jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval autorská řešení hádanek, logických úloh a křížovek 39. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase Vás seznamoval s některými zajímavostmi, které se v řešeních objevily, případně s mým očekáváním, které pasáže by mohly činit potíže.

U křížovek pasáka žádný gang nevylekal, božstvo může být jak bůh, tak bohyně, když jsem chodil z naší samoty pěšky do základní školy kolem kříže s Kristem před dědinou, tak mi naši připomínali, že se nemám "u křéža zapomenóť pokřižovat" a Adams je sice velmi rozšířené americké příjmení, ale žádný politik s tímto příjmením, jehož dědeček by byl nevlastním bratrem Smithova dědečka, nebyl k dohledání.

U hádanek jsem dostal mnoho pokárání, že jsem měl dvojku a trojku vyčíslit, že se to jinak nedá vyřešit. Až uvidíte řešení s tajenkou u druhé hádanky, tak pochopíte, že to nešlo, to bych tu tajenku prozradil a bylo by po fóru. Tu trojku jsem vyčíslit mohl, nejspíše k rozhození skupin v čele průběžného pořadí nepovede. Ale u hádanek bylo ještě více zádrhelů: u čtverky "koření" je sloveso, ´"obec" v desítce je ve čtvrtém pádu, takže Horka to být nemůže. Kousek od řeky Moravy leží na Slovensku obec Zohor, ale uznávat budu i Horky na Svitavsku, ty leží kousek od území Moravy. Problém je autorsky "záhada", ale budu samozřejmě uznávat i závadu.

U logických úloh byla u obou optimizerů nalezena lepší řešení, než se kterými jsme s testery pracovali. Takže optimizery, když už moc nerozhodily pořadí, tak alespoň "rozhodily" žadatele o eura a dva z nich požádali o jejich výplatu.

Autorská řešení máte níže, Vladimír

Řešení křížovek:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Naos. - 2. Trapka. - 3. Metman. - 4. Ošaninovi. – 5. Dalinka; lopaty. - 6. Brkorožec; eurobond. - 7. Krumer; mozouly. - 8. Stanuš; nulka; graveda. - 9. Usnyně; krbové; pošet; Koenen; t. - 10. Usýpat; dohody; pučky; klapot; číry. - 11. Mluvit; Bogotá; mulus; Kupchak; zvrty. – 12. Stulit; mávavý; kobra; melé; chilky; Bechis. - 13. Sousednost; arachné; Stall; chedar. – 14. Brouskati; paseka; dranc. – 15. Propána; zevšud; achane. - 16. Brotsaky; Teofila. – 17. Prskot; kašprle; kašketa. – 18. Probatika; apachit; blata. – 19. Obkreslit; krance; Krodo. – 20. Pore a Čia; Aldabran. – 21. Nebatikovati; KA. – 22. Huadon; lasáky; Yurupary. – 23. M; Hutianka; lahvová. – 24. Assuk; přivé; Maelius; pohotovo. – 25. Hlinár; okoun; Artia; klestit. – 26. Nýtky; namru; Lamar; Dayka; krmit. – 27. Ašák; Araan; kotyp; Edvin; Dajti; zein. – 28. Plšík; Tilže; Bulti; nocka; duant. – 29. Porast; aula; uséci; pomec; teskle. – 30. Starka; křřep; tabla; Ajiva. – 31. Vlašče; Noerton. – 32. Kleklajka.

Tajenky:
1. Klapot. - 2. Stružka. - 3. Proud vody. - 4. Lopaty. - 5. Kaša (skryta, vyznačena je červeně). - 6. Krupica (skryta, vyznačena je červeně). - 7. Mlýny. - 8. Taléře (skryta, vyznačena je červeně). - 9. Lžička s rybou. - 10. Prachanda (skryta, vyznačena je červeně). - 11. Polenta (skryta, vyznačena je červeně). - 12. Netyja (skryta, vyznačena je červeně). - 13. Pučky. - 14. Číry.

 

Řešení hádanek:

1. Vůz, za kání je tuš, ocas žirafy – všude jinak kaši vaří, žačko.

2. Pamka luští pronikačku, Mikuš potkal Iráčanku, Kupka rmoutil Košičana, kámoš utíká pro Aničku, i pitomoučká Rakušanka to má u poručíka na kaši – Polák (z ubíraných a přidávaných písmen).

3. Kanár uletí šéfové, Vala víno nese, káva, Finka má ústa dokořán – fintivá Seveřanka neustále foukávala narkomanovi do kaše.

4. Pestří rádce razie, Jeníkův tik, nauka, šíje, malá sestřina dcera z Jeseníku vtipnou kaši jídala.
(rádce = konfident viz ČSVaS, heslo 3068.4, Jeník je Míchův syn z Prodané nevěsty)

5. Šat, neseš akant, adié, grog, Gaia, véeska, fary – žádná kaše se nejí tak horká, jak se uvaří.
(véeska viz SNČ)

6. Kazíš minutníky, zimníky, nová kořist tkadleny, kostka Leny, o mazu řeknu dívkám, mazuření, neuctí Kájin hoch Ohři, utíká jinoch – kaši nutno vařit, dokud v kamnech hoří.

7. Solitér, parník, fašista, Ořechov, choří – o literární kaši stařec hovoří.

8.  Chalupa, kuna, výpar, stah, kavka – nechal u paneláku náladový parodista hošíka v kaši.

9. Sad, osina, vřískot, sápání, čápě, kouká Šíma, deci – s radostí navaří skotská panička pěknou kaši mládenci.

10. Ebur, vdech, Editka, beru cokoli, koza, Dyje, kopí, sokoli, Zohor (Horky), čekáš, že bude chodit Kamerunec okolo záhady (závady) jako pes okolo horké kaše.
(husa = koza viz SČSaA)

Frazeologie podle SSJČ a PSJČ:
všude jinak kaši vaří = každý kraj má jiné zvyky
mít to u někoho na kaši = být u někoho v nemilosti
foukat někomu do kaše = vměšovat se do jeho záležitostí
jídat vtipnou kaši = být vtipný, chytrý
žádná kaše se nejí tak horká, jak se uvaří = není to tak zlé, jak se zprvu zdá; není to tak naléhavé, jak někdo tvrdí (přísloví)
kaši nutno vařit, dokud v kamnech hoří = je třeba využít vhodné situace
literární kaše = nevydařené literární dílo
nechat někoho v kaši = nechat někoho v nepříjemné situaci, v bryndě
chodit okolo něčeho jako kočka (pes) okolo horké kaše = nemít chuť to řešit; vyhýbat se o něčem mluvit

 Frazeologie podle Slovníku české frazeologie a idiomatiky:
navařit někomu pěknou kaši = způsobit někomu nepříjemnou situaci, nesnáze, mrzutosti

 

Řešení logických úloh:

1. Čokoláda na kaši
Řešení s 13 čtverci, jedním obdélníkem a 46 černými pravoúhlými trojúhelníky o ploše poloviny základního políčka (ve dvou základních políčkách jsou dva vedle sebe) za 26 bodů viz obrázek.

2. Kakao na kaši
Řešení viz obrázek.

3. Med na kaši
Jedno z řešení za 28 bodů (21 úseček) viz obrázek.

4. Lžičky na kaši
Řešení viz obrázek.

5. Talíře na kaši
Jeden z možných postupů: nejprve černě dle obrázku vedeme bodem A zvoleným na větší kružnici a horním průsečíkem obou kružnic přímku, která nám protne menší kružnici v bodě B. Z tohoto bodu vedeme přímku přes dolní průsečík obou kružnic, tato nám protne větší kružnici v bodě C. Na větší kružnici zvolíme jiný bod A1, z něj vedeme přímku přes horní průsečík obou kružnic, tato nám protne menší kružnici v bodě B1. Z tohoto bodu vedeme přímku přes dolní průsečík obou kružnic, tato nám protne větší kružnici v bodě C1. Vytvoříme úsečky AC a A1C1, ty se nám protnou v jednom průsečíku. Přímky vedené přes body A a A1, resp. C a C1 se nám protnou v druhém průsečíku. Těmito průsečíky vedeme přímku a, která vede přes střed větší kružnice. Obdobně postupujeme z jiných dvou bodů na větší kružnici a získáme tak přímku a1, na obrázku je to vyznačeno červeně. Přímky a a a1 se protínají v hledaném středu S větší kružnice. Stejným postupem pomocí bodů zvolených na menší kružnici lze dospět k určení středu menší kružnice.

6. Krupice na kaši
Řešení viz obrázek.

Autorem úloh č. 1, 2, 4 a 6 je Honza Krtek Novotný.

 

 

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2022

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2022 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 69. kolo JLA probíhá od 15. září do 12. října 2022. Otevřít si můžete kompletní zadání 69. kola JLA, nebo jen zadání křížovek 69. kola JLA, zadání hádanek 69. kola JLA či zadání logických úloh 69. kola JLA. Hodně zdaru při řešení, Vladimír

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies