jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval autorská řešení hádanek, logických úloh a křížovek 36. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás seznamoval s některými zajímavostmi, které se v řešeních objevily, případně s mým očekáváním, které pasáže by mohly činit potíže.

U křížovek jsem zakomponoval celou plejádu tzv. "dvojáků", dvanácti řešitelům hlavu nezamotaly. Objevilo se dost alternativních řešení. Po prozkoumání správnosti alternativních řešení byly takovéto závěry:
- rod jednoděložných rostlin 5/5 LILIUM (MČSE, heslo lilie) x domácké mužské jméno 18/7 LIVOUŠ (KNAP 2, heslo Livius) je správně; 
- na nohou 11/2 VSTOJA (ČJA 4/600) x květy sv. Aloise 16/2 LELIJA (RYS 2) je správně;
- útoky 15/3 ATAKY (SSJČ) x zájem 21/3 BRANÍ (PSJČ, heslo bráti = zajímati se) je správně;
- část dolní končetiny 23/2 TARZUS x sacharid 27/2 INUZIT není správně, inuzit je slovenský výraz;
- druh nebeského tělesa 26/1 KVASAR x germánský kmen (z cizího jazyka) 26/1 KVADI není správně, výraz "Kvadi" z cizího jazyka není doložený a
- tajenka č. 17 KONCE TĚSTA x trnitý keř 21/5 TRNKA není správně, "kopce těsta" (SSJČ, heslo kopec) se běžně užívají, "konce těsta" nejsou doloženy.
Autorské řešení ošatky máte níže.
 
U hádanek skutečně sehrála roli kokosu kreslená záměnka s bývalou zlatou slavicí, ale hodně řešitelů se nechalo u sloučenky svést nezvýrazněným slůvkem panečku a začátek taje řešili nesprávně "Oka, pane, ... - o kapánek...". Takže nekonec nejlehčí hádankou byla záměnka s příslovím. Autorská řešení máte níže.

U logických úloh mohl bodové rozdíly přinést optimizer. Aby nebyly hned v prvním kole dva, tak jsme upustili od dalšího optimizeru v podobě variace na plavidla a tak díky mnoha správným řešením šlo o nejlehčí úlohu. Nečekaně problémy nadělala úloha Chleba, kde byly mimo jiné podmínky, že dílčí úsečka musí být spojnicí dvou středů políček a že jednotlivá písmena musejí být v rastru umístěna na odlišném počtu políček. Řešení úloh máte níže.

Vladimír

Řešení křížovek:
ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Kavace; nedaleká. - 2. Trenkoslipy; Rejnuš. - 3. Pečení chleba; si; mátoha. - 4. Komov; česla; ševče; necitné; životy. – 5. Rosol; plán; UO; časice; Allium (Lilium). - 6. Miki; ued; stopy; dřevěná; kolky; vývrty. - 7. Iont; Hlobil; mítor; morek; zvaný; Pavle; ostálé. - 8. Baka; Nasrín; jízek; geron; skoro; pěkná; ani hni. - 9. Krpce; Rattle; nátka; velký; brtky; pivka; oproti. - 10. Lenky; aseada; pánev; Filan; chyška; divoň; struky. - 11. Teplé; vstoje (vstoja); matka; Koort; kopce; lámka; Maasen. – 12. Hudat; levice; komár; ochvat; trala; kopat; Skalda. - 13. Paken; půlnoc; silan; čtyři; troky; bakab; oplečí. – 14. Kupky; Leamon; kolní; bedny; vitta; Hejma; porost. - 15. Osoby; trepak; atáky (ataky); lícet; Poser; sutka; Perona. – 16. Rossa; všenka; brník; Pečky; těkot; pašák; obdule. – 17. Okoun; kerion; divák; sinchi; berla; Fulga; raduly. – 18. Milta; kopiál; kužel; farad; špara; honec; Megace. – 19. Špeky; dombra; jemně; mařky; skyba; Rulík; režná. – 20. Pinza; Demachy; náhon; obuchy; šterna; ka; Poust. – 21. Tréma; cizina; jekot; čaultri; ouvé; Slem. – 22. Fronk; korsit; Bednob; donachovět; tamtono; sled. – 23. Stuko; tarsus; divukrásno; s. – 24. Švédi; Zdobnov; peklo s kunami; Honami. – 25. Mlata; in medias res. – 26. Quasar; beati possidentes; clientes. – 27. Opat Slavko. – 28. Opera Salambo.

Tajenky:
1. Půlnoc. - 2. Radost. - 3. Housle (skryta, vyznačena je červeně). - 4. Cimbál. - 5. Vývrty. - 6. Stopy. - 7. Pečení chleba. - 8. Kloub. - 9. Velký obřad. - 10. Pěkná fuška. - 11. Žitná. - 12. Režná. - 13. Ovesná mouka. - 14. Námel. - 15. Matka. - 16. Čtyři pecny. - 17. Kopce těsta. - 18. Dřevěná ošatka na chleba (2. díl je skryt, vyznačen je červeně). - 19. Teplé posolené mléko (2. díl je skryt, vyznačen je červeně).

 

Řešení hádanek:
1. Naďu na sudu tekutého chleba hoch líbá. (naďu-nasu, dute-kuté, hochleba-hochlíbá)
2. Se strastí okař, chvíle, u bájí Adla – sestra tiskařovi chleba ujídala.
3. Prodlevy, čepení hodně dře, kosba, bouchoř, krychle, bájní datli – podle výčepního dědek s bábou hořký chleba jídali.
4. Oma, květ, šik, uschlé bahno, jařma – o mák větší kus chleba hnojař má.
5. Kostra baby (žáby), halas, Vrážné, Roden, bichle – ostraha bývala strážného denní chléb.
6. Brunej tíží nestálosti, jiné stati, u Chebu schováme z Michle hrábě, Buschova mezihra – brunet žil o suchém chlebě.
7. Za sely děva, pasiva, šikula, suchan, Labe – zase vydělává si pašák u lisu na chleba.
8. Kde měl sobec lháti, tam lidé s bělochem dělí se o chleba.
9. Pneuma, větev, plochy, plebs, kapřík, Kšely – neumětel o chleba přišel.
10. Obří kanec, osle, bádej, větřík, zajíc – odříkaného chleba největší krajíc.


Řešení logických úloh:

1. Pecny chleba

Řešení viz obrázek.

 2. Chleba

 Dvě správná řešení viz obrázky.

3. Chleba ve spíži

Aby řešitel získal nějaké body, lze cíle dosáhnout třemi až devíti tahy, optimální řešení za 35 bodů viz obrázky.

4. Nejen chleba

Jedno z tuctu řešení viz obrázek.

5. Chleby v sudoku

Řešení viz obrázek.

Autorem úloh č. 1, 2 a 5 je Honza Krtek Novotný.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2022

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2022 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 69. kolo JLA probíhá od 15. září do 12. října 2022. Otevřít si můžete kompletní zadání 69. kola JLA, nebo jen zadání křížovek 69. kola JLA, zadání hádanek 69. kola JLA či zadání logických úloh 69. kola JLA. Hodně zdaru při řešení, Vladimír

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies