jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 48. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 1. srpna 2018 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 5575 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

Použité prameny
Kompletní seznam použitých pramenů pro 48. kolo JLA zůstává shodný se seznamem zveřejněným pro minulé kolo a naleznete ho v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví.

 

48. KOLO

KŘÍŽOVKY

VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 23

Procházím přes … (1) v Mlýnské dolině se soškou svatého Jana Nepomuckého, patrona mlynářů, vorařů a lodníků. Stojí tu nehybně ochránce před vodním živlem a bdí neúnavně, aby dílo řemeslníků nepostihlo neštěstí. Patří sem.

Na technické mechanismy navazuje veliká stavba s fošnovými výplněmi, na štítových stranách dvojkřídlá vrata pro průjezd vozů. Je to stará vozovna ze Starých Hamrů – Ostravice, která v minulosti sloužila lesnímu hospodářství Těšínské komory – přes zimu tu odpočívaly vozy, … (2), kočáry, přes léto sáně a … (3).

Dnes si připomeneme z dřívějších povolání fajfkaře, kteří vyráběli toliko „fajky dřevěné“. Základní … (4) pro výrobu fajky byla hrča, narostlá na olšovém nebo březovém pařezu. Dovážela se i cizokrajná … (5), především švédská bříza a bryer. Odolnému materiálu se musely přizpůsobit nástroje. Fajfkař používal ruční šrákovou pilu, vrtáky, … (6), nože fajkovce, škrabáky, rašple, pilníky, nůžky, kleště, kladívka a všelijaké pomocné látky. Fajkaři na Valašsku vyráběli v podstatě … (7): krkovky z jednoho kusu a obkusky neboli … (8), složené z hlavičky a odléváku – všechno poctivá … (9). Fajka byla velká móda. Sejít se se sousedy na besedu, na karty, dát si po kalíšku, pár tahů z fajky…

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:
2 nesouměrné střídavé polomozaikovky

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Dva výrazy jsou vepsány rébusově. Skryty v obrazci jsou 1. (7 6), 4. (8), 5. (5 5), první díl 7. (1), druhý díl 7. (6) a 8. tajenka (5). Skryté tajenky vypište, vyznačte v obrazci nebo uveďte systémy jejich skrytí.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Hloupá osoba. - 2. Pokořit. - 3. Tanec; předky. - 4. Název pro stoupací železa; německý estetik. - 5. Žlabina. - 6. Hrušky (na Vsetínsku). - 7. Anglické mužské jméno. - 8. Antibiotikum. - 9. Týkající se cévy (slovensky). - 10. Starověký název přítoku Pádu. - 11. Název ruského válečného filmu. - 12. Určitá jazykově kulturní oblast. - 13. Sídlo na Vysočině. - 14. Ženské jméno; mastná boule. - 15. Řezat pilou; Hallův spoluhráč. – 16. ?2?; vepři. - 17. Štamprle; americká herečka. - 18. Druh tkaniny; etruská řeka. – 19. Jméno chobotnice; horská šelma; kovová jídelní miska. - 20. Týkající se usazeniny v odpadních vodách; původní název slezského města. - 21. Tanec; pít; tkanina. - 22. Pohledy; rod sudokopytníků; nevolník. – 23. Snímek uruguayského režiséra z roku 2007; ?9/1?; polský herec; hoblík. – 24. Belgický herec; boule; potítko; vřeštět. – 25. Druh trubky; oklepky; německý ekonom; okres v jezdské provincii. – 26. Úchyt; dcera Vítka z Hradce; vysoko hrané míče (v tenise); žvanil. – 27. Plácat; ?6/1?; stolička; léky; americký lékař. – 28. Ruský generál; domácí zvíře; postava z filmu Vzpoura podsvětí; přeháňky. - 29. Tyčka; americký herec; věšák; svržení. - 30. Ležení; ?7/3?; muslimská lidová slavnost; stany arabských kočovníků; součást některých ženských krojů. - 31. Rostlina; houba příbuzná hřibu; schopná; větve. - 32. Jedovatý plyn; hlodavec; příslušník ruchového oddělení; slabého rozumu. - 33. Část vinného lisu; tvrdě spící; český skladatel; Johnsonův kolega. - 34. Druh účesu; kopál; kamarádka. - 35. Mašle; český prozaik; zadní část určité nádoby. - 36. Čertovy drápky; výpravčí. - 37. Kára; tanec. - 38. Sportovní potřeby.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 20. Konec. – 21. Mažící se. - 22. Lýčený provaz; koza. – 23. Planetka; křepčit. – 24. Baletka. – 25. Domácké ženské jméno. – 26. Český církevní hodnostář. – 27. Radikál. – 28. Sůl užívaná v lékařství. - 29. Kopna. - 30. Staroitalský bůh. - 31. Schopnost být současně na dvou místech. - 32. Kavalec; česká obec. - 33. Vozit po trakaři; dílo polské spisovatelky (*1876). - 34. Zpívaná slabika; určité nádobí; německý tenorista. - 35. Dlouhé úzké lodě; Múza; plazi; bonbon. - 36. Hráč basketbalu; puky; drniště; válečná loď; portorický přístav. - 37. Název dechovky; koule; střevní hlísta; útržek; ?3?; hlava. - 38. Zemská hruška; pták z mayské mytologie; ratolesti; vzácný nerost; česká archeoložka; štětka. – 39. Odkapané pivo; šperk; tanec; bulharský klavírista; zkušený člověk; prospívající; autor sbírky Piae cantiones; druhotná pára vznikající v zrničích z odpařovaného roztoku. – 40. Chemická značka kovového prvku; Evansovo jméno; americká skladatelka; druh sukna; německý literární historik; hezká; citoslovce; paní učitelky; pánev. – 41. Knotek; ?7/4?; francouzská herečka; dužina; domácké ženské jméno; šikovní; německý dirigent. – 42. Leptací prostředek; ?6/2?; určitý průmět v důlním měřictví; těžká porážka; družba; dno hlubokomořských příkopů. – 43. Tobolky; list papíru; drobné dívky; modrá neštovice; lapání zvěře. – 44. Antická nádoba; ?9/2?; německý stavební technik; vlastní jméno autora Modrých skal. – 45. Štamprle; kopák; jméno Vos. – 46. Děcko; druh obuvi. – 47. Poštěkávat.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2022

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2022 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. Jubilejní 70. kolo JLA probíhalo od 8. prosince 2022 do 4. ledna 2023, otevřít si můžete řešení 70. kola JLA, předběžné výsledky 70. kola JLA či ohlasy na 70. kolo JLA. Došlo 165 řešení, děkuji za ně, Vladimír

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies