jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval předběžné výsledky soutěží v řešení hádanek, logických úloh a křížovek 40. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás seznamoval s tím, jak se Vám dařilo, co dělalo největší problémy nebo naopak s čím jste si při konzumaci polévek poradili.
Vyhodnocování řešení začínám vždy hádankami, jen jeden řešitel vyřešil všechny hádanky a neskutečným finišem potvrdil svou současnou formu.
U logických úloh způsobil optimizer přesuny v pořadí spíše uprostřed startovního pole než na čele. I když se vedoucí skupinka přece jen o něco málo zúžila.

U křížovek činily potíže zejména dvojáky a vůbec chycení se, nakonec většině pomohly tajenky.
Vladimír

Výsledky 40. kola JLA

Dlouhodobá soutěž o výhry v eurech

Celkově došlo 166 řešení, neobsazena je kat. KL, v kat. KHL soutěží jeden řešitel, v kat. KH soutěží dva řešitelé a v kat. HL jeden řešitel. Zápočet se dával v křížovkách za řešení bez ztrátových bodů (bylo jich 13), v hádankách za 10 autorských řešení (bylo jediné) a v logických úlohách za řešení za 170 bodů (bylo jich 5).

V kat. L př. Luskač požádal po šestém zápočtu v řadě za sebou o výplatu 10 eur, př. L. Pavelka tak neučinil a bohužel dalšího zápočtu nedosáhl, takže př. Markovi, který dosáhl už osmého zápočtu v řadě za sebou, zůstává k dispozici poněkud skromnější obsah banku. Uvidíme, zda příští kolo požádá o výplatu nebo bude riskovat dál. V jednotlivých kategoriích je v bancích po 40. kole u KHL 2000 eur, u KH 760 eur, u KL a HL po 800 eurech, u K je v banku 100 eur, u H 150 eur a u L 20 eur.

Stav zápočtů po 40. kole je následující: osm zápočtů v řadě za sebou má v kat. L: Marek, dva zápočty v řadě za sebou mají v kat. K: Gašparín, Hájiček, Jaroš, Juráň, Mirikina, Nack, Podzemský a Vojník, v kat. H: Žačok a v kat. L: Drápala a Husar a první zápočet do případné řady získali nově 3 účastníci akademie, a to v kat. K: L. Pavelka a Vašinka a v kat. L: Josef Nerudný. Všem blahopřeji a přeji hodně zdaru v získávání dalších zápočtů.

Kvalifikační soutěže

Křížovky

Tentokrát se podobalo řešení křížovek tak trochu logické úloze. Začínalo se od tajenek a nechyběly ani tradiční dvojáky. Autorem Vztahu je N. N. Nikitin, proto 5-6 NNN (Dodatky Ottova slovníku naučného) x švédský vojevůdce BANNER (DID 8, heslo Banér). Pak se ovšem pasáž s rostlinou užívanou v lidovém léčitelství a s americkým hercem nemohla řešit 12-13 KUBEBA (kočí) x nářek BEK (ČSVaS, heslo 2736), BANNER (fdb.cz), nýbrž 12-13 KUJETA (BOT + ZSN, v obou heslo Crescentia) x JEK (SSJČ), TANNER (fdb.cz, heslo Jack Tanner). Což znamenalo, že vřískot a Majka nemohly být 28-29 JEK x MÁJENA, nýbrž 28-29 RYK (SSJČ) x MÁRYNA (SSJČ). A konečně pasáž s domáckým ženským jménem a pozemní šelmou s naspodu osrstěnými tlapkami nemohla být 18-19 MÁRYNA x RYS, nýbrž 18-19 MÁLINA (NLA) x LIS (liška polární v ČNŽ a SZv). A protože v darvinovce byla tropická rostlina 26 KANA x typ sošky NAZEZE (Afrika, život a smrt zvířat, barevná příloha mezi stranami 16 a 17), musela být rostlina domácí v tropické Americe E/6 KYNA (RYS 2 + ZSN) x jemelí 23 ANALY (RYS 2). Bohatí byli VAŠEČU (Indiánská encyklopedie, heslo Bílá tvář) a posvátný předmět Australců byl 35 ČARINGA (NASCS). Skrytá tajenka v kruhovce se nesměla oddělit rozdělovací linkou, protože pak by křížovkový celek přestal být souměrný.

Přes všechny tyto nástrahy se dostalo bez ztrátových bodů a zápočet tak získalo 13 z celkových 50 soutěžících. V čele průběžného pořadí se nic dramatického neudálo a celkovým vítězem za rok 2016 se stal př. Karpíšek. Na kvalifikační body dosáhlo 16 soutěžících. Všem úspěšným soutěžícím blahopřeji.

Pořadí v 40. kole: 0 ztr. b.: Gašparín, Hájiček, Jaroš, Juráň, Karpíšek (KH), Mirikina, Nack, L. Pavelka, Podzemský, Sýkora (KHL), Štefek (KH), Vašinka, Vojník. – 1: Drápala, Vlášek. – 3: Mach. - 7: Kopřiva. - 18: Járová. – 20: Fiala. - 22: Hrubá. – 24: Kolář. – 27: Pavlík. – 28: Hájek. - 29: Kratochvíl. – 31: Bureš. – 33: Horák. – 34: Horáček. – 40: Urban. - 42: Svoboda. – 43: K. Bednář. – 45: Fabian. – 47: Střelec. - 49: Staněk. – 52: Zedník. – 55: Dudek. - 62: Čechová. – 68: Kohoutová. - 71: Slavík. – 89: Haralík. – 90: Pala. – 91: Soukup. – 92: Tomanová. – 93: Vlček. – 94: Patron. – 95: Hajný. – 96: Vodník. – 97: Prvák. – 98: Florián. – 99: Elév, Valíček.

Pořadí v roce 2016: 1. Jaroslav Karpíšek (KH) 0 ztr. bodů. – 2. – 11. Pavol Gašparín, Miroslav Hájiček, Jaroslav Jaroš, Radovan Juráň, Marian Mikuš alias Mirikina, Petr Nack, Pavel Podzemský, Jiří Sýkora (KHL), Petr Štefek (KH) a Dušan Vojník 5. – 6: L. Pavelka. – 7: Drápala. – 9: Mach. – 13: Vlášek. – 35: Vašinka. – 119: Járová. – 128: Valíček. - 186: Bureš, Fiala. – 191: Kopřiva, Kratochvíl. – 192: K. Bednář. – 193: Kolář. - 212: Pavlík. - 220: Fabian. – 227: Haralík. - 228: Staněk. - 229: Svoboda. – 233: Dudek. – 246: Horák. - 247: Urban. – 248: Horáček. – 249: Patron. – 258: Hrubá. – 260: Pala. – 272: Čechová. - 274: Střelec. – 275: Hájek, Zedník. – 279: Prvák. – 280: Elév. – 284: Soukup. – 289: Kohoutová. – 297: Florián. - 323: Tomanová. - 334: Hajný. – 340: Vodník. - 352: Vlček. – 390: Slavík. - 430: Kučera (jen 28. kolo).

 

Hádanky:

Výbornou formu v závěru letošního ročníku potvrdil př. Žačok, který opět vyřešil všechny hádanky a u nejtěžší hádanky, kterou byla přesunka, objevil vtip s „verbami“ jen on a př. Nepimach. Praženku ve výpustce řešilo správně pět soutěžících. Nejlehčí hádankou byla obnažka s hrachovkou. K zápočtu bylo třeba vyřešit všech 10 hádanek, což se jako jedinému z 58 soutěžících podařilo druhé kolo po sobě př. Žačokovi, který se dostal těsně za medailové pozice a kdyby se pokračovalo dál… Ročník však končí, vedoucí trojice své pozice uhájila. O pořadí na 4. až 13. místě rozhodlo při rovnosti bodů kritérium vyřešení obtížnějších hádanek. Na kvalifikační body dosáhlo 23 soutěžících. Všem úspěšným soutěžícím blahopřeji.

Pořadí v 40. kole: 10: Žačok. – 9: J. Sýkora (KHL), Karpíšek (KH), Štefek (KH). - 8: Čižmár, Husar, Kousal, Kovářová, Kožušník, Luskač, Mikšík, Marně, Moskalová, Nepimach, J. Pavelka, Radouš, Říha, Varšaník, Widla. – 7: Járová, M. Kokeš, Motyčková, M. Turek, Urbánek. - 6: Foltas. – 5. J. Bednář, Fanda, Němeček. - 4: Bartoš, Fabian, Tatar, Urban, Vychovalý ml., Zedník. – 3: Divák, Dostál, Dudek, Florián, Hruška, Kominík, Vávra. - 2: Beran, Horák, Jirout, Novotná, Pokus, Žák. – 1: Beneš, Fiala, Hájiček, Jezdec, Kapybara (HL), Maskot, Plavec, Pospíšil, Prvák, Učeň, Vodník.

Pořadí v roce 2016: 1. – 2. Jiří Sýkora (KHL) a Petr Štefek (KH) 46. – 3. Jiří Nepimach 44. – 4. Radoslav Žačok 43. - 5. Bohdan Kousal 43. – 6. Jaroslav Karpíšek (KH) 42. – 7. – 13. Ivo Husar, Milan Kožušník, František Luskač, Petr Mikšík, Anna Moskalová, Jan Pavelka a Rudolf Widla 42. – 41: Kovářová, M. Turek. - 40: Říha. - 39: Čižmár, Radouš. – 38: Járová. - 33: Foltas. – 27: Hájiček. - 25: M. Kokeš, Motyčková. – 24: Vychovalý ml. - 21: Urbánek (pouze 38. až 40. kolo). – 18: Varšaník. – 15: Němeček. – 14: J. Bednář, Fabian. - 13: Beneš, Fanda, Hruška, Marně, Novotná, Vávra, Zedník. - 12: Bartoš, Divák, Dostál, Dudek, Pokus. - 11: Fiala, Plavec. – 10: Florian, Horán, Kominík, Prvák. – 9: Beran, Urban. - 8: Tatar, Žák. – 7: Jezdec, Učeň. – 6: Jirout, Maskot. - 4: Pospíšil, Vodník. – 2: Kapybara (HL).

 

Logické úlohy:

Nejtěžší úlohou byla Čočková polévka, ačkoli měla vícero řešení, nejlehčí úlohou byla Párková polévka. Nejlepší řešení optimizeru za 90 bodů vedlo k celkovému zisku 170 bodů, za které se získával zápočet. Získalo ho 5 soutěžících z celkových 58, vedoucí skupina se tak zúžila na pětici, která zároveň dosáhla celkového vítězství. Na kvalifikační body dosáhlo 22 soutěžících. Úspěšným řešitelům blahopřeji.

Pořadí v 40. kole: 170: Drápala, Husar, Marek, Josef Nerudný, J. Sýkora (KHL). – 161: Brajko, L. Pavelka. – 152: Chylová. – 143: Čižmár. – 125: Buchta. – 123: Cily. – 121: Dedková. - 98: J. Kokeš, M. Kokeš, Motyčková. – 92: Spáčil. – 89: Šebesta. – 80: Josef Konečný. – 73: Jiří Konečný. – 55: Fojta, Járová. - 49: Beránek, Kadlec, Kohoutová, Prvák. – 44: Fanda, Lachtan, Zápasník. – 40: J. Bednář, Černíková, Kominík, Plavec, Sedláčková, Žabka. – 38: Ampér, Stejskal, Tomanová. – 35: Fišer, Hajný, Potyš, Učeň. – 29: Florián, Křížová, Švec. – 20: Ježek, Kotinová, Matějková, Suchý, Ševčík. – 18: Čechová, Zedník. – 15: K. Bednář, Dušek, Kapybara (HL); Musil, Rosa. – 9: Elév, Maskot.

Pořadí v roce 2016: 1. – 5. Jaromír Drápala, Ivo Husar, František Luskač alias Josef Nerudný, Dan Marek a Jiří Sýkora (KHL) 709. – 6. Lubomír Pavelka 700. – 7. Stanislav Šebesta 620. – 8. Imrich Cily 607. - 9. – 11. Jakub Kokeš, Martin Kokeš a Máří Magdalena Motyčková 604. – 595: Brajko. – 576: Buchta. – 555: Josef Konečný. – 535: Járová. - 488: Potyš. - 456: Fojta. – 453: Žabka. - 437: Čižmár (pouze 38. až 40. kolo). – 401: Dedková. – 364: Spáčil. - 363: Jiří Konečný (pouze 38. až 40. kolo). - 306: Chylová (pouze 39. a 40. kolo). – 300: Kadlec. – 283: Beránek. - 274: Ampér. – 272: Tomanová. – 268: Zápasník. - 265: Hajný. - 264: Kohoutová. – 255: Fanda. – 246: Fišer. – 245: Onderek (pouze 36. a 37. kolo). – 244: J. Bednář, Kapybara (HL). - 238: Křížová. - 236: Sedláčková. – 227: Stejskal. - 220: Prvák. – 214: Švec. – 213: Čechová. – 211: K. Bednář. - 195: Florián, Kotinová. – 184: Kominík. – 178: Lachtan. – 169: Musil. – 164: Suchý. – 160: Matějková. - 159: Plavec. – 146: Ševčík. - 140: Černíková (pouze 36. a 40. kolo). – 134: Elév. – 124: Ježek. – 121: Maskot. - 109: Dušek. – 90: Učeň. – 87: Rosa. – 78: Zedník. - 75: Mareš (pouze 36. kolo).

Výsledek losování o desetkrát deset eur

Ze všech soutěžících, kteří obeslali pět kol osmého ročníku akademie v řešení křížovek, hádanek nebo logických úloh a jsou členové svazu, byla vylosována desítka, která obdrží v roce 2017 po deseti eurech: Imrich Cily, Karviná; Iveta Dedková, Určice; Jiří Kopřiva, Praha; Martina Matějková, Praha; Petr Nack, Kadaň; Jiří Spáčil, Praha; Stanislav Šebesta, Vratimov; Petr Štefek, Vsetín; Jan Vašinka, Frýdek-Místek a Rudolf Widla, Hlučín.

Všem soutěžícím, kteří získali kvalifikační body nebo výhru deset eur, případně obojí, gratulujeme.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2022

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2022 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 68. kolo JLA probíhalo od 7. července do 3. srpna 2022. Otevřít si můžete řešení 68. kola JLA, předběžné výsledky 68. kola JLA a ohlasy na 68. kolo JLA. Došlo 166 řešení, děkuji za ně, Vladimír

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies