jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval předběžné výsledky soutěží v řešení hádanek, logických úloh a křížovky 47. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás seznamoval s tím, jak se Vám dařilo, co dělalo největší problémy nebo naopak co vám šlo dobře.

U křížovek jsem očekával do desíti řešení na nulu, protože můj systém provázaných dvojáků už není žádným tajemstvím, nakonec jich bylo šest. Hledal jsem zemědělská nářadí kopáky a repáky, nenašel jsem. Pták s rezavě zbarveným peřím byl řezák (vizte Kotta, Machka a Ottu).

U hádanek jsem řadu nově vytvořených neologismů uznat nemohl, švenkovák ani švenkovač coby asistenti kamery neexistují. Ani ve vsuvce nešlo vsunovat do jednoho dílčího náznaku dvě písmena. Předběžné výsledky máte níže.

U logických úloh autorský tým čekala pěkná řehole při vyhodnocování kakura a oblíbených brousků, nedalo se nic dělat, sami jsme si naběhli. Předběžné výsledky máte níže.

Při čekání na výsledky jste měli možnost si prohlédnout fotografie z promoce JLA 2018, mějte se pěkně, Vladimír

 

Výsledky 47. kola JLA

Dlouhodobá soutěž o výhry v eurech

Celkově došlo 159 řešení, neobsazena je kat. KL, v kat. KHL soutěží jeden řešitel, v kat. KH soutěží dva řešitelé a v kat. HL jeden řešitel. Zápočet se dával v křížovkách za řešení bez ztrátových bodů (bylo jich 6), v hádankách za 10 autorských řešení (byla 2) a v logických úlohách za řešení za 130 bodů (bylo jich 11).

V jednotlivých kategoriích je v bancích po 47. kole u KHL 2350 eur, u KH 900 eur, u KL a HL po 940 eurech, u K je v banku 135 eur, u H 185 eur a u L 25 eur.

Stav zápočtů po 47. kole je následující: devět zápočtů v řadě za sebou má v kat. L: Husar a může v dalším kole žádat o výplatu eur, pátý zápočet v řadě za sebou má v kat. K: Drápala a v kat: L: Marek, třetí zápočet v řadě za sebou mají v kat. L: Drápala, Jiří Konečný, L. Pavelka a Šebesta, druhý zápočet v řadě za sebou mají v kat. L: J. Kokeš, M. Kokeš, Josef Konečný a Motyčková, první zápočet do případné řady získávají 3 soutěžící, a to v kat. K: Juráň, L. Pavelka a Valíček a v kat. H: Járová. Všem blahopřeji a přeji hodně zdaru v získávání dalších zápočtů.

 

Kvalifikační soutěže

Křížovka

V navzájem provázaných chytácích a v něčem na hledání autor pokračoval i ve druhém kole letošního ročníku.

Tentokrát měl řešitele přivést na falešnou stopu špičák 10/2 NOSÁK (SSJČ) x nádoby z proutí (zdrobněle) 32/2 NOŠKY (NLA), ruční nářadí 31/2 TESÁK (PSJČ, tesák = sekera) a samec dravého nočního ptáka 30/2 SOVÁK (NLA, 7. karta). Pokud se po této stopě vydal, pak už řešitel nemohl použít tesák jako druh nože na pozici 28/3 a musel volit 28/3 ŘEZÁK (SSJČ), houby 9/3 RYZCE (SSJČ) a pražskou obchodní společnost 10/4 ŘEMPO (NLA). Na jiném místě byl nastražen pták s rezavě zbarveným peřím, nabízel se 14/1 RYZÁK (Kott, ryzák = holub) x zemědělské nářadí 30/1 RYPÁKY (Kott, rypáky = rýče). Pokud by takto řešitel postupoval, pak ho čekal zádrhel s důtkami, pasáž s nimi se musela řešit 35/3 RYKY (SSJČ) x 3/2 RYPÁKY (NLA, heslo rypák, 60. karta) x 34/3 LAPÁKY (RYS 2) x 4/3 LASKY (ČJA 2/96) x 33/3 KUSKY (BOT). A bylo potřeba se vrátit postupně zpět. Namísto rýčů byly správně nože na řepu 30/1 ŘEPÁKY (SSJČ) a namísto holuba byl správně chřástal 14/1 ŘEZÁK (Kott + Ottův slovník naučný, heslo chřástal). Pták řezák ovšem zamezil použít nůž řezák a pasáž s houbami, nožem a pražskou firmou bylo potřeba řešit 9/3 RYSCE (Machek, heslo ryzí) x 28/3 TESÁK (PSJČ) x 10/4 TEMPO (NLA, heslo Tempo). Tím ovšem opravy neskončily, protože nůž tesák neumožnil použít ruční nářadí tesák coby sekeru a muselo být nahrazeno kladivem tepákem, pasáž kolem něj se musela řešit 10/2 KOPÁČ (NLA, heslo špičák, 41. karta, na ní IX. Význam) x 32/2 KOŠKY (Kott, heslo košek) x 31/2 TEPÁK (Kott) x 30/2 SOVÁČ (Kott). Takže podruhé kopáč a deset borců, co nástrahy chytáků odhalilo.

Jeden hledák byl skrytý v hesle „skaerumhedská série“ v ESGV, pasáž kolem rodu měkkýšů bylo třeba řešit 11/4 ČULKA (Kott) x 24/4 SALRA (ESGV) x 12/3 SANIN (KNAP 2, heslo Oxana), druhý hledák v hesle „Jašík Karel“ v Zahradnickém slovníku naučném, pasáž kolem loukovského mlynáře bylo třeba řešit 6/1 JAŠÍK (ZSN 3/108) x 9/1 JARUNA (KNAP 2, heslo Jaroslava).

Zápočet se přiděloval za bezchybné řešení, to zvládlo 6 borců z celkových 48 soutěžících, úspěšným řešitelům blahopřeji.

Pořadí ve 47. kole: 0 ztr. b.: Drápala, Juráň, L. Pavelka, J. Sýkora (KHL), Štefek (KH), Valíček. - 2: Jaroš, Mirikina. - 3: Vojník. - 4: Gašparín. – 10: Bonaventura, Podzemský. - 12: Karpíšek (KH), Vašinka. - 14: Járová, Kopřiva. - 18: Nack. - 20: K. Bednář, Fabian, Kohoutová. – 22: Horáček, Kratochvíl, Pavlík. – 24: Bureš, Fiala, Hájek. – 26: Vlášek. – 28: Horák, Hrubá, Staněk, Tomanová, Urban. – 30: Dudek, Kolář, Soukup, Svoboda. – 32: Čechová, Pala. - 36: Prvák, Slavík, Zedník. – 38: Střelec, Vlček. – 40: Florián. – 42: Patron. – 44: Hajný, Vodník. – 46: Elév.

Pořadí po 46. a 47. kole: 0 ztr. b.: Drápala, Sýkora (KHL), Štefek (KH). - 2: Jaroš, Valíček. - 5: L. Pavelka. – 7: Juráň, Vojník. - 10: Mirikina. – 20: Bonaventura. - 21: Gašparín, Karpíšek (KH). - 24: Járová. - 27: Podzemský. – 29: Vašinka. – 35: Nack. – 40: Kohoutová. – 41: Fabian. – 42: Fiala, Kratochvíl. – 43: K. Bednář, Hájek, Pavlík, Vlášek. - 44: Kopřiva. – 45: Horáček. – 46: Hrubá. – 47: Horák. – 48: Bureš, Staněk. – 49: Kolář. – 51: Svoboda, Urban. – 53: Tomanová. – 54: Dudek. - 56: Soukup. – 57: Pala. – 60: Čechová. – 62: Slavík. – 66: Vlček. – 67: Zedník. – 70: Střelec. – 72: Prvák. - 76: Patron. – 80: Florián. – 81: Hajný. – 90: Elév. – 92: Vodník. – 117: M. Turek (jen 46. kolo).

 

Hádanky:

Největší problémy nadělal v obnažce asistent kamery řešený jako švenkr Novák. O nic méně si s Janem či Františkem Novákem co do obtížnosti nezadal ve vsuvce šéf sladovnice coby sladmistr, nebo možná spíše fleky coby místa, kasírky k autorskému řešení nevedly. Ani karásci v kreslené hádance nebyli snadní. Nejlehčí hádankou byla podáním nejrozsáhlejší odsuvka slovní, ve které Honza brousil očima po vanilkových rohlíčcích. Zápočet se dával za 10 autorsky vyřešených hádanek, což se podařilo dvojici Járová a Karpíšek z celkových 57 soutěžících, v čele průběžného pořadí je trojice řešitelů Karpíšek, J. Sýkora a Štefek. Úspěšným řešitelům blahopřeji.

Pořadí ve 47. kole: 10: Járová, Karpíšek. – 9: Nepimach, J. Sýkora (KHL), Štefek (KH), Žačok. – 8: Husar, Kousal, Kovářová, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, J. Pavelka, Radouš, Říha, M. Turek, Urbánek, Widla. – 6: Foltas, Varšaník. – 5: M. Kokeš, Motyčková, Zahajský. – 4: J. Bednář, Dostál, Pokus, Žák. – 3: Bartoš, Beneš, Divák, Fabian, Fanda, Horák, Prvák, Vychovalý ml. – 2: Beran, Fiala, Florián, Jezdec, Marně, Novotná, Pospíšil, Vávra, Zedník. – 1: Dudek, Hruška, Jirout, Kominík, Maskot, Němeček, Plavec, Tatar, Urban. – 0: Kapybara, Učeň, Vodník.

Pořadí po 46. a 47. kole: 19: Karpíšek, J. Sýkora (KHL), Štefek (KH). – 18: Husar, Járová, Kousal, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, Nepimach, J. Pavelka, Říha, M. Turek, Urbánek, Widla, Žačok. – 17: Kovářová, Radouš. – 15: Foltas. – 13: Varšaník. – 12: Zahajský. - 11: M. Kokeš, Motyčková. – 9: Čižmár (jen 46. kolo), Vychovalý ml. – 8: Bartoš, J. Bednář, Horák. – 7: Beneš, Dostál, Novotná, Pospíšil, Žák. – 6: Beran, Fabian, Pokus. – 5: Divák, Fiala, Hruška, Urban, Vávra. – 4: Fanda, Jezdec, Jirout, Němeček, Prvák, Zedník. – 3: Dudek, Marně, Tatar. – 2: Florián, Kominík, Maskot. – 1: Plavec, Vodník. – 0: Kapybara, Učeň.

 

Logické úlohy:

Nejobtížnějšími úlohami byly Brousky v kakuru a Brousky podle obliby, ač obě měly vícero správných řešení. Byly ale časově náročné a počasí už zve spíše na zahrádky a výlety než k řešení úloh. Nejlehčí úlohou byly Brousky na ponku. Zápočet se přiděloval za 130 bodů, čehož dosáhlo 11 z 54 soutěžících, kteří také tvoří čelo průběžného pořadí. Úspěšným soutěžícím blahopřeji.

Pořadí ve 47. kole: 130: Drápala, Husar, J. Kokeš, M. Kokeš, Jiří Konečný, Josef Konečný, Marek, Motyčková, L. Pavelka, J. Sýkora (KHL), Šebesta. – 95: Máchová, Matějková, Spáčil. - 70: Chylová. – 65: Buchta, Járová, Žabka. - 50: K. Bednář, Hajný, Kohoutová, Křížová, Stejskal. – 40: J. Bednář, Cily, Čechová, Musil, Suchý, Ševčík. – 30: Dušek, Kotinová. – 25: Elév, Fišer, Prvák, Sedláčková, Švec, Zápasník. – 15: Beránek, Fanda, Florián, Fojta, Ježek, Kominík, Lachtan, Plavec, Tomanová, Zedník. – 0: Ampér, Dedková, Kadlec, Mareš, Maskot, Rosa, Učeň.

Pořadí po 46. a 47. kole: 260: Drápala, Husar, J. Kokeš, M. Kokeš, Jiří Konečný, Josef Konečný, Marek, Motyčková, L. Pavelka, J. Sýkora (KHL), Šebesta. – 225: Máchová, Matějková. – 180: Chylová, Spáčil. - 170: Buchta. – 155: Járová. – 135: Žabka. – 130: Cily. - 110: K. Bednář, Kohoutová, Mareš. – 105: Dedková, Křížová. – 100: Čechová, Hajný, Musil. – 90: J. Bednář, Stejskal. – 85: Fišer, Sedláčková. – 80: Fojta, Prvák. – 75: Kotinová. – 70: Beránek, Fanda, Suchý, Švec. – 65: Florián, Ševčík. – 60: Kadlec, Lachtan, Zápasník. – 55: Plavec. – 50: Elév, Kominík. – 45: Dušek. – 30: Ampér, Ježek, Tomanová, Učeň. – 25: Rosa, Zedník. – 10: Maskot.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 71. kolo JLA probíhalo od 15. února do 15. března 2024, můžete si otevřít řešení 71. kola JLA, předběžné výsledky 71. kola JLA a ohlasy na 71. kolo JLA. Došlo rekordních 187 řešení, děkuji za ně, pěkné dny, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies