jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval autorská řešení hádanek, logických úloh a křížovek 48. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás seznamoval s některými zajímavostmi, které se v řešeních objevily, případně s mým očekáváním, které pasáže by mohly u fajfky a hádanek a logických úloh s tematikou kouření a fajfek činit potíže.

U křížovek jsem opět připravil několik vzájemně provázaných dvojáků a nějaký ten hledák, skrytá tajenka s vazbou na kouření fajfky nebyla zas tak velkým problémem. Ostatně jsem systém skrytí posledními slovy průvodního textu naznačil. A do třetice všeho dobrého jsem zapracoval do fajfky kopáč, když už v prvních dvou kolech sehrál hlavní roli. I tentokrát řešitele potrápil. Jako správná alternativní řešení byla uznávána 28/2 MACKA x 40/6 LÍCNÁ x 41/4 DUŠKA x 29/3 LÍŠTA a 24/4 JAČAT x 47/1 HAFKAT. Naopak 9/1 PROLINA uznat nešla, protože kopna jsou plurál. Řešení fajfky máte níže.

U hádanek jsem tipoval, že by mohly dělat problémy míra (nejde o jméno), staré přítelkyně (nejde o kamarádky ve věku) a píseň Tří sester (z alba Soubor kreténů). V případě nejistoty se vždy radím, zda neautorská řešení uznat či neuznat, udělal jsem to i tentokrát. Nakonec jsme po poradě uznávali v obměnce i řešení se slůvkem "také" a "aktem kouření", v záměnce cizince kromě autorského Púchovana i Padovana a Syřana, ale chána ne, a v posunce část vsi kromě autorského Cikova i Picinu (chatovou oblast vsi Břehova). V prvém případě jde u "i" i "taky", "také" o jednoznačná synonyma slova "též" a o nevyčíslené stručně obepsané jádro v obměnce. V dalších případech jde přímo o zeměpisný název nebo o obyvatelská jména ze zeměpisných názvů vycházející. Řešení hádanek máte níže.

U logických úloh rozhodl o vítězi optimizer, kdo se nechal ukolébal dostatečným bodovým ziskem a nehledal dál, ten nejlepší řešení nenašel. A když o vítězi rozhodovalo jedno políčko, pak se ukázalo těch 8 bodů navíc jako zasloužených. Jak kdysi říkal Karel Henc, kvůli jednomu, dvěma bodům Ti nikdo nebude sedět hodiny nad vylepšením řešení. Pro mnoho řešitelů bylo nejlepší řešení překvapením, máte je i s řešením ostatních úloh níže.

Pěkné dny, Vladimír

Řešení křížovek:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Véna. - 2. Utlačit. - 3. Kozák; prsa. - 4. Mačka; Treu. – 5. Lejsna. - 6. Panule. - 7. Darryl. - 8. Mykoin. - 9. Cievny. - 10. Ollius. - 11. Solnce. – 12. Romanie. - 13. Pukšice. – 14. Ilona; bakus. – 15. Pilčit; Szabo. - 16. Bryčky; krmci. – 17. Panáky; Baena. – 18. Baftas; Arnus. – 19. Krejzy; panda; echál. – 20. Kalová; Frývaldov. – 21. Gavota; brmbat; halina. – 22. Pokuky; paovce; porobek. – 23. Acné; ruční; Lesien; macek. – 24. Avrel; pukel; potník; jačať. – 25. Drenážka; šitky; Krelle; Bafk. – 26. Držák; Zdenka; kopce; kokrha. – 27. Kanit; různá; přaska; diáky; Hand. - 28. Isakov; maček; Deitos; pršky. – 29. Ténka; Flamer; lišta; svrhlí. – 30. Polehy; druhy; maulid; duáry; šatka. – 31. Pometala; kozáč; nadaná; dláky. – 32. Kyan; taguan; ropák; nablblé. – 33. Jímka; gumové; Košek; G. Osa. – 34. Kastrol; mopane; kamska. – 35. Po2zky (podvazky); Paulík; dýna. – 36. Bubáčky; datli. – 37. Kostky; danse. - 38. Puky.

Tajenky: 1. Kamenný mostek (skrytá, vyznačená červeně). - 2. Bryčky. - 3. Povozy. - 4. Surovina (skrytá, vyznačena červeně). - 5. Tvrdá dřeva (skrytá, vyznačená červeně). - 6. Různá dláta.  - 7. 2 hlavní druhy dýmek (první a druhá část skryté, vyznačeny červeně). - 8. Šteky (skrytá za tahy z dýmky v obrazci, puky a bafy jsou vyznačeny zeleně, šteky fialově). - 9. Ruční práce.

Řešení hádanek:
1.   Pivo, zátky – napíná vozataj fajfky.
2.   Mandel, Činab (Čináb), nemehla tupí tempo, oko u řídi – manželčina známá hlavu pitím podkouří si.
3.   Louže, Cikov (Cíkov), hranice, Oto, Pate mine Alanize, Rafaj, škuta, hák sloužící k orání cestovateli nestál ani za fajfku tabáku.
   (Pate a Alaniz viz https://www.csfd.cz/film/1186-hong-kong-confidential/komentare/; Rafaj viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Rafaj)
4.   Pes, pravdy, ságy, sešn, gin, coury – zebra utíká, až se z ní kouří.
   (sešn = sraz viz SNČ, cour = toulání, toulka, ČSVaS, heslo 1531.2, obecně expresivně)
5.   Plha, říza, nitro, akt, Risto, ovísek, um, říš, u dlát modus – při zalhání traktoristovi se kouří šmudlám od úst.
   (Risto Jarva např. viz https://www.osobnosti.cz/risto-jarva.php)
6.   Karas (akara), melazma, Kizel, čája, skok Dyby, rys léna, dno, cizák, bouřilo – karamela zmizela, jako kdyby se nad ní zakouřilo.
   (Kizel viz MČSE nebo web)
7.   Balič (bělič) kádě omývá (umývá), u pošty neúpí Řek, i Řanda maká – obláček dýmu vypuštěný při kouření dýmky.
8.   Soprán, irisy, naivy koupí lidem krmi, ruka, Púchovan (Padovan, Syřan) sune přízi, Šulc, hloubka, Zborov, ornáti – po pranici synci vykouřili dýmku míru napěchovanou (naládovanou, nasypanou) nepříliš uschlou bramborovou natí.
9.    Ostuda, centy po Visení, gaučo cenívá býky bouřila, rozhlas, zvyk – studentovi se naučení vykouřilo z hlavy.
10.   Zalká Modr u kapání – „Zase se selkám od rukou kouří,“ říká paní.

 

Prameny k námětům:

SSJČ
to nestojí ani za fajfku tabáku = nestojí to za nic, nemá to vůbec žádnou cenu
utíkal, až se z něho kouřilo = utíkal tak, že se silně zpotil
lže, až se mu od úst kouří = velmi lže
zmizel, jako kdyby se nad ním zakouřilo = zmizel beze stopy
vykouřili dýmku míru = usmířili se
vykouřilo se mi to z hlavy = zapomněl jsem na to
pracuje, až se mu od rukou kouří = pracuje rychle, pilně

SNČ
fajfky = nohy

PSJČ
podkouřit (si) hlavu pitím = opít se
puk = obláček dýmu vypuštěný při kouření

 

Řešení logických úloh 48. kola JLA:

1. Kroužky dýmu

Řešení viz obrázek.

2. Fajfky z pentomin

Řešení viz obrázky.

3. Dýmky ve vitríně

Jedno z možných řešení za 104 body je uvedené vlevo, jedno z možných řešení za 96 bodů je uvedené vpravo, řešení za 88 bodů a méně neuvádíme.

4. Pozice dýmek

Řešení viz obrázek.

5. Schránka na fajfku

Řešení viz obrázek.

6. Gypsovka

Řešení viz obrázek.

 

Autorem úloh č. 1, 4, 5 a 6 je Honza Krtek Novotný, autorem úlohy č. 2 je František Luskač, autorem úlohy č. 3 je Vladimír Jemelík.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 72. kolo JLA probíhá od 25. dubna do 23. května 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 72. kola JLA, nebo jen zadání křížovky 72. kola JLA, zadání hádanek 72. kola JLA či zadání logických úloh 72. kola JLA. Hodně zdaru a zábavy při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies