jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 37. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 25. května 2016 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.schak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 4285 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.


Změny v použitých pramenech

Pouze pro toto 37. kolo JLA si v použitých pramenech pro rok 2016 doplňte do elektronických pramenů Černobílý akt od J. V. Štipského na http://www.stipsky.com/literatura/proza/cernobily_akt.pdf, Česko–německý slovník Fr. Št. Kotta na http://kott.ujc.cas.cz a Seznam světců a mučedníků katolické církve na https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_světců_a_mučedníků_katolické_církve. Naopak nebudete potřebovat z PZ a PD 10 pramenů. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví.

37. KOLO

KŘÍŽOVKA

VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 12

Věru, že měl pravdu ... (1): „Nechceme budovati mrtvé skladiště budov a předmětů, chceme budovati pomocí praktického národopisu živé ... (2), v němž zděděné tradice valašské minulosti a svéráz plemene a bydliště lidu jsou udržovány při životě ... (3) práce, zvyky, tanci, zpěvy a obřadnostmi lidu.“
A nyní opustíme vzpomínky pana Šuléře, necháme v klidu ... (4) cimbálu a vrátíme se k lidové valašské stravě a k peci – základnímu topeništi v tradiční valašské usedlosti. Dnes pec málokde uvidíme, ale dřív zabírala téměř čtvrtinu plochy jizby. V peci a při peci hospodyně vařily a pekly, pec ale také hřála, i k sušení hospodyně využívaly pec, a také sloužila jako ... (5). Kromě chleba a podplameníků pečených z vykynutého chlebového těsta se v peci pekly pagáče, podlesníky a jiné prosté pečivo z nekvašeného, tzv. přesného těsta. Z kynutého těsta se pekly čtverhranné ... (6) a velké koláče zvané vdolky. ... (6) byly obvykle nadívané, jako nádivka sloužil ... (7) promíchaný hrozinkami, ... (8), ... (9) nebo ... (10). Vdolky, nověji frgály, měly na povrchu pomazánku, základem které byla povidla, ... (7) nebo ... (9) a nesmělo v ní chybět koření - ... (11) a ... (12). Příprava pomazánky se různila soused od souseda. Když se neurodilo ovoce, přišel k chuti i vdolek … (13) nebo … (14). K rozšíření sortimentu pečiva došlo poté, co pece nahradily … (15) na pečení v kamnech a sporácích. Ale romantiku té doby nahradit nedokáží. Večer pec kouzelně osvětlovala jizbu.

ŠIKMá figurální neSOUMĚRNá střídavá polomozaikovka

Křížovka je předložena jako polodokreslovka. Její obrazec tvoří krátký lopář na sázení vdolků do pece. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Jeden výraz je vepsán rébusově. A protože jsme se věnovali pečení buchet u valašských sousedů, tak 10. tajenka (3) je jednotně systémově skryta při pecích a 12. tajenka (9) je systémově skryta jako dvojice shodných sousedních písmen, obě skryté tajenky vypište a uveďte systém jejich skrytí.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Část kabátu. - 2. Ustýlat; indiánský kmen; apoštol Södermanlandu (mučedník). - 3. Rybičky; určitá vřecka; pec. - 4. Methylfenylethery; přesně; bodře; dominikánský hudebník. - 5. Člen organizace sdružující nadprůměrně inteligentní lidi; domácké ženské jméno; textilní stroj; houba; vepř. - 6. ?1/1?; druh zaměstnance; hodovní síně; nerost; samec ovce. - 7. Maďarský fotbalista; francouzský klavírista; belgické město; nachýlení; nepohlavní rozmnožování; domýšlivá žena. - 8. Bedna; americký herec; hudební nástroj; lysák; kos; sportovní auto; ceremoniální nůž. - 9. Nepravost; důvěra; uhlovodíky; příšerka; hlášky; zvířecí nohy; konec. - 10. Vtipná vyprávění; anglicky „starší“; ostatky; povidla; spíže; quinapril. - 11. Domácké ženské jméno; tmavnout; jégrovky; anglický cestovatel; český kreslíř; červená (zvěř); estonské sídlo. - 12. Obřadní sedačka; ?11?; ?13?; ?9?; pěny na rtech; hospodyně; lékařská výztuž. - 13. Brána; stratég; hroudy (másla); autor Marka Pola; tázací zájmenné adverbium; odporový materiál. - 14. Japonský spisovatel; představitel Gyamfiho; svodnice; klíšťky; metrická stopa. - 15. Hit skupiny Boney M; nádoby na dojení mléka; žádosti; italský módní tvůrce; damašská koza. – 16. Domácké mužské jméno; řecko-římské božstvo; slupka (dle Jungmanna); japonské město; kompakty. – 17. Údery; říčky; spisovatel; súdánská ovce. – 18. Součástka krytu ptačího těla; ?15?; ?7?; ?6?; rohy. – 19. Baby; český hráč na vlastní elektronické nástroje a přístroje; krůty. – 20. Název amerického akčního filmu; skládací přístřeší. - 21. Vábničky; vnitřní plocha ruky. - 22. Jamky. - 23. Šimrání.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 12. Pár set háků. - 13. Černý pták; chorvatský básník; francouzský zápasník. - 14. Citoslovce radosti; ostřice; kanadský herec. - 15. Hudební skladba; role herečky narozené v roce 1986 v Manuel Ribas; lepek; sestřenice. – 16. Kibic; vlhnout; meč; Ledermanův kolega; druh sýra. – 17. Název amerického filmu; krk; nerost; tkanina (slovensky); ?1/2?. – 18. Malá pec; eroticky založený člověk; americký herec; bečení; nadpisy; představitel Dannyho. – 19. Tenké praménky; tlachy; rostliny; malé dítě; ostří sečných zbraní; obrůst pupeny; umělec. – 20. Právo volby; boty; pasák vepřů; ukrajinské měnové jednotky; divadelní zaměstnanec; nářky; americký psycholog. - 21. Erasmův přítel; Evropanky; plevel; americký výtvarník; diskont; český novinář. - 22. Části těla; ves v Čechách; slovensky „delší“; dělič proudu v troleji; účinkující v dokumentu producenta Vratislava Šlajera (za účasti pražského primátora mj. v roce 2005 i premiéra); figurína nošená o Černé neděli; lstivý a úskočný bůh. - 23. Filmový představitel Ježíše Krista; produkce; ozdobné rostliny; ?14?; ?3?; ?2?; rostlina. - 24. Nákladní auto; domácké mužské jméno; rokle; dovršení; čile; šedivec. - 25. Rostliny; strom; jemelí; kukačka; světice. - 26. Obyvatelé státu USA; kyseliny olejové; určitá obydlí; přední jedinec v určitém páru; český architekt. - 27. Poprsí; výkonný producent amerického filmu z roku 2015 (režie Shaw); hřbitovní kaple; název bývalé francouzské državy; český spisovatel. - 28. Plachta; týkající se úlevy od nějaké povinnosti (právo); anglické označení evropského fotbalu; hlupec. - 29. Klepoty; ?8?; ?5?; ?4?; vysoká pec. - 30. Ďábel; arabský přístav; jsoucí bez nadání. - 31. Básník narozený v Sao Paulu; kukačka. - 32. Žádostivosti; suky. - 33. Jedovaté plyny. - 34. Citoslovce.

 

HÁDANKY

Moto: Dneska kolem pece točíme se přece.

1                  PRONIKAČKA

Klučina byl plný sil,
přesto pořád lenošil.

2               ZÁMĚNKA
Cvičí expert s požárníkem,
Jižan má rád pětky asi,
na rukou šrám vedle šrámu,
jeho stříbro zdobí vlasy.

Dívek z boudy neveliké
nedaleko duboviny
kulaté jsou líce, boky,
nosí pětky a k nim džíny.

3              ODSUVKA
Duchovní ti nejsou cizí,
krvesmilství bratrů tají,
vymílání mozků bují.
Za hájkem kluk pase v máji.
K nám do domu přiletěl čáp,“
děcka ševce halekají.

4              PŘESMYČKA
Chlapi stakan za stakanem
u perlíku pijí směle,
po nápoji cítí také
mistr pěkné horko v těle.

5          ZÁHADNÝ NÁPIS
Ve vašem náručí prcek měl spočívat,
jméno má po předcích, ti za něj nemohou,
nadával generál, nízkosti neměl rád,
umožni manželce rovněž být na nohou.

Na Lesbos dopluli nejenom holomci,
k migraci nabrali kdysi kus odvahy,
ti lidé žili zde s pokorou, potomci
jejich již měli však odlišné povahy.

6       PŘESMYČKA SLABIKOVÁ
             (J: 8 2 4 6 10 2 5 9 5 4)
Zří na svět vezdejší vysoká při píci,
já doma od masa, hvězda mi je pepří.
Leží po opici nemocní dělníci,
kteří se na slunci zváleli jak vepři.
S těžkými botami nezkušení ševci
kráčejí porostem v objetí k pastevci.

7                OBNAŽKA
Cáluju skicáky na další cvičení,
když znalec zbytky sil na svůj šťouch využil,
klučina převrhl barvy na líčení,
však také on herdu nejspíše utržil.

8             VÝPUSTKA
Plevel dusí stvol cibule,
drobounký hmyz kolem pluje,
učenec zří mnoho mláďat,
stromy ostrý pes značkuje.

Filozof při boudě dumá,
proč na lávce poblíž haly
žabky těsně u knížete
často tupě spočívaly.

9             VSUVKA
Za hromadou voják leží,
přehlídka jej sotva leká,
období na konci vesny
porost lázeň v dešti čeká.

V létě cizí společníci
dle tvých slov bez uvážení
mezi sebou dojednali
názor na věc v novém znění.

10          KLÍČOVKA
Bezinek chuť učitel znal,
právem to sám pověděl,
celou cestu nesl koláč,
nejspíše ho k čaji měl.
Soused udal, že on také
(kolik procent z vás to ví?),
láká známé k lomu v noci,
čeká tu na přísloví.

 

logické úlohy

Moto: K řešení dáváme, co z pece taháme.

1. Součtový frgál

Doplňte do bílých polí obrazce na frgálu po jednom z čísel 1 až 9 tak, aby se stejná čísla neopakovala v blocích mezi dvěma šedými políčky, případně šedým políčkem a okrajem obrazce, v žádném řádku ani sloupci. Pro tyto skupiny polí v blocích je dále zadán součet čísel podobně jako v kakuru. Navíc platí, že v sedmi polích, jejichž středů se dotýká šedá lomená čára, se také stejná čísla neopakují. Za správné řešení získáte 25 bodů.

2. Lemovaný frgál

Doplňte do polí obrazce na frgálu po jednom z čísel 1 až 9 tak, aby se stejná čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v tučně ohraničených podoblastech. Okraj koláče je ozdobený zvýšeným lemem, tedy čísla v šedých polích jsou vždy vyšší než jejich sousedé v bílých polích (se společnou stranou). Za správné řešení získáte 25 bodů.

3. Valašský frgál

Zakreslete do obrazce na frgálu uzavřenou smyčku, která mezi sousedními políčky vede přes jejich středy vodorovně a svisle a na jejíž dráze sesbíráte všechny hrozinky i oříšky. Při sbírání hrozinky (černý ovál) je třeba na políčku s hrozinkou zahnout a na obou stranách od něj projít sousední políčka rovně. Při sbírání oříšku (bílý kroužek) je naopak třeba políčko s oříškem projít rovně, ale na alespoň jedné straně od něj v sousedním políčku zahnout. Za správné řešení získáte 10 bodů.

4. Skládaná buchta

Z předložených pásků (sloupců 1 x 3 pole či 1 x 4 pole) složte náplň buchty tak, aby v řádcích rastru vznikly 4 platné rovnice. Za správné řešení získáte 15 bodů.

5. Tvarohový koláč

Nalezněte pozici 22 oříšků, když víte, že v polích každého řádku i sloupce jsou přesně dva. Přesně dva oříšky jsou také v každé tučně ohraničené části koláče. Čtyři oříšky spadly na bílá pole koláčem nezakrytého ubrusu. Na polích, kde jsou umístěné lžičky nebo hrozinky, oříšky nejsou. Pole s oříšky spolu nesmějí sousedit, a to ani rohem. Za správné řešení získáte 20 bodů.

6. Borůvkový frgál

Rozmístěte na devět polí obrazce na frgálu po jedné borůvce (tmavém kolečku) a zbývající plochu o 60 polích zcela pokryjte všemi 12 různými typy pentomin, přičemž jedno z nich již máte na ploše umístěno. Pole s borůvkami musejí být v obrazci rozmístěna symetricky a nesmějí se dotýkat okraje rastru ani sebe navzájem, a to v obou případech ani rohem. Za správné řešení získáte 30 bodů.

7. Plněná buchta

Rastr uvnitř buchty je prozatím vyplněn systémově prvočísly 11, 13, 23 a 61. Vyberte z víceciferných prvočísel další a vyplňte stejným systémem spodní řádek rastru. Tento systém musí být jednotný pro všechny číslice umístěné v rastru. Všechna prvočísla v rastru musejí být vzájemně různá. Za každé různé správné řešení získáte 5 bodů, maximálně 15 bodů.

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2022

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2022 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 69. kolo JLA probíhá od 15. září do 12. října 2022. Otevřít si můžete kompletní zadání 69. kola JLA, nebo jen zadání křížovek 69. kola JLA, zadání hádanek 69. kola JLA či zadání logických úloh 69. kola JLA. Hodně zdaru při řešení, Vladimír

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies