jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval předběžné výsledky soutěží v řešení hádanek, logických úloh a křížovek 49. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás seznamoval s tím, jak se Vám dařilo, co dělalo největší problémy nebo naopak co vám šlo dobře.

U křížovek jsem nečekal, že by mělo dělat problémy nalezení skryté tajenky VOJNA S TURKEM z iniciál jmen a příjmení uvedených v legendě, ale už méně řešitelů čekalo, že Ján Nagy má v křížovce ještě roli svůdce. A přitom to byl tak významný kopáč, že se o něm psalo v novinách. Křížovky byly rozsáhlejší, dvojáků bylo více. Ale největším oříškem mělo být nalezení šifry žáka estetika Hostinského. Autorsky to byl Jan Jakubec. Kde by mě napadlo, že Albert Pražák byl také žákem estetika Hostinského a používal šifru P? Přesto bylo opět vícero bezchybných řešení a vedoucí trojici se mi nepodařilo rozhodit.

U hádanek nakreslený svlačec za rýty nebyl moc známý, ale Pospíchal ve výlučce a kuliferda ve vybíračce s pořadím zamíchali více. Průběžné pořadí se nám docela promíchalo.

U logických úloh jsem netrval na úplně přesných odpovědích ve zlomcích, postačily mi přibližné výsledky, ale věcně správné. Např. odpověď, že forman pojede něco málo přes tři kilometry rovně podél strniště a pak přímo k bodu B, nebyla správná. Forman jel o něco méně než tři kilometry rovně podél strniště a pak přímo k bodu B. A pacholek nenaběhal 200 metrů, ale zhruba 241,42 m.

A ještě jedna informace: Nakladatelství Vodnář vydalo nové dvoudílné Lidové názvy rostlin a jiných... od Idy Rystonové, určitě si to pořiďte, jsou to dvě docela tlusté bichle a v příštím roce se v JLA tento pramen objeví. A počítám, že nejenom v JLA.

Vladimír

Předběžné výsledky 49. kola JLA

Dlouhodobá soutěž o výhry v eurech

Celkově došlo 160 řešení, neobsazena je kat. KL, v kat. KHL soutěží jeden řešitel, v kat. KH soutěží dva řešitelé a v kat. HL jeden řešitel. Zápočet se dával v křížovkách za řešení bez ztrátových bodů (bylo jich 8), v hádankách za 10 autorských řešení (bylo jich 13) a v logických úlohách za řešení za 95 bodů (bylo jich 14).

V jednotlivých kategoriích je v bancích po 49. kole u KHL 2450 eur, u KH 940 eur, u KL a HL po 980 eurech, u K je v banku 145 eur, u H 195 eur a u L 10 eur.

Stav zápočtů po 49. kole je následující: sedm zápočtů v řadě za sebou má v kat. K: Drápala a může v dalších kolech žádat o výplatu eur, třetí zápočet v řadě za sebou má v kat. K: L. Pavelka, druhý zápočet v řadě za sebou mají v kat. K: Gašparín, Mirikina a Vojník a v kat. L: P. Sedláčková, první zápočet do případné řady získává 26 soutěžících, a to v kat. KHL: J. Sýkora; v kat. KH: Štefek, v kat. K: Jaroš, v kat. H: Husar, Kousal, Kovářová, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, J. Pavelka, Říha, M. Turek a Widla a v kat. L: Buchta, Drápala, Husar, Járová, J. Kokeš, M. Kokeš, Máchová, Marek, Matějková, Motyčková, L. Pavelka a Šebesta. Všem blahopřeji a přeji hodně zdaru v získávání dalších zápočtů.

 

Kvalifikační soutěže

Křížovky

V navzájem provázaných chytácích a v něčem na hledání autor pokračoval i ve čtvrtém kole letošního ročníku.

Tentokrát měli řešitele přivést na falešnou stopu sochař Ján Nagy a český režisér Zdeněk Kopáč. První v pasáži 24/9 HATKA (SČSVU, Hatka Josef) x 10/4 HAJAT (SSJČ) x 23/10 SOJÁK (ČSVaS, heslo 1012.1) x 11/4 SOCHAŘ (SČSVU) x 22/9 CACHAT (SČVaS, heslo 1496) x 21/9 DRVÁK (NLA, 4. karta). Druhý v pasáži 22/1 SVAKA (PSJČ, svaka = švagrová) x 24/1 ŠONKA (ČBS) x 24/1 ŠOSÁČ (NLA + ČSVaS, heslo 2200) x 26/1 KOPÁČ (ČBS). Pak by pasáž se slovenskou řekou mohla být řešena 19/4 HAVKA (KS-ZEM, str. 167) x 27/5 PAVÁK (ČSVaS, heslo 944.2, str. 252, 15. řádek zdola) x 20/4 PACÁK (UNI 10) x 26/5 TÍCKA (SNČ). Takovéto řešení by si vynutilo řešit kukačku jako čučku v pasáži 8/6 PACKA (SČSaA) x 13/10 ČUČKA (Šmírbuch, heslo podívat se) x 9/7 KOČÁR (PSJČ). Jenže čučka musela být vepsána jako luštěnina 23/4 ČUČKA a soutěžícímu nemělo zbýt nic jiného než zariskovat nedoložitelnou kukačku čumku nebo čučák, nebo se vrátit a předchozí pasáže opravovat: ruka 8/6 PACÁK (NLA) x kukačka 13/10 ČUMÁK (Šmírbuch, heslo voyeur) x vůz k dopravě 9/7 KOMÁR (HUB). A opravit slovenskou řeku: 19/4 HATKA (KS-ZEM, str. 167) x holub 27/5 LETÁK (ČSVaS, heslo 944.2, str. 252, 7. řádek shora) x český politik 20/4 LESÁK (ČBS) x talíř 26/5 TÍSKA (SNČ). A opravit pasáž s Jánem Nagym: 24/9 KYTKA (SČSVU, Kytka Václav) x spát 10/4 KYSAT (Šmírbuch, heslo spát) x 23/10 KOSÁK (ČSVaS, heslo 967.1) x Ján Nagy 11/4 KOPÁČ (NLA, heslo kopáč, 150. karta) x jít 22/9 CAPAT (SČVaS, heslo 1496, 11. řádek zdola) x dřevař 21/9 DRVÁČ (Kott). Tato náprava ovšem narazila na dvojí výskyt výrazu KOPÁČ a řešitel se měl vrátit k opravě: choť sourozence druhého z manželů 22/1 SVATA (NLA, svata = švagr) x český lékař (Jiří) 24/1 VENTA (UNI 10) x mužský svrchní oděv 24/1 VESTA (ČSVaS, heslo 2201) x český režisér 26/1 KOPTA (fdb.cz, heslo Kopta Pavel, TV pořad Plakala panna, plakala). Podle výsledků se zdá, že takto postupovalo 11 řešitelů, ale KOPÁČ nechyběl v řešení nikomu!

Nejobtížnějším oříškem měla být šifra žáka estetika Hostinského 11/2 D (heslo Jan Jakubec, LČL 2/I, str. 443, 444) x bit se 30/8 DRÁT SE (ČSVaS, heslo 2757.5, vpravo 14. řádek shora), našlo ji 9 řešitelů. Ovšem dalších 9 řešitelů objevilo alternativní správné řešení 11/2 P (heslo Albert Pražák, LČL 3/II, str. 1061 a 1063, potvrzeno v Českém hudebním slovníku osob a institucí na http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik) x bit se 30/8 PRÁT SE (SSJČ). A bylo po hledáku.

Problémy dělaly i pasáže 29/4 HUNAN (UNI 10, heslo Chu-nan) x 17/3 TINKA (KNAP 2, heslo Tina) x 30/5 TISAŘ (Machek, heslo císař) a podrážka 25/1 KAPLA (SVN na webu) x 25/1 KASAN (NLA).

Zápočet se přiděloval za bezchybné řešení, to zvládlo 8 z celkových 48 soutěžících, úspěšným řešitelům blahopřeji.

Pořadí ve 49. kole: 0 ztr. b.: Drápala, Gašparín, Jaroš, Mirikina, L. Pavelka, J. Sýkora (KHL), Štefek (KH), Vojník. - 1: Juráň, Karpíšek (KH). - 5: Vašinka. – 13: Vlášek. – 14: Nack. – 18: Járová. – 23: Podzemský. – 24: Valíček. – 26: Kopřiva, Bonaventura. - 32: Tomanová. - 33: Čechová. - 34: Bureš, Slavík. – 35: K. Bednář. - 36: Hájek, Urban, Vlček. - 38: Svoboda. – 39: Kohoutová. – 41: Zedník. – 42: Dudek, Fiala, Kratochvíl. – 43: Horák. – 44: Fabian, Pala. – 46: Horáček. – 48: Hrubá. – 51: Pavlík. – 52: Staněk. – 54: Kolář. - 56: Soukup, Střelec. – 58: Hajný. – 61: Prvák. – 62: Florián. – 64: Vodník. - 72: Patron. – 80: Elév.

Pořadí po 46. až 49. kole: 0 ztr. b.: Drápala, Sýkora (KHL), Štefek (KH). - 3: Jaroš. – 5: L. Pavelka. – 7: Vojník. – 8: Juráň. - 10: Mirikina. – 21: Gašparín. – 24: Karpíšek (KH). – 26: Valíček. – 34: Vašinka. - 42: Járová. – 45: Podzemský. – 50: Nack. - 51: Bonaventura. – 56: Vlášek. - 90: Kopřiva. – 92: K. Bednář, Tomanová. – 97: Bureš. - 99: Hájek, Kohoutová. – 102: Čechová, Urban. - 105: Kratochvíl, Svoboda. – 107: Fabian, Slavík. - 108: Fiala, Horák. – 114: Horáček. – 115: Vlček. – 118: Hrubá, Pavlík. - 121: Dudek. – 125: Staněk, Zedník. – 126: Pala. – 130: Kolář. – 143: Soukup. - 154: Střelec. – 165: Prvák. - 171: Hajný. – 176: Florián. – 187: Patron. – 193: Vodník. – 211: Elév. – 317: M. Turek (jen 46. kolo).

 

Hádanky

Nejobtížnější hádankou byla výlučka se slovní hříčkou „Pospíchala malá domů.“ Zmínka o chůvě sváděla k tomu, že ji těší spěch dívenky k domovu. Chůvu ale těšil kop fotbalového trenéra, na „kouče kop“ přišlo 17 soutěžících. O jednoho hádankáře více odhalilo, že rybka ve vybíračce je „opis rájovce“ a čtverák že je kuliferda. Nejlehčí hádankou byla odsuvka slovní s moulou, který zapřahal vůz před koně. Zápočet se dával za 10 autorsky vyřešených hádanek, což se podařilo 13 z celkových 57 soutěžících. Do čela průběžného pořadí se dostala dvojice Valachů, úspěšným řešitelům blahopřeji.

Pořadí ve 49. kole: 10: Husar, Kousal, Kovářová, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, J. Pavelka, Říha, J. Sýkora (KHL), Štefek (KH), M. Turek, Widla. – 9: Radouš. – 8: Járová, Karpíšek (KH), Nepimach, Urbánek, Žačok. – 7: Varšaník. – 6: Zahajský. – 5: M. Kokeš, Motyčková. – 4: Divák, Fanda, Fiala, Marně, Vávra, Zedník. - 3: J. Bednář, Fabian, Foltas, Jirout, Maskot, Pospíšil, Urban, Vychovalý ml., Žák. – 2: Bartoš, Beneš, Florián, Horák, Kominík, Němeček, Vodník. – 1: Beran, Dostál, Dudek, Hruška, Jezdec, Novotná, Pokus, Prvák, Tatar. – 0: Kapybara, Plavec, Učeň.

Pořadí po 46. až 49. kole: 38: J. Sýkora (KHL), Štefek (KH). – 37: Karpíšek (KH), Kousal. – 36: Husar, Járová, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, Nepimach, J. Pavelka, Říha, M. Turek, Widla, Žačok. – 35: Kovářová. – 34: Nepimach, Radouš, Urbánek. – 26: Foltas, Varšaník. – 24: Zahajský. - 19: M. Kokeš, Motyčková. – 16: J. Bednář. – 15: Žák. – 14: Bartoš, Horák, Marně, Pospíšil. – 13: Fanda, Fiala. - 12: Beneš, Vávra, Vychovalý ml.. - 11: Divák, Dostál, Fabian. – 10: Zedník. – 9: Beran, Čižmár (jen 46. kolo), Novotná, Urban. – 8: Jirout, Maskot, Prvák. – 7: Jezdec, Pokus. – 6: Florián, Hruška, Němeček. – 5: Dudek, Kominík. – 4: Tatar, Vodník. – 2: Plavec. – 0: Kapybara, Učeň.

 

Logické úlohy

Nejtěžší úlohou byla Řada formanských vozů, většina řešitelů tipovala, že pacholek zdolá vzdálenost 200 metrů, ovšem ten urazil cestu 100.(1 + √2), tj. cca 241,42 metru. O mnoho lépe to nedopadlo ani s úlohou Jízda po strništi. U této úlohy se část řešitelů domnívala, že se forman z bodu A do bodu B nejrychleji dostane přímo po strništi, část řešitelů se domnívala, že by měl forman zabočit na strniště po 5 km jízdy, nejkratší čas však formanovi trvala jízda, když zahnul na strniště zhruba po 2,9916 km. Nejlehčí se ukázala úloha Vozka v pentominech. Zápočet se dával za 95 bodů, dosáhlo jej 14 z celkových 55 soutěžících, v čele průběžného pořadí nedošlo k žádným změnám. Úspěšným soutěžícím blahopřeji.

Pořadí ve 49. kole: 95: Buchta, Drápala, Husar, Járová, J. Kokeš, M. Kokeš, Máchová, Marek, Matějková, Motyčková, L. Pavelka, P. Sedláčková, J. Sýkora (KHL), Šebesta. – 80: Jiří Konečný, Žabka. – 75: Josef Konečný. - 60: Cily, Fojta, Spáčil. - 40: Dedková, Plecák. – 35: Elév, Fanda, Chylová, Musil, Tomanová. – 30: Ampér, Čechová, Florián, Hajný, Ježek, Kadlec, Křížová, Prvák, M. Sedláčková, Učeň, Zedník. – 25: Kohoutová, Suchý, Ševčík, Švec, Zápasník. – 20: J. Bednář, K. Bednář, Beránek, Dušek, Fišer, Rosa, Stejskal. – 15: Kominík, Lachtan, Maskot, Plavec. - 0: Mareš.

Pořadí po 46. až 49. kole: 576: Drápala, Husar, Marek, L. Pavelka, J. Sýkora (KHL). - 568: Šebesta. – 541: Máchová, Matějková. – 528: J. Kokeš, M. Kokeš, Motyčková. – 525: Jiří Konečný. - 500: Josef Konečný. - 429: Spáčil. – 425: Járová. – 372: Žabka. - 367: Cily. – 334: Dedková. – 324: P. Sedláčková (jen 48. a 49. kolo). – 298: Chylová. – 295: Buchta. – 237: Plecák (jen 48. a 49. kolo). – 217: Hajný, Kohoutová. – 215: K. Bednář, Musil. – 213: Křížová. – 212: Čechová. – 200: Stejskal. – 197: Ševčík, Tomanová. – 195: M. Sedláčková. -187: J. Bednář. – 185: Fojta. - 182: Fišer, Suchý. - 180: Prvák. – 175: Fanda, Zedník. – 172: Elév. – 163: Švec, Zápasník. – 150: Beránek. – 145: Dušek. – 135: Florián, Lachtan. – 130: Kadlec, Mareš. – 128: Ježek. – 110: Plavec. – 105: Kominík. – 92: Ampér. – 84: Učeň. – 75: Kotinová (bez 49. kola). - 49: Maskot. - 45: Rosa.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 71. kolo JLA probíhalo od 15. února do 15. března 2024, můžete si otevřít řešení 71. kola JLA, předběžné výsledky 71. kola JLA a ohlasy na 71. kolo JLA. Došlo rekordních 187 řešení, děkuji za ně, pěkné dny, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies