jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je jubilejní 50. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 19. prosince 2018 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 5825 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

Použité prameny
Kompletní seznam použitých pramenů pro 50. kolo JLA zůstává shodný se seznamem zveřejněným pro minulé kolo a naleznete ho v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví.

50. KOLO

KŘÍŽOVKY

VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 25

Docela jsem se propadl do prohlídky exponátů, tak mne zaujaly, aniž jsem si povšiml, že … (1) v Mlýnské dolině osiřela poté, co ji skupina návštěvníků opustila. Uvědomil jsem si to, až s rámusem zapadla … (2), ta vstupní, ve chvilce na druhé straně rozměrného prostoru zase výstupní, také žárovky zhasly a … (1) se utápí v příšeří řídce rozmělněném jenom skromně prosakujícím denním světlem škvírami mezi deskovými výplněmi stěn.
Dnes se budeme věnovat zaniklému povolání valašských křiváčkářů. Ručně udělané … (3), to nebyly jen tak ledasjaké nože, těm se … (4) nevyrovnaly, třebas měly svítivě barevné rukojeti! Valaši více než na lesk dbali na jejich pevnost a ostrost, proto byly oblíbené v Německu, Polsku, na Balkáně, v Uhrách i v Rakousku. Na kovadlince s dýmadlem zpracovávali křiváčkáři ocel, drát a plech na kovové části svých výrobků, což byla samotná … (5) neboli … (6), dále křesivo (ocílka), tulajka (kutí), … (7), nýt, případně šparák. Nejlepší dřevo na klátek bylo trnkové a třešňové. … (3) se vyráběly ve třiceti druzích, jeden z nich tvoří obrazec křížovek. Vyráběly se zejména nožíky skládané a vrtané, šťulíky, vepjáky, picháče, tucťáky, … (8), hřebce, … (9), … (10). Na Vsacku byly oblíbené tlusté … (11) a nože stojací, které se nezavíraly.

Šikmý NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKový celek:
jedna shodná střídavá polomozaikovka a dvě nesouměrné střídavé polomozaikovky

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Legenda pro shodnou křížovku je uvedena pouze ve směru zleva vpravo dolů. Skryty jsou 1. (7), 3. (8 7), 10. (7 1 10) a 12. tajenka (4 6). Skryté tajenky vypište, vyznačte v obrazci nebo uveďte systémy jejich skrytí.

V jubilejním 50. kole bude třeba ve finále hledat 12. tajenku ve správně vyplněných obrazcích všech pěti letošních kol. Nějaké pojítko celého ročníku určitě objevíte. Jedno desetiletí soutěže končí, druhé je před námi. Po deseti letech JLA končí na stránkách Křížovky a hádanky a nadále bude vedena jen na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz. Na nich na startu dalšího desetiletí soutěže … (12).

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Sacharidy. - 2. Textilní látka; nekovové materiály. - 3. Droga; cizokrajná dřevina; hudební nástroj. - 4. Ruský národní zápas; české sídlo; představitel Ivana Karamazova. - 5. Smýšlení (slovensky); křivky; kalhoty. - 6. Tyto chvíle; řecký mytický král; kolíbati. - 7. Počátek (anglicky); režisér filmu Kamenný kříž; halena. - 8. ?8?; planetka; pokoj. - 9. Být před porodem; pivo; patřící postavě z filmu Eliminátor. - 10. Ještěr; určitý kohoutek; hudební skladba. - 11. Známka; vysílení; rostlina. - 12. Úředník ve starém Římě; plaz; probíhající den a noc (slovensky). - 13. Matematik narozený v roce 1867; romány; chumáč ovoce. - 14. ?9?; ruský kníže; řecký bůh. - 15. Otec Ramanaraje; spis vysokomýtského rodáka; keramická hmota; postava ugaritského náboženství. – 16. Kaše; dívka; rostlinné barvivo. - 17. Okapek; nositel vyznamenání uděleného sanktpeterburskou Akademií věd. - 18. Zažitost; ztratit na síle; nalévat. – 19. Spojka; ?7?; turovitý savec; starověká krajina. - 20. Tečka; nestoudný; džíny. - 21. Zvěř; dřívější název města na Dálném východě; antický název jednoho z Jónských ostrovů. - 22. Tanec; dříve; stráň porostlá křovím. – 23. Povětří; jméno několika severských králů; úroda; předložka. – 24. ?6?; věrolomnost; roští. – 25. Rekvizita bílého klauna + koronála; dopravní prostředek; druh pokrývky hlavy. – 26. Natřít barvou; solmizační slabika; hřmot; jméno Kuusinenovy dcery. – 27. Hornina; pražský malíř; neúměrně vysoký počet pacientů v čekárně; indiánský nápoj. – 28. Rakouské sídlo; český režisér; znamení; citoslovce. - 29. Ruský básník; shon; třesk; liknavec. - 30. ?2/1?; houba; kus nábytku; rod netopýrů. - 31. Epigraf; pákový nástroj; nadávka; řinčet. - 32. Ryba; zaklení; přesvědčení; sladké trubičky (název). - 33. Dílo polského dekadenta; kavárna; anglický hudebník; část nohy. - 34. Nemotora; napomenutí; co velmi spěchá; podrážky. - 35. Alžírský politik; karetní hra; maďarský herec pohřbený v roce 1941 v New Yorku; sídlo v Malajsii. - 36. Brouk; rod trav; onemocnění; bulharský maskér. - 37. Železa; druh magnetofonu; expozitura. - 38. ?4/1?; čerstvé betonové směsi; zdání. – 39. Týkající se určité rostliny; hýřil. – 40. Rozlučník; kalup. – 41. Ryba. – 42. Hudební skladba.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 20. Nashle. - 21. Stát v Britské Indii. - 22. Španělsky „bažina“. – 23. Stánek; název amerického válečného filmu. – 24. Český fotbalista; právo; ?5?. – 25. Brumla; mazlíček; milenec Fanky v českém dramatickém seriálu. – 26. Scvrkle; náhlý; olympijský vítěz v boxu. – 27. Šifra autora sbírky veršů Pohádky mé rusalce; dýně; důvěřivec; připravovat (lsti). – 28. Kolegyně Cooney; tlačenice; granulky; attický malíř. - 29. Český fotograf; druh vědce; ?11?. - 30. Cizí jazyk; pánský plášť; hlodavec. - 31. Fotbalový reprezentant Anglie; zabíjet; výpadky jeden za druhým; Vida. - 32. Uzenářské zboží; bylina; angolská řeka; prostředí (noci). - 33. Povlečení; druh lopaty; rokle; německý malíř. - 34. Italský skladatel; arabský název konopí; určité trámy; francouzský matematik. - 35. Český fotograf; vytahovák; ryba; ?2/2?. - 36. Pokrývka hlavy; rostlina; tanec; finské sídlo. - 37. Důlní dělník; lenoši; putna; filmový představitel Lea. - 38. Nemravní; český hrad; divadlo; pohroma. – 39. Škubač; britský basák; skupina; domácké ženské jméno. – 40. Ctnosti; tygr; podzemní část rostliny; motiv. – 41. Nepříjemné; halena; rozvod; česká rocková skupina. – 42. Mnutí; mnohostěn; pastevecký pes; množit. – 43. Myšlení; trať; závod; ?4/2?. – 44. Nedělat vlny. – 45. Vlčí máky.


 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2020

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2020 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 59. kolo JLA probíhá od 10. září do 7. října 2020. Otevřít si můžete kompletní zadání 59. kola JLA nebo jen zadání křížovek 59. kola JLA, zadání hádanek 59. kola JLA či zadání logických úloh 59. kola JLA. Kolo je věnováno ovcím, hodně zdaru při řešení. Vladimír Jemelík

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies