jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je jubilejní 50. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 19. prosince 2018 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 5825 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

50. KOLO

HÁDANKY

 Moto: V tajích řešte křiváky,
                kudly, nože, ty taky.

1               PRONIKAČKA

Pár let má hlad děvče cizí,
před očima přímo mizí.

2               ZÁMĚNKA
Za příbuznou dívky chodí,
svádí pasák snědé děvče,
po nemoci metrnice
měla malou sílu, ševče.

3               ODSUVKA
Druh kozy bral, co kde viděl,
král měl kdysi všeho dosti,
o stolek se kmotra přela,
prý spor hnala do krajnosti.

4            ZÁHADNÝ NÁPIS
Lidé se na zápas hrnuli jistě,
údajně zpěvák šel okolo bony,
ne dělník, bor šuměl, zpíval pták v místě,
kde město při řece nestálo, Tony.

Pach zemin uměly rozeznat dámy,
malířka, sochařka a její dcera,
s manžely kumštýřek to podle Hámy
dopadlo nedobře, nejméně včera.

5            ODSUVKA SLOVNÍ
Pramínky zdlouhavost tuhých zim brzdívá,
součásti bas prý dá znalec blíž výklenku.
Koho les k bydlení nemehlo užívá?
Gorila bundy dá na kola, holenku.
Za kosti šelem vám poukázka patřívá,
což řvete docela zběsile na venku.

6             OBNAŽKA
Výplavky trampovi rozjasní líce,
nástroje na skoby věší šéf hutě,
mládě však pro předky znamená více,
pohoda dam selkám navodí chutě,
žel jejich manželé dluží za svíce,
keťasi sedláky škubali tvrdě.

7             VYBÍRAČKA
Zhatí úskok cesty zpátky,
lexikon nám kraje tají,
civí do něj cizí žena.
Pošetilce savci znají,
prezent s chutí on převáží,
jak virus se podvod šíří,
dívka náhle chlapce zradí,
za jiným prý nově míří.

8              VÝLUČKA
Zrzavá deka na cizinci leží,
omyl on připouští, když houni vrací.
Sobota při zbrani pomalu běží,
na bochník manželky myšlenky ztrácí.
Rybička uživí skriptérku stěží,
tak Čech ji násilím přinutil k práci.

9             ODSUVKA
Statečnost krále se vzpomíná po věky,
dnes ale věštkyně k ústupu zavelí,
jezevec za stromem pelech má u řeky,
pár brblů svárlivých nebylo přáteli.

10            OBMĚNKA
        (N: 5 4 4 6, 6 5, 6 3 6)
Blbci ostrov popisuje
tvůrce jménem neznámý,
mravoučné role líčí,
sleduje muž reklamy,
záviny on strčí stranou,
křivák má vliv na dámy.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2020

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2020 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 59. kolo JLA probíhá od 10. září do 7. října 2020. Otevřít si můžete kompletní zadání 59. kola JLA nebo jen zadání křížovek 59. kola JLA, zadání hádanek 59. kola JLA či zadání logických úloh 59. kola JLA. Kolo je věnováno ovcím, hodně zdaru při řešení. Vladimír Jemelík

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies