jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval předběžné výsledky soutěží v řešení hádanek, logických úloh a křížovek 37. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase Vás seznamoval s tím, jak se Vám dařilo, co dělalo největší problémy nebo naopak s čím jste si při pečení buchet a koláčů poradili.

U křížovky stoklasku na správném místě odhalilo hodně řešitelů, s třípísmennou skrytou tajenkou okolo pece už to bylo horší. V úvodním textu sváděl sýr a mák, autorský mák byl ale v obrazci. Ovšem nul bylo dost. Většina řešitelů přišla na to, že se nejedná v legendě pro účinkujícího v dokumentu producenta Vratislava Šlajera.o premiéru, ale o premiéra. Někteří si možná jenom správně tipnuli Fillera. Ani dlan moc neuspěla, když jste našli dlapu.

U hádanek jste nešetřili chválou nad klíčovkou, ale ani kritikou, že se ševci nedali vyřešit. Dali, nejméně jedno autorské řešení se už v poště objevilo. Teď půjde o to, zda v tom řešení budou i ostatní taje vyřešeny správně. Bez práce nejsou koláče - moc řešitelů se nechalo ukolébat, že klíč se slabikami na toto přísloví sedí. A přísloví "Co se doma upeče, to se doma sní" už dál nehledali.

U logických úloh jsem čekal, že bude dost řešení s maximálním počtem bodů, většinou jste si typy úloh a jejich obtížnost pochvalovali. Jako nejtěžší úlohu jste jmenovali Lemovaný frgál, ale nebyl to on.

Předběžné výsledky máte níže, Vladimír

Výsledky 37. kola JLA

Dlouhodobá soutěž o výhry v eurech

Celkově došlo 162 řešení, neobsazena je kat. KL, v kat. KHL soutěží jeden řešitel, v kat. KH soutěží dva řešitelé a v kat. HL jeden řešitel. Zápočet se dával v křížovkách za řešení bez ztrátových bodů (bylo jich 16), v hádankách za 9 autorských řešení (bylo jich 19) a v logických úlohách za řešení za 140 bodů (bylo jich 9).

V jednotlivých kategoriích je v bancích po 37. kole u KHL 1850 eur, u KH 700 eur, u KL a HL po 740 eurech, u K je v banku 85 eur, u H 135 eur a u L 35 eur.

Stav zápočtů po 37. kole je následující: pět zápočtů v řadě za sebou mají v kat. L: Drápala, Husar a Marek, čtyři zápočty v řadě za sebou mají v kat. K: Dráček, Drápala, Hájiček, Nack, Podzemský a Vojník a v kat. L: Josef Nerudný a L. Pavelka, tři zápočty v řadě za sebou mají v kat. KHL: J. Sýkora, v kat. KH: Karpíšek a Štefek a v kat. K: Gašparín, Jaroš, Mirikina, L. Pavelka a Vlášek, dva zápočty v řadě za sebou mají  v kat. H: Husar, Kousal, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, Nepimach, J. Pavelka, M. Turek a Widla a v kat. L: Jos. Konečný, Onderek a Šebesta a první zápočet do případné řady získalo nově 8 účastníků akademie, a to v kat. K: Mach a Valíček a v kat. H: Čižmár, Hájiček, Járová, Kovářová, Radouš a Říha. Všem blahopřeji a přeji hodně zdaru v získávání dalších zápočtů.

Kvalifikační soutěže

Křížovky

Pro obě skryté tajenky připravil autor falešné systémy skrytí, které měly vždy na něčem troskotat.

STOKLASKA se nabízela jako dvojice shodných sousedních písmen při vodorovné ose lopáře, ale tento systém byl porušen u posledního písmene A, protože suky 32/2 jsou pouze DLÁKY (Machek). Stoklasku bylo potřeba nalézt jinde, ovšem pro její nalezení se hroudy (másla) musely řešit ne jako 13/3 HOUSKY (SSJČ) x americký herec 18/3 HOLDER (fdb.cz), ale jako KOUSKY (ČSVaS, heslo 2097.1) x 18/3 KOLDER (fdb.cz), nachýlení ne jako sklony, ale jako 7/4 SKLONA (SSJČ) a spíže ne jako komory, ale jako 10/5 KOMORA (SSJČ).

S nádivkou do buchet to bylo ještě zapeklitější. V úvodním textu před slovem „pec“ šlo nalézt písmena SYR a čárku, za slovem „pec“ písmena MAK a čárku, v legendě byla třikrát „pec“ a vedle jí odpovídajících vpisovaných výrazů šlo nalézt v obrazci „meď“, také legendové a vpisované výrazy za legendou „pec“ začínaly stejným písmenem a tvořily „meď“, což mělo svádět k medu a k nesprávnému vepsání ďábla 30/1 coby „dachmana“. Nakonec se autor nachytal sám, protože systém skrytí valašského slova „MAK“ po pecích a slovních mezerách v úvodním textu musel uznat. Autorsky byl MÁK skryt po pecích vepsaných v obrazci, k jeho nalezení se ovšem nesměla řešit pasáž s hlupcem jako 28/4 TUPAN (Šmírbuch) x samec ovce 6/5 BARAN (SSJČ) x český architekt 26/5 BAŠTA (SČSVU), ale jako 28/4 TUPÁL (NLA) x 6/5 PECÁL (Machek, heslo pecl) x 26/5 PEŠTA (SČSVU) a pasáž s údery se nesměla řešit jako 17/1 FACKY x název amerického filmu 17/1 FANNY (imdb.com), ale jako 17/1 PECKY (ČSVaS, heslo 1764.1) x 17/1 PENNY (imdb.com).

Problémy dělaly i pasáže s ustýláním 2/1 STĚLAŤ (Machek, heslo stlát) x 14/6 OPUČAŤ (Slovník valašského nářečí na webu), s kosem 8/5 FILUTA (ČSVaS, heslo 2335.4) x 22/5 FILLER (fdb.cz, dokument Auto*Mat) a s vnitřní plochou ruky 21/2 DLAN (ČJA 5/340) x citoslovce 34/1 N (SSJČ). Šiller působil v dokumentu Pátrání po Ester, kterého se ovšem neúčastnili pražský primátor a premiér. Dlaň nebyla správně, protože „ň“ není citoslovce. Jako správné alternativní výrazy zde byly uznávány 21/2 DLAPA (Slovník valašského nářečí na webu) x 34/1 PA (SSJČ) a 21/2 DLANĚ (Kott) x 34/1 NĚ (SSJČ). Vedle autorských 15/2 ŠKOPCE (ČJA 3/410) x 20/2 TRUBCE (Šmírbuch, str. 30) jsem jako alternativní správné řešení uznával i 15/2 ŠKOPKY (Machek, heslo škopek, význam dojačka je uvedený u polského skopek, který je uveden v ČJA 3/410) x boty 20/2 TRUBKY (PSJČ, heslo trubka).

Domácké ženské jméno 11/1 svádělo k Řině, správně bylo třeba řešit tuto pasáž 11/1 VĚNA (KNAP 2, heslo Věnceslava) x 13/1 VRUNA (ČJA 5/226) x 12/1 DUHÓ (Indiánská encyklopedie, obrázek na straně 206) x 14/1 EJA HÓ (PSJČ, heslo eja) x 14/1 EJINA (Ottův slovník naučný, Dodatky II/1, str. 76, 3. řádek shora).

Zápočet se dával za řešení bez ztrátových bodů, což se podařilo šestnácti z celkových 50 křížovkářů, v čele je skupina čtrnácti borců. Úspěšným řešitelům blahopřeji.

Pořadí v 37. kole: 0 ztr. b.: Drápala, Gašparín, Hájiček, Jaroš, Juráň, Karpíšek (KH), Mach, Mirikina, Nack, L. Pavelka, Podzemský, Sýkora (KHL), Štefek (KH), Valíček, Vlášek, Vojník. – 2: Vašinka. - 31: Haralík. – 39: Járová. - 40: K. Bednář. – 42: Pala, Pavlík. – 44: Elév. – 46: Patron. - 47: Dudek. – 48: Kopřiva. – 49: Kratochvíl. – 50: Soukup, Staněk, Svoboda. – 51: Fiala. - 53: Čechová, Fabian. – 54: Kohoutová. – 56: Bureš. – 57: Urban. - 59: Kolář. – 62: Horák. – 64: Prvák. – 65: Tomanová. - 67: Horáček, Vlček. – 69: Vodník. - 70: Florián. – 73: Hrubá. – 75: Zedník. – 78: Hajný. – 81: Střelec. - 83: Slavík. – 89: Hájek.

Pořadí po 36. a 37. kole: 0 ztr. b.: Drápala, Gašparín, Hájiček, Jaroš, Juráň, Karpíšek (KH), Mirikina, Nack, L. Pavelka, Podzemský, Sýkora (KHL), Štefek (KH), Vlášek, Vojník. – 1: Mach, Valíček. – 17: Vašinka. – 56: Haralík. - 61: Járová. – 69: K. Bednář. – 74: Pavlík. - 77: Dudek. – 80: Pala. – 82: Kratochvíl. - 85: Čechová, Elév. – 88: Fabian, Soukup. – 90: Kohoutová. – 94: Patron. – 95: Svoboda. - 96: Bureš. – 97: Urban. - 102: Kolář. – 104: Staněk. - 108: Horák. – 114: Fiala. - 115: Prvák. – 117: Tomanová. - 121: Kopřiva. – 123: Vlček. – 129: Florián. – 134: Horáček, Hrubá. – 139: Zedník. – 149: Hajný. – 151: Vodník. – 156: Střelec. - 174: Slavík. – 175: Hájek.

 

Hádanky

Už dlouho se žádná hádanka nedočkala tolika obdivu a chvály, jako klíčovka se svůdným příslovím „Bez práce nejsou koláče“ na začátku řádků, zatímco to pravé přísloví „Co se doma upeče, to se doma sní“ bylo zapředeno uvnitř textu. Kdo se spokojil s tím prvním, koláče nebral, kdo si dal práci s hledáním druhého, ten se koláčů, resp. bodu dočkal. Nejtěžší hádankou byla přesmyčka slabiková s vyčísleným jádrem, pouze př. Nepimach odhalil navalené řemeslníky vedoucí se jetelinou kolem pasů, mnozí byli velice blízko. Do trháku ale nešel, protože v záhadném nápisu vynechal kuře coby prcka. Sice má sólovým řešením v pelotonu nejvýhodnější pozici, ale „záchrana“ zápočtů pro dalších 18 soutěžících potěšila nejspíše jenom je. Nejlehčí hádankou tentokrát byla kreslená pronikačka s Nadalem. Zápočet se dával za 9 autorsky vyřešených hádanek, což se podařilo devatenácti z celkových 57 hádankářů, v čele je skupina třinácti soutěžících, blahopřeji.

Pořadí v 37. kole: 9: Čižmár, Hájiček, Husar, Járová, Karpíšek (KH), Kousal, Kovářová, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, Nepimach, J. Pavelka, Radouš, Říha, J. Sýkora (KHL), Štefek (KH), M. Turek, Widla. – 6: Žačok. – 5: Vychovalý ml. - 4: Fiala, Foltas, Hruška, Novotná. – 3: Zedník, M. Kokeš, Motyčková, Prvák. - 2: J. Bednář, Beneš, Beran, Divák, Fanda, Jezdec, Pokus. – 1: Dostál, Dudek, Fabian, Florián, Horák, Marně, Maskot, Plavec, Pospíšil, Urban, Varšaník, Vávra, Vodník. – 0: Bartoš, Jirout, Kapybara (HL), Kominík, Němeček, Tatar, Učeň, Žák.

Pořadí po 36. a 37. kole: 19: Husar, Karpíšek (KH), Kousal, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, Nepimach, J. Pavelka, J. Sýkora (KHL), Štefek (KH), M. Turek, Widla. – 18: Hájiček, Kovářová, Radouš. – 17: Čižmár, Říha. – 16: Járová, Žačok. – 14: Foltas. – 12: Vychovalý ml. – 9: Novotná. - 8: Beneš. – 7: Dudek, Zedník. – 6: Fiala, Divák, M. Kokeš, Motyčková. – 5: J. Bednář, Hruška, Němeček, Plavec. - 4: Beran, Horák, Pokus, Prvák. – 3: Bartoš, Dostál, Jezdec, Kominík, Pospíšil, Varšaník, Vávra. - 2: Fabian, Fanda, Jirout, Maskot, Učeň, Vodník. – 1: Florián, Marně, Urban, Žák. – 0: Kapybara (HL), Tatar.

 

Logické úlohy

Nejtěžší úlohou se ukázal Borůvkový frgál, i když měl vícero možných řešení. Umístit na frgál kompletní sadu pentomin a ještě symetricky devět borůvek se podařilo jen 15 soutěžícím. O něco málo lépe dopadl Lemovaný figál s netradičním sudoku. Nejlehčí úlohou byla Skládaná buchta. Zápočet se přiděloval za řešení za 140 bodů, získalo jej 9 řešitelů z celkových 55, ti zároveň tvoří čelní skupinu soutěžících. Úspěšným řešitelům blahopřeji.

Pořadí v 37. kole: 140: Drápala, Husar, Josef Konečný, Marek, Josef Nerudný, Onderek, L. Pavelka, J. Sýkora (KHL), Šebesta. – 115: J. Kokeš, M. Kokeš, Motyčková, Potyš. - 110: Járová, Žabka. – 105: Cily. – 100: Buchta. – 85: Brajko, Dedková, Fojta. – 75: Kapybara (HL). – 70: Spáčil. – 65: Tomanová, Zápasník. – 60: Hajný, Musil. - 55: Kadlec, Kohoutová, Švec. - 50: Ampér, Čechová, Elév. – 45: K. Bednář, Kominík, Sedláčková, Stejskal. – 40: Beránek, Ježek, Křížová. – 35: J. Bednář, Fanda, Suchý. - 30: Fišer. – 25: Kotinová, Maskot, Prváka. – 15: Florián, Lachtan, Matějková, Rosa, Ševčík. – 10: Dušek, Plavec, Učeň, Zedník.

Pořadí po 36. a 37. kole: 245: Drápala, Husar, Josef Konečný, Marek, Josef Nerudný, Onderek, L. Pavelka, J. Sýkora (KHL), Šebesta. – 220: J. Kokeš, M. Kokeš, Motyčková. – 215: Járová, Žabka. – 205: Potyš. - 200: Cily. – 195: Buchta. – 190: Fojta. – 180: Dedková, Kapybara (HL). – 170: Brajko. – 145: Spáčil. – 120: Kotinová, Matějková. – 115: K. Bednář, Čechová, Kadlec, Stejskal. – 110: Hajný, Kohoutová, Křížová, Tomanová. – 105: Beránek, Sedláčková. - 100: Černíková (pouze 36. kolo), Fanda. – 95: Ampér, Musil, Zápasník. – 90: Fišer, Švec. – 85: J. Bednář, Kominík. – 75: Elév, Mareš (pouze 36. kolo), Maskot. – 65: Prvák. – 60: Florián. – 55: Ježek. - 50: Suchý. – 45: Lachtan. – 35: Dušek. – 30: Plavec, Rosa. – 25: Ševčík, Zedník. – 20: Učeň.

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2022

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2022 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 68. kolo JLA probíhalo od 7. července do 3. srpna 2022. Otevřít si můžete řešení 68. kola JLA, předběžné výsledky 68. kola JLA a ohlasy na 68. kolo JLA. Došlo 166 řešení, děkuji za ně, Vladimír

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies