jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval autorská řešení hádanek, logických úloh a křížovek 40. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás seznamoval s některými zajímavostmi, které se v řešeních objevily, případně s mým očekáváním, které pasáže by mohly činit potíže.

V posledním kole roku samozřejmě nemohla chybět řada chytáků a svodů.

U křížovek třeba s celkovou souměrností obrazce, ale chystal jsem i jiná překvapení. Ne všechno vyšlo. "Davek obilí" by byl účinný, kdyby se s ním řádně v Pomůckách k JLA zobrazoval příslušný doprovodný text, ale řešitelé měli k mání jen úryvek knihy o Mlýnské dolině s dávkami obilí a je vymalováno, tuto pasáž hodnotit nebudu a v zadání pro "retrořešitele" zaměním nejvyšší hlavu etiopské církve za bolivijskou řeku. Jako hlídače bude uznáván vedle autorského strážného i alternativní správný strážce a jako naivní člověk jak jeliman, tak jelimán. Ale nějaké ty šelmy nakonec "kousaly". Řešení křížovek máte níže.

U hádanek jsem ve dvou případech použil v řešení obecných pojmů, u přesunky se slovesy to "zabralo", ale u výrazu "tyran" v obnažce jsme uznávali jako správná i alternativní řešení s menší či větší etymologickou příbuzností, tedy s tyranem a s trapičem. Ostatně na celkové pořadí to nemělo vliv, protože na řešení s "výrazem" přišli jenom lídři průběžného pořadí, resp. tři řešitelé. Řešení hádanek máte níže.

U logických úloh rozhodoval o pořadí optimizer, 9 bodů za jedno písmenem neobsazené políčko mělo umožnit zbývajícímu startovnímu poli dohnat čelní šestičlennou skupinu. Zdálo se, že ta svůj náskok ještě zvýší, ale o jednoho řešitele se přece jen zúžila.

Vladimír

Řešení 40. kola:

Křížovky:

kruhová písmenná křížovka (KRUHOVKA)
KRUHOVITĚ: A. Galat; Špot; zboka; žaba; Cutts; takt; kuora; kepl. - B. Ebina; vodr; rural; atol; arhat; únor; Antim; urao. - C. Polévka z kyselého mléka zahuštěná moukou. – D. Inoue; deus; eozin; U nás; páteř; olax; uorat; Esen. – E. Dávky; Alpy; kvaka; dača; obilí; kyna; bryja; Nera.
KE STŘEDU: 1. Lipov. - 2. Anouk. - 3. Taley. - 4. Švéda. - 5. Povel. - 6. Odkup. - 7. Trasy. - 8. Zrzek. - 9. Bukov. - 10. Oryza. - 11. Kasik. - 12. Alena. - 13. Žalud. - 14. Aténa. - 15. Boháč. – 16. Alosa. – 17. Campo. – 18. Urláb. – 19. Théti. - 20. Takel. - 21. Staří. - 22. Túzok. - 23. Analy. – 24. Kohan. – 25. Truxa. – 26. Kašub. – 27. Untor. – 28. Otěry. - 29. Rinaj. - 30. Amáta. - 31. Kumen. - 32. Erose. - 33. Pauer. - 34. Lokna. - 35. Geoid. - 36. Abuná.

ornamentovka se shlukovou postupovkou a s úplným křižováním
SHLUKOVÁ POSTUPOVKA (PO OBVODU): 1-2. Stojka. – 2-3. Kalená. – 3-4. Nádeja. – 4-5. Janiba. 5-6. Banner. – 6-7. Erinus. – 7-8. U stolu. – 8-9. Lukula. 9-10. Lavabo. – 10-11. Bonomi. 11-12. Miroku. – 12-13. Kujeta. 13-14. Tanner. – 14-15. Erenka. 15-16. Katetr. – 16-17. Trampi. – 17-18. Pitomá. – 18-19. Málina. – 19-20. Nakára. – 20-21. Radivý. – 21-22. Výprsk. – 22-23. Skarla. – 23-24. Larosa. – 24-25. Salome. – 25-26. Mecheche. – 26-27. Cheleab. – 27-28. Abonmá. – 28-29. Máryna. – 29-30. Nakoso. – 30-31. Souška. – 31-32. Kataka. – 32-33. Kasávy. – 33-34. Vysoko. – 34-35. Koleno. – 35-36. Nozdra. – 36-1. Radost.
STŘÍDAVÁ DOPLŇOVAČKA (KE STŘEDU): 1-2. Ojo. – 2-3. Lev. – 3-4. Deo. – 4-5. Nic. 5-6. NNN. – 6-7. Iná. – 7-8. Top. – 8-9. Kuo. 9-10. Val. – 10-11. Noé. 11-12. Rov. – 12-13. Jek. 13-14. Nna. – 14-15. Enz. 15-16. Teč. – 16-17. Ame. – 17-18. Tor. – 18-19. Lis. – 19-20. Kát. – 20-21. Div. – 21-22. Prý. – 22-23. Arch. – 23-24. Roj. – 24-25. Loa. – 25-26. Cheb. – 26-27. Lel. – 27-28. One. – 28-29. Ryk. – 29-30. Koč. – 30-31. Uši. – 31-32. Tah. – 32-33. Sár. – 33-34. Sou. – 34-35. Leš. – 35-36. Zde. – 36-1. Dok.

ornamentovka se slabikovou darvinovkou
SLABIKOVÁ DARVINOVKA (PO OBVODU): 1. Anjel. - 2. Jelcin. - 3. Cinkot. - 4. Kotce. - 5. Cesta. - 6. Staska. - 7. Skate. - 8. Testo. - 9. Stopro. - 10. Propast. - 11. Pastva. - 12. Vasil. - 13. Silver. - 14. Verner. - 15. Nerval. – 16. Valva. – 17. Vasal. – 18. Salmi. – 19. Mistr. - 20. Strko. - 21. Kobra. - 22. Bradla. - 23. Dlakoš. – 24. Košmar. – 25. Marka. – 26. Kana. – 27. Nadin. – 28. Dinkar. - 29. Karhan. - 30. Hanbit. - 31. Bitva. - 32. Valit. - 33. Litvan. - 34. Vančar. - 35. Čarky. - 36. Kyan.
STŘÍDAVÁ DOPLŇOVAČKA (KE STŘEDU): 1. Angola. - 2. Jeliman (jelimán). - 3. Cintání. - 4. Kotrčák. - 5. Celkem. - 6. Stakany. - 7. Skanzen. - 8. Termín. - 9. Stožáry. - 10. Prousek. - 11. Pastelka. - 12. Valona. - 13. Silovoň. - 14. Verbéři. - 15. Nerozum. – 16. Valgáči. – 17. Vaesit. – 18. Salámek. – 19. Mikado. - 20. Strážný (strážce). - 21. Koukat. - 22. Brakyně. - 23. Dlabati. – 24. Košíkář. – 25. Markyta. – 26. Kapsle. – 27. Nazeze. – 28. Dingler. - 29. Kariéra. - 30. Handset. - 31. Bitumen. - 32. Vašeču. - 33. Litotes. - 34. Vanuatu. - 35. Čaringa. - 36. Kyrysy.

STŘÍDAVÁ KRUHOVÁ DOPLŇOVAČKA
DO STŘEDU: 1. Kantka. - 2. Špetka. - 3. Vejška. - 4. Sprška. - 5. Snůška. - 6. Mázdra. - 7. Tundra. - 8. Svědra. - 9. Hajtra. - 10. Muštra. - 11. Vzítra. - 12. Liséna. - 13. Anténa. - 14. Siréna. - 15. Svatba. – 16. Pištba. – 17. Úlitba. – 18. Budova. – 19. Doeova. - 20. Polova. - 21. Ajnska. - 22. Tréska. - 23. Pliska. – 24. Tavola. – 25. Areola. – 26. Busola. – 27. Tretna. – 28. Kaltna. - 29. Flétna. - 30. Ropucha. - 31. Troucha. - 32. Děvucha. - 33. Sběrna. - 34. J. Srna. - 35. Větrna. - 36. Plitka.

Tajenky: 1. Dávky obilí. - 2. Nejrůznější strašidelné i veselé pověsti (skryta, vyznačena je červeně). - 3. Polévka z kyselého mléka zahuštěná moukou. - 4. Kvaka. - 5. Bryja. - 6.  Ovocná polévka z čerstvých jablek či hrušek (skryta, vyznačena je červeně). - 7. Lojanka a domikát (skryta, vyznačena je zeleně). - 8. Rumunština (v legendách 36. až 40. kola JLA vždy jedno písmeno zleva a jedno písmeno zprava kolem písmen „jemelík”). - 9. Omáčka z máslové zásmažky a kyselé smetany (skryta, vyznačena je červeně).

Hádanky:

1. Smotané vaky, lesačka – smetanová kyselačka.
2. Srab, cypřiš, rád jíš, cypřiš, slina, duha – baršči prý síťařky přišly na chuť.
3. Komín, kvadrát, deníkáři, verba, vláda, Ledec, rohy, oděvnice – kmínovka dráteníka dříve brávala dle dcery o hodně více.
4. U lajdáka nory, ověs, rez, mech, nával – kulajda kamenorytcově staré známé chutnávala.
5. Déšť, Kovopol, eskapáda, vous, karapa, stáří, banán Oty – dršťková polévka padavku skoro postavila na nohy.
6. Sója, naiva, novinky, Průcha, zla – soljanka Ivanovi na Kypru scházela.
7. Rambo ráčkuje, dno, šero, antikváři – bramboračku jednoduše romantik vaří.
8. Čumil, veselí, citáty, Hornád, Labe, nečest, žnečky – u milé se licitátor nadlábne česnečky.
9. Chrám, schovky, ťápota, výraz (tyran, trapič), flákání, storax – hrachovka potýrala (potrápila) kantora.
10. Krve, čeřidlo, Míninka, necesta, čipera ženská – k večeři dominikánce stačí praženka.

 

Logické úlohy:

1. Pepřová polévka

Řešení viz obrázek.

2. Párková polévka

Jedno z vícera řešení viz obrázek.

3. Zeleninová polévka

Řešení viz obrázek.

4. Tlačenková polévka

Nejlepší došlá řešení byla za 90 bodů, jedno z nich viz obrázek.

5. Čočková polévka

Jedno z vícera řešení viz obrázek.

Autorem úloh č. 1 až č. 3 a č. 5 je Honza Krtek Novotný.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2022

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2022 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 68. kolo JLA probíhalo od 7. července do 3. srpna 2022. Otevřít si můžete řešení 68. kola JLA, předběžné výsledky 68. kola JLA a ohlasy na 68. kolo JLA. Došlo 166 řešení, děkuji za ně, Vladimír

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies