jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 67. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 25. května 2022 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 7860 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

Použité prameny
Pouze pro toto 67. kolo JLA si v použitých pramenech pro rok 2022 doplňte do PO Bachmannová: Slovník podkrkonošského nářečí (Academia 2016) a Slovník spisovatelů Latinské Ameriky (Libri 1996). Nebudete potřebovat z PD těchto 12 pramenů: ETK, Sokol, MEA, MELH, SAK, ESGV, EPM, LČL, MEH, MSJM, NCS a ZKR-EU, z PO Křížek, Čech: Encyklopedie zbraní a zbroje (Libri 1999) a z elektronických pramenů Kazmířův Slovník valašského nářečí na https://sites.google.com/site/silvestrkazmir/Home. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví. 

67. KOLO

KŘÍŽOVKY

VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 42

Venku už slunce marnotratně zaplavuje pohorskou dědinu. Podél jochu pole přechází šlachovitý gazda, tu se zastaví, tam se ohne, noční vodě cestu do járků prohrnuje. Pole tu osévají po starém obyčeji dávnými sortami obilnin a luštěnin, křibicí, gengelem, špaldou, bérem, tatarkou. Tradičním způsobem se také vysazují zahrádky před chalupami květinami, slézová růže je tu kam pohlédneš, uchovávají staré … (1), keře, … (2), jak se to učili od stařenek a staříčků. … (3) z Jezerného ožila dobytkem a drůbeží, jak vždy bývalo, hospodář zrovna zapřahá pár koníků huculáků do žebřinového vozu. Kolem klátových úlů bzučí včely, ze stráně hlaholí zpěvy ptáků ťuhýky rerevim rerevim vipťú! A od lesa jim odpovídá … (4).

… (5) obrazce křížovek tohoto kola prozrazují, že jej tvoří … (6) neboli … (7). Z naloupaného vrbového proutí ji hotovili převážně … (8) pro svou potřebu, případně pro potřebu sousedů v obci. Výraznou motivací k této formě výroby byla mimo potřebný ekonomický užitek vždy … (9), rukodělná … (10) a cit pro pletařskou technologii. K předávání výrobních zkušeností sloužila většinou … (11) (otec, dědeček, strýček), a to už od útlého věku. Každý domácký … (12) řemeslu nevyučený měl už svá „místa“, kde nacházel dostatečné množství volně přístupné suroviny z divokého vrbí, tedy z vrb rostoucích hojně na zamokřených lukách, podél potoků, tůněk a rybníčků. Při řezání prutů se obvykle čekalo, až opadne … (13). Vhodná doba pro řezání vrbového proutí je od listopadu do února, kdy jsou pruty nejpružnější. Ohebnost se u silnějších prutů zkoušela omotáním kolem zápěstí, u slabých prutů třeba na … (14). Pletařská sezona trvala od prosince do počátku března. Každému výrobci záleželo na tom, aby byl uznáván jako výrobce zručný, kvalitní a spolehlivý. Platila zásada, že každý vyrobený … (15) musel být nejen kvalitní, ale i pěkný. Nekvalita nesnesla … (16). K vyhledání kvalitního výrobce nebyl třeba … (17), protože nejen v obci, ale i v širším regionu panovalo vždy aktuální obecné povědomí o tom, který výrobce a v jakém oboru vyniká.

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:
 2 nesouměrné střídavé polomozaikovky

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Všechny vnitřní rozdělovací linky mají minimálně délku dvou stran základního políčka. Do políčka, ve kterém se křižují tajenky, vepište citoslovce. Skryty jsou 3. (8) a 13. tajenka (4), první je tvořena z jednotlivých písmen, která se vepisují v obou křížovkách jen do základních políček, druhá z dvoupísmenných shluků, které se vepisují do všech ostatních políček. Obě tajenky vypište a vyznačte v obrazci.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. ?9?. - 2. Uklidnit; název francouzského televizního seriálu; nejmladší oddíl triasu. - 3. Druh stoliček; estonský impresionista; domácké ženské jméno; český fotograf; jméno domácího zvířete. - 4. Nezdvořilá žena; obchodní název rumunského textilního materiálu; tioalkohol; jméno českého chemika Wichterleho; italský herec. - 5. Jméno amerického herce Johnsona; lichokopytníci; ruské sídlo; měkkýš.6. ?4?; týkající se určitého ubytovacího zařízení (pokoje); nevolníci; indické město. - 7. Indické mužské jméno; ?6/2?; řád; tmavé; druh jemného japonského hedvábí; jméno jedné z postav ve filmu Lorna Doone.8. Československý šachista; domácké ženské jméno; pankreatinový preparát firmy Röhm & Haas; nerosty; mořenovitá rostlina; jméno českého architekta Hilberta. - 9. Nezelený primitivní organismus; novořecký básník; pohltit; záznamy; čeleď brodivých (slovensky); stoupenci jedné z větví islámu. - 10. Vida; ?1?; herec účinkující ve filmu The Murder of Nicole Brown Simpson; pěšinka; pochybná; co míchá (dle NLA) + český režisér. 11. Španělský neurochirurg; město v USA; dětské vozítko; křídloperka; zbytky po spáleném uhlí (řeřavý popel a saze). – 12. ?5?; žvástal; ?17?; autor Partyzánů; skládat se. – 13. Revírník; herec účinkující ve filmu La grande séduction; název osady nedaleko Šorelova mlýna; míšek; skulinka; spolutvůrkyně televizního seriálu American Experience (Cindy). – 14. Italská filmová střihačka; vesnice poblíž Staré hory; jezero na úpatí Patagonských And; rostlina z čeledi vřesnovitých; nedostatečně prospívající studenti. - 15. ?14?; jistě; vesnice v Konžské demokratické republice; velmi rychlá; jihoamerické lamy (slovensky). – 16. Francouzský spisovatel; vztahující se k určitému lidskému orgánu (staročesky); řemeny na řízení spřežení; maďarský malíř. - 17. ?10?; dítě; marš; zkratka občanského průkazu. - 18. Gruzínský spisovatel; druh parní lokomotivy. – 19. Ryba mající vajíčka.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 11. Mořská ryba; zkratka jednoho ze dnů v týdnu. – 12. Hřmot; umělý jazyk (slovensky). – 13. Dva údery v stepu; pompézní rodinný dům; maorské božstvo. - 14. Dřevěné části ručnic; opice; houby; ?12?. - 15. Druh továrny; padlé zvíře; trikot. – 16. Konírna; anglická rocková skupina; fotbálky; název jedné z epizod filipínského TV seriálu Ipaglaban mo. - 17. V esperantu "pozůstatek"; žesťový dechový hudební nástroj; sentimentální roztouženost; marocká délková jednotka; zápisníky; přinášeč. - 18. Rudlík; vesnice v kentském hrabství; ospalý člověk; koňské plemeno. – 19. Woolcottova přezdívka; japonské město; planetka; jméno vychovatele arciknížete následníka Františka Ferdinanda; neoslovovat nikoho 3. osobou množného čísla; autor sbírky básní Zlaté střely. - 20. Hřebčí nákaza; ves v kutnohorském hejtmanství; ?16?; jinovatka. – 21. Stará ruská jednotka délky; asistent výroby u krátkého filmu Modern Art; obyvatel asijského státu; turecký hudební skladatel; francouzský spisovatel. - 22. Náležející hlavnímu bohu védského náboženství (synové); americký film režiséra Freda Zary; sladké brambory; půlkruh (slovensky). – 23. Jméno domácího zvířete; španělsky "utahat"; francouzsky "ojnice"; vytrvalé byliny; druh jídla (např. z kuřete) + jeskyně. – 24. Český spisovatel; ?11?; hluky; italská herečka; lékařský přístroj. – 25. Pohyby učiněné při chůzi; ?2?; červená (tvář); domácky Vladimir; kráčet s opleteným věncem v rukou.26. Na těsno; omítka; iniciály autora Písně lásky; český malíř; klášter moldavské architektonické školy (přepis názvu dle MČSE). – 27. Žerď (slovensky); vějíř; rumunská hora; houba; loketní výběžek. – 28. Tatarský spisovatel; ?7?; sultánův palác; svrchní oděv kavkazských kozáků (slovensky); název krátkého filmu režiséra Stolera. - 29. ?6/1?; ?15?; myším vlastní; stoupenec preformační teorie. – 30. Vzácný nerost; jméno postavy z Labutího jezera. – 31. ?8?.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2022

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2022 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 67. kolo JLA probíhalo od 28. dubna do 25. května 2022. Otevřít si můžete řešení 67. kola JLA, předběžné výsledky 67. kola JLA a ohlasy na 67. kolo JLA. Zatím došlo přes 160 řešení, děkuji za ně, Vladimír

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies