jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval autorská řešení hádanek, logických úloh a křížovek 50. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás seznamoval s některými zajímavostmi, které se v řešeních objevily, případně s mým očekáváním, které pasáže by mohly u křiváku a hádanek a logických úloh s tématikou křiváků, kudel a nožů činit potíže.

U křížovek jsem si naivně myslel, že název tyčinek mambo skrytý na posledních kartách NLA u hesel mamba a bolero, bude těžko zdolatelnou překážkou i pro matadory. Nakonec ho našli skoro všichni, stejně tak jako skrytou tajenku za kopáči, i když kopáč nás provázel letos tak nahlas, že ho nic jiného nemohlo trumfnout. Tak jedině zabraly nějaké ty iniciály a jména z filmové databáze a dílo polského dekadenta. A lenoši s nepravidelným plurálem lemra.

U hádanek jsem nastražil pár svodů typu "druh kozy bral" a dlužících sedláků, otázkou bylo, zda to někoho vůbec svedlo k nějakému druhu kozy, který by něco kradl, nebo k vesničanům, rolníkům apod.? V prvém případě nic moc, skoro všichni jste odhalili přítele, co fotil tahry. Ve druhém případě už dlužníci nadělali daleko větší problémy. Finálové kolo, takže něco nesnadného v něm muselo být, tipoval jsem, že vybíračka s cizí ženou a se savci by mohla dát zabrat. A dala.

U logických úloh byly tři optimizery, z nichž ale zrádně se tvářil jen jeden. A křiváky v přihrádce, úloha typu plavidel, ale dost obtížná. Matadoři byli skálopevně přesvědčení, že optimální bude ve skládačce nechat prostory o čtyřech, dvakrát třech a jednom poli za 56 bodů. Ale nejlepší řešení bylo za 76 bodů, pouze se nesměla překrývat podbarvená políčka jednotlivých objektů, jinak nic zapovězeného nebylo.

Autorská řešení máte níže.
Vladimír

Autorská řešení křížovek:
ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Glukosaminy. - 2. Lurex; kameny. - 3. Koka; exota; Bonnan. - 4. Sambo; Tašov; Kačalov. – 5. Mienka; ovály; kapsáče. - 6. Nynčka; Lykos; hačkati. - 7. An alpha; Osyka; kytlice. - 8. Ovsáčky; Kaali; seknice. - 9. Čekat se; liška; Vannin. - 10. Tilikva; kapún; kasací. - 11. Ceninka; únava; oruňka. – 12. Censor; varan; diálne. - 13. Inaudi; anály; kystka. – 14. Cíňáky; Lykov; Enipeus. – 15. Kalsen; O vodě; kalan; El. - 16. Netika; děvice; orelan. – 17. Kapelice; Alipanov. – 18. Usance; ulevit; čepovat. – 19. An; patka; saola; Pisatis. – 20. Bodek; drzný; levisky. – 21. Bušla; Maoka; Korkyra. – 22. Hambo; prvka; dúbrava. – 23. Draky; Kanut; žatva; na. - 24. Krňka; zrada; oklest. – 25. Z; baton; elina; harban. – 26. Zabarvit; bi; třask; Hertta. – 27. Arkit; Hasík; lurdy; caapi. - 28. Anras; Kolář (Kolár); smaha; vrrrr. – 29. Ivněv; rupíš; hřmot; kouma. – 30. Jedna; lošák; sesla; špaka. - 31. Nápis; hasák; hachna; drnět. - 32. Kalín; kakra; kréda; mambo. – 33. Felka; samet; Arran; nárit. - 34. Kopáč; lekce; hořák; tuply. – 35. Šazlí; louka; Kovas; Kudat. – 36. Vodák; Briza; revma; Kukov. – 37. Pasti; štúdr; kurace. – 38. České; bláta; fikce. – 39. Řepní; kvasan. – 40. Trema; trysk. – 41. Třevle. – 42. Nonet.

Tajenky: 1. Vozovna (skryta ve vodorovné ose prostřední části křiváku, vyznačena je červeně). – 2. Jedna vrata. - 3. Valašské křiváky (skryta v čepeli křiváku, vyznačena je červeně). - 4. České kudly. - 5. Čepel. - 6. Krňka. - 7. Patka. - 8. Ovsáčky. - 9. Cíňáky. - 10. Grošáky a šparákovce (skryta ve vodorovné ose klátku křiváku, vyznačena je červeně). - 11. Žabky. - 12. Brzo nashle (skryta, je tvořena dvoupísmennými shluky následujícími ve správně vyplněných obrazcích 46. až 50. kola JLA po výrazech KOPÁČ).

Autorská řešení hádanek:

   1.   Dropi, vaky, skřivan i kaholka, kaktus - dva roky píská křivák tuniská holka.

  2.    Při snaše žáby, láká kozák Romku, zlá přísná žena byla jako za groš kudla.
    (metrnice viz SNČ nebo SSJČ)

  3.    Přítel tahry fotil, Danaos, třínožec – při teta hrotila na ostří nože.
   (tahr = koza viz UNI 10)

   4.   Sumo, Zich chůvu míjel, lakýrník, les šepotal, pěl hýl, Pacov u Úpy, s vůní jíly – o mužích umělkyň říká Aleš, že podali chléb a koupili nůž.

   5.   Vřídélka, délka, s katénami struníky, mistr u niky, čí stoják obývá snop, op, anoraky, raky, žebra lišek, šek – vřískáte načisto jako by vás na nože brali.
(katéna = žebro u hudebních nástrojů viz NASCS, basa má žebra i struník, rak = jízdní kolo viz SNČ)

  6.    Šlichy, tváře, šídla, dužníky, vydře, čela, líbezno žen – lichváři dlužníky dřeli bez nože.
    (šlichy = výplavky těžkých minerálů při rýžování viz DID 8, dužník = skoba viz Hubáček)

  7.    S léčkou návraty, kouty, zírá Japonka (Etel, Etela) do slovníku, japok a slon (ratel, slon) (ratel a slon), dar bloud vozí rád, arbovir – slečna vrazí Randovi (Edovi) kudlu do zad.

  8.    Rezavá závaží, sek u Kurda, Luděk u děla, pecen u žen, akarka – režisér dal klapce nůž na krk.

  9.    Odvaha Davida, pivo u Sibyly, jinan, lože – dva hádaví divousi byli na nože.

10.    Tupci Kubu líčí anonym, etické úlohy, rulády (rolády) Ivo odsune – typické oblečení na motocykl Harley-Davidson.
(křivák viz SNČ)


Prameny k námětům:
Šmírbuch jazyka českého

pískat křivák = mít hlad, mít nouzi
SSJČ
být jako za groš kudla = být malý, slabý
křičí (vříská, řve apod.), jako by ho na nože bral = křičí (vříská, řve apod.) velice silně
dřít někoho bez nože = nemilosrdně ho okrádat
vrazit někomu kudlu do zad = nečekaně někoho zradit
nasadit (dát, položit) někomu nůž na krk = přinutit ho hrozbou k něčemu, dát někomu ultimátum
být spolu na nože = žít v nepřátelství
Slovník české frazeologie a idiomatiky
hnát (hrotit) věc na ostří nože = hnát věc do krajnosti
PSJČ
nepodat chléb a nekoupit nůž = dostat se z bláta do louže, špatně dopadnout
SNČ
křivák = typické oblečení na motocykl Harley-Davidson

 

Autorská řešení logických úloh:

1. Křiváky v přihrádce
Řešení viz obrázek.

2. Křiváky
Řešení viz obrázek.

3. Křivák ve skládačce
Příklady z devíti nejlepších došlých řešení viz obrázky (řešení za 74, 68, 56, 50, 41, 40, 38, 36 a 32 bodů).

4. Zahradnické křiváky
Vlevo je jedno z řešení s čárou procházející 68 políčky za 30 bodů, vpravo je řešení s čárou procházející 72 políčky za 10 bodů.

5. Zavírací křiváky
Řešení viz obrázek.

6. Křiváky na prodej
Řešení viz obrázky za 22, 20, 18 a 16 bodů.

Autorem úlohy č. 1 je František Luskač, úloh č. 2 až č. 5 je Zdeněk Vodička a úlohy č. 6 Vladimír Jemelík.

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 71. kolo JLA probíhalo od 15. února do 15. března 2024, můžete si otevřít řešení 71. kola JLA, předběžné výsledky 71. kola JLA a ohlasy na 71. kolo JLA. Došlo rekordních 187 řešení, děkuji za ně, pěkné dny, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies