jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval autorská řešení hádanek, logických úloh a křížovek 37. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás seznamoval s některými zajímavostmi, které se v řešeních objevily, případně s mým očekáváním, které pasáže by mohly činit potíže.

U křížovky jsem si dal záležet na svodech u skrytých tajenek, ale už jste mě prokoukli, takže se většinou nespokojíte se svůdným řešením a hledáte dál. Ale i některé výrazy byly zapeklité. Nedokážu odhadnout, která pasáž bude nejobtížnější, možná někoho potrápí i pasáž kolem účinkujícího v dokumentu producenta Vratislava Šlajera, Šiller spolupracoval na dokumentu Pátrání po Ester, který měl premiéru v roce 2005. Ale jen Filler je správně, v dokumentu Auto*Mat účinkoval pražský primátor mj. z roku 2005 a český premiér. U posledního legendového výrazu teď už vím, že jsem měl legendu upřesnit na "jednoslovné citoslovce".

U hádanek jsem tentokrát doslova vyseděl také jeden svod, klíč se slabikami "bez" a "jsou" nefungoval. Bylo třeba hledat další přísloví. Ovšem nejtvrdším kokosem byli nezkušení ševci, těžké boty v jejich případě neznamenaly zboží určené na trh, ale opičku. Navalení se vedli kolem pasů.

U logických jsem předpokládal, že nejvíce dá zabrat "lemovaný frgál", netradiční sudoku, které bez programu bylo potřeba vysedět a vykombinovat. A možná i borůvkový frgál, ten chtěl také kus trpělivosti. I součtový frgál bylo potřeba řádně prokombinovat.

Autorská řešení máte níže. Vladimír

Řešení křížovky:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Klopec mantlu. - 2. Stělať; Terena; Eskil. - 3. Neonečky; tecium; kamna. - 4. Anisoly; giusto; o.řeně (obodřeně); Renta. – 5. Mensan; Myruna; opener; mazlák; hušek. - 6. Bohumír; jatkář; stolny; muirit; pecál. - 7. Kocsis; Cortot; Tienen; sklona; agamie; pípna. - 8. Kysna; Pairon; kuokle; plosák; fikula; spider; tumí. - 9. Vina; kredit; freony; opičák; výroky; prachy; dost. - 10. Stories; staler; mrtvol; lekvár; komora; Accupro. - 11. Věna; černat; spodky; Baikie; Sekora; jelení; Soru. – 12. Duhó; šafrán; zelňák; hrušky; mrliny; mamzel; stent. - 13. Vrata; taktik; kousky; Kahlík; kudipa; kantal. – 14. Ejina; Mortty; orateč; dlašky; anapest. - 15. Sunny; škopce; prosby; Armani; Aleppo. – 16. Panek; Erebus; skorka; Tobata; disky. – 17. Pecky; blumky; prozaista; dinka. – 18. Pérce; trouby; tvaroh; buchty; trkáč. – 19. Sopl a trpaslik; Dikan; morky. – 20. Dilemma; stány. – 21. Kachače; dlan. – 22. Ďolíky. – 23. Lecht.

Tajenky:
1. Bohumír Jaroněk. - 2. Muzeum. - 3. Výkony. - 4. Struny. - 5. Postel. - 6. Buchty. - 7. Tvaroh. - 8. Trnky. - 9. Hrušky. - 10. Mák (skryta v obrazci jako písmena za pecí ve směru šikmo dolů zleva doprava, označena červeně). - 11. Šafrán. - 12. Stoklaska (skryta jako dvojice písmen spolu sousedících systémově v obrazci, označena červeně). - 13. Zelňák. - 14. Mrkvák. - 15. Trouby.

 

Řešení hádanek:
1. Nadal, lecha, peníze, chlapci – nadále chlapec hnil za pecí.
2. Znalec, hasič, koule, samá jizva, Řeka kov, holky z malé chatičky u lesa mají tváře jako vdolky.
3. Znáš imámy, incest, eroze, bořík, chlapec – naší mamince se rozbořila pec.
4. Po vodce je i kovářovi vedro jako v peci.
    (PO VODCE JE I KOVÁŘ – OVI VEDRO JAKO V PECI, čárka a háček jako I a V)
5. Prý jste choval kuře, zvuk, spílal Lee, níže, nech choť též stát, děcka přistěhovalců v Řecku už byla ale z jiného těsta. (tečka)
6. Slzavé údolí, jeleni u sena, nova mé telecí koření, vápeníci s úpalem – navalení za pecí válení řemeslníci se vedou jetelinou kolem pasů.
7. Hradím šmírbuchy, etudy, kozák, odpad, strk, hnědosti, malý Radimír buchtu do zad patrně dostal.
    (šmírbuch = skicák viz SNČ)
8 Býlí, zboun, komárek, rabbi, hodně vlčat, kasie, dravá lajka, Krob u chaty – blizounko markrabího děvčátka sedávala jako buchty.
9. Kupa, nizám, bienále, pojaří, kaštanoví s koupelí – kumpáni z Gambie naslepo, jak říkáš, stanovisko upekli.
    (pojaří viz PSJČ)
10. Co se doma upeče, to se doma sní. (klíč: shora dolů nejprve osmá, pak dvanáctá a nakonec šestnáctá písmena)
 

Frazeologie podle SSJČ:
hnít za pecí = lenošit
mít tváře jako vdolky = mít kulaté tváře
rozbořila se jim pec = narodilo se jim dítě
vedro jako v peci = veliké horko
být z jiného těsta = mít jinou povahu
řemeslník za pecí válený = nezkušený řemeslník
buchta do zad = herda, štulec, rána rukou do zad
sedět jako buchta = netečně
upéct si to mezi sebou = tajně smluvit, dohodnout, dojednat

 

Řešení logických úloh:

1. Součtový frgál

Řešení viz obrázek.

2. Lemovaný frgál

Řešení viz obrázek.

3. Valašský frgál

Řešení viz obrázek.

4. Skládaná buchta

Řešení viz obrázek.

5. Tvarohový koláč

Řešení viz obrázek.

6. Borůvkový frgál

Jedno z možných řešení viz obrázek.

7. Plněná buchta

Jeden ze systémů jednotných pro každou číslici v rastru je, že číslice značí počet prázdných políček v nepřetržitém sledu v daném řádku, které s touto číslicí sousedí. Tímto systémem lze vepsat do spodního řádku prvočísla 43, 2003 a 4001.

 

Autorem úloh č. 1 až 5 je Honza Krtek Novotný.

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2022

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2022 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 69. kolo JLA probíhá od 15. září do 12. října 2022. Otevřít si můžete kompletní zadání 69. kola JLA, nebo jen zadání křížovek 69. kola JLA, zadání hádanek 69. kola JLA či zadání logických úloh 69. kola JLA. Hodně zdaru při řešení, Vladimír

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies