jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 47. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 23. května 2018 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 5475 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

Použité prameny

Kompletní seznam použitých pramenů pro 47. kolo JLA zůstává shodný se seznamem zveřejněným pro minulé kolo a naleznete ho v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví. 

47. KOLO

KŘÍŽOVKA

VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 22

Ohlížím se po pozoruhodných zařízeních v Mlýnské dolině: věru, že chytré … (1)! Avšak kdo není nadán technickou představivostí, tak zírá na složitá … (2) v údivu. Je vůbec možné, že je vyšpekulovali drobní řemeslníci bez vysokoškolského odborného vzdělání? Zato nadáni zděděnou řemeslnou zručností, poučeni zkušenostmi z denního styku s nejobyčejnějším materiálem, kterému dokázali vtisknout duši? S bohatou lidovou obrazotvorností, inspirovanou soužitím člověka s přírodou po mnoho generací? Ale ano, nepochybně je tomu právě tak!

Dnes si připomeneme z dřívějších povolání brouskaře, kteří podomácku vyráběli … (3) neboli … (4), kterými se brousily kosy a srpy neboli … (5). Výrobní surovinou byl jemnozrnný pískovec štěpný po letech. K jeho lámání se používal … (6) nebo … (7). Jejich … (8) byla namáhavá a vyžadovala vedle zručnosti i sílu, proto … (3) vyráběli výlučně muži. Kamenné plotny bylo třeba rozdělit na úzké pásky – rážky, k tomu brouskaři používali kladívko místně zvané … (9), parkánek nebo berchánek. Nejdříve se … (3) z rážek osekávaly klepačem, což bylo kladívko se dvěma delšími skosenými rameny zakončenými ostrou hranou. Později se používaly kleště s nedovřenými čelistmi. Hrubě opracované … (3) se pak obrušovaly na kameni zvaném … (10). Jejich … (11) a použití závisely na zrnitosti, velikosti, tvrdosti a hustotě brusných zrn, tvrdosti tmelicího materiálu a rovnosti povrchu. K prodeji se … (3) vázaly vrbovými proutky po pěti kusech. Brouskaři se často se svými výrobky vydávali sami na vandr za účelem jejich prodeje, k převozu sloužila … (12), dvoukolý vozík se žebřinami a plachtou. Šlo o povolání plné dřiny za málo peněz.


ŠIKMÁ SHODNÁ SOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ STŘÍDAVÁ POLOMOZAIKOVKA

Křížovka je předložena jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Legenda je uvedena pouze ve směru zleva vpravo dolů. Skryty jsou 1. (7), 3. (7) a 8. tajenka (6 6). Skryté tajenky vypište, vyznačte v obrazci nebo uveďte systémy jejich skrytí.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Citoslovce. - 2. Štěnice. - 3. Knihvazačské spojení; důtky. - 4. Dobrota; větry; šelmy. - 5. Ryba; pták; být zticha (o zvířatech). - 6. Loukovský mlynář; český autor „pohádek pro dospělé“; ?7?. - 7. Tanec; odmlčení; část pluhu; německý chirurg. - 8. Truhlářská nářadí; rýhy; dětské brouzdaliště; speciálně připravené nasolené vepřové půlky. - 9. Koláč; azyl; houby; plavidla. - 10. Hned; špičák; ďub; název pražské obchodní společnosti; druh indické bavlny. - 11. Třepotání (holubů); autor hudby k filmu Shuroo; parametr; druh účesu. - 12. ?5?; ?2?; patřící dívce určitého domáckého jména. - 13. Jídlo; veš; mluvnický prvek; nadávat. - 14. Pták s rezavě zbarveným peřím; spěšně (v hudbě); žádosti; ?9?. - 15. Postava z Balady z hadrů; slabý (důkaz); vysvětlit; hrušky. – 16. Organická sloučenina; parťák; ?4?; sídlo na Slovensku. - 17. Hladomřivec; anglický skladatel; slovenský herec; vodní pták. - 18. Týkající se části místnosti; dřeva; fík; shluky. – 19. Neobratně (slovensky); producent filmu o mistru světa v boxu; houba; vnější podoba. - 20. Cihly k vyzdívání studní; velcí ptáci; kroupky (ledu); klamat. - 21. Elektrická cívka; kůže z ovce; autor Mé vsi; bývalý vrchní velitel ruské armády. - 22. Míče; rod hmyzu; španělská lidová slavnost; hromádka (popela). – 23. Soudek; ?12?; výraz; bývalý burkinafaský politik. – 24. Nářek; levý; nenápadně; rod měkkýšů. – 25. ?6?; odklad; výrobek z pektinu; civěná. – 26. Alkaloid; siréna; lidová píseň; chlévy. – 27. Kvůli; Krajina; ?11?. – 28. Český filozof; švestka; druh nože; výběr toho nejlepšího v určitém oboru. - 29. Týkající se určité vodní stavby; francouzský malíř; návštěva; druh čepce; švýcarský dramatik. - 30. Zemědělská nářadí; samec dravého nočního ptáka; cigarety; kazit. - 31. Větry; ruční nářadí; sklony; zdravotní sestry. - 32. Muzikanti; nádoby z proutí (zdrobněle); český básník; řeznické výrobky. - 33. ?10?; antilopa; rostliny. - 34. Pramínek (krve); nůžky; určité stromy. - 35. Listonoš; střecha; pronikavé zvuky. - 36. Domácké ženské jméno; podezdívka. - 37. Český terénní jezdec. - 38. Řeholnice.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2022

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2022 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. Jubilejní 70. kolo JLA probíhalo od 8. prosince 2022 do 4. ledna 2023, otevřít si můžete řešení 70. kola JLA, předběžné výsledky 70. kola JLA či ohlasy na 70. kolo JLA. Došlo 165 řešení, děkuji za ně. Bohužel mě trápí zrak a jsem nucen si dát jeden rok pauzu, takže 15. ročník JLA začne až v roce 2024, děkuji za pochopení, Vladimír

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZY



Křížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies