jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval autorská řešení hádanek, logických úloh a křížovek 49. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase Vás seznamoval s některými zajímavostmi, které se v řešeních objevily, případně s mým očekáváním, které pasáže by mohly u formanské truhlice a hádanek a logických úloh s formanskou tematikou činit potíže.

U křížovek se opět objevila řada vzájemně provázaných dvojáků, nějaké ty hledáčky, samozřejmě v letošním ročníku nemohl opět chybět kopáč. Ale český režisér Kopáč to nebyl. A jedna z tajenek byla skryta v legendě, ale ta byla skryta docela okatě, ta spíše měla svést řešitele, že o jiný význam než o jejich iniciály nemůže jít. A šlo, kopáč Ján Nagy se stal opět populárním. Uznávala se alternativní správná řešení 9/1 MITRHA (Kott) x 31/7 KOMI (SSJČ) a 4/2 ÍKAT x 22/11 BANOVAT (obojí SVN na webu, na Zlínsku se u sloves používají koncovky -t). A také vedle autorské šifry D Jana Jakubce šifra P Alberta Pražáka, je to k nevíře, ale oba byli žáky estetika Hostinského!

U hádanek se objevilo hned několik rostlin více nebo méně známých: resedy, rivea, ředkvička, kvajak (gvajak), pouva, béry, růže a ocúny (cínie). Do výlučky jsem zakomponoval jeden chytáček, chůvu netěšil spěch dítěte k rodičům, chůva sledovala fotbal. A trenéra Pospíchala malou domů.

U logických úloh jsem kvůli nedostatku prostoru na dvoustraně v KaHu zařadil dvě slovní matematické úlohy, ty docela činily problémy.

Autorská řešení máte níže, pěkné dny, Vladimír

Řešení křížovek:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Petrolej; šarvák + ka. - 2. É; Tavaré; metly; železo. - 3. Cerky; k; prasata; cerast. - 4. Lopata; íkať; trika; oblek; stropy. – 5. Stouni; lanovat; Indka; malíř; bakule. - 6. Schober; plužní kolečka; lejta; náklad. - 7. Landka; trafika; Baldus; sličná; vosák; balice. - 8. Sekera; nishka; kamaka; Hancok; klátit; pacák; fenrich. - 9. Mítrha; lepení; moták; Harnach; malvoň; vlasáč; komár; hinten. - 10. A; korába; rakušáky; kysat; škopky; Surman; plachta; čutes; čorkař. - 11. Cengr; D; Chad Sano; dutlat; kopáč; Shunda; čertík; zmetat; Bayes; čorten. – 12. Sušené; kala; Hyelé; drmek; vrápek; cavum; Raiola; gauner; blikat; batár; Hinrich. - 13. Arest; héliové; Olšan; Hudla; kretka; drtit; osminy; uvnitř; Editta; čumák; Fenice. – 14. Oř; pytel s obrokem; brány; tříslo; vozík; kolové; kosier; blecháč; kocák; ballad. – 15. Ký; lékař; dosíti; prosík; skoba; študák; laxní; Maiové; konník; zmasit; pasta; nákule. - 16. Tiskač; héné; hasan; bořivé; Klaver; aimag; Braník; Ladvé; priony; uvutan; platná; Vojíř; bakopy. – 17. Natrefit; herec; Tinka; stvoly; proběr; Marya; Brenta; hodní; Malila; Garmoň; vláčka; lelek; strast. – 18. Uhradit; elože; Čepl; huňák; ležení; křemen; ovoce; kloník; Laxík; komoda; červok; klička; malta; Cerezo. – 19. Paka; stačák; itrol; Hatka; multon; biosorpce; klenák; lazit; osinky; sulcus; sledka; obaly; želvák. – 20. Stab; klamat; mamky; Lesák; Alophus; oroya; bradlo; votum; Raupach; mandolinistka; šar + ej. – 21. Terno; mrštný; fraky; stať; tísnota; Ussen; ovrag; bruska; drváč; shonka; halíkat; trame; rél. – 22. Svata; šindel; tenor; Cikán; vidle; tahoměr; Mamba; štítek; capat; škraka; banovať; pr; kvatro. – 23. Pinan; baobab; rysán; čučka; je; leopon; Bieber; aiony; třepat; kosák; hamižník; taky; tape. – 24. Vesta; sherry; dekly; čitraka; jednotní; křovík; skála; králky; Kytka; kafula; Niaré. – 25. Kapla; džamie; orála; čičán; visák; allely; prasem; brdek; vrtání; mohapl; erupce. – 26. Koons; Skadar; fitko; čukať; tíska; mužové; klokan; humno; dušestr; kabolo. – 27. Dural; klusat; verze; cist; leták; leviti; prošlé; Draupni; radost. - 28. Catel; Marken; houně; Haňka; stříbroleskle; Haensch. – 29. Fyzik; Kosmík; nohec; Hunan; bossové; Hydra; Barkla. – 30. Kobky; lačnět; jelci; plec; tisař; doliola; cha; drát se. – 31. Kroky; boltce; ruina; černé; hakelka; négr; komí. – 32. Tržba; Kešner; frcna; hehé; Léthé; stena. – 33. Mlíko; vranák; Ale; PY; ořešce. – 34. Šalvostr; Arsu. – 35. Lítačka.

Tajenky: 1. Kolové a potahové prostředky (3. díl POTAHOVÉ PROSTŘEDKY je skrytý ve svislé ose čelní stěny truhlice a je vyznačen červeně). - 2. Vozík. - 3. Trakař (skrytá ve svislých osách bočních hran víka a dna truhlice, vyznačena je červeně). - 4. Lejta. - 5. Vidle. - 6. Plužní kolečka. - 7. Brány. - 8. Rakušáky. - 9. Transport zboží (skrytá ve víku truhlice, vyznačena je červeně). - 10. Šindel. - 11. Sušené ovoce. - 12. Křemen. - 13. Tříslo. - 14. Škopky. - 15. Metly. - 16. Petrolej. - 17. Černé uhlí (2. díl UHLÍ je skrytý v rozích víka truhlice a je vyznačen červeně). - 18. Železo. - 19. Plachta. - 20. Kelník. - 21. Pytel s obrokem. - 22. Sekera. - 23. Lopata. - 24. Huňák. - 25. Vojna s Turkem (skrytá, tvoří ji iniciály jmen a příjmení uvedených postupně v legendě ve směru zleva doprava VO, JN, AS, TU, RK a EM). - 26. Náklad. - 27. Ležení. - 28. Formanská truhlice (skrytá ve víku truhlice, vyznačena je červeně). 

Řešení hádanek:

   1. Za resedami rivea – režisér Amadea.

  2. Moudrá paní, drápání, lazaret, ret, přátelé, tele, halv unikl, nikl, zpátečka, átéčka, ředkvička, víčka, Oněgin, gin – moula zapřahal vůz před koně.
(fetka, átéčko viz SNČ)

  3. Pleonast, lecitin, kvajak (gvajak) okopáte, dekolt, pouva, rozum – Leona se cítívá jako páté kolo u vozu.
(pleonast, kvajak viz NASCS, lecitin viz UNI 10 – hesla fosforečnany a lecithiny, pouva viz RYS 2)

  4. S atesty jehla, Bavor má nůž, Ops, ohoz z tylu u vesty, béry s vůní, Lahti – za deště chlapa formanův vůz pohostil ve stínu širé plachty.

  5. Plerom, antikatody, lodě, škytá kozák, ozim – dle romantika to bylo pěšky jako za vozem.
(plerom viz NASCS, antikatoda viz UNI 10)

  6. Koupil si frajer ovce, opis rájovce, Damaseho díla vdova pozná, malá vápna, uvidí oko čápa káru vipáka – kuliferda se hodí do vozu i do kočáru.
(vipák = celebrita viz SNČ, Jean-Michel Damase = francouzský skladatel viz Oxfordský slovník opery nebo na webu)

  7. Dav, váda, celta, test, Rašilov, bakao, zápor, Esta šidí, retko, koroze – dvaadvacet let stará šibalka o voze a postarší direktor o koze.
(bakao viz UNI 10, retko viz SNČ)

   8. Drob, fóry, Mančina, Tyrka, úbor, cela – dobrý forman i na čtyráku obracel.

   9.  Spousta spon, něžná kněžna, kouče kop, kalička lká, unavila řvouna víla, září lhář, růže u žence - u stánku čepičkář vozil hrnce.
(kalič = pijan viz SČSaA, čepičkář viz NEOLOG 1)

10. Čísi kofolu má Věra, už asi rosa ocúny (cínie) orosí, u touhy ruce – český filmový režisér, scenárista a herec.


Prameny k námětům:
UNI 10
heslo Miloš Forman

SSJČ
zapřahat vůz před koně = jednat nesmyslně (viz heslo vůz)
být pátým kolem u vozu = být zbytečný, bezvýznamný
vůz formanův pohostí tě v šíré plachty stíně = …ukryje tě…
je to pěšky jako za vozem = je to stejné
ten se hodil do vozu i do kočáru = ten se vyznal ve všem
já o voze a ty o koze = mluvíme každý o něčem jiném
dobrý forman i na čtyráku obrátí = schopný odborník dokáže velmi mnoho
hrnce vozit = chrápat (viz heslo hrnec)

 

Řešení logických úloh:

1. Jízda po strništi
Nejrychleji zdolá forman trasu z bodu A do bodu B tak, že pojede po cestě (140 – 45√7)/7, tj. přibližně 2,9916 km, pak odbočí na strniště a zamíří přímo k bodu B, kam dorazí přibližně za 3 hodiny 19 minut a 22,35 sekund, což je o něco málo rychlejší, než kdyby se vydal z bodu A přímo přes strniště do bodu B.
K výsledku se řešitel dopracuje užitím diferenciálního počtu funkce jedné reálné proměnné f(x) = x/10 + [√(x² - 40 x + 625)]/7,5, kdy hledá její minimum. Postup řešení:


2. Forman na tržišti
Řešení viz obrázek.

3. Formanská jízda
Řešení viz obrázek.

4. Řada formanských vozů
Pacholek urazil cestu 100.(1 + √2), tj. cca 241,42 metru. Postup řešení:

5. Vozka v pentominech
Řešení viz obrázek.

Autorem úloh č. 1 a 4 je Vladimír Jemelík, autorem úlohy č. 2 je Honza Krtek Novotný, autorem úlohy č. 3 je Zdeněk Vodička a autorem úloh č. 5 je František Luskač.

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 72. kolo JLA probíhá od 25. dubna do 23. května 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 72. kola JLA, nebo jen zadání křížovky 72. kola JLA, zadání hádanek 72. kola JLA či zadání logických úloh 72. kola JLA. Hodně zdaru a zábavy při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies