jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 70. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 4. ledna 2023 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 8195 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

U logické úlohy č. 8 je doplněný minimální počet získaných bodů.


70. KOLO

LOGICKÉ ÚLOHY

Moto: Úlohy jsou spojené napůl s kufry, napůl ne.

1. Kufry v letadle
Obrazec o velikosti 12x14 polí představuje zavazadlový prostor v letadle, do kterého máte umístit po liniích rastru kufry ve tvaru čtverců a obdélníků. Každý kufr obsahuje právě jedno pole se symbolem. Kufr se symbolem „+“ má tvar čtverce, kufr se symbolem „l“ je z čelního pohledu vyšší než širší a kufr se symbolem „—“ je z čelního pohledu širší než vyšší. Všechna pole rastru musí být pokryta kufry a v žádném bodě spolu nesmí sousedit čtyři kufry (viz příklad). Za správné řešení získáte 15 bodů.


2. Antimagický čtverec
Do některých prázdných políček čtverce 8x8 doplňte po jednom zbývající čísla z řady 1–16 tak, aby byla vždy dvě v každém řádku, v každém sloupci a na každé hlavní úhlopříčce. Tato dvě čísla musí dávat osmnáct různých součtů v řadě 8–25. Jedno číslo ve čtverci a součty u obvodu čtverce jsou uvedeny. Za správné řešení získáte 30 bodů.

3. Kufry v obrazci
Umístěte do obrazce po liniích rastru kufry o velikosti 1x2 políčka. Kufry se navzájem nesmějí překrývat (ani částečně) a nesmějí ležet na polích s čísly. Čísla udávají, kolik kufrů se nachází v polích dotýkajících se pole s číslem stranou nebo rohem. Za správné řešení získáte 20 bodů.


4. Trojúhelníkové mrakodrapy
Umístěte všech 32 zadaných trojúhelníkových mrakodrapů do obrazce po liniích rastru za podmínky, že čísla po jeho stranách uvádějí počet mrakodrapů viditelných z daného směru, přičemž vyšší mrakodrap zakrývá nižší. Čísla uvnitř trojúhelníků udávají výšku mrakodrapů. Mrakodrapy musejí mít rozdílné výšky ve všech řádcích i sloupcích (viz příklad). Za správné řešení získáte 25 bodů.


5. Cesty ke kufru
Umístěte do každého volného políčka šipku, která ukazuje vzhůru, dolů, doleva nebo doprava. V každé silně orámované oblasti musí šipky ukazovat různými směry. Z každé buňky se musíte dostat do políčka s kufrem, když budete postupovat ve směru šipek. Za správné řešení získáte 30 bodů.

6. Skládačka se sudoku
Přesuňte všechna pentomina z horního obrazce do vnitřní ohraničené oblasti spodního obrazce o velikosti 12x5 políček tak, aby se dala vyřešit obě sudoku v červeně olemovaných obrazcích o velikosti 9x9 políček. Umístění pentomin ve vnitřní ohraničené oblasti vyznačte. Jednotlivá pentomina smíte libovolně otáčet a převracet, ale nesmíte v nich přehazovat číslice. Dvě číslice z každého pentomina jsou již ve vnitřní ohraničené oblasti vyplněna. Po vyplnění vnitřní ohraničené oblasti vyřešte obě sudoku, tj. doplňte v každém ze dvou červeně olemovaných obrazců všechny potřebné číslice 1 až 9 tak, aby se v žádném ze sudoku neopakovaly stejné číslice v žádném řádku, sloupci, v šedých a bílých oblastech o velikosti 3x3 políčka, ani v žádné z hlavních úhlopříček. Za správné řešení získáte 25 bodů.

7. Kufry v úschovně
Obrazec představuje plochu úschovny zavazadel, umístěte do něj po liniích rastru kufry o velikosti 1x2 políčka. Kufry se navzájem nesmějí překrývat (ani částečně). Symboly vně obrazce udávají polohu části kufru, který je jako první vidět v daném řádku nebo sloupci. Za správné řešení získáte 15 bodů.


8. Čtverce v obrazci
Na bílá pole zadaného rastru umístěte co nejmenší počet čtverců tak, aby se už žádný další na bílá pole nedal umístit. Strany čtverců se musejí krýt se síťkou. Čtverce se nesmějí vzájemně dotýkat stranami ani rohem (viz příklad se 4 čtverci se součtem jejich obsahů 20). Při rovnosti počtu čtverců bude dalším kritériem lepšího řešení co nejmenší součet jejich obsahů. Za nejlepší řešení získáte 40 bodů, za každé další horší postupně vždy o 5 bodů méně, minimálně získáte za správné řešení 10 bodů.

 

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2022

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2022 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. Jubilejní 70. kolo JLA probíhalo od 8. prosince 2022 do 4. ledna 2023, otevřít si můžete řešení 70. kola JLA, předběžné výsledky 70. kola JLA či ohlasy na 70. kolo JLA. Došlo 165 řešení, děkuji za ně. Bohužel mě trápí zrak a jsem nucen si dát jeden rok pauzu, takže 15. ročník JLA začne až v roce 2024, děkuji za pochopení, Vladimír

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies