jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 48. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 1. srpna 2018 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 5575 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

Použité prameny
Kompletní seznam použitých pramenů pro 48. kolo JLA zůstává shodný se seznamem zveřejněným pro minulé kolo a naleznete ho v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví.

 

48. KOLO

KŘÍŽOVKY

VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 23

Procházím přes … (1) v Mlýnské dolině se soškou svatého Jana Nepomuckého, patrona mlynářů, vorařů a lodníků. Stojí tu nehybně ochránce před vodním živlem a bdí neúnavně, aby dílo řemeslníků nepostihlo neštěstí. Patří sem.

Na technické mechanismy navazuje veliká stavba s fošnovými výplněmi, na štítových stranách dvojkřídlá vrata pro průjezd vozů. Je to stará vozovna ze Starých Hamrů – Ostravice, která v minulosti sloužila lesnímu hospodářství Těšínské komory – přes zimu tu odpočívaly vozy, … (2), kočáry, přes léto sáně a … (3).

Dnes si připomeneme z dřívějších povolání fajfkaře, kteří vyráběli toliko „fajky dřevěné“. Základní … (4) pro výrobu fajky byla hrča, narostlá na olšovém nebo březovém pařezu. Dovážela se i cizokrajná … (5), především švédská bříza a bryer. Odolnému materiálu se musely přizpůsobit nástroje. Fajfkař používal ruční šrákovou pilu, vrtáky, … (6), nože fajkovce, škrabáky, rašple, pilníky, nůžky, kleště, kladívka a všelijaké pomocné látky. Fajkaři na Valašsku vyráběli v podstatě … (7): krkovky z jednoho kusu a obkusky neboli … (8), složené z hlavičky a odléváku – všechno poctivá … (9). Fajka byla velká móda. Sejít se se sousedy na besedu, na karty, dát si po kalíšku, pár tahů z fajky…

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:
2 nesouměrné střídavé polomozaikovky

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Dva výrazy jsou vepsány rébusově. Skryty v obrazci jsou 1. (7 6), 4. (8), 5. (5 5), první díl 7. (1), druhý díl 7. (6) a 8. tajenka (5). Skryté tajenky vypište, vyznačte v obrazci nebo uveďte systémy jejich skrytí.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Hloupá osoba. - 2. Pokořit. - 3. Tanec; předky. - 4. Název pro stoupací železa; německý estetik. - 5. Žlabina. - 6. Hrušky (na Vsetínsku). - 7. Anglické mužské jméno. - 8. Antibiotikum. - 9. Týkající se cévy (slovensky). - 10. Starověký název přítoku Pádu. - 11. Název ruského válečného filmu. - 12. Určitá jazykově kulturní oblast. - 13. Sídlo na Vysočině. - 14. Ženské jméno; mastná boule. - 15. Řezat pilou; Hallův spoluhráč. – 16. ?2?; vepři. - 17. Štamprle; americká herečka. - 18. Druh tkaniny; etruská řeka. – 19. Jméno chobotnice; horská šelma; kovová jídelní miska. - 20. Týkající se usazeniny v odpadních vodách; původní název slezského města. - 21. Tanec; pít; tkanina. - 22. Pohledy; rod sudokopytníků; nevolník. – 23. Snímek uruguayského režiséra z roku 2007; ?9/1?; polský herec; hoblík. – 24. Belgický herec; boule; potítko; vřeštět. – 25. Druh trubky; oklepky; německý ekonom; okres v jezdské provincii. – 26. Úchyt; dcera Vítka z Hradce; vysoko hrané míče (v tenise); žvanil. – 27. Plácat; ?6/1?; stolička; léky; americký lékař. – 28. Ruský generál; domácí zvíře; postava z filmu Vzpoura podsvětí; přeháňky. - 29. Tyčka; americký herec; věšák; svržení. - 30. Ležení; ?7/3?; muslimská lidová slavnost; stany arabských kočovníků; součást některých ženských krojů. - 31. Rostlina; houba příbuzná hřibu; schopná; větve. - 32. Jedovatý plyn; hlodavec; příslušník ruchového oddělení; slabého rozumu. - 33. Část vinného lisu; tvrdě spící; český skladatel; Johnsonův kolega. - 34. Druh účesu; kopál; kamarádka. - 35. Mašle; český prozaik; zadní část určité nádoby. - 36. Čertovy drápky; výpravčí. - 37. Kára; tanec. - 38. Sportovní potřeby.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 20. Konec. – 21. Mažící se. - 22. Lýčený provaz; koza. – 23. Planetka; křepčit. – 24. Baletka. – 25. Domácké ženské jméno. – 26. Český církevní hodnostář. – 27. Radikál. – 28. Sůl užívaná v lékařství. - 29. Kopna. - 30. Staroitalský bůh. - 31. Schopnost být současně na dvou místech. - 32. Kavalec; česká obec. - 33. Vozit po trakaři; dílo polské spisovatelky (*1876). - 34. Zpívaná slabika; určité nádobí; německý tenorista. - 35. Dlouhé úzké lodě; Múza; plazi; bonbon. - 36. Hráč basketbalu; puky; drniště; válečná loď; portorický přístav. - 37. Název dechovky; koule; střevní hlísta; útržek; ?3?; hlava. - 38. Zemská hruška; pták z mayské mytologie; ratolesti; vzácný nerost; česká archeoložka; štětka. – 39. Odkapané pivo; šperk; tanec; bulharský klavírista; zkušený člověk; prospívající; autor sbírky Piae cantiones; druhotná pára vznikající v zrničích z odpařovaného roztoku. – 40. Chemická značka kovového prvku; Evansovo jméno; americká skladatelka; druh sukna; německý literární historik; hezká; citoslovce; paní učitelky; pánev. – 41. Knotek; ?7/4?; francouzská herečka; dužina; domácké ženské jméno; šikovní; německý dirigent. – 42. Leptací prostředek; ?6/2?; určitý průmět v důlním měřictví; těžká porážka; družba; dno hlubokomořských příkopů. – 43. Tobolky; list papíru; drobné dívky; modrá neštovice; lapání zvěře. – 44. Antická nádoba; ?9/2?; německý stavební technik; vlastní jméno autora Modrých skal. – 45. Štamprle; kopák; jméno Vos. – 46. Děcko; druh obuvi. – 47. Poštěkávat.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2021

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2021 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 65. kolo JLA probíhalo od 9. prosince 2021 do 12. ledna 2022. Otevřít si můžete řešení 65. kola JLA, výsledky 65. kola JLA a ohlasy na 65. kolo JLA. Došlo 163 řešení, děkuji za ně, Vladimír

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies