jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 39. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 12. října 2016 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.schak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 4535 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

Změny v použitých pramenech

Pouze pro toto 39. kolo JLA si v použitých pramenech pro rok 2016 doplňte do PO Jelínek, Jenšík a kol.: Atlas českého fotbalu od roku 1890 (Radovan Jelínek 2005) a do elektronických pramenů Česko–německý slovník Fr. Št. Kotta na http://kott.ujc.cas.cz a Katalog sbírek Valašského muzea v přírodě na http://vademecum.vmp.cz/vademecum. Naopak nebudete potřebovat z PZ a PD těchto 10 pramenů: PČP, SSČ (2006), SCS-K (2005), ČBS, Sokol, MELH, VLS, BOT, LČL a VSCS.

39. KOLO

KŘÍŽOVKY

VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 14

Mlýnskou dolinou přichází a sílí tlumený ... (1), stačí málo, aby ti fantazie vykouzlila nablízku venkovský mlýn na potoce, zdá se ti dokonce, že rytmický ... (1) je provázen praskotem vozů vysoko naložených obilím, za kterými zůstává na rozježděné cestě ... (2) vytroušeného zrní... Obrazotvornost bývá zrádná, avšak v Mlýnské dolině skutečně klape na náhonu převezený Tomkův mlýn z Velkých Karlovic. Právě spustili pro další skupinu návštěvníků ... (3) přiváděné z Bečvy Rožnovskou strouhou starou více než tři sta let a soustavou důmyslně propojených koryt náhonem na velká mlýnská kola, ... (4) se otáčejí na silné hřídeli a mlýn hude písničku o stále se opakujících slokách a vyzývá na vzrušující výpravu proti toku času…

K nejstarším jídlům valašského jídelníčku patřila ... (5). Vzpomíná se ve starých pohádkách a písních, nechyběla na žádné hostině a byla též jídlem obřadním. Jako surovina pro její vaření se mletím či šrotováním obilí získala podle nastavení kamenů třenica, ... (6), vrťanka či šrot. K semletí pohanky se budovaly speciální ... (7) kašníky. Uvařená ... (6) se lila do velké mísy uprostřed stolu nebo se jí naplnily ... (8). V minulosti se jedla lžícemi ze dřeva, obrazec dnešních křížovek tvoří dřevěná ... (9) – exponát Valašského muzea v přírodě. ... (6) se různými způsoby upravovala, k ochucení se užívala škraka, šalamajka či … (10). ... (5) z pražené pohanky se nazývala šupaňa, prosná ... (5) z béru se nazývala brovár, z kukuřice … (11).

K starším jídlům tohoto typu patří … (12) – prosné škubánky podobné polabskému kucmochu, kontrabáč – pohanková ... (5) s nastrouhanými vařenými brambory, spolica – prosná ... (5) zapečená s brambory, varmuža – krupicová ... (5) zahuštěná vajíčky či múčanka neboli … (13) - ... (5) z připražené krupice. ... (6) byla významnou součástí řady mléčných jídel. Takovými pokrmy byly stěrky, … (14) či kočičí tanec.

ŠIKMÝ neSOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:
2 nesouměrné střídavé polomozaikovky

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. 5. až 8. a 10. až 14. tajenka jsou ve valašském nářečí, z nich jsou skryty pátá (4), šestá (7), osmá (6), desátá (8), jedenáctá (7) a dvanáctá tajenka (6). Vypište je, vyznačte v obrazci nebo uveďte systémy jejich skrytí. Devátou tajenku (6 1 5), která je dána pojmenováním figury obrazců křížovek, vypište.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Hvězda. - 2. Špatně oblečená dívka. - 3. Kameraman několika nizozemských filmů. - 4. Patřící ruskému básníkovi. - 5. Domácké ženské jméno; ?4?. - 6. Motýl; dlužní úpis. - 7. Český sportovní funkcionář; holoubata. - 8. Slávka; druh mouky; v esperantu „březí“. - 9. Dílo litevského básníka; týkající se kamen; malé housličky; německý geolog; značka tuny. - 10. Odsypávat; ujednání; ?13?; ?1?; ?14?. - 11. Povídat; metropole jihoamerického státu; student; americký basketbalista; pohyby chodidel při tanečním otáčení. - 12. Přitisknout; určitým způsobem pohyblivý; kost; jemelí; kiliány; italská herečka. - 13. Těsná blízkost; způsob výroby netkané proplétané textilie z různých materiálů; rakouské sídlo; druh sýra. - 14. Choditi za milou; spoušť; loupení. - 15. Citoslovce překvapení; ze všech stran; starověká perská jednotka objemu. – 16. Chlebníky; ženské jméno. – 17. Hněv; figurka loutkového divadla; maškara. – 18. Zkušební kázání; výlevná hornina; rašeliniště. – 19. Zvýraznit (obrysy); větvičky plné plodů; domnělá modla pohanských Sasů. - 20. Božstva jihoamerických indiánů; obyvatel ostrova v Indickém oceánu (slovensky). - 21. Určitým způsobem nebarviti látky; zkratka Rudé armády. - 22. Typ čínské opery; nálože prachu k trhání skal; slavnost dozrávání pupuní. - 23. Hand (zkratka); obyvatelka slovenského sídla (slovensky); týkající se určitých nádob. – 24. Grónská mineralogická lokalita; hádavé; příslušník římského patricijského rodu; duchapřítomně (slovensky). – 25. Budovatel hradeb; ryba; naše nakladatelství; osekávat (strom). – 26. Spojovací součásti; sametka; ropné ložisko v maracaibské pánvi; maďarský básník; zásobovat. – 27. Obyvatel českého města; indonéský atol; cotypus; mužské jméno; albánský národní park; bílkovina. – 28. Hlodavec; litevské sídlo; africký běžec; přespání; elektroda. - 29. Chlupy (slovensky); dvorana; nakositi; ryba; smutně. - 30. Babička; řezavý zvuk bekasiny; desky s podobiznami; dcera krále Dergy. - 31. Kuře; americký zpěvák. - 32. Hmyzožravý savec.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 7. Nevysoké kopce. - 8. Ruský název obyvatel Aljašky. - 9. Val. - 10. Donský kozák; technický přístroj. - 11. ?7?; ?2?; v esperantu „daleký“. - 12. Ves v okrese Nová Paka; slovenský odborový pracovník; řecký malíř. - 13. Posunovat; český historik; obyvatelka slovenského sídla (slovensky). - 14. Neorientovat se; záchod; nouze. - 15. Americký fyzik; kouzelníci; obuv. - 16. ?3?; ošumělý klobouk; český malíř. – 17. Mající velká předsevzetí; vydávat táhlý zvuk (o kravách); potravní specialisté. – 18. Týkající se druhu střeliva; ruce; povidla. – 19. Rozpor; meloun; místo spojení kolejí „zlatým“ článkem. – 20. Nezklamati; herec účinkující ve filmu s postavami Olgy a Marka; město na Emži. - 21. Neskladný předmět; stářím vyhublé (dle Johna); smích; koronála. - 22. Umělkyně; posílené (duše); deprese; přehazováním ve větru zbavit prachu a plev. - 23. Trdlo (slovensky); jitrnice; letadla; planetka. - 24. Nápoje; fáze letu; americký politik (Smithův a jeho dědeček byli nevlastní bratři); špatné vtipy. - 25. Být prostořekým; pečivo; řecký politik. - 26. Hlodavec; nerost; stopa po určitém hmyzu (slovensky). - 27. Mokvání; trhlinka v barevné vrstvě malby. - 28. Filova chyba; ruská řeka. - 29. Gang; smykem dolů. - 30. Praneúhleda; umělkyně. - 31. Sláva; dopravní prostředky (slovensky); policejní vozidlo; předložka. - 32. Domácké ženské jméno; americký scenárista; křehká nádoba; japonský herec. - 33. Savec; svislé kůly s příčnými břevny; australské sídlo; tibetočínská jazyková skupina; opera polského skladatele (*1860). - 34. Součásti pluhů; potápěči; láčkovec; cizí mužské jméno; rostlina; veliká kopa sena. - 35. Terénní vozidlo; ukazovací zájmeno; patice elektronek; ptáci; hříčky. - 36. Technické zařízení; hudební nástroj; ramenonožec; chod koně; povídání. - 37. Ryba; druh stroje; hráč zlínského fotbalového týmu; slovenská nositelka Řádu práce. - 38. Určitým způsobem někoho oslovovati; samosprávný orgán v carském Rusku. - 39. Nerost.

 

hádanKY

Moto: K tajům lásku vaši ukojíme kaší.

1                     ZÁHADNÝ NÁPIS

Každý kraj má jiné zvyky,
školačko, dej na klasiky.

2             VLNOVKA
Dívka řeší taj přítele,
ten se střetl s cizí paní,
tím cizince trápil dosti,
dívku ranil – běží za ní.

Kdekdo je u důstojníka
v nemilosti v našem domu.
Co sousedka mile hloupá?
Ona též - a soused k tomu!

3        PŘESMYČKA SLABIKOVÁ
Jen pěvec opustí vedoucí s foťákem,
herec mok přináší, chutná mu on přeci,
marnivá cizinka žasne nad feťákem,
míchávala se mu den co den do věcí.

4              ZÁMĚNKA
Koření konfident zásahy radami.
Míchu dost synova porucha zlobila.
Lékařství zná vazy s různými vadami.
Neteřinku z města důvtipnost zdobila.

5            ZÁHADNÝ NÁPIS
Sváteční oděv máš, přinášíš bylinu.
"Sbohem!" díš milé své. Nápoj ji osloví...
Jede tvá bohyně s vozidlem ke Zlínu,
zná zdejší farnosti dobře jak přísloví.

6                VYBÍRAČKA
Ničíš části hodin, žáku,
když kabáty v šatně „sklízí“
žena, která látky tvoří,
její další trofej mizí.

Látka ženy trochu lepí,
lep prozradím holkám přece,
na výslovnost jedna trpí,
hold její kluk nevzdá řece.

Záhy bere chlapec roha,
vodákům se musí schovat,
ví, že vhodnou situaci
je potřeba zužitkovat.

7              ODSUVKA
Samotář před lodí stojí,
figuru mu nácek ničí,
po roce na zámek míří,
kde marodi v parku cvičí,
román, co se nepovedl,
patriarcha slovy líčí.

8             OBLOŽKA
Stavení je opuštěné,
uvnitř pouze škodná slídí,
mlha čeká na stažení,
důvěřivec to vše vidí.

Podle jeho vyjádření
nepomohl poblíž domu
vrtošivý imitátor
chlapci z bryndy. Dejme tomu.

9             VSUVKA
Za parkem výrostek budí křik pěšinkou,
škubání s mládětem malíři nehoví,
hledí on na decky před vdanou cizinkou,
ta ráda způsobí nesnáze hochovi.

10             POSUNKA
Zbraně zdobí slonovina,
inspirace z jedné seče,
dívka ví, že uznám všechno,
husa zas, kde řeka teče.

Zbraně mlčí, dravci míjí
obec kousek od Moravy,
tušíš nechuť cizincovu
řešit problém zítra z hlavy.  


LOGICKÉ ÚLOHY

Moto: Společně si kaši dáme, ta prý zuby nevyláme.

1. Čokoláda na kaši

Na kaši ve čtvercovém talíři bylo naskládáno několik tabulek čokolády ve tvaru pravoúhelníků, které spolu nesousedily stranami. Zjistěte pomocí černých pravoúhlých trojúhelníků o ploše poloviny políčka rastru jejich původní polohu (bílé plochy rastru) před jejich rozpuštěním. Čísla v šedých polích udávají, v kolika polích sousedících s nimi stranou se nachází právě jeden černý pravoúhlý trojúhelník (viz uvedený příklad). Mimo sedmi šedých polí musí celý rastr pokrývat černé pravoúhlé trojúhelníky a bílé plochy pravoúhelníků. Za správné řešení získáte dvakrát tolik bodů, kolik v něm budete mít čtverců.


2. Kakao na kaši

Na kaši v šestiúhelníkovém talíři vytvořil hračička kuchař kakaem zvláštní obrazec. Pro jeho rekonstrukci začerněte některá šestiúhelníková políčka rastru tak, aby žádná tři začerněná políčka neměla společný roh. Kakaem posypanými (začerněnými) políčky vytvořte spojitý obrazec. Čísla okolo talíře udávají délky všech souvislých úseků začerněných políček v daných koridorech rastru, ovšem seřazena jsou podle velikosti, ne podle skutečného pořadí v koridorech. Za správné řešení získáte 20 bodů.

 3. Med na kaši

Kaši v kulatém talíři ozdobila valašská kuchařka medovou spojitou lomenou čarou, když při zdobení prošla středy všech polí rastru. Vaším úkolem je vyjít z okraje oříšku (O) v šedém poli a spojitou lomenou čarou s co nejmenším počtem x úseček projít středy všech 80 bílých polí a opět skončit na okraji oříšku ve výchozím poli. Středem šedého pole lomená čára neprochází. Čára může procházet středem každého bílého pole nejvýše dvakrát, může se dotýkat okraje rastru s poli, ale nesmí tento rastr opustit. Za správné řešení získáte 2.(35 – x) bodů.

 4. Lžičky na kaši

Na kaši ve čtvercovém talíři děti ve školce naskládaly z legrace 19 větších a menších lžiček. Siluety jejich původních pozic máte na obrázku. Po čase některé zůstaly plavat nahoře, jiné se částečně či zcela potopily. Pokud se lžíce částečně či zcela potopila, tak první se začal potápět její těžší kulatý konec, nejdéle na kaši vydržel opačný konec držadla. Čísla okolo obrazce udávají pro jednotlivé řádky a sloupce počet políček, v nichž ještě lžička není potopená. Určete pro každou lžičku, kolik je z ní vidět, když víte, že na hlavních úhlopříčkách leží stejný počet potopených částí lžiček jako nepotopených. Za správné řešení získáte 30 bodů.

5. Talíře na kaši

Na dřevěném stole zůstaly po dvou nestejně velkých talířích otisky okrajů jejich den ve tvaru dvou kružnic dle obrázku. K dispozici máte pouze pravítko bez měřítka a tužku, nic jiného. Za správné uvedení postupu, jak lze pouze s těmito pomůckami přesně určit středy obou kružnic, získáte 30 bodů.

6. Krupice na kaši

K uvaření kaše jsme použili pohankovou a prosnou krupici. Dávky pohankové krupice jsou vyjádřeny lichými čísly, dávky prosné krupice sudými čísly. Vyplňte tabulku čísly 1 až 7 tak, aby se neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v ohraničených podoblastech. Liché číslo vedle tabulky udává první liché číslo od okraje v daném řádku či sloupci, sudé číslo vedle tabulky udává první sudé číslo od okraje v daném řádku či sloupci. Za správné řešení získáte 20 bodů.

 

 

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2023

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2023 naleznete důvod přerušení soutěže na jeden rok, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 15. ročník JLA začne až v roce 2024, děkuji za pochopení, Vladimír

 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies