašparín, Malacky; Petr Mikšík, Ostrava; Petr Nack, Kadaň; MUDr. Josef Růčka, Petřvald; Jiří Spáčil, Praha; Ing. Stanislav Šebesta, Vratimov; Jan Vašinka, Frýdek-Místek a Jiří Vlášek, Praha.


Všem soutěžícím, kteří získali kvalifikační body nebo výhru deset eur, případně obojí, gratulujeme.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 72. kolo JLA probíhalo od 25. dubna do 23. května 2024, můžete si otevřít řešení 72. kola JLA, předběžné výsledky křížovky 72. kola JLA a ohlasy na 72. kolo JLA. Došlo přes 170 řešení, děkuji za ně. Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies