jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval předběžné výsledky soutěží v řešení hádanek, logických úloh a křížovek 36. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase Vás seznamoval s tím, jak se Vám dařilo, co dělalo největší problémy nebo naopak s čím jste si při pečení chleba snadno poradili.

U křížovek hodně řešitelů odhalilo správnou skrytou tajenku. Na to, jak byla ošatka náročná, bylo bezchybných řešení hodně. Předběžné výsledky máte níže.

U hádanek začalo celkem patnáct řešitelů s plným počtem správně vyřešených hádanek. Předběžné výsledky máte níže.

U logických úloh hodně řešitelů odhalilo optimální počet tahů u optimizeru a přivítal jsem dva nové "posluchače". 17 soutěžících dosáhlo maximálně možného počtu 105 bodů. Předběžné výsledky máte níže.

Vladimír

Výsledky 36. kola JLA

Dlouhodobá soutěž o výhry v eurech

Celkově došlo 163 řešení, neobsazena je kat. KL, v kat. KHL soutěží jeden řešitel, v kat. KH soutěží dva řešitelé a v kat. HL jeden řešitel. Zápočet se dával v křížovkách za řešení bez ztrátových bodů (bylo jich 14), v hádankách za 10 autorských řešení (bylo jich 15) a v logických úlohách za řešení za 105 bodů (bylo jich 17).

V jednotlivých kategoriích je v bancích po 36. kole u KHL 1800 eur, u KH 680 eur, u KL a HL po 720 eurech, u K je v banku 80 eur, u H 130 eur a u L 30 eur.

Stav zápočtů po 36. kole je následující: čtyři zápočty v řadě za sebou mají v kat. L: Drápala, Husar a Marek, tři zápočty v řadě za sebou mají v kat. K: Dráček, Drápala, Hájiček, Nack, Podzemský a Vojník a v kat. L: Járová, Josef Nerudný a L. Pavelka, dva zápočty v řadě za sebou mají v kat. KHL: J. Sýkora, v kat. KH: Karpíšek a Štefek a v kat. K: Gašparín, Jaroš, Mirikina, L. Pavelka a Vlášek a první zápočet do případné řady získalo nově 22 účastníků akademie, a to v kat. H: Foltas, Husar, Kousal, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, Nepimach, J. Pavelka, M. Turek, Widla a Žačok a v kat. L: Fojta, Kapybara, J. Kokeš, M. Kokeš, Jos. Konečný, Matějková, Motyčková, Onderek, Šebesta a Žabka. Všem blahopřeji a přeji hodně zdaru v získávání dalších zápočtů.

 

Kvalifikační soutěže

Křížovky

Při hledání skryté ošatky měla řešitele svádět na scestí ve svislé ose obrazce umístěná NÁDOBA, u které písmeno „B“ šlo získat křižováním 12/6 RUBAT (SSJČ) x 23/6 RUMÁK (PSJČ) x 10/6 DIVÁK (ČSVaS, heslo 1809.1), pak by se ale na jiném místě nesměl řešit pozorovatel jako divák, nýbrž jako 17/3 LELEK (ČSVaS, heslo 1438.1) x pstruzi 22/3 LENKY (NLA), drsník 24/3 JEŽEK (PSJĆ), jenže co potom s trubičkami k výrobě perel, což jsou 10/1 LENKY (NLA, heslo lenka)? Takže řešiteli nezbylo než se vrátit zpět k pozorovateli a příslušnou pasáž řešit 17/3 DIVÁK (ČSVaS, heslo 1438.1) x ovce 22/3 DINKY (ČSVaS, heslo 803.5 + PSJČ), 24/3 JEŽÁK (PSJČ) a ještě dál k výrazu „dobývat (uhlí)“ a příslušnou pasáž řešit 12/6 KOPAT (SSJČ) x kůň 23/6 KOMOŇ (SSJČ) x podivín 10/6 DIVOŇ (ČSVaS, heslo 1809.1). A bylo po nádobě ve svislé ose. Stejně tak nádobu nešlo doložit posledními třemi slabikami průvodního textu, protože se skryté tajenky musely vyznačit ve správně vyplněném obrazci. Takže řešiteli nezbylo, než hledat nádobu někde jinde v obrazci, případně hledat jiný vhodný výraz na 6 písmen. OŠATKA byla solidně zakamuflovaná, namísto „Š“ nejspíše řešitel nejprve vepsal „Ž“: chaloupka 10/5 CHYŽKA x slupky (plodů) 20/5 KOŽKY (ČJA), potřeba bylo vepsat 10/5 CHYŠKA (SSJČ) x 20/5 KOŠKY (ČJA 2/66, 68), namísto „A“ nejspíše řešitel nejprve vepsal „Á“: skulina 18/5 SPÁRA x 27/5 SPROT (Svět zvířat), souvislá masa kamene 28/5 SKÁLA, potřeba bylo vepsat 18/5 ŠPARA (SSJČ) x 27/5 ŠPROT (Svět zvířat VIII/56), 28/5 SKALA (Slovník valašského nářečí na webu + SSJČ), namísto „T“ mohl vepsat řešitel zprvu písmeno „Š“: německý scenárista 15/5 MUSER (fdb.cz) x matičky 24/5 MUŠKY (ČJA 2/66, bubáky) x 14/5 LIŠTA, nebo také písmeno „R“: určitý ozdobný proužek 14/5 PARTA (SSJČ) x jméno Rhodesové 23/5 PAULA (imdb.com) x necky 13/5 TRUKY (NLA), ovšem kvůli nalezení skryté tajenky bylo třeba vepsat 15/5 POSER (fdb.cz) x 24/5 POTKY (ČJA 1/96, kmotry) x 14/5 VITTA (Ottův slovník naučný) x 23/5 VIOLA (imdb.com, role ve filmu Friday the 13th) x 13/5 TROKY (SČSAA). Velmi nesnadná cesta vedla k nalezení ošatky, přesto ji nalezlo 20 soutěžících!

A to nebylo z „dvojáků“ zdaleka všechno. Jeden SILAN vycházel jako chemická sloučenina, druhý jako slovenský básník s křižujícím se známým silonem. Správně bylo třeba řešit 13/3 SILAN x druh vozidla 18/3 SIMKA (NASCS) a 10/4 FILAN (fdb.cz, heslo Boris Filan) x plastická hmota 17/4 FILON (NLA). A protože být ve vězení vychází 14/1 KUKAT, tak už naříkat nemůže být 25/6 KUKAT (NLA) x hejkal 14/6 KULÍK (ČJA 2/104) x rostlina 27/6 LITÍK (SSJČ) x kos 16/6 LIŠÁK (ČSVaS, heslo 2335.4), správně musí být pasáž řešena 25/6 HEKAT (SČSAA) x 14/6 HEJMA (alte-salzstrasse.de) x 27/6 PATMA (RYS 2) x 16/6 PAŠÁK (Šmírbuch, heslo muž, mladík).

Hudební nástroj nemohl být KONEV (SNČ), protože ani Kotek, ani Kotva nebyli spoluhráči Jiřího Sýkory, tím byl 15/3 PÁTEK (Jazz 4/130) x hudební nástroj 10/3 PÁNEV (Šmírbuch), část parního kotle 8/3 JÍZEK (MČSE 4/407, obrázek).

Problémy dále činily blýskavky 5/4 ČASICE (ČSVaS, heslo 49.3) x vlčice 14/4 MODŘEČNEC (ČSVaS, heslo 604.4 + BOT), vůbec nic 8/7 ANI HNI (SSJČ, heslo hni), španělsky „čistá“ 10/2 ASEADA (ženský rod má koncovku –a) x 15/2 PŮVODA (NLA), na nohou 11/2 VSTOJE (ČSVaS 1481.5) x květy sv. Aloise 16/2 LELIJE (RYS 2, lilie, plurál), estonský výtvarný umělec 11/4 KOORT (Ottův slovník naučný, Dodatky II/1, str. 455), křehká nádoba 12/3 KOMÁR (ČSVaS, heslo 2929.2) x 19/3 KOLÁR (PSJČ) x podzimní 14/3 KOLNÍ (MACH, heslo koliti), duše 18/3 KUŽEL (NLA, 5. lístek shora), americký herec 22/3 BEDNOB (fdb.cz) x 27/3 BEKON (SCS-ED), druh nebeského tělesa 26/1 QUASAR (Velký anglicko-český slovník, heslo quasar) x 26/1 QUADI (Slovník antické kultury, heslo Kvádové), město na řece Ču 26/6 SUJAB (MČSE, heslo Karlukové), vybíravě jíst 10/1 LEPKAT (Slovník valašského nářečí na webu + Mluvnice, Infinitiv, v určité části Valašska mají infinitivy koncovku –t), trnitý keř 21/5 TRPKA (RYS 2 + SSJČ, hesla trnka) a sacharid 27/2 INOSIT (CJC 1/265).

Zápočet se přiděloval za bezchybné řešení, to zvládlo 14 z celkových 50 řešitelů, blahopřeji.

Pořadí ve 36. kole: 0 ztr. b.: Drápala, Gašparín, Hájiček, Jaroš, Juráň, Karpíšek (KH), Mirikina, Nack, L. Pavelka, Podzemský, Sýkora (KHL), Štefek (KH), Vlášek, Vojník. – 1: Mach, Valíček. – 15: Vašinka. - 22: Járová. – 27: Haralík. - 29: K. Bednář. – 30: Dudek. – 32: Čechová, Pavlík. – 33: Kratochvíl. – 35: Fabian. – 36: Kohoutová. – 38: Pala, Soukup. - 40: Bureš, Urban. - 41: Elév. – 43: Kolář. – 45: Svoboda. – 46: Horák. – 48: Patron. - 51: Prvák. – 52: Tomanová. - 54: Staněk. – 56: Vlček. – 59: Florián. – 61: Hrubá. – 63: Fiala. – 64: Zedník. – 67: Horáček. – 71: Hajný. – 73: Kopřiva. – 75: Střelec. - 82: Vodník. – 86: Hájek. – 91: Slavík.

 

Hádanky

Dvacítka soutěžících zdolala nejméně osm hádanek s tématem chleba. Nejtěžší hádankou byla kreslená záměnka se zpěvačkou Naďou Urbánkovou (15 správných řešení), nejlehčí přesunka s tiskařem a literátem Dlouhým, resp. Adlou. Zápočet se dával za 10 vyřešených hádanek, což se podařilo patnácti z celkových 56 hádankářů, blahopřeji.

 

Pořadí v 36. kole: 10: Foltas, Husar, Karpíšek (KH), Kousal, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, Nepimach, J. Pavelka, J. Sýkora (KHL), Štefek (KH), M. Turek, Widla, Žačok. – 9: Hájiček, Kovářová, Radouš. – 8: Čižmár, Říha. – 7: Járová, Vychovalý ml. – 6: Beneš, Dudek. – 5: Němeček, Novotná. - 4: Divák, Plavec, Zedník. – 3: Bartoš, J. Bednář, Horák, M. Kokeš, Kominík, Motyčková. - 2: Beran, Dostál, Fiala, Jirout, Pokus, Pospíšil, Učeň, Varšaník, Vávra. – 1: Fabian, Hruška, Jezdec, Maskot, Prvák, Vodník, Žák. – 0: Fanda, Florián, Kapybara (HL), Tatar, Urban.

 

Logické úlohy

Nejtěžší úlohou byly dle očekávání Chleby v sudoku (26 správných řešení), ale druhou nejtěžší se ukázala proti všem předpokladům nejméně bodovaná úloha Chleba, u které řešitelé buď přehlédli podmínku, že dílčí úsečka tvaru písmene musí být spojnicí středů políček, nebo že jednotlivá písmena musejí zabírat v rastru odlišný počet políček, nebo obojí (30 správných řešení). Nejlehčí úlohou byla úloha Nejen chleba. Na zápočet bylo třeba získat 105 bodů, což se podařilo 17 z celkových 57 soutěžících, blahopřeji.

Pořadí ve 36. kole: 105: Drápala, Fojta, Husar, Járová, Kapybara (HL), J. Kokeš, M. Kokeš, Josef Konečný, Marek, Matějková, Motyčková, Josef Nerudný, Onderek, L. Pavelka, J. Sýkora (KHL), Šebesta, Žabka. – 100: Černíková. - 95: Buchta, Cily, Dedková, Kotinová. – 90: Potyš. – 85: Brajko. – 75: Mareš, Spáčil. – 70: K. Bednář, Křížová, Stejskal. – 65: Beránek, Čechová, Fanda. - 60: Fišer, Kadlec, Sedláčková. – 55: Kohoutová. – 50: J. Bednář, Hajný, Maskot. – 45: Ampér, Florián, Tomanová. – 40: Kominík, Prvák. – 35: Musil, Švec. - 30: Lachtan, Zápasník. – 25: Dušek, Elév. – 20: Plavec. – 15: Ježek, Rosa, Suchý, Zedník. – 10: Ševčík, Učeň.

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2022

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2022 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 68. kolo JLA probíhalo od 7. července do 3. srpna 2022. Otevřít si můžete řešení 68. kola JLA, předběžné výsledky 68. kola JLA a ohlasy na 68. kolo JLA. Došlo 166 řešení, děkuji za ně, Vladimír

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies