jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval autorská řešení hádanek, logických úloh a křížovek 40. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás seznamoval s některými zajímavostmi, které se v řešeních objevily, případně s mým očekáváním, které pasáže by mohly činit potíže.

V posledním kole roku samozřejmě nemohla chybět řada chytáků a svodů.

U křížovek třeba s celkovou souměrností obrazce, ale chystal jsem i jiná překvapení. Ne všechno vyšlo. "Davek obilí" by byl účinný, kdyby se s ním řádně v Pomůckách k JLA zobrazoval příslušný doprovodný text, ale řešitelé měli k mání jen úryvek knihy o Mlýnské dolině s dávkami obilí a je vymalováno, tuto pasáž hodnotit nebudu a v zadání pro "retrořešitele" zaměním nejvyšší hlavu etiopské církve za bolivijskou řeku. Jako hlídače bude uznáván vedle autorského strážného i alternativní správný strážce a jako naivní člověk jak jeliman, tak jelimán. Ale nějaké ty šelmy nakonec "kousaly". Řešení křížovek máte níže.

U hádanek jsem ve dvou případech použil v řešení obecných pojmů, u přesunky se slovesy to "zabralo", ale u výrazu "tyran" v obnažce jsme uznávali jako správná i alternativní řešení s menší či větší etymologickou příbuzností, tedy s tyranem a s trapičem. Ostatně na celkové pořadí to nemělo vliv, protože na řešení s "výrazem" přišli jenom lídři průběžného pořadí, resp. tři řešitelé. Řešení hádanek máte níže.

U logických úloh rozhodoval o pořadí optimizer, 9 bodů za jedno písmenem neobsazené políčko mělo umožnit zbývajícímu startovnímu poli dohnat čelní šestičlennou skupinu. Zdálo se, že ta svůj náskok ještě zvýší, ale o jednoho řešitele se přece jen zúžila.

Vladimír

Řešení 40. kola:

Křížovky:

kruhová písmenná křížovka (KRUHOVKA)
KRUHOVITĚ: A. Galat; Špot; zboka; žaba; Cutts; takt; kuora; kepl. - B. Ebina; vodr; rural; atol; arhat; únor; Antim; urao. - C. Polévka z kyselého mléka zahuštěná moukou. – D. Inoue; deus; eozin; U nás; páteř; olax; uorat; Esen. – E. Dávky; Alpy; kvaka; dača; obilí; kyna; bryja; Nera.
KE STŘEDU: 1. Lipov. - 2. Anouk. - 3. Taley. - 4. Švéda. - 5. Povel. - 6. Odkup. - 7. Trasy. - 8. Zrzek. - 9. Bukov. - 10. Oryza. - 11. Kasik. - 12. Alena. - 13. Žalud. - 14. Aténa. - 15. Boháč. – 16. Alosa. – 17. Campo. – 18. Urláb. – 19. Théti. - 20. Takel. - 21. Staří. - 22. Túzok. - 23. Analy. – 24. Kohan. – 25. Truxa. – 26. Kašub. – 27. Untor. – 28. Otěry. - 29. Rinaj. - 30. Amáta. - 31. Kumen. - 32. Erose. - 33. Pauer. - 34. Lokna. - 35. Geoid. - 36. Abuná.

ornamentovka se shlukovou postupovkou a s úplným křižováním
SHLUKOVÁ POSTUPOVKA (PO OBVODU): 1-2. Stojka. – 2-3. Kalená. – 3-4. Nádeja. – 4-5. Janiba. 5-6. Banner. – 6-7. Erinus. – 7-8. U stolu. – 8-9. Lukula. 9-10. Lavabo. – 10-11. Bonomi. 11-12. Miroku. – 12-13. Kujeta. 13-14. Tanner. – 14-15. Erenka. 15-16. Katetr. – 16-17. Trampi. – 17-18. Pitomá. – 18-19. Málina. – 19-20. Nakára. – 20-21. Radivý. – 21-22. Výprsk. – 22-23. Skarla. – 23-24. Larosa. – 24-25. Salome. – 25-26. Mecheche. – 26-27. Cheleab. – 27-28. Abonmá. – 28-29. Máryna. – 29-30. Nakoso. – 30-31. Souška. – 31-32. Kataka. – 32-33. Kasávy. – 33-34. Vysoko. – 34-35. Koleno. – 35-36. Nozdra. – 36-1. Radost.
STŘÍDAVÁ DOPLŇOVAČKA (KE STŘEDU): 1-2. Ojo. – 2-3. Lev. – 3-4. Deo. – 4-5. Nic. 5-6. NNN. – 6-7. Iná. – 7-8. Top. – 8-9. Kuo. 9-10. Val. – 10-11. Noé. 11-12. Rov. – 12-13. Jek. 13-14. Nna. – 14-15. Enz. 15-16. Teč. – 16-17. Ame. – 17-18. Tor. – 18-19. Lis. – 19-20. Kát. – 20-21. Div. – 21-22. Prý. – 22-23. Arch. – 23-24. Roj. – 24-25. Loa. – 25-26. Cheb. – 26-27. Lel. – 27-28. One. – 28-29. Ryk. – 29-30. Koč. – 30-31. Uši. – 31-32. Tah. – 32-33. Sár. – 33-34. Sou. – 34-35. Leš. – 35-36. Zde. – 36-1. Dok.

ornamentovka se slabikovou darvinovkou
SLABIKOVÁ DARVINOVKA (PO OBVODU): 1. Anjel. - 2. Jelcin. - 3. Cinkot. - 4. Kotce. - 5. Cesta. - 6. Staska. - 7. Skate. - 8. Testo. - 9. Stopro. - 10. Propast. - 11. Pastva. - 12. Vasil. - 13. Silver. - 14. Verner. - 15. Nerval. – 16. Valva. – 17. Vasal. – 18. Salmi. – 19. Mistr. - 20. Strko. - 21. Kobra. - 22. Bradla. - 23. Dlakoš. – 24. Košmar. – 25. Marka. – 26. Kana. – 27. Nadin. – 28. Dinkar. - 29. Karhan. - 30. Hanbit. - 31. Bitva. - 32. Valit. - 33. Litvan. - 34. Vančar. - 35. Čarky. - 36. Kyan.
STŘÍDAVÁ DOPLŇOVAČKA (KE STŘEDU): 1. Angola. - 2. Jeliman (jelimán). - 3. Cintání. - 4. Kotrčák. - 5. Celkem. - 6. Stakany. - 7. Skanzen. - 8. Termín. - 9. Stožáry. - 10. Prousek. - 11. Pastelka. - 12. Valona. - 13. Silovoň. - 14. Verbéři. - 15. Nerozum. – 16. Valgáči. – 17. Vaesit. – 18. Salámek. – 19. Mikado. - 20. Strážný (strážce). - 21. Koukat. - 22. Brakyně. - 23. Dlabati. – 24. Košíkář. – 25. Markyta. – 26. Kapsle. – 27. Nazeze. – 28. Dingler. - 29. Kariéra. - 30. Handset. - 31. Bitumen. - 32. Vašeču. - 33. Litotes. - 34. Vanuatu. - 35. Čaringa. - 36. Kyrysy.

STŘÍDAVÁ KRUHOVÁ DOPLŇOVAČKA
DO STŘEDU: 1. Kantka. - 2. Špetka. - 3. Vejška. - 4. Sprška. - 5. Snůška. - 6. Mázdra. - 7. Tundra. - 8. Svědra. - 9. Hajtra. - 10. Muštra. - 11. Vzítra. - 12. Liséna. - 13. Anténa. - 14. Siréna. - 15. Svatba. – 16. Pištba. – 17. Úlitba. – 18. Budova. – 19. Doeova. - 20. Polova. - 21. Ajnska. - 22. Tréska. - 23. Pliska. – 24. Tavola. – 25. Areola. – 26. Busola. – 27. Tretna. – 28. Kaltna. - 29. Flétna. - 30. Ropucha. - 31. Troucha. - 32. Děvucha. - 33. Sběrna. - 34. J. Srna. - 35. Větrna. - 36. Plitka.

Tajenky: 1. Dávky obilí. - 2. Nejrůznější strašidelné i veselé pověsti (skryta, vyznačena je červeně). - 3. Polévka z kyselého mléka zahuštěná moukou. - 4. Kvaka. - 5. Bryja. - 6.  Ovocná polévka z čerstvých jablek či hrušek (skryta, vyznačena je červeně). - 7. Lojanka a domikát (skryta, vyznačena je zeleně). - 8. Rumunština (v legendách 36. až 40. kola JLA vždy jedno písmeno zleva a jedno písmeno zprava kolem písmen „jemelík”). - 9. Omáčka z máslové zásmažky a kyselé smetany (skryta, vyznačena je červeně).

Hádanky:

1. Smotané vaky, lesačka – smetanová kyselačka.
2. Srab, cypřiš, rád jíš, cypřiš, slina, duha – baršči prý síťařky přišly na chuť.
3. Komín, kvadrát, deníkáři, verba, vláda, Ledec, rohy, oděvnice – kmínovka dráteníka dříve brávala dle dcery o hodně více.
4. U lajdáka nory, ověs, rez, mech, nával – kulajda kamenorytcově staré známé chutnávala.
5. Déšť, Kovopol, eskapáda, vous, karapa, stáří, banán Oty – dršťková polévka padavku skoro postavila na nohy.
6. Sója, naiva, novinky, Průcha, zla – soljanka Ivanovi na Kypru scházela.
7. Rambo ráčkuje, dno, šero, antikváři – bramboračku jednoduše romantik vaří.
8. Čumil, veselí, citáty, Hornád, Labe, nečest, žnečky – u milé se licitátor nadlábne česnečky.
9. Chrám, schovky, ťápota, výraz (tyran, trapič), flákání, storax – hrachovka potýrala (potrápila) kantora.
10. Krve, čeřidlo, Míninka, necesta, čipera ženská – k večeři dominikánce stačí praženka.

 

Logické úlohy:

1. Pepřová polévka

Řešení viz obrázek.

2. Párková polévka

Jedno z vícera řešení viz obrázek.

3. Zeleninová polévka

Řešení viz obrázek.

4. Tlačenková polévka

Nejlepší došlá řešení byla za 90 bodů, jedno z nich viz obrázek.

5. Čočková polévka

Jedno z vícera řešení viz obrázek.

Autorem úloh č. 1 až č. 3 a č. 5 je Honza Krtek Novotný.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2021

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2021 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 64. kolo JLA probíhalo od 16. září do 13. října 2021. Otevřít si můžete řešení 64. kola JLA, výsledky 64. kola JLA či ohlasy na 64. kolo JLA. Došlo 161 řešení, děkuji za ně, Vladimír

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies