jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA  LUŠTITELSKÁ  AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je jubilejní 30. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 17. prosince 2014 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.schak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 3490 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

 

LOGICKÉ ÚLOHY  -  30. kolo JLA

Moto: V cuku letu zima je tu.

1. Sáňkařská dráha

Vepište do každého políčka jednu z číslic 1 až 9 tak, aby se stejné číslice neopakovaly v žádném řádku, sloupci ani ohraničeném menším čtverci. V modrém políčku v prvním řádku začíná sáňkařská dráha široká jedno políčko, která pokračuje vždy doprava, doleva, nahoru nebo dolů, nikde se sama sebe nedotkne a skončí v modrém políčku v posledním řádku. Čísla okolo tabulky udávají počet políček dráhy v daném řádku nebo sloupci. Dráha je notně zvlněná, začíná vysokou číslicí, pak hodnota dvakrát klesne, dvakrát vzroste a tak dále stále dokola až do konce dráhy. Za správné řešení získáte 25 bodů.

 

2. Zimní sporty

Vepište do některých volných políček (po jednom) vhodná písmena tak, aby bylo možné slova BIATLON, BOBY, CURLING, HOKEJ, SANĚ, SKELETON, SKOKY a SLALOM přečíst postupně v políčkách sousedících stranou (viz příklad s lyžováním). Žádná dvě písmena nesousedí stranou, pokud nejsou ze stejného slova. Z každého slova je přesně jedno písmeno již předepsáno. Volná plocha bez písmen tvoří jedinou souvislou oblast, ve které nikde není čtverec 2 x 2 políčka. Ani písmena nikde nezabírají čtverec 2 × 2 políčka. Za správné řešení získáte 20 bodů.

 

 

3. Slalom

Vepište do každého políčka jednu z číslic 1 až 8 tak, aby se stejné číslice neopakovaly v žádném řádku, sloupci a ohraničeném sektoru. Zlaté pravidlo slalomu zní: „udržet se na trati“, tj. mezi brankami. V každém řádku platí, že číslice na trati v modrých políčkách leží uvnitř intervalu ohraničeného číslicemi v políčkách s praporkem. Za správné řešení získáte 20 bodů.

 

4. Boby a saně

Zapište do prázdných šestiúhelníků po jednom vhodném písmenu tak, aby se okolo sedmi modrých šestiúhelníků objevila všechna velká písmena ze jmen těchto sedmi sportovců: Beat HEFTI, Ilvir HUZIN, Jozef NINIS, Noelle PIKUS, Johnny QUINN, Justin SNITH a Kyle TRESS (z každého kolem jednoho modrého šestiúhelníku). Sousedící šestiúhelníky neobsahují stejná písmena, v případě možnosti volby je výše položené písmeno vyskytující se v abecedě dříve. Tři písmena jsou již vepsána, samohlásek musí být v řešení celkem sedm. Za správné řešení získáte 15 bodů.

 

5. Prostřední puk

Neočíslovaný puk na hrací desce 5 x 5 polí je obklopen osmi očíslovanými puky dle obrázku. Pukem lze skákat přes jedno pukem obsazené pole rovně nebo šikmo po úhlopříčce na sousední prázdné pole, přeskočený puk se odstraní. Provedeme-li pukem spojitý řetěz skoků podobně jako vlkem ve hře Na vlka a ovce, je to počítáno za jeden skok. Sesbírejte co nejmenším počtem skoků x všechny očíslované puky tak, abyste posledním skokem skončili s neočíslovaným pukem opět na prostředním poli hrací desky. Za správné řešení získáte (50 – 5x) bodů.


6. Curlingové kameny

Na ledě je rozmístěno 22 curlingových kamenů dle nákresu. 6 z nich přemístěte na jiné pozice tak, aby byly právě jen na dvaceti přímkách vždy 4 kameny. Za správné řešení získáte 20 bodů.

 

7. Sjezdovka

V úseku sjezdovky o ploše 60 polí ve tvaru JLA je v danou chvíli 12 sjezdařů (S). Rozdělte tuto plochu na 12 stejně velkých segmentů ve tvaru všech různých typů pentomin tak, aby v každém segmentu byl právě jeden sjezdař. Za správné řešení získáte 15 bodů.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 72. kolo JLA probíhalo od 25. dubna do 23. května 2024, můžete si otevřít řešení 72. kola JLA, předběžné výsledky křížovky 72. kola JLA a ohlasy na 72. kolo JLA. Došlo přes 170 řešení, děkuji za ně. Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies