jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA  LUŠTITELSKÁ  AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 36. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 16. března 2016 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.schak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 4160 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

Soutěžní podmínky JLA 2016

S podrobnými soutěžními podmínkami JLA ročníku 2016 se má řešitel možnost seznámit na webových stránkách www.schak.cz a www.jemelik.cz nebo si o ně může napsat vedoucímu soutěže. V seznamu pramenů si oproti minulému ročníku u PO doplňte Štika: Lidová strava na Valašsku (Kneifl 1997) a Valíček a kol.: Užitkové rostliny tropů a subtropů (Academia 2002). Pouze pro 36. kolo JLA si doplňte do elektronických pramenů Starou solnou stezku v Sasku a v Čechách na www.alte-salzstrasse.de. Naopak nebudete potřebovat z PZ a PD 10 pramenů. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví.

36. KOLO

KŘÍŽOVKY

VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 11

Ale to už z pavlače fojtství odtroubí ... (1), jenže ani potom se lidé nerozcházejí, roztroušení ve skanzenu i po parku Hájnici. Hudci a cimbalisté vyhrávají jen tak sobě pro ... (2). Den bere za břesk, ale ještě z dálky doznívá veselá muzička… Bzuní ... (3), břinká ... (4) a mručí bas a píštělkář se nad ně furiantsky vytahuje všelijakými krúcanci a ... (5).
První ... (6) osídlování Valašska vedou do 13. až 15. století, tehdy valašští předkové obhospodařovali pouze úrodnou půdu v údolích, pěstovali obilí a chovali dobytek. Letos se zaměříme na historii valašské stravy, dnes na ... (7). Ještě v 19. století se v chudých rodinách pekl ... (7/2) jen příležitostně, pastevci na salaších si na něm pochutnali zřídkakdy. Přestože se dříve pekl ... (7/2) každý týden, nebylo snadné přijít na ... (8) takovému postupu, na jehož konci by byl dobrý ... (7/2), pokaždé se totiž povedl trochu jinak. ... (7) byl ... (9), ale také mnohahodinová ... (10) zejména pro hospodyně. K přípravě ... (17/2) se používala ... (11), ... (12), ale také ječná a … (13). Kvalitu ... (7/2) kazilo, když se do obilí dostal stoklas nebo … (14), zvaný sedláky … (15). Nejčastěji se do pece sázely … (16), v takovém případě hospodyně válela na desce zvané válenka … (16/1) … (17) velikosti hlavy. Samotné ... (7) zabralo zhruba dvě hodiny. Ke skladování upečeného ... (7/2) sloužila třeba … (18), která tvoří obrazec dnešních křížovek, ukládala se pod tlem, tj. u stropu v jizbě, kde byl ... (7/2) uchráněn před hladovými dětmi, hlídal se jako vzácné zboží. Ke konci týdne už byl tvrdší, na řadu přišlo … (19), do něj Valaši ... (7/2) nalámali, opekli jej na rozpálených kamnech a hned byl do křupava. ... (7/2) se dříve na Valašsku uctíval jako svátost. Skromná doba.

ŠIKMÝ SOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:
3 souměrné střídavé polomozaikovky

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. 3. tajenka (6), 2. díl 18. tajenky (6) a 2. díl 19. tajenky (8) jsou skryty, vypište je a vyznačte ve správně vyplněném obrazci.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Výhyb; blízká. - 2. Pánské prádlo; brněnský spisovatel. - 3. ?7?; čínský hudební nástroj; kolos na hliněných nohou. - 4. Slovenské sídlo; ústí úlů; ševcovský učedník; lhostejné; bytí. - 5. Drkotina; záměr; vzorec jednoho z kysličníků; blýskavky; rod jednoděložných rostlin. - 6. Míšenka; suché pouštní údolí; ?6?; ?18/1?; určité peníze; ?5?. - 7. Elektricky nabitá částice; český skladatel; směs (slovensky); číž; řečený; autor Madony; určitým způsobem znehodnocené (pivo). - 8. Polský básník; bangladéšská lékařka (*1962); část parního kotle; starý člověk; raději; ?10/1?; vůbec nic. - 9. Druh obuvi; britský dirigent; oblizovačka; ?9/1?; dřeviny (dle Jiráska); kousky; vzhledem. - 10. Trubičky k výrobě perel; španělsky „čistá“; hudební nástroj; slovenský básník; chaloupka; podivín; papuče. - 11. ?19/1?; na nohou; ?15?; estonský výtvarný umělec; ?17/1?; revmatické bolesti; pruský politik. - 12. Hrát na určitý hudební nástroj; část politického spektra; křehká nádoba; nemoc; la; dobývat (uhlí); místodržitelský stavební rada v Brně. - 13. Stará ruská jednotka hmotnosti; ?1?; chemická sloučenina; ?16/1?; necky; skupina mayských bohů; část ženského oděvu. - 14. Nádoby; americký kostýmní výtvarník; podzimní; přepravky; určitý ozdobný proužek; hejkal; vegetace. - 15. Lidé; tanec; útoky; dělat nástrahy; německý scenárista; zřícenina; italský cyklista. – 16. Německý herec; hmyz; pancéřník; středočeské město; bloudění; kos; pokojová květina. – 17. Ryba; onemocnění kůže; pozorovatel; hlava dřívějšího rodinného společenství v oblasti And; moc; autor Fascinace; rohovité pásky v ústní dutině plžů. – 18. Forma vykořisťování; souhrn opisů historických listin; duše; jednotka kapacity; skulina; stíhač; hormonální prostředek užívaný k léčbě. – 19. Návnady; strunný nástroj; zlehka; peníze; krajíc; český architekt (*1938); ?12?. – 20. Italský herec; francouzský fotograf; pud; hřbety valašek; hvězdička jako označení hodnosti; americký filmový producent + astrální tělo. - 21. Rozechvění; svět; pronikavý zvuk; část jihoindického chrámového okrsku; zlé; název srbského dokumentárního snímku. - 22. Prvotřídní; hlubinná vyvřelina; americký herec; ztratit určitou barvu; zájmenné příslovce; šňůra. - 23. Určitá ozdoba; část dolní končetiny; co je podivuhodně krásné; předložka. - 24. Evropané; autor dějin ruské bibliografie; trápení se škodnou; japonský hrnčíř. - 25. Výprask; bez úvodu. - 26. Druh nebeského tělesa; šťastní majitelé; svobodní občané různě závislí na „patronech“. - 27. Bratr válečníka Boreše. - 28. Dílo bulharského skladatele.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 8. Přístroj používaný v lékařství. - 9. Přístroj používaný v antropologii. - 10. Vybíravě jíst; kavkazská slíva; žena myslivce. - 11. Skrovně; africký mys. - 12. Poskokem; pěvec; lokalita nedaleko slezského města; tanec. - 13. Nectné; centrum Valašska; ubírat se dědinkou; neznámá. - 14. Být ve vězení; italsky „smrtelný“; smýšlení; vlčice; bylina; americký čtvrtkař. - 15. Penicilinové antibiotikum; příčina; spoluhráč Jiřího Sýkory; krémový sýr; jemelí; kubánská palma královská. – 16. Role herce narozeného v Oderbergu; květy sv. Aloise; domácké ženské jméno; domácké mužské jméno; sdělení; bezpochyby + (ozdobený) stromek. – 17. Dánské sídlo; styl hudby; haluz; plastická hmota; kroucená; obecná řečtina; ?11?. – 18. Zúžení zornice; omnipotence; druh vozidla; jak veliký; bílý (kůň); prsty; domácké mužské jméno. – 19. Šplouchání; anglicky „jít dál“; část kněžského oblečení; stupeň permu; honem; pěvkyně; výklad. – 20. Šetrnost; indický ošetřovatel slonů; francouzský herec; stará míra na obilí; slupky (plodů); postranní jednání; expozice. - 21. Švestky; podvojné účetnictví; zájem; představitel Cemala; trnitý keř; zvláštní; předsíň. - 22. Stavební stroj; druh nádoby; chovní živočichové; předáci; šlépěj; můstek; omamné prostředky. - 23. Průduch; ?4?; pták; ?16/2?; jméno Rhodesové; kůň; stržené. - 24. Rychlost; rostlina; drsník; určitým způsobem se prudce pohybovat; matičky; chroust; jihoamerická řeka. - 25. ?19/3?; ocasatí obojživelníci; ?14?; zábavný; ?17/2?; naříkat; lovci (nových) tváří. - 26. Germánský kmen (z cizího jazyka); hrubě; prosťáček; italský herec; biskup královéhradecký; město na řece Ču; řemeny. - 27. Indiánský kmen; sacharid; speciálně připravená nasolená vepřová půlka; ?9/2?; menší příbuzný sleďů; rostlina; pyl. - 28. Příjemná doba v životě; mistr latinského slohu; typ písma; pozdrav; souvislá masa kamene; ?10/2?; španělský spisovatel. - 29. Český spisovatel; postava z filmu natočeného v Anglii a Keni; bezpečí; francouzské sídlo; kuřič; měsíc; prebenda. - 30. Hrdina Hennova románu; zkratka textilních vláken; ?8?; ?18/3?; africký kmen; ?2?. - 31. Zkratka mezinárodní vládní asociace; gruzínský název kavkazského národa; skoryj pojezd (ruská zkratka); tvrďák; domácké ženské jméno. - 32. Řeka ve Středoafrické republice; členský stát USA; pás; stepní běžec; nařízení. - 33. ?13?; netopýr; politování. - 34. Rozporné; nebeský poutník. - 35. Patřící dívce určitého domáckého jména; slovenská řadová číslovka.

 
HÁDANKY

Moto: Všude chleba o dvou kůrkách.

1              ZÁMĚNKA


Zatímco Vilém peče housky…

2               PŘESUNKA
S bolestí pytlák se obléká do gala.
Momenty s bajkami literát hledá.
Dlouhý čas však tomu hledání nedá.
Příbuzná dělníkem živit se nechala.

3             VÝPUSTKA
Ženich si měl nechat zdržení od cesty,
pokrývka dost škrábe na hlavě nevěsty,
sečení nepočká, zkaženec zahálí,
po kostce báječní tesaři sahali.
Staroušci na lávce před krčmou seděli,
často dle šenkýře dobře se neměli.

4              SLOUČENKA
Ta řeka, panečku, zdobí Rus jak růže,
rostlinná formace studentu bere dech,
suchý rmut útisky paprsků přemůže,
trošinku si žije žák v lepších poměrech.

5             POSUNKA
Tělo dívky hlahol snáší,
malou obec herec vídal,
hlídač čítal tlusté knihy,
když po nocích často hlídal.

6             VYBÍRAČKA
Zemi trápí lability,
lid si lepší články přeje.
Vezeme si z Michle hrábě,
poblíž města skryjeme je.

Houslistovo intermezzo
posluchače v srdci hřeje.
Muž s tmavými vlasy strádal,
propadal do beznaděje.

7                  VÝMĚNKA
Vesnice dívčina před dluhy varuje,
šikovný mládenec se tomu diví,
své nožky jak špejle u řeky tvaruje,
opět se dotyčný tvářením živí.

8                 PYRAMIDKA
          (3 3 5 5, 3 4 1 7 4 2 1 5)        
Nejspíš pravdu egoista
nehovořil na tom místě,
co osoby s bílou tváří
přátelí se v týpí jistě.

9                OBNAŽKA
Jako duch ratolest na pole krade se,
pro prostý lid značí tác velké prachy,
vesnice poznala pěkného matese,
po áčku nešiku vylili z fachy.

10             ZÁMĚNKA
Úlovek Bivoje překvapil Libuši,
hlupáku, přemýšlej, co na to Kazi,
co vánek přivěje, to matěj netuší,
lidová moudrost na zkušenost sází.

 

LOGICKÉ ÚLOHY

Moto: Bez chleba to prostě nejde.

1. Pecny chleba

Do některých volných políček rastru umístěte pecen chleba (celý nebo částečně odkrojený) tak, aby jich v každém řádku či sloupci bylo umístěno přesně tolik, kolik určují čísla na okrajích příslušných řádků či sloupců. Některé pecny jsou celé, některé částečně odkrojené – ze čtvrtiny, z poloviny a ze tří čtvrtin. V každém řádku zleva doprava i v každém sloupci shora dolů musí platit, že se velikost pecnů pravidelně střídá podle systému 1/4 → 1/2 → 3/4 → 1 → 1/4 atd. Přitom začínat může sekvence kterýmkoliv pecnem chleba. Za správné řešení získáte 20 bodů.

2. Chleba

Zakreslete do obrazce 6 tvarů vyobrazených písmen tak, aby se vzájemně nedotýkaly a přitom byla obsazena všechna políčka rastru (linie písmen se všech středů polí dotýkají nebo jimi procházejí, viz příklad). Pro každý tvar je zakreslený vzor, který musíte topologicky dodržet – to znamená, že tvar musí být stejný dle vzoru, nesmí se jím otáčet ani jej převracet, lišit se mohou délky dílčích úseček (spojnic středů políček). Do políčka, kde je vzor umístěn, musí daný tvar zasahovat. Jednotlivá písmena musí být v rastru umístěna na odlišném počtu políček. Za správné řešení získáte 10 bodů.


3. Chleba ve spíži

Ve spíži máme v regálu v osmi sloupcích na sebe naskládány kostky s písmeny dle obrázku, zbylý prostor je prázdný. Při jednom kroku lze jednou kostkou pohybovat o jedno pole doprava nebo doleva, ne nahoru nebo dolů. Kostka při svém pohybu může posouvat sousedními kostkami vpravo nebo vlevo. Pokud má kostka nad sebou další kostku nebo kostky, tak tato nebo tyto se s ní nepohybují. Kostka nebo kostky nad kostkou, kterou činíme krok, následně spadnou na spodní kostku, na které předtím posouvaná kostka ležela. Jestliže má kostka pod sebou volný prostor, tak v daném sloupci spadne na spodní kostku. Posuňte kostkami co nejmenším počtem x kroků tak, aby v některém z osmi směrů vodorovně, svisle nebo diagonálně šlo přečíst slovo CHLEBA. Za správné řešení získáte 5 . (10 – x) bodů.

4. Nejen chleba

Umístěte do rastru všech 12 předložených kusů pečiva (3 chleby o délce čtyř políček, 3 veky o délce tří políček, 3 dalamánky o délce dvou políček a 3 jednopolíčkové bulky). Jednotlivé kusy pečiva rozmístěte vodorovně nebo svisle tak, že černě vyplníte předtištěné dílce v rastru. Pole, na kterých jsou umístěny kusy pečiva, se nesmějí dotýkat polí s jinými kusy pečiva, a to ani diagonálně. Za správné řešení získáte 15 bodů.

5. Chleby v sudoku

V tabulce klasického sudoku se nachází šest pecnů chleba. Každý je rozkrájený na stejný počet krajíců, přitom počet krajíců ze stejného pecnu položený do různých políček je různý. Vyplňte tabulku čísly 1 až 9 tak, aby se stejná čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani ve vyznačených čtvercích. Šest čísel pokrytých každým chlebem dává vždy stejný součet. Přitom pokaždé sčítáme u jednoho pecnu šest navzájem různých čísel. Dva různé pecny mohou obsahovat stejnou šestici navzájem různých čísel. Za správné řešení získáte 25 bodů.


 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2022

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2022 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 69. kolo JLA probíhá od 15. září do 12. října 2022. Otevřít si můžete kompletní zadání 69. kola JLA, nebo jen zadání křížovek 69. kola JLA, zadání hádanek 69. kola JLA či zadání logických úloh 69. kola JLA. Hodně zdaru při řešení, Vladimír

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies