jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 47. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 23. května 2018 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 5475 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

47. KOLO

LOGICKÉ ÚLOHY

Moto: S brousky o dost líp vybrousíme vtip.

1. Brousky na ponku

Umístěte na plochu ponku brouskaře ve tvaru rastru 8 x 8 políček předloženou kompletní sadu devíti brousků tak, aby se žádné z políček obsazených libovolným brouskem ani rohem nedotýkalo žádného z políček obsazených jiným brouskem. Čísla po stranách řádků udávají délku nejdelšího nepřetržitého sledu políček obsazených brouskem v tom kterém řádku, čísla po stranách sloupců udávají délku nejdelšího nepřetržitého sledu políček neobsazených brousky v tom kterém sloupci. Za správné řešení získáte 15 bodů.

2. Brousky v sudoku

Vepište do každého prázdného políčka jedno z čísel 1 až 9 tak, aby se stejná čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci a ohraničeném menším čtverci. Brousek mezi dvěma políčky vyznačuje vždy stejný rozdíl mezi dvěma čísly umístěnými v daných políčkách. Všechny možné brousky mezi políčky jsou vyznačeny. Cenu brousku, resp. jednotný rozdíl musíte zjistit sami. Za správné řešení získáte 25 bodů.

3. Brousky na kosy

14 sekáčů kosilo 14 luk (tvar jejich parcel máte daný silně ohraničenými oblastmi na katastru 14 x 14 políček). O svačině měl každý svou kosu (K), svůj brousek (B) a svůj toulec na něj (T) položený na určitém políčku své parcely. Zakreslete pozice těchto 42 předmětů do rastru za podmínek, že v jednom políčku může být umístěný nejvýše jeden předmět, políčka s předměty spolu nesmějí sousedit ani stranou, ani rohem a v krajním sloupci napravo jsou předměty seřazeny shora dolů v pořadí K, B a T. Dále platí, že jsou umístěny v každém řádku, v každém sloupci a na každé hlavní úhlopříčce katastru vždy jedna kosa, jeden brousek a jeden toulec na brousek. Za správné umístění všech předmětů do rastru získáte 25 bodů.

4. Brousky v kakuru

Rozmístěte do obrazce předložených 21 brousků tak, aby se vzájemně nepřekrývaly a číslice na nich byly řešením standardního kakura. Brousky můžete vždy do dvou políček klást vodorovně nebo svisle. Vepsaná čísla v kakuru znamenají součty skupiny číslic na brouscích v příslušném řádku či sloupci, v takové skupině se stejné číslice nesmějí opakovat. Za správné řešení získáte 35 bodů.

5. Brousky podle obliby

Sedm sekáčů má v plánu kosit trávu celý týden vždy po trojicích každý den a mají k dispozici brousky 1 až 7. Každý má sekat právě tři dny a žádní dva spolu nemají kosit více než dvakrát. Každý ze sekáčů má oblíbené své tři brousky a nepoužívá jiné. Adam má oblíbené brousky 1, 5 a 6 a nemůže sekat v pátek a v neděli. Bob má oblíbené brousky 2, 4 a 5 a bude určitě sekat ve čtvrtek a nebude sekat v sobotu. Cyril má oblíbené brousky 1, 2 a 3 a bude určitě sekat v úterý a v pátek. Dan má oblíbené brousky 3, 6 a 7 a může sekat jen od pondělí do středy. Emil má oblíbené brousky 1, 2 a 7 a bude sekat oba víkendové dny, ale ne v pátek, ani v pondělí. Filip má oblíbené brousky 4, 5 a 7 a nebude sekat ani v pondělí, ani v úterý. Gustav má oblíbené brousky 3, 4 a 6 a nebude sekat ani ve středu, ani ve čtvrtek. Každý den budou vždy tři sekáči používat dohromady právě dva brousky, přičemž každý den bude používána jiná dvojice brousků a dva dny po sobě nebude používaný stejný brousek. Každý brousek bude za celý týden použitý právě dvakrát a nemůže nastat situace, že by v daném dni některý z brousků byl oblíbený současně všemi třemi sekáči. Sestavte rozpis trojic sekáčů na každý den v týdnu včetně dvou brousků, které ten který den sekáči použijí. Za správné řešení získáte 30 bodů.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2022

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2022 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. Jubilejní 70. kolo JLA probíhalo od 8. prosince 2022 do 4. ledna 2023, otevřít si můžete řešení 70. kola JLA, předběžné výsledky 70. kola JLA či ohlasy na 70. kolo JLA. Došlo 165 řešení, děkuji za ně, Vladimír

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies