jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval předběžné výsledky soutěží v řešení hádanek, logických úloh a křížovky 46. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás seznamoval s tím, jak se Vám dařilo, co dělalo největší problémy nebo naopak co vám šlo dobře.

U křížovek přinesly navzájem propojené dvojáky řadu překvapení. Skrytá tajenka také nebyla jednoduše k nalezení, i když, kdo už moje finty znal, tak u barvířské nádoby přece jen mohl předvídat, že s tím budou mít něco společného barvy. Po čem jiném by měl barvíř hlavně hledět, než po barvách? Přesto jsem doufal, že se několik řešení na nulu najde. Našla se čtyři. Ale nějaký čas mi trvalo, než jsem ověřil všechny raky a africké jazyky. Korýš k cíli nevedl. Bylo třeba se podívat do Českých názvů živočichů. Ale mnoho favoritů nebude na kopáče rádo vzpomínat. Zkoušel jsem někde v uznatelném pramenu najít ovoce "buriti", abych neuděloval ztrátové body neprávem, ale nepodařilo se mi to.

U hádanek jsem očekával všech deset vyřešených hádanek u mnoha řešitelů, nakonec jich bylo 12, leč loňští medailisté se podle všeho rozhodli letos útočit zezadu. Problémy činily hlavně ty tři potraviny. A herec hrající záporné role - záporák.

U logických úloh jsem tipoval, že maximálního počtu bodů získá více než 10 soutěžících. Kromě barevných lodí nadělala spoustu problémů krychle 2x2x2, i když obě úlohy měly k překvapení autorů i testerů dvě různá správná řešení. Naopak u hranolu 1x1x6 jsme o dvou různých řešení věděli, někteří posílali podle nich hned čtyři, ale nešla uznávat řešení, která byla jen obráceně rozvinutým pláštěm jednoho a téhož hranolu. Maximálního počtu 130 bodů dostáhlo třináct řešitelů.

Letos je na řadě opět promoce JLA, můžete si prohlédnout fotky z promoce JLA v roce 2016. Vladimír

 

Předběžné výsledky 46. kola JLA

Dlouhodobá soutěž o výhry v eurech

Celkově došlo 161 řešení, neobsazena je kat. KL, v kat. KHL soutěží jeden řešitel, v kat. KH soutěží dva řešitelé a v kat. HL jeden řešitel. Zápočet se dával v křížovkách za řešení bez ztrátových bodů (byla 4), v hádankách za 10 autorských řešení (bylo jich 13) a v logických úlohách za řešení za 130 bodů (bylo jich 13).

V jednotlivých kategoriích je v bancích po 46. kole u KHL 2300 eur, u KH 880 eur, u KL a HL po 920 eurech, u K je v banku 130 eur, u H 180 eur a u L 20 eur.

Stav zápočtů po 46. kole je následující: osm zápočtů v řadě za sebou má v kat. L: Husar a může v dalších kolech žádat o výplatu eur, čtvrtý zápočet v řadě za sebou mají v kat. K: Drápala a Jaroš a v kat: L: Marek, druhý zápočet v řadě za sebou mají v kat. L: Drápala, Jiří Konečný, Máchová, L. Pavelka a Šebesta, první zápočet do případné řady získává 18 soutěžících, a to v kat. KHL: J. Sýkora, v kat. KH: Štefek, v kat. H: Husar, Kousal, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, J. Pavelka, Říha, M. Turek, Urbánek a Widla a v kat. L: J. Kokeš, M. Kokeš, Josef Konečný, Matějková a Motyčková. Všem blahopřeji a přeji hodně zdaru v získávání dalších zápočtů.

 

Kvalifikační soutěže

Křížovky

Na začátek jubilejního ročníku autor připravil řešitelům v nepříliš rozsáhlém křížovkovém celku několik navzájem provázaných chytáků a také něco na hledání.

Řešitele měl na scestí svést rak 7/2 KORÝŠ (SSJČ) x plat za určitou práci 16/6 BERNÉ (NLA) x kmen afrických zemědělců na savanách 8/3 BEMBA (CJC 2/857) x něco spleteného 15/6 CHOMÝŠ (Kott). Pokud řešitel takto začal, tak u si zadělal na něco spleteného, protože na jiném místě už jako africký jazyk nemohl vepsat bemba a musel řešit 4/3 ČAMBA (UNI 10, heslo nigerokonžské jazyky) x ruská jednotka objemu 10/6 ČAŠKA (MSJM) x podzimní oheň na poli 3/2 BUŠÁK (Machek). Jenže pak na dalším místě už nemohl vepsat výraz bušák jako těžké kladivo a dospěl ke stavu, kdy kladivo řešil jako 2/2 BUCHAR (PSJČ) x plášť do deště 6/6 PRCHÁK (ten mu vyšel křižováním) x skvrna 3/4 PRSEK x svatojánské kvítí 5/6 HUSAR (RYS 2). A nastal problém. Prcha sice jako déšť existuje, ale prchák jako plášť do deště ne. Většina řešitelů si tuto pasáž správně opravila na 2/2 BUŠÁK (Kott) x 6/6 PRŠÁK (SSJČ) x 3/4 PRSEK (NLA, 4. karta) x 5/6 HUSÁK (ČJA 2/266, 11. řádek zdola) a jako africký jazyk riskovala nedoložený africký jazyk 4/3 BOMBA x 10/6 BOČKA (Otto, Dodatky) v naději, že když existuje africký kmen Bomba, tak bude existovat i stejnojmenný jazyk, jak to v případě afrických kmenů někdy bývá. Jenže jazyk bomba není nikde k nalezení. Autorsky správně měl být oheň 3/2 BUČÁK (ČJA 3/280, heslo bušák + Machek, bušák) x 10/6 BEČKA (Otto, Dodatky, heslo bočka) x 4/3 BEMBA (MČSE 3/177, 11. řádek zdola). A došlo na raka! Korýš to být nemohl pro dvojí užití výrazu bemba, musel to být 7/2 KOPÁČ (ČNŽ VIII, str. 21) x 16/6 KOPNÉ (Kott) x 8/3 KOMBA (CJC 2/859) x 15/6 CHOMÁČ (SSJČ). Jen sedm borců zdolalo všechna úskalí těchto chytáků.

Jeden hledák byl založen na podobnosti názvů dvou měst na Balkáně - Slivna a Hlivna. Autorkou Rozhovoru je Helena Lukášová, pasáž bylo třeba řešit 4/1 HLIVNO (Otto, heslo Livno + UNI 10, heslo Bosna a Hercegovina) x 17/8 HL (SČSVU). Iniciály HL odhalilo jen devět soutěžících. Druhé hledání se týkalo systému skrytí tajenky SUKNA, i když vzhledem k tématu se barvy nabízely, po čem jiném by se barvíř měl hlavně dívat? V obrazci byly postupně shora dolů vepsány barvy eben, okr, azur, rez a nach a po nich se nacházela písmena S, U, K, N a A. Skrytí tajenky objevilo 11 soutěžících.

Problém dále činilo ovoce 11/3 BURITÍ (Indiánská encyklopedie, str. 180 nebo slovnik.cz, část česko-španělská) x 20/5 BUCATI (Kott), 17/4 PADRTÍ (SSJ, hesla padrtí, padrť). Ovoce burití našlo 12 soutěžících. A jako obvykle se objevilo několik nevyplněných políček, tentokrát i mezi favority.

Zápočet se přiděloval za bezchybné řešení, to zvládli 4 borci z celkových 49 soutěžících, úspěšným řešitelům blahopřeji.

Pořadí ve 46. kole: 0 ztr. b.: Drápala, Jaroš, Sýkora (KHL), Štefek (KH). - 2: Valíček. - 4: Vojník. - 5: L. Pavelka. – 8: Mirikina. - 9: Juráň, Karpíšek (KH). - 10: Bonaventura, Járová. - 17: Gašparín, Nack, Podzemský, M. Turek, Vašinka, Vlášek. - 18: Fiala, Hrubá. – 19: Hájek, Horák, Kolář. – 20: Kohoutová, Kratochvíl, Staněk. – 21: Fabian, Pavlík, Svoboda. – 23: K. Bednář, Horáček, Urban. – 24: Bureš, Dudek. – 25: Pala, Tomanová. – 26: Slavík, Soukup. – 28: Čechová, Vlček. – 30: Kopřiva. – 31: Zedník. – 32: Střelec. – 34: Patron. – 36: Prvák. – 37: Hajný. – 40: Florián. – 44: Elév. – 48: Vodník.

 

Hádanky

Nejtěžší hádankou byla obměnka, vlastně jen začátek náznaku s třemi potravinami (máslem, ovocem a kaviárem) a hercem chystajícím v tísni jídlo (záporákem, který ravioli v nouzi vařil). Na barvě jako mysliveckém výrazu pro krev lovné zvěře a loveckých psů ztroskotalo nejvíce řešitelů, mezi nimi i loňští medailisté, kteří tak budou útočit na čelo průběžného pořadí z druhé až třetí desítky. Také česká obec Rozvadov v hláskovce známá hraničním přechodem nadělala mnoho problémů. Nejlehčí hádankou byla výměnka s dámami v křiklavých barvách. Zápočet se dával za 10 vyřešených hádanek, což se podařilo 13 z celkových 58 soutěžících. Úspěšným řešitelům blahopřeji.

Pořadí ve 46. kole: 10: Husar, Kousal, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, J. Pavelka, Říha, J. Sýkora (KHL), Štefek (KH), M. Turek, Urbánek, Widla. – 9: Čižmár, Foltas, Karpíšek (KH), Kovářová, Nepimach, Radouš, Žačok. – 8: Járová. - 7: Varšaník, Zahajský. – 6: M. Kokeš, Motyčková, Vychovalý. – 5: Bartoš, Horák, Novotná, Pospíšil. – 4: J. Bednář, Beneš, Beran, Hruška, Urban. - 3: Dostál, Fabian, Fiala, Jirout, Němeček, Vávra, Žák. – 2: Divák, Dudek, Jezdec, Pokus, Tatar, Zedník. – 1: Fanda, Kominík, Marně, Maskot, Prvák, Vodník. – 0: Florián, Kapybara, Plavec, Učeň.

 

Logické úhohy

Nejobtížnější úlohou byly Barevné lodě, ač měla dvě různá správná řešení. Nejlehčí úlohou byla Tetramina. Zápočet se přiděloval za 130 bodů, čehož dosáhlo 13 z 54 soutěžících, úspěšným soutěžícím blahopřeji.

Pořadí ve 46. kole: 130: Drápala, Husar, J. Kokeš, M. Kokeš, Jiří Konečný, Josef Konečný, Máchová, Marek, Matějková, Motyčková, L. Pavelka, J. Sýkora (KHL), Šebesta. – 110: Chylová, Mareš. – 105: Buchta, Dedková. - 90: Cily, Járová. – 85: Spáčil. – 70: Žabka. – 65: Fojta. - 60: K. Bednář, Čechová, Fišer, Kadlec, Kohoutová, Musil, Sedláčková. – 55: Beránek, Fanda, Křížová, Prvák. – 50: J. Bednář, Florián, Hajný. – 45: Kotinová, Lachtan, Švec. – 40: Plavec, Stejskal. - 35: Kominík, Zápasník. – 30: Ampér, Suchý, Učeň. – 25: Elév, Rosa, Ševčík. – 15: Dušek, Ježek, Tomanová. - 10: Maskot, Zedník.

   

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 72. kolo JLA probíhá od 25. dubna do 23. května 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 72. kola JLA, nebo jen zadání křížovky 72. kola JLA, zadání hádanek 72. kola JLA či zadání logických úloh 72. kola JLA. Hodně zdaru a zábavy při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies