jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 70. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 4. ledna 2023 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 8195 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

V hádance č. 4 je červeně opravený překlep.


70. KOLO

HÁDANKY

Moto: Lépe cesty k jádrům chválit, než si bez nich kufry balit.

1                            ZÁMĚNKA

Z loupaného vrbového proutí
výrobky si Valach nese z pouti.

2                    ZÁMĚNKA
Antická mince je najednou v háji,
kanál u mlýna přes zátaras sloužil,
části show hudební skupina tají,
posunek lezec skryl, uzel ho soužil.

Pták uzly zahlédne, setře pot paní,
královská dcera je spoutaná čáry,
odvážný mládenec zamířil za ní
nedbaje pěšin a hader na cáry.

3                     VÝPUSTKA
Vincek před vojačkou barví se rudě,
italský režisér šprýmař byl čilý,
vždy jeho výtvory bránily nudě,
za stromem rostlina při stavbě sílí.

Dědek měl přátele za všechny prachy,
byli dost oprsklí a vlezlí k tomu,
přišli ho navštívit do bytu snachy
a pořád nechtěli odejít domů.

4                    ODSUVKA
Špendlík je ostřejší než pero ptačí,
oblast u Korsiky opice hledá,
bílý kůň poblíže domů si kráčí,
pranice choutka na odvety zvedá.
Umělé uspání krejčová chtěla,
leč po něm říkala nesmysly zcela.

5             ZÁHADNÝ NÁPIS
       (N: 57, J: 3 2 5 5 11 2 7 4 1 7)
Skot znak za příběhem šlechtice tuší,
zní ženy představy přes vtípek děcka,
za stromem při sudu box krejčí suší,
zmizí za kopečky kamsi do Řecka.

Dehtové lepenky stavbaři cení,
výrostek hulívá na břehy Drávy,
zřejmé je, že mu na zvracení není
ze špinek, které si ubalil z trávy.

6                   VSUVKA
Herečka okolí stavení vidí,
kompas brav sleduje, rozpaky budí,
pálenka pochvalu turistů sklidí,
jinak je město na řece Doubs nudí.

Tři srdce na skále výtvarník stvořil,
ovocné koláče s prýmkem tu leží,
po směně k půlnoci řidič se zbořil,
do bytu z práce se potácel stěží.

7                   OBNAŽKA
Na závěr koncertu přidal muž pecky,
závěsy karambol maroda halí,
po tanci údy má zlámané všecky,
muzikant kámoše trička si balí.

Plavci si schovali tlumiče kdesi,
řidiče defekty na strojích straší,
chlap řídil ultralight večer nad lesy,
přítmí když houstlo, tak bloudil on v kaši.

8              ODSUVKA SLOVNÍ
Ostrovan vyhrává nuzačce slepé,
s mistrem spor škemrala nad prací roste,
vrátnice cizince při rváči tepe,
naprosté klamy zní, ruce mnou hosté.

Znavené holce sloup oporu dělá,
ona bez náplně buchtičky dlabe,
spojitost s lenorou děsit ji měla,
prameny cizinky zdály se slabé.

Nikdy svým jednáním v představách snivce
mládenec nekladl překážky dívce.

9                    VÝPUSTKA
Člověk, co lituje pozdě své viny,
žádá o laskavost, usedlík hledí,
básník pěl ódy na roviny z hlíny,
žádný se neptá, co sponzoři vědí.

Přístroj tlak sportovci celý den snímá,
sousedů vtipy znám od jejich táty,
na krásku s živností zákazník hřímá,
po pozdní dodávce srazila paty.

10                  ZÁMĚNKA
Sídliště na kůlech ve vodě stojí,
pěvec pěl za peníz, peří jej zdobí,
část stromu řezal muž sotva na chvojí,
bejk vzýval lékaře, topinka zlobí.

Mluvčí se předvádí, rostlina voní,
Genzebe Dibaba diváky zdraví,
mohla se vystříhat krajností vloni,
ona se rozhodla pro opak pravý.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2022

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2022 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. Jubilejní 70. kolo JLA probíhalo od 8. prosince 2022 do 4. ledna 2023, otevřít si můžete řešení 70. kola JLA, předběžné výsledky 70. kola JLA či ohlasy na 70. kolo JLA. Došlo 165 řešení, děkuji za ně. Bohužel mě trápí zrak a jsem nucen si dát jeden rok pauzu, takže 15. ročník JLA začne až v roce 2024, děkuji za pochopení, Vladimír

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies