jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 49. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 10. října 2018 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 5700 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

Použité prameny
Ze seznamu pramenů nebudete ve 49. kole JLA potřebovat z PZ a PD těchto 10 pramenů: SCS-K (2005), KNAP 1 (1978), ETK, Sokol, MELH, SAK, EPM, MSJM, NCS a ZKR-EU. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví.

49. KOLO

KŘÍŽOVKY

VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 24

Připojil jsem se k návštěvníkům staré vozovny a vstoupil do zvláštního světa. Po obou stranách mohutného prostoru … (1), věru ani nestačím přečíst popisky u žebřiňáku, hnojníku, u ručních a potažních sání, jednoduchého žacího stroje lopaťáku a bubnové mlátičky, a ještě je tu dvoukolový … (2) s košatinou a plachtou taliga, kolečko, … (3), kára na převoz sudů… Ovšem též zemědělské nářadí, … (4), … (5), hrábě, … (6), … (7), dále k dopravě osob zase bryčky, sáně s prkennými postranicemi, vozy s košinou … (8) a uheršťáky…
Dnes si připomeneme z dřívějších povolání formany, což byl kdysi důležitý cech. Vždyť dokud nebylo železnic, obstarávali … (9) všeho druhu. Do Dolní země (do Komárna, Prešpurku a Peštu) vozili podomácky ustrouhaný … (10), vlnu, kmín a ščípalky - … (11). Tam naložili víno a sukno a odvezli to do Krakova. Ve Věličce nabrali sůl a tu přivezli domů na Horňáky. Jak se rozrůstaly karlovická, vsetínská a krásenská huť, vozili formani do světa sklo a nazpět přiváželi … (12), sodu či jemný písek. Z Valach se vyváželo také … (13) a výrobky ze dřeva: putny, … (14), … (15) či křiváky, dovážela se uherská mouka, haličský … (16), ostravské … (17) a … (18). Bylo co vozit a formani měli vždy o práci postaráno.
Na pevných fasuňkových vozech byla na obloucích upevněná … (19) a vepředu … (20), na kterém vozka sedával. K vybavení formana patřil … (21), brzda, opálka na krmivo, … (22), … (23), kbelík s kolomazí a samozřejmě bič. Do nepohody musel mít forman holínkové boty, v zimě papuče, … (24) z hrubého domácího sukna nebo ovčí kožuch, kožené gatě, baranicu a palčáky.
O formanech se vyprávěly všelijaké historky, jedna z nich přešla i do lidové písně. To když byla … (25), tak prý odvážný valašský forman vezl … (26) do obležené Vídně, ale když mu tam jeho zboží hanili, dopálil se a zajel s povozem do protivníkova … (27), kde vše dobře prodal. Obrazec křížovek tvoří … (28).

 

šikmý NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKový celek:
jedna shodná shluková mozaikovka, dvě shodné střídavé polomozaikovky, dvě souměrné a sedm nesouměrných střídavých polomozaikovek (čtyři dvojice z posledních devíti uvedených křížovek tvoří zrcadlové páry, u nichž je shoda uplatněna tak,
že jsou vůči sobě graficky i výrazově vzájemně zrcadlové)

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Legenda pro 3 shodné křížovky i pro 4 zrcadlové páry křížovek je uvedena pouze ve směru zleva vpravo dolů. Skryty jsou 3. díl 1. tajenky (8 10), 3. (6) a 9. tajenka (9 5), 2. díl 17. tajenky (4), 25. (5 1 6) a 28. tajenka (9 8). Skryté tajenky vypište, vyznačte v obrazci nebo uveďte systémy jejich skrytí.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. ?16?; křik + staroegyptský duchovní dvojník. - 2. Citoslovce; americký herec; ?15?; ?18?. - 3. Štěty; kolem; čuňata; had. - 4. ?23?; ozývat se jistým ptačím hlasem; nátělníky; kvádro; limity. - 5. Anglická rocková skupina; tahat provazem; Asiatka; Viktor Oliva; peníze. - 6. Rakouský politik; ?6?; ?4?; ?26?. - 7. Sport; tabák; epos z roku 1517; lepá; hmyz; kmotra. - 8. ?22?; indické platidlo; duhovka; odrůda dřevin z čeledi zimolezovitých; cloumat; ruka; vojenská hodnost. - 9. Selský vůz; spojení materiálů; dravý pták; bývalý ředitel Filmového studia Barrandov; dřevina; mánička; vůz k dopravě; ukazovací zájmeno. - 10. ?1/2?; koruna; ?8?; spát; ?14?; hráč ve formaci s Vitoušem; ?19?; kopaná; zloděj. - 11. Četník; šifra žáka estetika Hostinského; představitel Stana v americkém seriálu; tlumit; Ján Nagy; planetka; rarášek; rychle pohybovat; anglický teolog; druh tibetské stupy. - 12. ?11/1?; rostlina; antické město; strom; záhyb; dutina; argentinská herečka; darebák; mžourat; cestovní vůz; syn německého feudála ve filmu z roku 1925. - 13. Basa; plněné určitým plynem (výbojky); český herec; příjmení jedné z Moučkových rolí; šátek; porážet; noty; v; jméno herečky Sherman; kukačka; divadlo v Benátkách. - 14. Kůň; ?21?; ?7?; ?13?; ?2?; ?1/1?; nůž na sečkovici (slovensky); brouk; knoflík; popová skladba pomalého tempa. - 15. Který; Antonio Scarpa; dokončiti setí; žadonění; hák; student; uvolnění; Queirozův román; jezdec (slovensky); způsobit někomu zranění surovou hrou; poživatina v podobě pomazánky; rostlina. – 16. Část textilního stroje; hajný; špatný hráč; poddajné; španělský jezuita; územní správní jednotka v Mongolsku; část Prahy; ves v Čechách; infekční činitelé; dekorativní textilie; cenná; autor Daleké cesty; rostliny. - 17. Zastat; Toni Ucci; domácké ženské jméno; brky; dřevo z lesní probírky; arcidílo polské poezie; italská řeka; vlídní; postava z filmu s rolí D´Artagnana; poema autora pionýrské hymny; kousek (sněhu); zevloun; útrapa. - 18. Zatáhnout; pochvala; český kněz; ?24?; ?27?; ?12?; ?11/2?; větev; zahraniční rozhlasová stanice; prádelník; členovec; krucánek; omítka; španělský malíř. – 19. Hlodavec; dostatečná; chemická sloučenina; slovenská řeka; tkanina; vodohospodářský proces; klínovitě tvarovaná cihla; lézt; krátké štětinovité výrůstky; žlábek; sledovačka; balení; plaz. - 20. Název amerického filmu; mást; ženy mající děti; český politik; rod brouků; typ mostu; nesnáz; zaslíbení; německý dramatik; hudebnice; deska + citoslovce. - 21. Úspěch; obratný; váhání; díl; sklíčenost; filmová představitelka Nell; údolní tvar stržové povahy; obráběcí stroj; dřevař; rybářská síť; křičet; druh hedvábí; ruční nářadí. - 22. Choť sourozence druhého z manželů; ?10?; René Kollo; český herec; ?5?; měřicí přístroj; konžské sídlo; jmenovka; jít; osmažený špek; želet; ou; čtyřkolka (slovensky). – 23. Uhlovodík; strom; kůň; luštěnina; název noty; kříženec levharta a lvice; český houslista; systémy nadpřirozených sil; lomcovat; pták pěvec; lakomec; i; pásek. – 24. Mužský svrchní oděv; těžké víno; spisové materiály; znamení krásy na čele indických žen; tíž; keřík; překážka; tance; český malíř; nápoj; maliský atlet. – 25. Podrážka; muslimská modlitebna; s; kočka (v dětské řeči); závěs; alelomorfy; polodrahokam; vršek; kalibr; makovice; vzplanutí. – 26. Americký umělec; albánské město; posilovna; škytat; talíř; chlapi; plošinový vůz; humence; tkanina; gymnastický prvek. – 27. Slitina; pospíchat; varianta; stálezelený keř; holub; ulehčovati; předchozí; Odinův kouzelný prsten; potěšení. – 28. Francouzský skladatel; bývalý nizozemský ostrov; deka; český elektrotechnik; stříbřitě; Scharfenbergerův spoluhráč. - 29. Ernst Mach; domácké mužské jméno; míčová hra; čínská provincie; vedoucí; souhvězdí; britský fyzik. - 30. Zvýšené části kamen; prahnout; ryby; hruď; panovnický titul; strunatec; citoslovce; bít se. - 31. Šlápoty; uši; zřícenina; ?17/1?; rostlina; švartna; obchodní příručí. - 32. Pomluva; český bioklimatolog; marnivá ženská; citoslovce; bájná řeka; sráz (slovensky). - 33. Míza; samec vrány; skotská řeka; celní kód Paraguaye; rostliny. - 34. Tahák; předislámský bůh. - 35. Běhání.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 19. Schvátiti. - 20. Tvrdý. – 21. Tanec; stoka. - 22. Mizérie; dělník. – 23. Slabý zvuk; chmuřit; skřítek. – 24. Český lékař (Jiří); nemotora; nerost. – 25. Jméno psa; šlapat (v něčem); mezera. – 26. Český režisér; totožný; honička. – 27. Skupina dvou not místo tří téže hodnoty; krajina v arabském světě; stromy. – 28. Památníky ve Francii; brouk; náměstí. - 29. Rostlinami vytvořený útulek pro živočichy; skoby; švýcarský přírodopisec. - 30. Podstavec; anglické ženské jméno; příval. - 31. Nádobka na brousek; pirát; obětní misky. - 32. Vana; hýčkat; rokyta. - 33. Opary (zdrobněle); něco okrajového; žár. - 34. Beran; ?20?; nezbytí. - 35. Lihovina; chřestit; prosťáček. - 36. Moučníky; jídlo. - 37. Barvicí prášek do kopírek; postava v Tímárově filmu. - 38. Asistent; náložka. – 39. Písmeno. – 40. Obětiště.

 

HÁDANKY

Moto: Desítka hádanek tady je,
               v nich sláva formanská ožije.

1          PŘESMYČKA (N: 2 8 5)

Forman byl do práce zarytý,
svlačec když točil se za rýty.

2          ODSUVKA SLOVNÍ
Babička Barunky poznala škrábání,
navštívil špitál chlap, co přes pysk utržil,
kámoši našli ho, osel stál za bání,
záložník utekl, pro kov ten kmotr žil.

Zpětný chod fetku zve v lékařské prostory,
rostlina zakryla deklíky v showroomu,
Evžen drink popíjel, znuděnec ze story,
nejeden trumbera jednal bez rozumu.

3          OBNAŽKA
Minerál a lipid k tomu,
výzkumnice, dejte stranou,
zkypříte zem kolem stromu,
výstřih máte na vybranou.

Iva roste při pokusech,
intelekt má práce dosti,
málokterá chytrá žena
mívá pocit zbytečnosti.

4          ZÁHADNÝ NÁPIS
Osvědčení nástroj nemá,
soused drží kudlu s kuší,
bohyněvzdušné šaty
při boleru, moc jí sluší,
trávy odér prozrazuje,
finské město zimu tuší.

Před lijákem se muž ukryl
na vozidle povozníka
v přítmí krytu prostorného,
ať si kdo chce, co chce, říká.

5          ZÁMĚNKA
Pletivo stonku lnu botanik studuje,
součásti rentgenek prověří lékaři,
plavidla znalec zná, škytavku má z ruje,
ozimé obilí vyroste na jaře,
dle snílka vyšlo to nastejno u sluje,
zda lilo anebo padaly trakaře.

6          VYBÍRAČKA
Pořídil si borec racky,
rybka mizí, voda zurčí,
francouzského skladatele
skladby paní v černém určí.

Části hřiště brankář střeží,
zahlédne zrak ptáka fáro
celebrity – inu čtverák,
ten se vyzná ve všem, Járo.

7          PRONIKAČKA
Shluk lidí vzruší spor, proč plachta promoká,
kvíz herec podstoupí, ale ne všechno ví,
střílí směs k výrobě sladkostí od oka,
„máš to za minus tři,“ dívka lže Sašovi.

Cigáro za deště je skoro na pytel,
ve vlhku porucha drátů se vytvoří,
řeč s mladší šprýmařkou dá v letech ředitel,
každý z nich o něčem rozdílném hovoří.

8          PŘESUNKA
Plevelné rybičky drahoty neřeší,
než dívka u řeky šaty si svleče.
Komůrka schopného experta netěší,
dokázal velmi moc, čas se v ní vleče.

9          VÝLUČKA
Sta ozdob a jemná paní
a co ještě chůvu těší?
Pospíchala malá domů.
Pijanka štká, křikloun hřeší,
uhnala ho kráska, řváče,
že vyniká kecal, chápal,
viděl květy u sekáče.
Prodavač u krámku chrápal.

10           OBMĚNKA
   (N: 4 6 2 4, 2 3 4 5 5, 1 5 4)
Něčí nápoj drží žena.
Již snad vláha květy svlaží.
Žádostivost údy zvedá.
Forman svoje koně stráží.

 

LOGICKÉ ÚLOHY

Moto: Na formanské povolání pár vzpomínek je tu k mání.

1. Jízda po strništi
Forman se s vozem dostane podél strniště (šrafovaná plocha) po cestě dlouhé 35 km (silná čára) z bodu A do bodu B za tři a půl hodiny. Kdykoli může z cesty zahnout a trasu do bodu B si zkrátit jízdou po strništi. Na strništi ovšem rychlost jeho povozu klesne o 25 %. Za správné určení trasy, po které se forman z bodu A do bodu B dostane nejrychleji, získáte 20 bodů.

2. Forman na tržišti
Forman rozváží zboží po tržišti rozděleném na 9 x 9 polí. Ve čtyřech polích jsou vepsány číslice. Vepište do ostatních polí po jedné číslici tak, aby obsahovala každá řada, každý sloupec a každý silně ohraničený prostor 3 x 3 pole devět různých číslic 1 až 9 a zároveň aby z kteréhokoli pole se šipkou projel forman všechna ostatní pole se šipkami, na každém se právě jednou zastavil a znovu se vrátil do výchozího pole. Při jízdě forman postoupí z pole se šipkou ve směru šipky vždy o tolik délek stran jednoho pole na další pole se šipkou, kolik je hodnota číslice v daném poli, na tomto poli vyloží zboží a pokračuje tímto systémem dál. Za správné řešení získáte 20 bodů.

3. Formanská jízda
Forman má za úkol projet celou čtvercovou oblast tak, že navštíví každé políčko právě jednou. Zakreslete do rastru jeho cestu jako spojitou lomenou uzavřenou čáru (smyčku), která se sama sebe nedotýká ani neprotíná. Může vést vodorovně nebo svisle, spojuje středy políček. Číslo v políčku představuje součet délek obou dvou přímých úseků jeho cesty vycházejících z daného políčka. Za správné řešení získáte 25 bodů.

4. Řada formanských vozů
Prvního koně v řadě formanských povozů vedl forman za uzdu a za posledním vozem kráčel pacholek. Vzdálenost mezi nimi byla 100 metrů. Pacholek vyběhl za formanem se vzkazem, doběhl k němu, předal vzkaz a stálou rychlostí se vrátil na konec řady. Za čas, který k tomu spotřeboval (pomiňte čas předání vzkazu), urazila řada formanských vozů 100 metrů. Jak dlouhou cestu urazil pacholek? Za správnou odpověď získáte 15 bodů.

5. Vozka v pentominech
V obdélníku 10 x 6 polí zakreslete hranice všech 12 z kompletní sady různých pentomin tak, aby každé z nich obsahovalo všech pět písmen ze slova VOZKA. Pentomina můžete jakkoliv otáčet i zrcadlově převracet. Za správné řešení získáte 15 bodů.

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 72. kolo JLA probíhá od 25. dubna do 23. května 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 72. kola JLA, nebo jen zadání křížovky 72. kola JLA, zadání hádanek 72. kola JLA či zadání logických úloh 72. kola JLA. Hodně zdaru a zábavy při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies