jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval předběžné výsledky soutěží v řešení hádanek, logických úloh a křížovek 40. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás seznamoval s tím, jak se Vám dařilo, co dělalo největší problémy nebo naopak s čím jste si při konzumaci polévek poradili.
Vyhodnocování řešení začínám vždy hádankami, jen jeden řešitel vyřešil všechny hádanky a neskutečným finišem potvrdil svou současnou formu.
U logických úloh způsobil optimizer přesuny v pořadí spíše uprostřed startovního pole než na čele. I když se vedoucí skupinka přece jen o něco málo zúžila.

U křížovek činily potíže zejména dvojáky a vůbec chycení se, nakonec většině pomohly tajenky.
Vladimír

Výsledky 40. kola JLA

Dlouhodobá soutěž o výhry v eurech

Celkově došlo 166 řešení, neobsazena je kat. KL, v kat. KHL soutěží jeden řešitel, v kat. KH soutěží dva řešitelé a v kat. HL jeden řešitel. Zápočet se dával v křížovkách za řešení bez ztrátových bodů (bylo jich 13), v hádankách za 10 autorských řešení (bylo jediné) a v logických úlohách za řešení za 170 bodů (bylo jich 5).

V kat. L př. Luskač požádal po šestém zápočtu v řadě za sebou o výplatu 10 eur, př. L. Pavelka tak neučinil a bohužel dalšího zápočtu nedosáhl, takže př. Markovi, který dosáhl už osmého zápočtu v řadě za sebou, zůstává k dispozici poněkud skromnější obsah banku. Uvidíme, zda příští kolo požádá o výplatu nebo bude riskovat dál. V jednotlivých kategoriích je v bancích po 40. kole u KHL 2000 eur, u KH 760 eur, u KL a HL po 800 eurech, u K je v banku 100 eur, u H 150 eur a u L 20 eur.

Stav zápočtů po 40. kole je následující: osm zápočtů v řadě za sebou má v kat. L: Marek, dva zápočty v řadě za sebou mají v kat. K: Gašparín, Hájiček, Jaroš, Juráň, Mirikina, Nack, Podzemský a Vojník, v kat. H: Žačok a v kat. L: Drápala a Husar a první zápočet do případné řady získali nově 3 účastníci akademie, a to v kat. K: L. Pavelka a Vašinka a v kat. L: Josef Nerudný. Všem blahopřeji a přeji hodně zdaru v získávání dalších zápočtů.

Kvalifikační soutěže

Křížovky

Tentokrát se podobalo řešení křížovek tak trochu logické úloze. Začínalo se od tajenek a nechyběly ani tradiční dvojáky. Autorem Vztahu je N. N. Nikitin, proto 5-6 NNN (Dodatky Ottova slovníku naučného) x švédský vojevůdce BANNER (DID 8, heslo Banér). Pak se ovšem pasáž s rostlinou užívanou v lidovém léčitelství a s americkým hercem nemohla řešit 12-13 KUBEBA (kočí) x nářek BEK (ČSVaS, heslo 2736), BANNER (fdb.cz), nýbrž 12-13 KUJETA (BOT + ZSN, v obou heslo Crescentia) x JEK (SSJČ), TANNER (fdb.cz, heslo Jack Tanner). Což znamenalo, že vřískot a Majka nemohly být 28-29 JEK x MÁJENA, nýbrž 28-29 RYK (SSJČ) x MÁRYNA (SSJČ). A konečně pasáž s domáckým ženským jménem a pozemní šelmou s naspodu osrstěnými tlapkami nemohla být 18-19 MÁRYNA x RYS, nýbrž 18-19 MÁLINA (NLA) x LIS (liška polární v ČNŽ a SZv). A protože v darvinovce byla tropická rostlina 26 KANA x typ sošky NAZEZE (Afrika, život a smrt zvířat, barevná příloha mezi stranami 16 a 17), musela být rostlina domácí v tropické Americe E/6 KYNA (RYS 2 + ZSN) x jemelí 23 ANALY (RYS 2). Bohatí byli VAŠEČU (Indiánská encyklopedie, heslo Bílá tvář) a posvátný předmět Australců byl 35 ČARINGA (NASCS). Skrytá tajenka v kruhovce se nesměla oddělit rozdělovací linkou, protože pak by křížovkový celek přestal být souměrný.

Přes všechny tyto nástrahy se dostalo bez ztrátových bodů a zápočet tak získalo 13 z celkových 50 soutěžících. V čele průběžného pořadí se nic dramatického neudálo a celkovým vítězem za rok 2016 se stal př. Karpíšek. Na kvalifikační body dosáhlo 16 soutěžících. Všem úspěšným soutěžícím blahopřeji.

Pořadí v 40. kole: 0 ztr. b.: Gašparín, Hájiček, Jaroš, Juráň, Karpíšek (KH), Mirikina, Nack, L. Pavelka, Podzemský, Sýkora (KHL), Štefek (KH), Vašinka, Vojník. – 1: Drápala, Vlášek. – 3: Mach. - 7: Kopřiva. - 18: Járová. – 20: Fiala. - 22: Hrubá. – 24: Kolář. – 27: Pavlík. – 28: Hájek. - 29: Kratochvíl. – 31: Bureš. – 33: Horák. – 34: Horáček. – 40: Urban. - 42: Svoboda. – 43: K. Bednář. – 45: Fabian. – 47: Střelec. - 49: Staněk. – 52: Zedník. – 55: Dudek. - 62: Čechová. – 68: Kohoutová. - 71: Slavík. – 89: Haralík. – 90: Pala. – 91: Soukup. – 92: Tomanová. – 93: Vlček. – 94: Patron. – 95: Hajný. – 96: Vodník. – 97: Prvák. – 98: Florián. – 99: Elév, Valíček.

Pořadí v roce 2016: 1. Jaroslav Karpíšek (KH) 0 ztr. bodů. – 2. – 11. Pavol Gašparín, Miroslav Hájiček, Jaroslav Jaroš, Radovan Juráň, Marian Mikuš alias Mirikina, Petr Nack, Pavel Podzemský, Jiří Sýkora (KHL), Petr Štefek (KH) a Dušan Vojník 5. – 6: L. Pavelka. – 7: Drápala. – 9: Mach. – 13: Vlášek. – 35: Vašinka. – 119: Járová. – 128: Valíček. - 186: Bureš, Fiala. – 191: Kopřiva, Kratochvíl. – 192: K. Bednář. – 193: Kolář. - 212: Pavlík. - 220: Fabian. – 227: Haralík. - 228: Staněk. - 229: Svoboda. – 233: Dudek. – 246: Horák. - 247: Urban. – 248: Horáček. – 249: Patron. – 258: Hrubá. – 260: Pala. – 272: Čechová. - 274: Střelec. – 275: Hájek, Zedník. – 279: Prvák. – 280: Elév. – 284: Soukup. – 289: Kohoutová. – 297: Florián. - 323: Tomanová. - 334: Hajný. – 340: Vodník. - 352: Vlček. – 390: Slavík. - 430: Kučera (jen 28. kolo).

 

Hádanky:

Výbornou formu v závěru letošního ročníku potvrdil př. Žačok, který opět vyřešil všechny hádanky a u nejtěžší hádanky, kterou byla přesunka, objevil vtip s „verbami“ jen on a př. Nepimach. Praženku ve výpustce řešilo správně pět soutěžících. Nejlehčí hádankou byla obnažka s hrachovkou. K zápočtu bylo třeba vyřešit všech 10 hádanek, což se jako jedinému z 58 soutěžících podařilo druhé kolo po sobě př. Žačokovi, který se dostal těsně za medailové pozice a kdyby se pokračovalo dál… Ročník však končí, vedoucí trojice své pozice uhájila. O pořadí na 4. až 13. místě rozhodlo při rovnosti bodů kritérium vyřešení obtížnějších hádanek. Na kvalifikační body dosáhlo 23 soutěžících. Všem úspěšným soutěžícím blahopřeji.

Pořadí v 40. kole: 10: Žačok. – 9: J. Sýkora (KHL), Karpíšek (KH), Štefek (KH). - 8: Čižmár, Husar, Kousal, Kovářová, Kožušník, Luskač, Mikšík, Marně, Moskalová, Nepimach, J. Pavelka, Radouš, Říha, Varšaník, Widla. – 7: Járová, M. Kokeš, Motyčková, M. Turek, Urbánek. - 6: Foltas. – 5. J. Bednář, Fanda, Němeček. - 4: Bartoš, Fabian, Tatar, Urban, Vychovalý ml., Zedník. – 3: Divák, Dostál, Dudek, Florián, Hruška, Kominík, Vávra. - 2: Beran, Horák, Jirout, Novotná, Pokus, Žák. – 1: Beneš, Fiala, Hájiček, Jezdec, Kapybara (HL), Maskot, Plavec, Pospíšil, Prvák, Učeň, Vodník.

Pořadí v roce 2016: 1. – 2. Jiří Sýkora (KHL) a Petr Štefek (KH) 46. – 3. Jiří Nepimach 44. – 4. Radoslav Žačok 43. - 5. Bohdan Kousal 43. – 6. Jaroslav Karpíšek (KH) 42. – 7. – 13. Ivo Husar, Milan Kožušník, František Luskač, Petr Mikšík, Anna Moskalová, Jan Pavelka a Rudolf Widla 42. – 41: Kovářová, M. Turek. - 40: Říha. - 39: Čižmár, Radouš. – 38: Járová. - 33: Foltas. – 27: Hájiček. - 25: M. Kokeš, Motyčková. – 24: Vychovalý ml. - 21: Urbánek (pouze 38. až 40. kolo). – 18: Varšaník. – 15: Němeček. – 14: J. Bednář, Fabian. - 13: Beneš, Fanda, Hruška, Marně, Novotná, Vávra, Zedník. - 12: Bartoš, Divák, Dostál, Dudek, Pokus. - 11: Fiala, Plavec. – 10: Florian, Horán, Kominík, Prvák. – 9: Beran, Urban. - 8: Tatar, Žák. – 7: Jezdec, Učeň. – 6: Jirout, Maskot. - 4: Pospíšil, Vodník. – 2: Kapybara (HL).

 

Logické úlohy:

Nejtěžší úlohou byla Čočková polévka, ačkoli měla vícero řešení, nejlehčí úlohou byla Párková polévka. Nejlepší řešení optimizeru za 90 bodů vedlo k celkovému zisku 170 bodů, za které se získával zápočet. Získalo ho 5 soutěžících z celkových 58, vedoucí skupina se tak zúžila na pětici, která zároveň dosáhla celkového vítězství. Na kvalifikační body dosáhlo 22 soutěžících. Úspěšným řešitelům blahopřeji.

Pořadí v 40. kole: 170: Drápala, Husar, Marek, Josef Nerudný, J. Sýkora (KHL). – 161: Brajko, L. Pavelka. – 152: Chylová. – 143: Čižmár. – 125: Buchta. – 123: Cily. – 121: Dedková. - 98: J. Kokeš, M. Kokeš, Motyčková. – 92: Spáčil. – 89: Šebesta. – 80: Josef Konečný. – 73: Jiří Konečný. – 55: Fojta, Járová. - 49: Beránek, Kadlec, Kohoutová, Prvák. – 44: Fanda, Lachtan, Zápasník. – 40: J. Bednář, Černíková, Kominík, Plavec, Sedláčková, Žabka. – 38: Ampér, Stejskal, Tomanová. – 35: Fišer, Hajný, Potyš, Učeň. – 29: Florián, Křížová, Švec. – 20: Ježek, Kotinová, Matějková, Suchý, Ševčík. – 18: Čechová, Zedník. – 15: K. Bednář, Dušek, Kapybara (HL); Musil, Rosa. – 9: Elév, Maskot.

Pořadí v roce 2016: 1. – 5. Jaromír Drápala, Ivo Husar, František Luskač alias Josef Nerudný, Dan Marek a Jiří Sýkora (KHL) 709. – 6. Lubomír Pavelka 700. – 7. Stanislav Šebesta 620. – 8. Imrich Cily 607. - 9. – 11. Jakub Kokeš, Martin Kokeš a Máří Magdalena Motyčková 604. – 595: Brajko. – 576: Buchta. – 555: Josef Konečný. – 535: Járová. - 488: Potyš. - 456: Fojta. – 453: Žabka. - 437: Čižmár (pouze 38. až 40. kolo). – 401: Dedková. – 364: Spáčil. - 363: Jiří Konečný (pouze 38. až 40. kolo). - 306: Chylová (pouze 39. a 40. kolo). – 300: Kadlec. – 283: Beránek. - 274: Ampér. – 272: Tomanová. – 268: Zápasník. - 265: Hajný. - 264: Kohoutová. – 255: Fanda. – 246: Fišer. – 245: Onderek (pouze 36. a 37. kolo). – 244: J. Bednář, Kapybara (HL). - 238: Křížová. - 236: Sedláčková. – 227: Stejskal. - 220: Prvák. – 214: Švec. – 213: Čechová. – 211: K. Bednář. - 195: Florián, Kotinová. – 184: Kominík. – 178: Lachtan. – 169: Musil. – 164: Suchý. – 160: Matějková. - 159: Plavec. – 146: Ševčík. - 140: Černíková (pouze 36. a 40. kolo). – 134: Elév. – 124: Ježek. – 121: Maskot. - 109: Dušek. – 90: Učeň. – 87: Rosa. – 78: Zedník. - 75: Mareš (pouze 36. kolo).

Výsledek losování o desetkrát deset eur

Ze všech soutěžících, kteří obeslali pět kol osmého ročníku akademie v řešení křížovek, hádanek nebo logických úloh a jsou členové svazu, byla vylosována desítka, která obdrží v roce 2017 po deseti eurech: Imrich Cily, Karviná; Iveta Dedková, Určice; Jiří Kopřiva, Praha; Martina Matějková, Praha; Petr Nack, Kadaň; Jiří Spáčil, Praha; Stanislav Šebesta, Vratimov; Petr Štefek, Vsetín; Jan Vašinka, Frýdek-Místek a Rudolf Widla, Hlučín.

Všem soutěžícím, kteří získali kvalifikační body nebo výhru deset eur, případně obojí, gratulujeme.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2021

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2021 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 64. kolo JLA probíhalo od 16. září do 13. října 2021. Otevřít si můžete řešení 64. kola JLA, výsledky 64. kola JLA či ohlasy na 64. kolo JLA. Došlo 161 řešení, děkuji za ně, Vladimír

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies