jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 40. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 21. prosince 2016 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.schak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 4640 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

Změny v použitých pramenech

Pouze pro toto 40. kolo JLA si v použitých pramenech pro rok 2016 doplňte do PO Panoráma křížovek – speciál (Novum 2008) a do elektronických pramenů Slovník jazyka valašského na http://divadloschod.cz/val.atheny/?id=jazyk. Naopak nebudete potřebovat z PZ a PD těchto 10 pramenů: NEOLOG 1, ZKR-ED, ETK, Sokol, MEA, MELH, Jordan, SAK, ZKR-EU a VSCS. Informace k tajenkám naleznete v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví.

 40. KOLO

KŘÍŽOVKY

VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 15

Vodní mlýn převezený do Mlýnské doliny postavil panský mlynář Jan Tomek v 18. století, kdy každé panství podporovalo výstavbu mlýnů, aby mělo kde zpracovávat poddanské naturální ... (1). Na mlynářské řemeslo se za věky nabalily ... (2). Jejich šiřiteli bývali zejména krajánci, kteří nerozlučně k životu ve mlýně náleželi; chodívali s vandrovní knížkou od mlýna k mlýnu a zastali jakoukoli mlynářskou práci, všude vítaní, protože dovedli, bajajové, zábavně vyprávět o svých zážitcích z vandrování.

Ve valašské kuchyni se dnes zaměříme na polévky, které bývaly samostatným a jediným jídlem na snídani a často také na oběd a na večeři. Za charakteristickou valašskou polévku se považuje kyselá polévka z kvašeného zelí zvaná kyselica nebo i zelnica či zelňačka. Mezi valašské polévky se dále řadí kmínovica – kmínová polévka, varmuža - chlebová polévka s kmínem a česnekem, mrvenica - … (3), pačkanica – polévka z podmáslí či kvočka s rezancami – slepičí polévka s nudlemi. Z česneku se doposud vaří česnekačka a k přípravě kvakové polévky se používal žlutý tuřín, pokrájený na lístky, zvaný … (4). Mezi ovocné polévky patřila … (5) - … (6). Také se vařily … (7), první byla polévka zasmažená živočišným tukem, druhá mléčná sýrová polévka ochucená brynzou nebo zakyslým ovčím mlékem, o jejíž název obohatila valašské nářečí … (8). K tradiční valašské kuchyni patřily také omáčky. Nazývaly se podle druhů různě: máčka vajcová, máčka ševcovská - … (9) podlitá šťávou z dušeného masa, máčka trnková, křenová, klobásková a další. 

ŠIKMÝ SOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:
kruhová písmenná křížovka, ornamentovka se shlukovou postupovkou a s úplným křižováním, ornamentovka se slabikovou darvinovkou a střídavá kruhová doplňovačka

Křížovkový celek představuje dřevěný talíř a je předložen jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Skryty jsou 2. (11 11 1 6 7), 6. (6 7 1 8 6 2 6), 7. (7 1 7), 8. (10) a 9. tajenka (6 1 7 8 1 6 7), přičemž 7. tajenka je skryta shora dolů na svislé ose talíře a 8. tajenku vám autor větvičku po větvičce připravoval v legendě každého letošního kola, aby vám symbolickou kytičkou ozdobil předvánoční čas. Skryté tajenky vypište, vyznačte v obrazci nebo uveďte systémy jejich skrytí. U všech legend uvedených v samostatných odstavcích se jedná o zpřeházené a zároveň sdružené legendy.

kruhová písmenná křížovka (KRUHOVKA)
KRUHOVITĚ: autor pochodu Za novým cílem; boubel pod jazykem; buddhistický svatý; bůh; červené barvivo; druhý měsíc v roce; evropské pohoří; herec účinkující ve filmu Pohřeb; herec z amerického seriálu Monsters; herečka účinkující ve filmu Pohřeb; chata na venkově (v ruském prostředí); Jiráskovo dílo; korálový ostrov; levý přítok Tibery; oráním oddělit; patro na mlatě; píseň zpívaná Bisserem Kirovem; přirozená soda; režisér filmu Vlk v rouše beránčím; rostlina domácí v tropické Americe; slovenské mužské jméno; smradlavec; šetrnost; španělsky „venkovský“; základ; z boční strany (slovensky); zmetek; želva; ?1/1?; ?1/2?; ?3?; ?4?; ?5?.
KE STŘEDU: autor Labutí písně; dráhy; filmová představitelka Hanny; hlupák; idealizovaný tvar Země; isopropylbenzen; jemelí; kadeř; moldavský básník; muzika; nejvyšší hlava etiopské církve; obec na Veličce; obrusy; odkoupení; osobní jméno herečky Aiméeové; placka; plod dubu; prozaické dílo uruguayského spisovatele na gaučovské téma; příslušníci nejnižší občanské třídy ve starověkých Athénách; příslušník svérázné větve polského národa v Pobaltí; rod jedné z obilnin; rozkaz; ruské jezero; ryšavec; senioři; sídlo ve Středoafrické republice; slovenské ženské jméno; směs používaná při odchlupování kůží; veliký hrnec; velký stepní pták (slovensky); vlivný regionální politik ve Španělsku; vojenská dovolená; vymílání; zazobanec; žena platnéře Tomáše; ženské jméno.

ornamentovka se shlukovou postupovkou a s úplným křižováním
SHLUKOVÁ POSTUPOVKA (PO OBVODU): americký herec; cévka; cévnatá rostlina; cizokrajné dřeviny; část mše; čundráci; Davidův syn ve starozákonních textech; dílo Františka Hrubína; domácké ženské jméno; dopravní prostředek; hloupá; hubený člověk; italský politik; japonské jméno budoucího Buddhy; Ježíšova učednice; keřík; Majka; mejdan; město v deltě Mahánadí; nabádavý; nahoře; napomenutí; necitlivá; nemléč; nosní otvor; očekávání (slovensky); odrůda mrkve; ohbí nohy; předplatné; rostlina užívaná v lidovém léčitelství; spála; stráž; šikmo; švédský vojevůdce; veselí; výbuch.
STŘÍDAVÁ DOPLŇOVAČKA (KE STŘEDU): anglická číslovka; autor básnické sbírky Bohyně; dánská a švédská míra pro tekutiny; deodorační; dotek (míče); Elwartovo oratorium; francouzská mince; hladká uježděná část cesty; hnědouhelný mour; hrob; iniciály autora Vzletu; kajícně něčeho litovat; kočkovitá šelma; krevní pomsta; list (papíru); losování; město na Ohři; mračno (komárů); nářek; násep; německá řeka; odlišná; pozemní šelma s naspodu osrstěnými tlapkami; rod hlístic; slechy; slovanský bůh; slovenský výraz rezignace; snad; špičkový; tady; tyč vyčnívající z předku vozu sloužící k řízení; vozka; vřískot; vzácnost; zařízení k údržbě a provádění oprav na letadle; žádná věc.

ornamentovka se slabikovou darvinovkou
SLABIKOVÁ DARVINOVKA (PO OBVODU): americký džezový hudebník; berberka; dánský jazykovědec; děs; dřívější sázková kancelář; Evropan; filmový představitel Jamesova přítele; francouzský spisovatel; had; hlodavec; chlopeň; jedovatý plyn; jet rychle; komentátor děje; komunikace; man; mužské jméno; nadpřirozená bytost; nehodné dítě; odborník; patřící ženě jistého jména; posady; poštovní známka; potěšení; ragú z pernaté zvěře; rozpor; ruský politik; silné auto; sportovní náčiní; staré ruské jednotky objemu; šarvátka; tělocvičné nářadí; tropická rostlina; určitě; zahanbovat; zvonění.
STŘÍDAVÁ DOPLŇOVAČKA (KE STŘEDU): africký stát; barevná tužka na kreslení; basketbalista; baštiti; Bohatí (domorodé označení pro bělochy); český malíř; destička pro výrobu tranzistorů; druh holuba; hledět; hlídač; chlapeček jako paleček; japonská hra; koneckonců; krunýře; mobilní telefon; muzeum v přírodě; naivní člověk; najímači vojáků (dle Dvořákové); německý filozof; nerost; ovce nezpůsobilá k chovu; pitomost; postava z Fidlovačky; posvátný předmět Australců; rozbuška; rreth v Albánii; sklenice (v ruském prostředí); stát v Tichém oceánu; stěžně; tlouštíci; tropická dřevina; typ sošky; výraz; vzestup; živice; žvanění.

STŘÍDAVÁ KRUHOVÁ DOPLŇOVAČKA
DO STŘEDU: autor Slábnoucího slunce; blána; cvičení (slovensky); dívka; druhého dne; dvorec prsní bradavky; havířská vrtací tyč; houkačka; hra na píšťalu; hromadění; humus; chlad; kompas; konipas; libace; náboj do vzduchovky; nájezd (na lešení); patřící bývalému liberijskému prezidentovi; píščelka; polovice; přeháňka; sešlý kůň; stavení; svislý dělicí článek románské architektury; štorcka; troubel; tužebník; tykadlo; vegetační formace; velká žába; veselka; větrná počasí; výkupna zemědělských produktů; vysoká škola; známka výborně; ždibec.

 
hÁDANKY

Moto: Máte možnost na chviličku
           ohřát si svou polívčičku.

1                   VÝMĚNKA


      Polévka je grunt a maso je špunt.

2            ZÁHADNÝ NÁPIS
Bázlivce máš za přítele,
nad ránem on v háji křičí,
s chutí snídáš mezi stromy,
chuť se napít s druhem cvičí.

Jev zaujal odbornice,
co pracují s počítači,
polévku snad mají rády
jen v ofisu, ne na dači.

3            PŘESUNKA
Část domu tající čtverec
redaktoři popsat zkusí,
moc na ves nepůsobí,
občas hrany zvonit musí.

Žena šije dělníkovi,
jeho dítě říkalo, že
o polévku on kdys míval
o dost větší zájem. Bože.

4            OBLOŽKA
Flink pelechy vyhledává,
za ozdobou barva zvadá,
lesní porost zelená se,
dav houbařů těžko zvládá,
umělec znal ženu léta,
polévku mívala ráda.

5            ZÁMĚNKA
Liják sílí, podnik slábne,
útěk pod strom nebyl lehký,
o chlup vedle mě on spadl,
na svůj věk byl dosti křehký.

Fandy nadchla branka Pavla,
chudák cítil slabost těla,
zkusil si dát teplý odvar,
ten ho téměř vzpružil zcela.

6            VSUVKA
Luštěnina cvičí s dědou,
s důvěřivcem inovace,
herec spílá na špatnosti,
vyjel Rus na nové štace,
polévka mu v cizí zemi
chyběla – i konverzace.

7            PŘÍSUVKA
O při mstitel špatně mluví,
tepe základ všech obsílek,
chválí přítmí obchodníci,
na polévku má chuť snílek,
tak ji prostě připravuje,
k dohuštění dává bílek.

8            ODSUVKA
Voyeurradost z řečí,
výroky jak řeky plynou,
hanba mluvit o nemoci,
ženy kosí za dědinou,
v domě lásky dražitel si
polévku dá – měl chtít jinou.

9            OBNAŽKA
Za kostelem skrýše tají
před tyranem stopa malá,
na flinkání není balzám,
o výuku třída stála,
učiteli bylo těžko –
polévka mu zabrat dala.

10          VÝPUSTKA
Zkoumám barvy u vyziny,
dívenka u špatné stezky
poskakuje – neposeda.
Zbožná sestra žije hezky,
před spaním jí vyhovuje
polévka a kousek tresky.

 
LOGICKÉ ÚLOHY

Moto: Polévkové menu za rozumné ceny.

1. Pepřová polévka

Na dně misky zůstalo ve zbytku polévky několik zrnek bílého (bílý kroužek) a černého pepře (černý kroužek). Vyplňte volná políčka obrazce čísly 1 až 9 tak, aby se stejná čísla neopakovala v žádné přímé řadě tří základních směrů. Bílým kroužkem jsou označeny všechny dvojice stranou sousedících polí, ve kterých se nacházejí dvě po sobě jdoucí čísla. Černým kroužkem jsou označeny všechny dvojice stranou sousedících polí, ve kterých se nacházejí čísla, z nichž jedno je dvojnásobkem druhého. Mezi čísly 1 a 2 může být jak bílý, tak černý kroužek. Za správné řešení získáte 20 bodů.

 2. Párková polévka

Na párkovou polévku jsou potřeba na kousky pokrájené párky. Kuchařka už z některých část odkrájela, takže máme k dispozici 13 nestejně velkých zahnutých párků, jejichž ramena svírají úhel 120°. Ramena u každého z párků mají shodnou délku. Umístěte je do rastru tak, aby každý párek ležel přesně na jednom políčku s puntíkem a žádné políčko rastru nezůstalo nepokryté párkem. Za správné řešení získáte 15 bodů.

3. Zeleninová polévka

V ošatce jsou připraveny pro přípravu zeleninové polévky různé druhy zeleniny (čísla 1 až 7), které z ní nestejně vyčnívají. Vyplňte obrazec čísly 1 až 7 tak, aby se stejná čísla neopakovala v žádné přímé řadě tří základních směrů. Čísla udávají, jak vysoko daný druh zeleniny čouhá z ošatky. Malé číslo v každém políčku udává, z kolika stran je na danou zeleninu vidět, resp. z kolika směrů ji nepřekrývá vyšší zelenina (vyšší číslo). Za správné řešení získáte 20 bodů.

4. Tlačenková polévka

Na tlačenkovou polévku byla pěkná tlačenice. Dle pravidel logické úlohy Tlačenice (vizte http://schak.cz/node/149) umístěte do rastru následujících 17 polévek: AJNTOPF, BORŠČ, BRAMBORAČKA, BUJÓN, ČESNEČKA, ČORBA, GULÁŠOVKA, HOUBOVKA, HRACHOVKA, CHLEBOVKA, KULAJDA, KYSELO, OLLA, SOLJANKA, ŠLEMOVKA, UCHA, ZELŇAČKA. Za každé neobsazené políčko získáte 9 bodů.

5. Čočková polévka

Na dně misky zůstala ve zbytku polévky zrnka čočky (kolečka s čísly). Umístěte do prázdných políček rastru všechna zbylá zrnka (tři přeškrtnutá jsou už v rastru umístěná). Čísla v kolečkách udávají, v kolika sousedních políčkách jsou zrnka čočky. Za správné řešení získáte 25 bodů.

 

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2023

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2023 naleznete důvod přerušení soutěže na jeden rok, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 15. ročník JLA začne až v roce 2024, děkuji za pochopení, Vladimír

 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies