jemelik

jemelik


Vážení přátelé,

na této stránce jsem postupně vyvěšoval autorská řešení hádanek, logických úloh a křížovek 68. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás seznamoval s některými zajímavostmi, které se v řešeních objevily, případně s mým očekáváním, které pasáže by mohly u křížovek a hádanek s kukaněmi a slepicemi a logických úloh se slepicemi i bez nich činit potíže.

U křížovek jsem připravil hned několik svodů, ale na druhou stranu jsem dopředu upozornil na dvě trojice záměrně volených legend, takže se dalo předpokládat, že nebyly zvoleny jen tak náhodou. První dvě písmena názvů českých rybníků dávala skrytou tajenku a rybník Pěšák měl posloužit jako svůdné řešení pasáže s hadry coby cáry. A jabko mělo vést k řešení falešné skryté tajenky KOLIBA. Jenže do kříže byl kapel coby liják (kapavka ve Šmírbuchu), takže bylo třeba hledat skrytou tajenku jinde. Kdo zvolil za sídlo Hořešovice a ze herce Anthonyho Hornuse, narozeného 18. 2. 1956 ve znamení Vodnáře, který hrál ve filmu Wicked Spring (2002) spolu s Weldonem Svobodou, ten nepochodil. Podobně lichá cesta byla s Mertovým kolegou Jaroslavem Hutkou, ten se sice narodil v Olomouci, ale ke skryté tajence nevedl. Správné řešení kukaně máte níže.

U hádanek se dalo očekávat, že někteří řešitelé přehlédnou skrytou tajenku v kreslené odsuvce, jinak v souboru žádná další léčka nastražena nebyla. Dokonavý vid slovesa "oslovit" se jako zádrhel objevil až s některými řešitelskými archy. Autorská řešení máte níže.

U logických úloh měl být největším oříškem optimizer, přece jen natlačení slepic do kurníku chce čas, ale zase byl zaslouženě bodově odměněný. Ostatní úlohy neměly činit velké problémy. Alespoň většina řešitelů uváděla, že prvních sedm úloh dala rychle. V nejlepších řešeních optimizeru se dal očekávat dvojciferný počet prázdných polí v kurníku, ale že 20 nebude stačit na nejlepší výsledek, to jsem nečekal. Na vítězství nestačilo ani 30 ušetřených polí! Řešení máte níže.

Pěkné dny, Vladimír

Řešení křížovek 68. kola JLA:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Kaustický. - 2. Pindík; kukaně. - 3. Macá; starčky; sanace. - 4. Rané; hojear; Pařezovice. – 5. Saze; leto; Rynerov; asiati. – 6. Tíle; dodo; čísi; nesení; lsti. – 7. Kysna; načíták; sedníc; kanci. - 8. Panděro; Nansen; jesení. 9. Pala; rošt; stokové; kamea; pointer. - 10. Palpa; Arne; kopná; tapura; Ukar; Otis; maušl. – 11. Emta; Sehne; falzá; Lemna; talodi; saum; stlát; Poha. – 12. Cerka; Tia; Fave; rikša; viola; El Viso; trul; Stall. - 13. Litka; čin; alura; aroma; negde; paténa; Lysa; repre. - 14. Pokusna; Alsted; kalan; plaka; nápoje; Valice; Boska.15. Dosna; laeti; uska; rytmy; džigr; Elrod; Rosava; jenny; Osuský. – 16. Omri; Laertes; U stolu; pantr; japko; labka; lodyha; Oroska. - 17. Hra Brna; cestní;  topiče; Skoka; Osala; Babka; Noorat. - 18. Hrbato; Kaieteur; pivotman; staře; lanovky. – 19. Lais; patvor; dosolené; ostroh; valašky. – 20. Chamula; výrobky; naklepávat kosu. – 21. Koniarka; neustálená; tanyny. – 22. Mimoza; alimentace. – 23. Kredit mistra.

Tajenky: 1. Valašky. - 2. Neštěstí. - 3. Poutníci. - 4. Kukaně. - 5. Kopulovité posady (skrytá, vyznačená je červeně). - 6. Chalupa (skrytá, tvořená je z prvních dvou písmen vpisovaných výrazů k legendovým výrazům, ve kterých je uvedeno sousloví „kolega narozený“, čtená je shora dolů, vyznačená je červeně). - 7. Cena. - 8. Výrobky zeleného díla (druhá část je skrytá a vyznačená zeleně, třetí část je skrytá pod vstupem do kukaně a vyznačená je červeně). - 9. Zásoba (skrytá, tvořená je z prvních dvou písmen názvů českých rybníků, čtená je zleva doprava, vyznačená je modře). - 10. Ogar (skrytá, vyznačená je červeně). - 11. Cerka. - 12. Lavice.

Řešení hádanek 68. kola JLA:
1.  
Kur, oka, Dněpr, osli, čepice – kukaně pro slepice, rodič (z odsunutých písmen).
2.  
Záhyby, deptá Gusta Rostíka, Ídás, lapí cepovník dukát – záhy bude o tahu starosty každá slepice po vsi kdádat.
3.  
Polníci, střep, osla linie, poklep, šíité, lano, účka, písař, kauza, sudoku, kachně – policisté poslali nepolepšitelnou kapsářku zas do kukaně.
(stoupenci zajdíji, jedné z šíitských sekt, jsou označováni jako zajdovci či pětníci viz heslo „zajdíja“ na wikipedii, účko = U-rampa viz SNČ)

4.  
Dovča, tanagra, mise (plurál), dělám úkos (okos), léčí cenaři mýlku – děvčata na trámu seděla jako slepice na bidýlku.
5.  
Po době, rýhy, na lidech, činy, s ternem, s tunou, esa, Edita, Olíka, po ovse (po ovsu), veky, káně – dobrý hlídač internátu nesedí toliko ve své kukani.
6.  
Civil Čečenku pere, archivní spis doletí speciálem – kluci večer nečiperní chodívali spát se slepicemi.
7.  
Buď též u „vos“, pije yetti, děvy jívu uviděly, tenis žiji, žezla po žni, Žleby, Jim mečí – sousedův pětiletý vyvedený syn zobal se slepicemi.
(Jim Čert je český zpěvák, vlastním jménem František Horáček)

8.  
Ostrovní stát, inkasa u salda, lusk, loboš, Kempa (Kenja), koule, pisík, tkáň – ostrovtip tatínka zaujal dámu s kloboukem jako slepičí kukaň.
9.  
Psárka, rubání, kup holí, cinta, cívky, panda, Lojzák, ozim, Oiklés, lepnice – pár karbaníků po licitaci vypadalo jako zmoklé slepice.
10.  
Marže, Vepřek, vápeník, nula, cizina, talis, větší okuj, skok, úkaz – manželé překvapení inflací si najali světničku jako kukaň.
11.  
Císler, špás Lea, spich, robí Čeněk drobič, syn Azy, trnky, sonáta, prefix – i slepá slepice někdy na zrnko natrefí.

Prameny k námětům:
SSJČ

chodit spát se slepicemi – chodit spát velmi brzy
vypadat jako zmoklá slepice – vypadat ztrápeně, schlíple

PSJČ
brzy to bude každá slepice po vsi kdákat – brzy o tom bude po vesnici kdekdo mluvit
poslat muže do kukaně – zavřít ho do vězení, uvěznit ho, zašít ho
vrátný ve své kukani – vrátný ve své místnosti
klobouk jako slepičí kukaň – velký klobouk
najmout si světničku jako kukaň – najmout si světničku těsnou, malou
i slepá slepice někdy na zrnko natrefí - přísloví

Slovník české frazeologie a idiomatiky
sedět jako slepice na bidýlku – sedět v řadě těsně vedle sebe
zobat se slepicemi – mít špinavý, umazaný nos (o dítěti)

 

Řešení logických úloh 68. kola JLA:

1. Vejce v tetraminech
Řešení viz obrázek.

2. Hitori se slepicemi
Řešení viz obrázek.

3. Dělení obrazce
Řešení viz obrázek.

4. Snůška vajec
Řešení viz obrázek.

5. Výběhy pro slepice
Řešení viz obrázek.

6. Černá pole
Řešení viz obrázek.

7. Velikonoční vajíčka
Řešení viz obrázek.

8. Slepice v kurníku
Nejlepší řešení za 126 bodů s 32 uspořenými políčky viz obrázek. Na obrázku pod řešením si můžete zvětšit detail umístění jednotlivých slepic v kurníku.

Autorem úlohy č. 1 je Imrich Cily, č. 2 Stanislav Bulín, č. 3 Petr Vejchoda, č. 4 Serkan Yürekli, č. 5 Jana Vodičková, č. 6 František Luskač, č. 7 Salih Alan a č. 8 Vladimír Jemelík.

 

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 71. kolo JLA probíhalo od 15. února do 15. března 2024, můžete si otevřít řešení 71. kola JLA, předběžné výsledky 71. kola JLA a ohlasy na 71. kolo JLA. Došlo rekordních 187 řešení, děkuji za ně, pěkné dny, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies