jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 47. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 23. května 2018 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 5475 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

Použité prameny

Kompletní seznam použitých pramenů pro 47. kolo JLA zůstává shodný se seznamem zveřejněným pro minulé kolo a naleznete ho v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví. 

47. KOLO

KŘÍŽOVKA

VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 22

Ohlížím se po pozoruhodných zařízeních v Mlýnské dolině: věru, že chytré … (1)! Avšak kdo není nadán technickou představivostí, tak zírá na složitá … (2) v údivu. Je vůbec možné, že je vyšpekulovali drobní řemeslníci bez vysokoškolského odborného vzdělání? Zato nadáni zděděnou řemeslnou zručností, poučeni zkušenostmi z denního styku s nejobyčejnějším materiálem, kterému dokázali vtisknout duši? S bohatou lidovou obrazotvorností, inspirovanou soužitím člověka s přírodou po mnoho generací? Ale ano, nepochybně je tomu právě tak!

Dnes si připomeneme z dřívějších povolání brouskaře, kteří podomácku vyráběli … (3) neboli … (4), kterými se brousily kosy a srpy neboli … (5). Výrobní surovinou byl jemnozrnný pískovec štěpný po letech. K jeho lámání se používal … (6) nebo … (7). Jejich … (8) byla namáhavá a vyžadovala vedle zručnosti i sílu, proto … (3) vyráběli výlučně muži. Kamenné plotny bylo třeba rozdělit na úzké pásky – rážky, k tomu brouskaři používali kladívko místně zvané … (9), parkánek nebo berchánek. Nejdříve se … (3) z rážek osekávaly klepačem, což bylo kladívko se dvěma delšími skosenými rameny zakončenými ostrou hranou. Později se používaly kleště s nedovřenými čelistmi. Hrubě opracované … (3) se pak obrušovaly na kameni zvaném … (10). Jejich … (11) a použití závisely na zrnitosti, velikosti, tvrdosti a hustotě brusných zrn, tvrdosti tmelicího materiálu a rovnosti povrchu. K prodeji se … (3) vázaly vrbovými proutky po pěti kusech. Brouskaři se často se svými výrobky vydávali sami na vandr za účelem jejich prodeje, k převozu sloužila … (12), dvoukolý vozík se žebřinami a plachtou. Šlo o povolání plné dřiny za málo peněz.


ŠIKMÁ SHODNÁ SOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ STŘÍDAVÁ POLOMOZAIKOVKA

Křížovka je předložena jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Legenda je uvedena pouze ve směru zleva vpravo dolů. Skryty jsou 1. (7), 3. (7) a 8. tajenka (6 6). Skryté tajenky vypište, vyznačte v obrazci nebo uveďte systémy jejich skrytí.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Citoslovce. - 2. Štěnice. - 3. Knihvazačské spojení; důtky. - 4. Dobrota; větry; šelmy. - 5. Ryba; pták; být zticha (o zvířatech). - 6. Loukovský mlynář; český autor „pohádek pro dospělé“; ?7?. - 7. Tanec; odmlčení; část pluhu; německý chirurg. - 8. Truhlářská nářadí; rýhy; dětské brouzdaliště; speciálně připravené nasolené vepřové půlky. - 9. Koláč; azyl; houby; plavidla. - 10. Hned; špičák; ďub; název pražské obchodní společnosti; druh indické bavlny. - 11. Třepotání (holubů); autor hudby k filmu Shuroo; parametr; druh účesu. - 12. ?5?; ?2?; patřící dívce určitého domáckého jména. - 13. Jídlo; veš; mluvnický prvek; nadávat. - 14. Pták s rezavě zbarveným peřím; spěšně (v hudbě); žádosti; ?9?. - 15. Postava z Balady z hadrů; slabý (důkaz); vysvětlit; hrušky. – 16. Organická sloučenina; parťák; ?4?; sídlo na Slovensku. - 17. Hladomřivec; anglický skladatel; slovenský herec; vodní pták. - 18. Týkající se části místnosti; dřeva; fík; shluky. – 19. Neobratně (slovensky); producent filmu o mistru světa v boxu; houba; vnější podoba. - 20. Cihly k vyzdívání studní; velcí ptáci; kroupky (ledu); klamat. - 21. Elektrická cívka; kůže z ovce; autor Mé vsi; bývalý vrchní velitel ruské armády. - 22. Míče; rod hmyzu; španělská lidová slavnost; hromádka (popela). – 23. Soudek; ?12?; výraz; bývalý burkinafaský politik. – 24. Nářek; levý; nenápadně; rod měkkýšů. – 25. ?6?; odklad; výrobek z pektinu; civěná. – 26. Alkaloid; siréna; lidová píseň; chlévy. – 27. Kvůli; Krajina; ?11?. – 28. Český filozof; švestka; druh nože; výběr toho nejlepšího v určitém oboru. - 29. Týkající se určité vodní stavby; francouzský malíř; návštěva; druh čepce; švýcarský dramatik. - 30. Zemědělská nářadí; samec dravého nočního ptáka; cigarety; kazit. - 31. Větry; ruční nářadí; sklony; zdravotní sestry. - 32. Muzikanti; nádoby z proutí (zdrobněle); český básník; řeznické výrobky. - 33. ?10?; antilopa; rostliny. - 34. Pramínek (krve); nůžky; určité stromy. - 35. Listonoš; střecha; pronikavé zvuky. - 36. Domácké ženské jméno; podezdívka. - 37. Český terénní jezdec. - 38. Řeholnice.


 

HÁDANKY

Moto: O brouskařích málo víme,
            mezi brousky zabrousíme.

1                        ZÁMĚNKA

V poli našel zajíc
časem ztvrdlý krajíc.

2              OBNAŽKA
Asistent kamery poplatky haní,
maká za peníze o chloupek více,
na dluh jel běžkař po sněhu strání,
dělníci myli skla o librách sníce.

Hraniční kameny lemují Dubí,
zelenáč v chatrči žil podle svého,
mistr při bourání noži se chlubí,
žena z vesnice drbala jeho.

3             ODSUVKA
S dovolením setí navíc
naše dráhy lehce změní,
je za obcí přejezd toku,
intuice marná není,
po zpoždění sourozenci
přišli k našim nazlobení.

4             VÝMĚNKA
Nudisté bez brýlí za jeden panák
s brejlovcem nástroje sazeči dají,
jim dívka říkala, že pravý Hanák
chodí za děvčaty, co látky tkají.

5           VYBÍRAČKA (N: 117)
Díže hmoty spadla na zem,
o pekaři jdou zlé zprávy,
politici zvolí místa,
kde čepovat žáby baví.

Posledněkrát kamnář láme
tvárnice těch, co se mračí,
několik koz doma beká,
na pořádný stres to stačí.

Nešťastníci na ulici
připravují stanoviště
pro zpěváky dosti drahé,
Kája růst cen zmrazí příště.

Radní sedá na dvou židlích,
což podle ní nemá chybu,
nicméně však svými hlody
ona děsí Karla Dybu.

6          ODSUVKA SLOVNÍ (N: 115)
Mne panstva drahoty na zámku nudí,
zajití do parku můj dojem budí,
že křivka s papouškem tkalce se leká,
po práci měření kraje ho čeká.

Hlodavec za pecí na chátru civí,
jak ona dělala s železy divy,
území při řece tintítka znají,
její část u moře dálava tají.

Kdo smutní na pohřbech, žal v lidech nítí,
rybáře vzdor ryba u pláží cítí,
peklo se cukroví pro pana krále,
kluk těkal kukadly po sladkém stále.

7             ODSUVKA
S vadou hřeb strach vozky budí,
muž s kvítkem se opije,
bochníky před kozou leží,
politik při zemi je.

Proč chválíte trdla u Mže,
kde bard tvořil půl roku?
Nedávno on zaznamenal
poslední verš při toku.

8             ZÁHADNÝ NÁPIS
První část teskného zpěvu si zpívá
při skladbách původce Chladnoucí země,
s horninou kámen je, moře je zlívá,
kol šéfa přichází dívenka ke mně,
nejspíše zmokneme, bouřka je blízko,
před deštěm prý ptáci létají nízko.

9              OBMĚNKA (N: 54)
Brzdí vůz slídiče před hlavním městem,
Evropan při toku v Očové kvílí,
husa ho těšila komickým gestem,
mašiny box skrývá, brousek z nich šílí.

10          VSUVKA
Za zahradou on a ona,
chlapík chce kost, marná snaha,
všude spousta rukojetí,
zrušit fleky vrchní váhá.

Bez dělnice není piva,
i když jenom ječmen třídí,
její muž protekci hledá
u šéfa, který ji řídí.


 

LOGICKÉ ÚLOHY

Moto: S brousky o dost líp vybrousíme vtip.

1. Brousky na ponku

Umístěte na plochu ponku brouskaře ve tvaru rastru 8 x 8 políček předloženou kompletní sadu devíti brousků tak, aby se žádné z políček obsazených libovolným brouskem ani rohem nedotýkalo žádného z políček obsazených jiným brouskem. Čísla po stranách řádků udávají délku nejdelšího nepřetržitého sledu políček obsazených brouskem v tom kterém řádku, čísla po stranách sloupců udávají délku nejdelšího nepřetržitého sledu políček neobsazených brousky v tom kterém sloupci. Za správné řešení získáte 15 bodů.

2. Brousky v sudoku

Vepište do každého prázdného políčka jedno z čísel 1 až 9 tak, aby se stejná čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci a ohraničeném menším čtverci. Brousek mezi dvěma políčky vyznačuje vždy stejný rozdíl mezi dvěma čísly umístěnými v daných políčkách. Všechny možné brousky mezi políčky jsou vyznačeny. Cenu brousku, resp. jednotný rozdíl musíte zjistit sami. Za správné řešení získáte 25 bodů.

3. Brousky na kosy

14 sekáčů kosilo 14 luk (tvar jejich parcel máte daný silně ohraničenými oblastmi na katastru 14 x 14 políček). O svačině měl každý svou kosu (K), svůj brousek (B) a svůj toulec na něj (T) položený na určitém políčku své parcely. Zakreslete pozice těchto 42 předmětů do rastru za podmínek, že v jednom políčku může být umístěný nejvýše jeden předmět, políčka s předměty spolu nesmějí sousedit ani stranou, ani rohem a v krajním sloupci napravo jsou předměty seřazeny shora dolů v pořadí K, B a T. Dále platí, že jsou umístěny v každém řádku, v každém sloupci a na každé hlavní úhlopříčce katastru vždy jedna kosa, jeden brousek a jeden toulec na brousek. Za správné umístění všech předmětů do rastru získáte 25 bodů.

4. Brousky v kakuru

Rozmístěte do obrazce předložených 21 brousků tak, aby se vzájemně nepřekrývaly a číslice na nich byly řešením standardního kakura. Brousky můžete vždy do dvou políček klást vodorovně nebo svisle. Vepsaná čísla v kakuru znamenají součty skupiny číslic na brouscích v příslušném řádku či sloupci, v takové skupině se stejné číslice nesmějí opakovat. Za správné řešení získáte 35 bodů.

5. Brousky podle obliby

Sedm sekáčů má v plánu kosit trávu celý týden vždy po trojicích každý den a mají k dispozici brousky 1 až 7. Každý má sekat právě tři dny a žádní dva spolu nemají kosit více než dvakrát. Každý ze sekáčů má oblíbené své tři brousky a nepoužívá jiné. Adam má oblíbené brousky 1, 5 a 6 a nemůže sekat v pátek a v neděli. Bob má oblíbené brousky 2, 4 a 5 a bude určitě sekat ve čtvrtek a nebude sekat v sobotu. Cyril má oblíbené brousky 1, 2 a 3 a bude určitě sekat v úterý a v pátek. Dan má oblíbené brousky 3, 6 a 7 a může sekat jen od pondělí do středy. Emil má oblíbené brousky 1, 2 a 7 a bude sekat oba víkendové dny, ale ne v pátek, ani v pondělí. Filip má oblíbené brousky 4, 5 a 7 a nebude sekat ani v pondělí, ani v úterý. Gustav má oblíbené brousky 3, 4 a 6 a nebude sekat ani ve středu, ani ve čtvrtek. Každý den budou vždy tři sekáči používat dohromady právě dva brousky, přičemž každý den bude používána jiná dvojice brousků a dva dny po sobě nebude používaný stejný brousek. Každý brousek bude za celý týden použitý právě dvakrát a nemůže nastat situace, že by v daném dni některý z brousků byl oblíbený současně všemi třemi sekáči. Sestavte rozpis trojic sekáčů na každý den v týdnu včetně dvou brousků, které ten který den sekáči použijí. Za správné řešení získáte 30 bodů.

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 71. kolo JLA probíhalo od 15. února do 15. března 2024, můžete si otevřít řešení 71. kola JLA, předběžné výsledky 71. kola JLA a ohlasy na 71. kolo JLA. Došlo rekordních 187 řešení, děkuji za ně, pěkné dny, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies