jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 48. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 1. srpna 2018 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 5575 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

Použité prameny
Kompletní seznam použitých pramenů pro 48. kolo JLA zůstává shodný se seznamem zveřejněným pro minulé kolo a naleznete ho v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví.

48. KOLO

KŘÍŽOVKY

VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 23

Procházím přes … (1) v Mlýnské dolině se soškou svatého Jana Nepomuckého, patrona mlynářů, vorařů a lodníků. Stojí tu nehybně ochránce před vodním živlem a bdí neúnavně, aby dílo řemeslníků nepostihlo neštěstí. Patří sem.

Na technické mechanismy navazuje veliká stavba s fošnovými výplněmi, na štítových stranách dvojkřídlá vrata pro průjezd vozů. Je to stará vozovna ze Starých Hamrů – Ostravice, která v minulosti sloužila lesnímu hospodářství Těšínské komory – přes zimu tu odpočívaly vozy, … (2), kočáry, přes léto sáně a … (3).

Dnes si připomeneme z dřívějších povolání fajfkaře, kteří vyráběli toliko „fajky dřevěné“. Základní … (4) pro výrobu fajky byla hrča, narostlá na olšovém nebo březovém pařezu. Dovážela se i cizokrajná … (5), především švédská bříza a bryer. Odolnému materiálu se musely přizpůsobit nástroje. Fajfkař používal ruční šrákovou pilu, vrtáky, … (6), nože fajkovce, škrabáky, rašple, pilníky, nůžky, kleště, kladívka a všelijaké pomocné látky. Fajkaři na Valašsku vyráběli v podstatě … (7): krkovky z jednoho kusu a obkusky neboli … (8), složené z hlavičky a odléváku – všechno poctivá … (9). Fajka byla velká móda. Sejít se se sousedy na besedu, na karty, dát si po kalíšku, pár tahů z fajky…

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:
2 nesouměrné střídavé polomozaikovky

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Dva výrazy jsou vepsány rébusově. Skryty v obrazci jsou 1. (7 6), 4. (8), 5. (5 5), první díl 7. (1), druhý díl 7. (6) a 8. tajenka (5). Skryté tajenky vypište, vyznačte v obrazci nebo uveďte systémy jejich skrytí.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Hloupá osoba. - 2. Pokořit. - 3. Tanec; předky. - 4. Název pro stoupací železa; německý estetik. - 5. Žlabina. - 6. Hrušky (na Vsetínsku). - 7. Anglické mužské jméno. - 8. Antibiotikum. - 9. Týkající se cévy (slovensky). - 10. Starověký název přítoku Pádu. - 11. Název ruského válečného filmu. - 12. Určitá jazykově kulturní oblast. - 13. Sídlo na Vysočině. - 14. Ženské jméno; mastná boule. - 15. Řezat pilou; Hallův spoluhráč. – 16. ?2?; vepři. - 17. Štamprle; americká herečka. - 18. Druh tkaniny; etruská řeka. – 19. Jméno chobotnice; horská šelma; kovová jídelní miska. - 20. Týkající se usazeniny v odpadních vodách; původní název slezského města. - 21. Tanec; pít; tkanina. - 22. Pohledy; rod sudokopytníků; nevolník. – 23. Snímek uruguayského režiséra z roku 2007; ?9/1?; polský herec; hoblík. – 24. Belgický herec; boule; potítko; vřeštět. – 25. Druh trubky; oklepky; německý ekonom; okres v jezdské provincii. – 26. Úchyt; dcera Vítka z Hradce; vysoko hrané míče (v tenise); žvanil. – 27. Plácat; ?6/1?; stolička; léky; americký lékař. – 28. Ruský generál; domácí zvíře; postava z filmu Vzpoura podsvětí; přeháňky. - 29. Tyčka; americký herec; věšák; svržení. - 30. Ležení; ?7/3?; muslimská lidová slavnost; stany arabských kočovníků; součást některých ženských krojů. - 31. Rostlina; houba příbuzná hřibu; schopná; větve. - 32. Jedovatý plyn; hlodavec; příslušník ruchového oddělení; slabého rozumu. - 33. Část vinného lisu; tvrdě spící; český skladatel; Johnsonův kolega. - 34. Druh účesu; kopál; kamarádka. - 35. Mašle; český prozaik; zadní část určité nádoby. - 36. Čertovy drápky; výpravčí. - 37. Kára; tanec. - 38. Sportovní potřeby.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 20. Konec. – 21. Mažící se. - 22. Lýčený provaz; koza. – 23. Planetka; křepčit. – 24. Baletka. – 25. Domácké ženské jméno. – 26. Český církevní hodnostář. – 27. Radikál. – 28. Sůl užívaná v lékařství. - 29. Kopna. - 30. Staroitalský bůh. - 31. Schopnost být současně na dvou místech. - 32. Kavalec; česká obec. - 33. Vozit po trakaři; dílo polské spisovatelky (*1876). - 34. Zpívaná slabika; určité nádobí; německý tenorista. - 35. Dlouhé úzké lodě; Múza; plazi; bonbon. - 36. Hráč basketbalu; puky; drniště; válečná loď; portorický přístav. - 37. Název dechovky; koule; střevní hlísta; útržek; ?3?; hlava. - 38. Zemská hruška; pták z mayské mytologie; ratolesti; vzácný nerost; česká archeoložka; štětka. – 39. Odkapané pivo; šperk; tanec; bulharský klavírista; zkušený člověk; prospívající; autor sbírky Piae cantiones; druhotná pára vznikající v zrničích z odpařovaného roztoku. – 40. Chemická značka kovového prvku; Evansovo jméno; americká skladatelka; druh sukna; německý literární historik; hezká; citoslovce; paní učitelky; pánev. – 41. Knotek; ?7/4?; francouzská herečka; dužina; domácké ženské jméno; šikovní; německý dirigent. – 42. Leptací prostředek; ?6/2?; určitý průmět v důlním měřictví; těžká porážka; družba; dno hlubokomořských příkopů. – 43. Tobolky; list papíru; drobné dívky; modrá neštovice; lapání zvěře. – 44. Antická nádoba; ?9/2?; německý stavební technik; vlastní jméno autora Modrých skal. – 45. Štamprle; kopák; jméno Vos. – 46. Děcko; druh obuvi. – 47. Poštěkávat.

 

HÁDANKY

Moto: U hádanek že prý není nad takové pokouření.

1                        PŘÍDAVKA

Natahuje kočí nohy,
na cvičení nemá vlohy.

2             ZÁMĚNKA
Míra čítá dosti mnoho,
řeka teče v Paňdžábu,
nešikové haní rychlost,
zrak starej ve srabu.

Magotové v Gibraltaru
mají pevnou pozici,
tak tam staré přítelkyně
koupí sobě opici.

3              POSUNKA
Kaluž část vsi neozdobí,
meze Koval klade vdově.
Herci z Hong Kong Confidential
nestřetnou se názorově.

S politikem člun se houpá,
za vším třeba hledat ženu.
Holub sedl na starý pluh,
pro něj neměl žádnou cenu.

4         ZÁHADNÝ NÁPIS
Kruťas fakta překrucuje,
prózy na sraz nosí stěží,
destilát na toulky brává,
pryč zpocené zvíře běží.

5          VSUVKA SLOVNÍ
Skladník s rouchem furt se hlásí,
v mysli čin mu zmatek tropí.
Jarva tanec neustojí,
v obratnosti svět se topí.

Při nástrojích způsob žití
probírá, kdo tahač řídí,
špindíry mu silně bájí,
třeba pozná, že ho šidí.

6              ODSUVKA
S rybou nemoc zacloumala,
ruské město minul pták,
bavil tanec ekonoma,
na znak manství přišel žák.

Základ jevu cizinec zná,
ví, proč hřmělo nad mlsem,
on se ztratil beze stopy,
snad ho někdo vrátí sem.

7             OBMĚNKA
Dělník nádoby čistí hnedka,
vedle úřadu nelká Jižan,
herec dělá též jako fretka,
jen puk sleduje gólman Križan.

8             ZÁMĚNKA
Zpěvačka kosatce chystá pro boubelku,
prosťačky opatří nám jídlo ze žita,
po dlani cizinec posouvá koudelku,
zoolog se silou myšlenek počítá.

Bojiště s hlupáky na podzim ožilo,
hoši se porvali, potom se smířili,
rostlinné plnivo moc suché nebylo,
přesto s ním „kalumet“ na poli nadili.

9             OBNAŽKA
Tří sester hanba je chtít drobné po písni,
pastevec chválívá dobytek hýřila,
rádio dodrží obyčej komisní,
žák lekci zapomněl, tvář se mu pýřila.

10              PŘÍDAVKA
Zanaříká farmakolog
nad tekutým lékem krátce.
„Opět rychle hospodyně
pracují,“ dí žena z Hradce.


LOGICKÉ ÚLOHY

Moto: Polevte z vysokých otáček, pohoda, klídek a tabáček.

1. Kroužky dýmu

Při bafání z fajfky stoupají kroužky tabákového dýmu. Umístěte do některých políček obrazce nejvýše jeden kroužek dýmu. Čísla okolo obrazce udávají, kolik políček daného řádku nebo sloupce obsahuje kroužek. Dým stoupá vzhůru, tedy pro každou tučně ohraničenou oblast platí: a) každá horizontální řada oblasti je celá plná kroužků dýmu nebo je celá prázdná, b) nižší řada oblasti může být obsazená kroužky dýmu, pouze jsou-li jimi obsazené i všechny řady oblasti nad ní. Za správné řešení získáte 15 bodů.


2. Fajfky z pentomin

Plochu každé fajfky o 60 polích zcela pokryjte všemi 12 tvarově různými typy pentomin (všech 12 tvarově různých typů pentomin je vyobrazeno u úlohy č. 5). Za správné řešení každé z fajfek získáte 10 bodů.


3. Dýmky ve vitríně

Dle pravidel logické úlohy Tlačenice (vizte http://cshak.cz/node/149) umístěte do 35 čtvercových polí obrazce při dodržení délek samohlásek následujících 10 názvů dýmek: BRYERKA, ČIBUK, GYPSOVKA, HUČAVKA, KALUMET, LULKA, ODERKA, SÁDROVKA, TYROLKA, UHERKA. Za každé neobsazené čtvercové políčko získáte 8 bodů.


4. Pozice dýmek

Na ploše rastru je umístěno deset dýmek. Každá dýmka leží ve vlastním segmentu tvaru tetromina typu L. Tyto segmenty se nedotýkají ani rohem. Čísla vlevo a nahoře udávají délku nejkratšího prázdného úseku v daném řádku nebo sloupci. Čísla vpravo a dole udávají délku nejdelšího prázdného úseku v daném řádku nebo sloupci. Za správné určení pozic segmentů s dýmkami získáte 20 bodů.


5. Schránka na fajfku

Z níže vyobrazených 12 druhů pentomin vyberte 9 vhodných kusů a vyplňte jimi schránku na fajfku tak, že jednotlivá pentomina smíte pouze otáčet, pentomina se nesmějí překrývat a dvě políčka se stejným písmenem se nesmějí dotýkat ani rohem. Za správné řešení získáte 20 bodů.


6. Gypsovka

Nahraďte písmena v názvu dýmky GYPSOVKA vhodnými číslicemi 1 až 8, stejné písmeno stejnou číslicí, různé písmeno různou. Pak vyplňte obrazec ve tvaru schránky na dýmku tak, že každé z čísel 1 až 16 vepíšete do jednoho z políček. Kódovaným zápisem je zadán součet čísel v naznačených směrech. Za správné řešení získáte 30 bodů.

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 73. kolo JLA probíhá od 4. července do 1. srpna 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 73. kola JLA, zadání křížovky 73. kola JLA, zadání hádanek 73. kola JLA či zadání logických úloh 73. kola JLA, zadání tří logických úloh byla 6. 7. 2024 upřesněna. Hodně zdaru při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies