jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 48. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 1. srpna 2018 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 5575 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

48. KOLO

LOGICKÉ ÚLOHY

Moto: Polevte z vysokých otáček, pohoda, klídek a tabáček.

1. Kroužky dýmu

Při bafání z fajfky stoupají kroužky tabákového dýmu. Umístěte do některých políček obrazce nejvýše jeden kroužek dýmu. Čísla okolo obrazce udávají, kolik políček daného řádku nebo sloupce obsahuje kroužek. Dým stoupá vzhůru, tedy pro každou tučně ohraničenou oblast platí: a) každá horizontální řada oblasti je celá plná kroužků dýmu nebo je celá prázdná, b) nižší řada oblasti může být obsazená kroužky dýmu, pouze jsou-li jimi obsazené i všechny řady oblasti nad ní. Za správné řešení získáte 15 bodů.


2. Fajfky z pentomin

Plochu každé fajfky o 60 polích zcela pokryjte všemi 12 tvarově různými typy pentomin (všech 12 tvarově různých typů pentomin je vyobrazeno u úlohy č. 5). Za správné řešení každé z fajfek získáte 10 bodů.


3. Dýmky ve vitríně

Dle pravidel logické úlohy Tlačenice (vizte http://cshak.cz/node/149) umístěte do 35 čtvercových polí obrazce při dodržení délek samohlásek následujících 10 názvů dýmek: BRYERKA, ČIBUK, GYPSOVKA, HUČAVKA, KALUMET, LULKA, ODERKA, SÁDROVKA, TYROLKA, UHERKA. Za každé neobsazené čtvercové políčko získáte 8 bodů.


4. Pozice dýmek

Na ploše rastru je umístěno deset dýmek. Každá dýmka leží ve vlastním segmentu tvaru tetromina typu L. Tyto segmenty se nedotýkají ani rohem. Čísla vlevo a nahoře udávají délku nejkratšího prázdného úseku v daném řádku nebo sloupci. Čísla vpravo a dole udávají délku nejdelšího prázdného úseku v daném řádku nebo sloupci. Za správné určení pozic segmentů s dýmkami získáte 20 bodů.


5. Schránka na fajfku

Z níže vyobrazených 12 druhů pentomin vyberte 9 vhodných kusů a vyplňte jimi schránku na fajfku tak, že jednotlivá pentomina smíte pouze otáčet, pentomina se nesmějí překrývat a dvě políčka se stejným písmenem se nesmějí dotýkat ani rohem. Za správné řešení získáte 20 bodů.


6. Gypsovka

Nahraďte písmena v názvu dýmky GYPSOVKA vhodnými číslicemi 1 až 8, stejné písmeno stejnou číslicí, různé písmeno různou. Pak vyplňte obrazec ve tvaru schránky na dýmku tak, že každé z čísel 1 až 16 vepíšete do jednoho z políček. Kódovaným zápisem je zadán součet čísel v naznačených směrech. Za správné řešení získáte 30 bodů.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2021

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2021 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 65. kolo JLA probíhalo od 9. prosince 2021 do 12. ledna 2022. Otevřít si můžete řešení 65. kola JLA, výsledky 65. kola JLA a ohlasy na 65. kolo JLA. Došlo 163 řešení, děkuji za ně, Vladimír

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies