jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval autorská řešení hádanek, logických úloh a křížovky 47. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás seznamoval s některými zajímavostmi, které se v řešeních objevily, případně s mým očekáváním, které pasáže by mohly u brousku a hádanek a logických úloh s tematikou broušení a brousků činit potíže. Bohužel řešení hádanek a logických úloh už mi nedorazilo od přítele Jána Čižmára, který následoval přítele Hájička a odešel luštit do hádankářského nebe.

U křížovek jsem tipoval, že problémy nadělají provázané dvojáky a z hledáků loukovský mlynář a rod měkkýšů. A pták s rezavě zbarveným peřím. Loukovský mlynář se skrývá v Zahradnickém slovníku naučném a rod měkkýšů v Encyklopedickém slovníku geologických věd.

U hádanek potrápil řešitele asistent kamery a šéf sladovnice, možná i rybičky a část jelení stopy v kreslené hádance.

U logických úloh byla časově náročná řešení brousků v kakuru a brousků podle obliby, i když měla vícero řešení.

Autorská řešení máte níže, Vladimír

Řešení křížovek:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Ratata. - 2. Stinky. - 3. Sešití; rypáky. - 4. Mana; plyny; lasky. – 5. Maruta; krkan; kušovat. - 6. Jašík; Fischl; kylhof. - 7. Polák; pausy; sáňka; Rust. - 8. Pokosky; stoky; kačák; bekony. - 9. Hrušák; úkryt; rysce; jalíky. - 10. Brzy; kopáč; zobák; Tempo; vomra. - 11. Brkoty; Tevet; poloosa; čulka. – 12. Kosáky; soustrojí; Sanin. - 13. Papání; vokoun; jotace; satonit. – 14. Řezák; veloce; petita; krchánek. – 15. Jehan; díravý; popsat; dukátky. - 16. Jekorin; kolega; oselky; Cibava. – 17. Kostnáč; Delius; Filčík; kalava. – 18. Stropní; polena; pionýr; oblaky. – 19. Neumele; Tarini; brvník; kabátek. – 20. Kružiny; bočáni; bročky; cikánit. – 21. Toroid; ovčina; Pillat; Duchonin. – 22. Balony; Boreus; fiesta; krtinka. – 23. Barile; taliga; ospice; Sankara. – 24. Toužení; polevý; potají; Salra. – 25. Krumpáč; delace; petosa; čumky. – 26. Neronin; koroun; joropo; volíny. – 27. Stran; dílo Tomce; jakost. - 28. Kohák; vekslák; tesák; best of. – 29. Jezní; Vouet; pobyt; ryčka; Ruof. – 30. Řepáky; sováč; zorky; kaňhat. – 31. Pasáty; tepák; úkosy; sálovky. – 32. Kozy; košky; Stuchl; kyšky. – 33. Brusák; pasan; kusky. – 34. Hrkolík; fikny; lapáky. – 35. Pošta; krytí; ryky. – 36. Jaruna; plinta. – 37. Mašita. - 38. Sestra.

Tajenky: 1. Mašinky (skrytá v rozích brousku, vyznačená červeně). - 2. Soustrojí. - 3. Brousky (skrytá ve vodorovné ose brousku, vyznačená červeně). - 4. Oselky. - 5. Kosáky. - 6. Krumpáč. - 7. Kylhof. - 8. Lidová výroba (skrytá ve svislé ose brousku, vyznačená červeně). - 9. Krchánek. - 10. Brusák. - 11. Jakost. - 12. Taliga.

Řešení hádanek:

1.   S karásky kachle, barák, obrouček – stará skýva chleba jako brousek.

2.   Švenkr Novák, inkaso (inkasa), libry, vousík, glajf, Razým, oknaři, mezníky, novic – venkovanka si brousila jazyk na řezníkovi.

(Jan Novák jako asistent kamery např. na https://www.fdb.cz/lidi/30066-jan-novak.html nebo František Novák na https://www.fdb.cz/lidi/64776-frantisek-novak.html, švenkr jako pomocník kameramana viz SNČ nebo přímo na https://www.fdb.cz/serial/zivot-a-doba-soudce-a-k-11-dil-knez/tisk/128415 či https://www.fdb.cz/film/particka/tisk/79318; glajf = dluh viz SNČ; oknař např. na http://www.projobs.cz/8447-pracovnici-pro-myti-oken-oknar)

3.   Obrat, přísev, trati lidí, komuna, brod, tušení – bratři se vrátili domů nabroušení.

4.   Naháči, s kobrou sázítka, dle Máni Hanačisko brousí za tkadlenami.

5.   Nádoba těsta, data, radní vyberou šenky, dívenky, naposled mistr ničí kachle kakabusů, sedm srních kusů, smolaři venku staví lešení, Mařík u sílení – na obě strany broušená politička leká absolventa VŠE.

(Karel Dyba patří spolu s Václavem Klausem, Petrem Svěceným či Milošem Zemanem ke známým absolventům VŠE.)

6.   Honorace orace, zabrouzdání, zdání, siločára, ara, po tkaní mapování, potkan, póvl tavil kovy, Povltaví, chrousti, ústí, truchlič, truc, cichlida, lida – Honza brousil očima po vanilkových rohlíčcích.

7.   Minus, lounek, děs, Oliver, šotek, pecny, tahr, Falbr, souš, ceníte střeva – minulou neděli veršotepec nahrál broušení tetřeva.

(tahr = divoká koza viz UNI 10, střevo = trdlo viz SČSaA)

8.   Úvod žalu, u fug Cipr, svor, tyrkys, Balt, bosse míjí Jitečka – vlaštovky brousí křídla po zemi. (tečka)

(žal = přeneseně žalozpěv viz SSJČ; autor Chladnoucí země je Josef Cipr, na googlu po zadání Chladnoucí země se objeví na druhé stránce)

9.   Auto voyeura u Dauhá (auto voyeura, Dauhá), Ir u Očovky úpí, nána bavila Dána, yamahy u kóje (yamahy, kóje) – tvrdý hráč v kopané nebo v ledním hokeji.

10.    Sad, oni, číman, žebro, úsilí, kupa násad, místa – sladovničin manžel brousí kliky u pana sladmistra.

  

Prameny k námětům:
SSJČ
chléb jako brousek = tvrdý chléb
vrátit se domů nabroušený = vrátit se domů nazlobený
brousit si jazyk na někom = pomlouvat někoho
brousit za děvčaty = chodit za děvčaty
brousit očima = těkat zrakem
vlaštovky brousí křídla po zemi = vlaštovky létají nízko
broušení (tetřeva) = závěrečný sípavý verš při tokání

SNČ
brousek = tvrdý hráč ve fotbalu či v hokeji

PSJČ
na obě strany broušený = kdo sedá na dvou židlích
brousit kliky (u ministra) = hledat protekci (u ministra)

 

Řešení logických úloh:

1. Brousky na ponku

Řešení viz obrázek.

2. Brousky v sudoku

Řešení viz obrázek.

3. Brousky na kosy

Řešení viz obrázek.

4. Brousky v kakuru

Jedno z vícera řešení viz obrázek.

5. Brousky podle obliby

Jedno z vícera řešení viz obrázek.

 

 

Autorem úloh č. 1, 2 a 4 je Jan Novotný, autorem úlohy č. 3 je František Luskač a úlohu č. 5 vytvořila Hana Kotinová.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 71. kolo JLA probíhalo od 15. února do 15. března 2024, můžete si otevřít řešení 71. kola JLA, předběžné výsledky 71. kola JLA a ohlasy na 71. kolo JLA. Došlo rekordních 187 řešení, děkuji za ně, pěkné dny, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies