jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval autorská řešení hádanek, logických úloh a křížovek 46. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás seznamoval s některými zajímavostmi, které se v řešeních objevily, případně s mým očekáváním, které pasáže by mohly u barvířské nádoby a hádanek a logických úloh s barevnou tematikou činit potíže. Bohužel řešení všech tří kategorií mi už nedorazí od přítele Mira Hájička, který odešel luštit do křížovkářského a hádankářského nebe. Naopak mezi řešiteli křížovek vítám přítele Davida Bonaventuru.

U křížovek jsem pro první kolo vepsal do obrazce jen 139 výrazů (v NKM bylo v prvním kole 272 výrazů, v MLSK dokonce 417), takže počtem výrazů to nebyly náročné křížovky. A co jiného mi pro zpestření malého rozsahu výrazů zbylo, než nějaký ten hledáček a dvojáky? Uvažoval jsem tak, že řešitel jako raka vepíše svůdného korýše, do kříže kmen afrických zemědělců na savanách Bemba, do kříže plat berné, to ho na jiném místě u afrického jazyka donutí vepsat čamba, do kříže ruskou jednotku objemu čašku (MSJM), do kříže podzimní oheň na poli bušák (Machek) až dorazí k těžkému kladivu a bude mít problém. Tam by potřeboval dát těžké kladivo buchar a do kříže s ním svatojánské kvítí husar (RYS 2), ale potřebný plášť do deště prchák nebude nikde k nalezení. A musí jít po dvojácích zpátky. Oželet čašku a jazyk čamba a vepsat bečku a jazyk bemba. A zkusit hledat jiného raka. Rozhovor také nebyl hned tak k nalezení, i když začáteční písmeno příjmení bylo jasné. Muselo se jít mezi výtvarné umělce. A po obdržení řešení jsem se nestačil divit, kolik neautorských řešení přišlo a čeho všeho budu muset ověřovat správnost. Hledal jsem, zda někde neobjevím raka copáče, africký jazyk bomka nebo kabát prchák. Nenašel jsem. Autorské řešení je níže, pokud někdo nalezl ovoce BURITI s krátkým "i" na konci, dejte mi prosím vědět.

U hádanek jsem v prvním kole nenastražoval žádné pasti, nějaké problémy ale budou. Cizí město bych jako obec v české slovní hádance určitě neobepsal. Proč cestovat do Maďarska, když máme tak známou českou příhraniční obec? Hraniční přechod. Ovšem tři potraviny (máslo, ovoce a kaviár) a k tomu ještě jídlo, které v tísni chystal herec - to mohlo splést, i když užívám v takových případech obepisy docela věrně ze SSJČ. Herec chystal ravioli. Autorská řešení hádanek máte níže.

U logických úloh patřily k obtížným Barevné lodě, ty bylo potřeba vysedět. A pokrýt 80 polí, jen jedno zůstávalo prázdné. Autorská řešení logických úloh máte níže.

Vladimír

Autorské řešení křížovek:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Ohrabák. - 2. Štukatura; bušák. - 3. Natlachat; bučák; baňatá; prsek. - 4. Hlivno; Guariba; bemba; basion; Huyek. – 5. Lokati; blízce; Snooky; Hales; kordon; husák. - 6. Polorané; slevek; oddání; pombe; ceritá; pršák. - 7. Posudí; kopáč; brotan; náhlit; Eames; Kosara; bub. - 8. Kati; mazaní; Komba; pajdoch; trolit; polba; baňura. - 9. Ravensara; mařena; Chodky; nejlíp; odolní; hamák; batoh. - 10. Vykroucení; náživa; hučna; manloch; trháky; bečka. - 11. Ošata; lon; burití; drnkat; háklá; majdan; nádoba; Butu. – 12. Kotel; okruch; modrcha; troppo; vokna; nejtek; odorit; Buš. - 13. Ossin; a; vstoje; Jeduna; krápat; háčky; paovce; snacha. – 14. Osten; obři; indigo; patisk; krokva; hudba; Brezno; gula. – 15. Kateb; Uhři; palice; lešina; trnina; chomáč; slívat. - 16. Heřma; tváře; libace; letucha; držení; kopné; blin. – 17. Hladit; Ra; kotit; albigo; padrtí; nářadí; koati; HL. – 18. Postupy; osvit; lilije; jediní; mazurka. – 19. Oj; obstálá; ostře; padouch; Morera; maslo. – 20. Ojet; obrat kápy; kováři; instron; bucati; Po. – 21. Krimr; ranit tura; tuhoba; vokluska. – 22. Guzar; rastra; roven. – 23. Guimet; Obst; takra. – 24. Kroj; podima; Elavy. – 25. Lama; intoš. – 26. Hřebensko. – 27. Hekatostos.

Tajenky: 1. Kováři. - 2. Nářadí. - 3. Zaniklá valašská povolání podle abecedy (skrytá v ose nádoby, vyznačená červeně). - 4. Postupy. - 5. Baňatá nádoba. - 6. Vykroucení. - 7. Kotel. - 8. Háčky. - 9. Kroj. - 10. Sukna (skrytá, písmena po barvách v obrazci, barvy jsou vyznačeny zeleně, písmena S, U, K, N a A červeně). - 11. Indigo.

 

Autorská řešení hádanek:

1.   Bod Z v rámu – rozumbrada z Rozvadova má zdravou barvu.

2.   Za Soči slevy, pávě, Labe za revmatem, atika – zas o číslech vyprávěla bez barev matematička.

3.   Kličín, Tlučín, stéla, vepři, lehy, ananymy, šibal, prvák Emil líčil učitele přehnanými barvami.
(kopce jsou v CJC 2/233 a 2/247)

4.   U úvah habry, dálky, jáhen, tuři (tur), frappé (frapé), u víz bardi – Vácha příkladně hájí rudé barvy Sparty.
(Vácha hrál do loňského roku dlouho za Spartu.)

5.   Podlí mniši, máj s kaplí, rodeo, rigida, sněhy, říza, rváči – podzimní šumavská příroda originálně hýří barvami.
(rigida viz SNČ)

6.   Svetr, super tenty, rok, tetra, ticha, bod varu – ve stresu prý tentokráte tratí Chod barvu.

7.   Houkačka u káčka, Skotsko, kravina za vinami, klouzačka, u úlu umění (úl u umění), tibia, revue – host skrz milou začal měnit barvu.

8.   Máslo, ovoce a (i) kaviár, záporák ravioli (ravioly) v nouzi vařil, víc(e) akácií houpá (houpe) se – myslivecký výraz pro krev lovné zvěře a loveckých psů.

9.   Bod, řešení, konev, kladiváři, vlak, chyba, dva chrámy – dobře nešikové naladí v křiklavých barvách dámy.

10.   Sudička křikla, boss, milion (bilion) etují, rákos, klep, biobar, Cvach – udičkáři klábosili o netu jako slepí o barvách.
(biobar viz NEOLOG 1)


Prameny k námětům:
SSJČ
mít zdravou barvu = dobře vypadat ve tváři
vypravovat, mluvit bez barvy, bez barev = vypravovat, mluvit jednotvárně, nudně
líčit něco přehnanými barvami = přehánět, zveličovat
barva = myslivecký slangový výraz pro krev lovné zvěře a loveckých psů
jevit se v křiklavých barvách = jevit se velmi výrazně, zřetelně, pronikavě
mluvit o něčem jako slepý o barvách = mluvit o něčem bez náležitých znalostí, bez zkušeností

Slovník české frazeologie a idiomatiky
hájit barvy = reprezentovat, hrát
podzim hýří barvami = podzim je pestrý
ztratit barvu = zblednout
začít měnit barvu = začít couvat, obracet, zpívat jinou

 

Autorská řešení logických úloh:

1. Barvení plátna

Řešení viz obrázek.

2. Krychle 2x2x2

Dvě různá řešení viz obrázky. U obou je stěna vlevo zelená, zadní stěna je červená a podstava je žlutá.

3. Hranol 1x1x6

Dvě různá řešení viz obrázky.

4. Čtverec 7x7

Řešení viz obrázek.

5. Barevné lodě

Dvě různá řešení viz obrázky.


6. Tetramina

Řešení viz obrázek.

 

Autorem úloh č. 1, 5 a 6 je Jan Novotný, autorem úloh č. 2 a 3 je František Luskač a úlohu č. 4 vytvořila autorská dvojice Jemelík - Kotinová.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 73. kolo JLA probíhá od 4. července do 1. srpna 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 73. kola JLA, zadání křížovky 73. kola JLA, zadání hádanek 73. kola JLA či zadání logických úloh 73. kola JLA, zadání tří logických úloh byla 6. 7. 2024 upřesněna. Hodně zdaru při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies