jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval autorská řešení hádanek, logických úloh a křížovek 38. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás seznamoval s některými zajímavostmi, které se v řešeních objevily, případně s mým očekáváním, které pasáže by mohly činit potíže.

Do křížovek bylo zakomponováno několik obtížně hledatelných výrazů, ale největší problémy jsem očekával u skrytých tajenek. Zejména u té sedmipísmenné. Jeden řešitel poznamenal, že trhance by asi nenašel, ani kdyby se roztrhal. Ale kdyby se soustředil na to, z čeho se dělají a také na hafol těch óček v cezáku, pak by před značkou mouky 00 trhance našel. A nějaké chytáky tam také byly, Konžská demokratická republika není Kongo, takže sídlo nemohlo být Kanga, muselo být Vanga. U skryté tajenky "sedmatřicet" jsem uznával i neautorské systémové skrytí jako součet písmen tajenek uvedených v souvětí s informacemi, které tajenky nejsou a které jsou skryty.

U hádanek to vypadalo, že největší potíže bude způsobovat předposlední záměnka. A že třeba někteří doplatí i na nedodržení tématického zaměření hádanek, prostě v každém řešení se musela objevit nudle nebo knedle (šiška). I v té první hláskovce. U obnažky byla nastražena past, aby byla dodržena pravidla násobné tvorby, musí být víceslovné náznaky obnažovány jako celek nebo každé z jejich slov. Trenér Lička také mohl nedůsledným řešitelům přinést překvapení, jmenuje se pouze Verner. Nakonec největší paseku způsobil zajíc v záměnce! Autorský zajíc běhal po čtyřech.

U logických úloh potrápila řešitele pěkně dlouhá nudle. Ale nejobtížnější úlohou nakonec byla Moucha na knedlíku.

Autorská řešení křížovek, hádanek a logických úloh máte níže. Vladimír

Řešení křížovek:
ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Langeoog. - 2. Mike Charlton. - 3. Meiosis; dagoba; Aneti. - 4. Strappo; Fulnek; kartka; tenata. – 5. Tři orli; parola; Rivios; kaony; Antala. - 6. Kasba; Selbu; naoko; Anprobe; lecco; tagala. - 7. Stipe; Naide; Basho; výroba; kamenina; Valaši. - 8. Praobr; atole; Etoile; Tysonovi; tělo vši. - 9. Prlov; ovlhčiti; odorat; membl; Ninka; ne tato. - 10. Naproti; Aroop; nevrle; Kaodo; ajote; osoba; In Rio. - 11. Paovce; nadplocha; Parot; karao; vokno; tapeta. – 12. Patla; Etobe; itomy; patronka; Seoane; taoista. - 13. Elka; omakem; kampr; On a ona; Valle; arilus; štirka. – 14. Manuše; stinka; Ochotsk; talmi; vévoda; umotat. - 15. Masivy; Mouit; raportka; eroze; Etogel; Meigen. – 16. Amarele; posho; Umehara; Itkul; Larkin; tiolan. – 17. Lilit; bejdlí; větve; lesklo; středobosenská. – 18. Melír; obedné; soay; katipo; brambora. – 19. Sopky; knastr; krajan. – 20. Rašple; medersa; vole. – 21. Šiacu; sabeka; usamit. – 22. Kreutzer; macík. – 23. Obrys; cedník, kárem. – 24. Komeň; hrdlit; juhas. – 25. Kulit; katetry. – 26. Jeliman. – 27. Vanga. – 28. Š.

Tajenky:
1. Juhas. - 2. Krajan. - 3. Mouka. - 4. Šišky. - 5. Lokše (pětipísmennou pátou tajenku tvoří pátá písmena pátých slov pěti odstavců úvodního textu). - 6. Knedle. - 7. Trhance (tajenku tvoří písmena ve vepsaných výrazech před značkou mouky, resp. před dvěma písmeny O čtená shora dolů: RATOON, AROOP, HOOPA, AO ONI, NOONE, COOTE, LANGEOOG). - 8. Kamenina. - 9. Cedník. - 10. Obrys. – 11. Sedmatřicet (tajenka je dána počtem otvorů coby písmen O v základních políčkách obrazce).

 

Řešení hádanek:

1. Sedmnáct koulí – kolem (okolo) stolu u sklenic s limonádou sedí nad místenkami smutné nudle a také stále se culící (cenící) mládenec, co sem tam kouká oknem malinkaté (malilinké) místnosti na studentku nesoucí domácí destilát Stodolní ulicí.

2. Magnet, kilt, zvuk, s dehty fuga (fuka) – má knedlík v ústech dívka.
(fuga = díra viz SNČ, slovník dnešní mládeže)

3. Pusa za výspou, chlumy, Sázava, na líše fiškusi, pásovec – u Sávy spolu mazávali šišku Sasové.

4. Kluci, Verner, sekt, Kačer, skonání, pudl – Lucifer (Luciper) nerozseká čertisko na nudle.

5. Role s malou, terakota, ryška, tuleje, roupi, rusák, jedlíky rozesmálo, kterak staré škatule berou míru na knedlíky.
(rusák = zajíc viz PSJČ, staré patrony = staré škatule = starší nevzhledné ženy viz Šmírbuch)

6. Po smilu detaily, Javánky mají letenky, majáky, tonus, odlet – osmiletá Ilavanka je tenká jako nudle.

7. U talárů sóla s kazy, Průcha pánvaře nenudí – utáhla rusovláska z Kypru chlapa na vařené nudli.

8.  Dílo, ucho, víla, s kaňkou kraják, oslův azin, údolí – dlouhovláska kouká jako sůva z nudlí.

9. Přes echa přenechával v slzách muž zachmuřele „železné knedlíky“ Vilíkovi.

10. Hrošík u táhlé lidové, červec, hašiš, kyprost, rázní hoši kutáleli o večerech šišky po stráni.
(„zelený Turek“ = hašiš viz heslo hašiš v UNI 10)

Frazeologie podle PSJČ:
smutné nudle = zamračení lidé
„železný knedlík“ = granát
kutálet šišky po svahu = válet se s kopce

Frazeologie podle SSJČ:

mít knedlík v ústech = huhňavě mluvit, vadně mluvit, zpívat
rozsekat někoho na nudle = zničit ho úplně
šišku spolu mazat = popíjet
brát míru na knedlíky = zívat
být tenká jako nudle = být velmi štíhlá, hubená
utáhnout někoho na vařené nudli = snadno ho přemluvit, získat, snadno s ním pohnout
koukat, dívat se jak sůva z nudlí = hledět zamračeně, mračit se

 

Řešení logických úloh:

1. Pěkně dlouhá nudle

Úloha měla tři různá řešení viz obrázky, k bodům stačilo zaslat jedno z nich.

2. Symetrické nudle

Řešení viz obrázek.

3. Ovocné knedlíky

Řešení viz obrázek.

4. Nudle ve čtyřúhelníku

Došly čtyři typy řešení, na obrázku vlevo s jedinou hodnotou úhlů (60°), vedle se dvěma různými hodnotami úhlů (30° a 120°), vedle se třemi různými hodnotami úhlů (30°, 60° a 120°) a úplně vpravo se čtyřmi různými hodnotami úhlů. Protože při konstrukci měla být nudle znázorněna přímou čárou, tak dvě řešení nalevo jsme neuznávali jako správná. Přímou čáru nelze lomit. 20 bodů získávala řešení s třemi různými hodnotami úhlů (byla dvě různá, to na obrázku je autorské), 15 bodů získávala řešení se čtyřmi různými hodnotami úhlů. S větším počtem různých úhlů žádná řešení nedošla.

Čtyřúhelníky jsou označeny ABCD, nudle červeně.

5. Moucha na knedlíku

Úloha měla osm různých řešení viz obrázky, k bodům stačilo zaslat jedno z nich.

6. Mezi knedlíky

Řešení viz obrázek.

Autorem úloh 1, 2, 3 a 5 je Honza Krtek Novotný.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2022

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2022 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 68. kolo JLA probíhalo od 7. července do 3. srpna 2022. Otevřít si můžete řešení 68. kola JLA, předběžné výsledky 68. kola JLA a ohlasy na 68. kolo JLA. Došlo 166 řešení, děkuji za ně, Vladimír

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies