jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 66. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 16. března 2022 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 7735 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.


Soutěžní podmínky JLA 2022

S podrobnými soutěžními podmínkami JLA ročníku 2022 se má řešitel možnost seznámit na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz nebo si o ně může napsat vedoucímu soutěže. V seznamu pramenů si oproti minulému ročníku zaměňte v PZ KNAP 2 (2010) za KNAP 2 (2017), v PD SNČ (2009) za SNČ (2020) a do PO si doplňte Křížek, Čech: Encyklopedie zbraní a zbroje (Libri, 1999) a Pavlištík: Dřevo, proutí, sláma v tradiční rukodělné výrobě na Podřevnicku (Muzeum jihovýchodní Moravy, 2011). Jen pro 66. kolo JLA si do PO doplňte Augustin: Velká encyklopedie měst a obcí ČR (Arbor Sokolov, 2001) a do elektronických pramenů Slovníky staré češtiny na https://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx. Ze seznamu pramenů nebudete v 66. kole JLA potřebovat z PD těchto 12 pramenů: HUB, ČBS, Sokol, MEA, MELH, ESGV, EPM, SZv, ČNŽ, LČL, RYS 2 a NCS a z elektronických pramenů Kazmířův Slovník valašského nářečí na https://sites.google.com/site/silvestrkazmir/Home a Seznam planetek na https://minorplanetcenter.net//iau/lists/MPNames.html. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví. 

66. KOLO

KŘÍŽOVKY

VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 41

Rutinovaný vypravěč se připletl mezi návštěvníky jedné z chalup. Jizba postaru ozářená pohyblivým, neklidným světlem louče v rozštipci, pod ní … (1) s vodou, do které padají upálené uhlíky. … (2) sedí u pece, … (3) v klíně, a vypravuje, jak šel kdysi na kotárech života běh. Mluví prostě, nehledanými slovy, a přece valašská mluva zní v tom prostoru jako hudba. A lidé až kdesi od Prahy, ze severních Čech či ze Šumavy, kteří se vypravili na Valachy, bezdeše naslouchají svědectví z odešlých časů, jak přetahovaly nad horami. Stařenka vypráví prostě, příběhy prožívá, vyjevuje pravdu pravdoucí, ta nebývá vždycky vyšperkovaná. A oni zmlkají, neznámý svět tu před nimi vystupuje z mlh věků a duše se otevírají rozpomínkám…

Celý tento ročník bude věnován hotovení předmětů z … (4). Toto … (5) nás pětkrát zavede do světa valašské podomácké výroby a … (4) v něm bude hrát hlavní roli. S výrobou březových metel jsme se seznámili před rokem, dnešní … (6) je věnována výrobě proutěných nádob podobných obrazci křížovek v tomto kole. Zdrojem … (4) na proutěné … (7) byla … (8), dříve hojně se vyskytující v přírodě, později pěstovaná ve vrbovištích zvaných … (9), vrbovny či vrbníky, což byly vlastně vrbové … (10). Ke sklizni se používaly nože (šnycary), někdy i … (11), k výrobě se používaly nože (knýpy, křiváky), šídla, „kolky na potlúkání“ a kladiva, někdy dle potřeby další nástroje. Obyčejné … (7) na zemáky či krmivo sice uměl uplést každý hospodář, ale přece jen vyrobit metlu byla proti tomu … (12). Výroba vychází z proplétání osnovy a útku, přičemž pruty tvořící osnovu jsou zakotveny ve dně, nejčastěji v dřevěném kříži vyrobeném z měkkého dřeva, a útek tvoří pruty, které výrobkem vodorovně procházejí; pletení se ukončuje ve vrchním obvodovém věnci. Podle velikosti zamýšleného výrobku se odvíjel … (13) potřebného množství prutů. Sortiment výrobků tvořily zemákové … (7), … (7) na trávu, … (14), ovoce, květiny, ale i na uhlí či během války na přenášení leteckých pum. Košíkáři nabízeli své zboží trhovcům nebo při podomním prodeji, sami je prodávali na trzích v okolí, ale někdy s ním povozem navštívili i vzdálenější … (15). Košíkáři měli v podomácké výrobě na Valašsku nezastupitelné místo, leč v sociální struktuře obce neměli tak výrazné postavení jako výrobci dřevěného nářadí a náčiní nebo výrobci, kteří zpracovávali slámu.


ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:
 2 nesouměrné střídavé polomozaikovky

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Skryty jsou 1. (6), 3. (4), 4. (6), 5. (4), 7. (4), 8. (4) a 10. tajenka (4), z nichž pouze jedna je skryta mimo obrazec křížovkového celku, vypište je a vyznačte nebo uveďte systém jejich skrytí.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Sbírka určitých nahrávek. - 2. Odvléct bicykl; část území obce Rudnianska Lehota. - 3. Název sportovní ankety; jednotka kinematické viskozity; italský mědirytec. - 4. Uvésti do zamilovaného počínání; francouzský politik; posíci; zarovnávané do žádoucího tvaru. - 5. ?15?; dříve užívané příslovce; patřící Taeně; domácké ženské jméno; určitá laboratoř.6. Název chilského thrilleru; lněné tkaniny; německý pianista; jméno herečky Olsen; dopisnice. - 7. Vydělaná kůže; porost dřevin + osoba podílející se na snímku In Between; stabilita; hvězda v souhvězdí Vozky; poslední kurz cenného papíru na burze; právo.8. Péče; jinak; druh líčidla; kapradina (slovensky); buzení; obtížný výstup; papoušek; sídlo v Saúdské Arábii. - 9. Stavět z malty a z cihel; indiánský kmen; tiše; vycházková hůl; autor díla La Magistratura del lavoro; stará německá jednotka objemu; hudební nástroj vyrobený ze dřeva oranžovníku. - 10. Pohlavní buňka; Poldovo; běloruské sídlo; vadně vyslovující člověk; v esperantu "talentovaný"; druh pečiva; ves v okrese Loket. 11. Modly; anglicky "nejslabší"; nositel Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství (Christian René); sopka na ostrově Njazidja; odreagování; pomněnky. – 12. Určitým způsobem zbarvené slepice; natřásání; tankisté; název stolařské firmy ve Fryštáku; jedna z rolí libanonského herce Marca El Khouryho. – 13. Příštipkář; vodní rostliny (staročesky); náš nositel stříbrné medaile olympijského řádu; bantuské sídlo v Namibii; hrnec na mléko. - 14. Španělsky "šídlo"; perličky; mydlářská nádoba; propagačně. - 15. Nedostatečná známka; brouci; latinská plachetnice (anglicky); grafické označení zkratky. – 16. ?11?; ?9?; Tanáškovi. - 17. Jedna z psaných podob synonyma kláštera; mikroby; Istrova práce. - 18. ?14?; anglická zkratka pro dlouhodobý základní úrok. – 19. Pastviny; bavlněná tkanina. - 20. Předložka.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 11. Dílo; domácké mužské jméno. – 12. ?2?; německá řeka. – 13. Krmeliště; význačné středisko Huculů; pohledávka banky u jiné banky. - 14. ?13?; ?6?; angolská vesnice. - 15. Perutě; obec na Frýdecko-Místecku; strom; pojmenovat. – 16. Jedlá houba; patřící režisérovi filmu Pistole; pěvec; mast připravená pomocí vosku. - 17. Bolivijské sídlo; nedostatek chytrosti; hustě pokrýt; inkarnace boha Višnua; Dvořákův spoluhráč. - 18. Varieta kašti bělavé; menší kopice; nehezký člověk; po tu dobu (slovensky); italský barytonista. – 19. Královské paláce; týkající se prachu; druh chromozomové mutace; vůně; doraditel; publikace vydané v Rusku. - 20. Dlažba; účinkující v televizním seriálu Modern Marvels; račí; metoda užívaná v gynekologii; ženské jméno; pleť; praotec národa obývajícího část Kamčatky. – 21. Peří; kobylky; svádění k hříchu (dle Sušila); mravní (slovensky); ozdobné úpravy vlasů ženy; název kulturního zařízení ve vesnici Vigliano Biellese (Cineteatro); černé fleky. - 22. Nápoje; stěhovavý pták; dopravní prostředek pro více osob; západoafrická bohyně považovaná za ochránkyni žen; náležející stoupenci antické filozofické školy; norské sídlo; loterie. – 23. Osobní zájmeno; představitel filmového Dona Diega + určitá stěna v architektuře; v esperantu "jednočlenný"; místo Dydkovy výstavy v Bambergu; oděv (slovensky); ostentativní. – 24. Lidé kmene sídlícího severně od Alp; anglicky "stojící za citování"; zmírnit; herec účinkující ve filmu Hanba; rostlina. – 25. ?12?; antická malířská technika; v esperantu "osel"; olejnaté pryskyřice; hruška.26. Roztavovat kov; zpráva; léky proti rýmě; doba kojení. – 27. Skrblictví; určitým způsobem zbarvený; vydavatel Pindarových básní. – 28. Obyvatelka jedné z částí Košic (slovensky); nevyhovující. - 29. Indický stát. – 30. (V gruzínském prostředí) pořadatel hostiny.

 

HÁDANKY

Moto: První kolo ročníku nebude bez košíků.

1                                 VÝPUSTKA

Co si chlapci malí na jablka vzali?

2                   OBNAŽKA
Trampova sekyra nestíná stromy,
krmiva veselí cizinek budí,
skandály přináší flámy dam s Romy,
části těl ohrady pro koně studí.
Úředník pěkné je číslo dle mého,
vedoucí zamítla supliky jeho.

3                     POSUNKA
Končí čas v náručí Morfea záhy,
zkalení řeky po přívalu sílí,
půda se nelíbí hlupáku z Prahy,
pejskařka dala psu náhubek v cíli.

4                    PŘESUNKA
Manekýn krajíci kolegy sytí,
ty voní po kmínu, on sám je nejí,
nepatří nikomu hromady pití,
obřady bez vína prázdnotou zejí.
Toužil jsem po milé, však si mě vzala,
jinému chlápkovi kopačky dala.

5                ZÁHADNÝ NÁPIS
                  (J: 8 3 2 8 5 4 7 5)
Soused se dlouhý čas láduje rýží,
Facebook a Instagram řeší svou dráhu,
knížka při kabinách leží u lyží,
kladete pularda skřítků na váhu.

Kraviny manželky Bombecka baví,
třešňový likér na dálku lump větří,
zvoníka poslední zvonění znaví,
část zbraně pravici sportovce šetří.

6                    VÝPUSTKA
Plísníš nás neprávem, příbuzný zlobí,
přítel je svěží jak stromy po dešti,
ty tam jsou problémy minulé doby,
nechláchol několik Cikánů z Pešti,
čarovné útroby revíru zdobí
košaté koruny dřevin za Třeští.

7                    ZÁMĚNKA
Zlý pes na vrhače kamenů vrčí,
laici zkoumají platidlo v Číně,
o cashi jednají gauneři v Krči,
zhatil krém výsledek snažení tchýně.
O míč se na hřišti sváděly války,
hráčka se trefila do cíle z dálky.

8                     ODSUVKA
Chválí punk někdejší příznivci techna,
město na Sibiři navštíví hvězda,
nádobě nesvědčí voda ta všechna,
útor znal kanibal, což se mi nezdá.

Úd herce nelení, mim s druhy svými
věčného města zná veškeré scény,
ne tak však hlupačky, ty mezi nimi
nečiní rozdíly, prosté jsou ženy.

9                    PŘESMYČKA
                     (N: 3 5 5, 8 6 5)
Snědý muž hlupáka leká za louží,
kde auto minulo domky po chvíli.
Procházka rakouské armádě slouží,
velitel nestále jevil se Lili.

10                    OBNAŽKA
Grimasa provází ženin blept leda,
oděvy loupily kdekteré mrchy,
čumila žvást všude plno skvrn hledá,
otýpka slámy se dočkala sprchy.
Klepavá příbuzná dělníka drbů
hromadu říkává, nedělá vrbu.

11                  ZÁMĚNKA
Pořízek u jedné z kapradin leží,
cizí skaut pevnostní objekt má v merku,
podmořská říše zná hodin zvuk stěží,
s nůší pro zemáky poslala dcerku
nevlastní matka, když teplota klesla,
však ona si na ně bramborák nesla.

 

LOGICKÉ ÚLOHY

Moto: Bez košů i s košíky lze dnes získat bodíky.

1. Košíkáři a pes
Po přímé silnici jdou proti sobě stálou rychlostí 5 km/hod. dva výrobci košíků vzdálení od sebe 1 km. Současně s jedním z nich ze stejného místa vyběhl pes směrem k druhému z košíkářů. Když k němu doběhl, obrátil se a běžel k prvnímu z košíkářů, u něj se obrátil a běžel k druhému, a tak mezi nimi pendloval, dokud se košíkáři nesetkali. Čas psa na obracení pomiňte. Jakou vzdálenost pes urazil při trojnásobně velké průměrné rychlosti oproti košíkářům? Za správnou odpověď získáte 10 bodů.

2. Hradby
Středem každého prázdného políčka veďte jednu vodorovnou nebo svislou osovou čáru, která toto políčko dělí na dva stejné obdélníky. Číslice v podbarvených políčkách udávají součet políček, kterými procházejí tyto čáry směrem od podbarveného políčka (viz příklad). Za správné řešení získáte 15 bodů.


3. Koše na brambořišti
Posbírejte očíslované koše na brambořišti v pořadí od 1 do 10. Dráha sběru musí vést vodorovně nebo svisle přes středy políček a sama sebe nesmí protínat. Každé políčko rastru představujícího brambořiště musíte navštívit přesně jedenkrát. Za správné vyznačení dráhy získáte 20 bodů.

4. Hitori s mrakodrapy
Podbarvěte některá políčka rastru tak, aby se žádná číslice v nepodbarveném políčku nevyskytovala ani v řádku ani ve sloupci více než jednou. Podbarvená políčka se nesmějí navzájem dotýkat stranou vodorovně ani svisle a všechna nepodbarvená políčka musejí tvořit souvislou oblast. Čísla vně rastru udávají, kolik je vidět budov na podbarvených políčkách z daného směru (jednotlivé číslice udávají výšky budov). Za správné řešení získáte 25 bodů.


5. Koše v rastru
V políčkách rastru je umístěno 25 košů. Začerněte některá bílá políčka za těchto podmínek:
1. Koše musí ležet vždy jen na bílých políčkách.
2. Černá políčka spolu nesmí sousedit stranami, pouze rohovým bodem.
3. Všechna bílá políčka musí tvořit ortogonálně souvislou oblast.
4. Bílá políčka nesmějí nikde tvořit plochu o velikosti 2 x 2 políčka.
5. Každá cesta od koše ke koši vodorovně a svisle přes středy bílých políček se musí lomit nejméně dvakrát (viz dvě červeně naznačené cesty v příkladu ze šesti možných, v řešení není třeba cesty naznačovat).
Za správné řešení získáte 25 bodů.

 

6. Tucet oblastí
Zakreslete do obrazce dvanáct navzájem nepřekrývajících se oblastí (v příkladu je jich 5). Hranice oblastí jsou tvořeny lomenými čarami, které spojují středy sousedních políček, vedou vodorovně nebo svisle a platí, že každý čtverec obrazce o velikosti 2 x 2 obsahuje alespoň jedno prázdné políčko (tj. políčko, kterým neprochází žádná hranice žádné z oblastí). Každý úsek lomené čáry je částí hranice některé z oblastí. Lomené čáry se nikde nekřižují. Všechny T-dotyky jsou zadány. Za správné řešení získáte 30 bodů.


7. Koše mezi řádky
Vepište do políček rastru po jedné číslici 1 až 9 tak, aby se neopakovaly v žádném řádku, sloupci a v žádném vyznačeném čtverci o velikosti 3 x 3 políčka a také v žádné z hlavních úhlopříček. Koše v prostředním sloupci rozdělují řádky na dvě části o délce čtyř políček, ve kterých umístěné číslice vytvoří čtyřciferná čísla čtená zleva doprava. U některých řádků je po levé straně rastru uveden jejich součet v daném řádku a po pravé straně jejich rozdíl v daném řádku. Za správné řešení získáte 30 bodů.


8. Cesta
Nakreslete cestu ve tvaru uzavřené lomené čáry, která je složena pouze z vodorovných a svislých úseků mezi tečkami rastru. Čára se sama sebe nesmí dotýkat nebo křižovat. Čísla uvnitř rastru udávají délku prvního segmentu lomené čáry viditelného ve směru šipky (viz příklad). Vaším úkolem je nalézt jedno řešení s co největší hodnotou X. Za řešení s největší hodnotou X získáte 40 bodů, za každé další horší postupně vždy o 5 bodů méně.

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 73. kolo JLA probíhá od 4. července do 1. srpna 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 73. kola JLA, zadání křížovky 73. kola JLA, zadání hádanek 73. kola JLA či zadání logických úloh 73. kola JLA, zadání tří logických úloh byla 6. 7. 2024 upřesněna. Hodně zdaru při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies