jemelik

jemelik


Vážení přátelé,

na této stránce jsem postupně vyvěšoval autorská řešení hádanek, logických úloh a křížovek 30. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás seznamoval s některými zajímavostmi, které se v řešeních objevily, případně s mým očekáváním, které pasáže by mohly činit potíže.

U křížovek bylo nachystáno několik chytáků pro zpestření finálového kola letošního ročníku, některé uspěly, některým se dokázali řešitelé vyhnout nalezením správného alternativního řešení. Chytáky byly založeny zejména na tom, že neexistuje sklonné domácké ženské jméno, od kterého by šel utvořit tvar EMILIN, že se nenajde citoslovce HALÁ a že KOLENÉ nebude odpovídat obepisu "ničené". Po prozkoumání to poslední kvadraticky funguje, např. kolené = zabíjené a zabíjené = ničené nebo kolené = potírané a potírané = ničené, takže bylo uznáváno jako alternativní správné řešení a za bítem coby tancem jsem zamáčknul slzu. A samozřejmě v křížovkách byla řada hledáků.

U hádanek měla činit největší problémy černá sjezdovka, která autora zaujala jako heslo ve Slovníku nespisovné češtiny, ovšem ještě obtížnější byl nakonec slalom Valachů na Tesáku, hodně hádankářů je posílalo na Kohútku. Ovšem jako úplně největší ořech se ukázali sportovci v obnažce, autorsky to nebyla jména, ale obecné pojmy jako pivot nebo sprinter, jeden sportoval v kriketu, druhý třeba v cyklistice.

U logických úloh se jevilo jako nejtěžší rozmístění curlingových kamenů do nových pozic. A hned potom úloha č. 4.


Pěkný závěr roku 2014, Vladimír

Řešení křížovek:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Alait a didymit. - 2. Dojem z Božáku; nyk. - 3. Buňky delta; tiletrot; maskérna; Onile; Isel. - 4. Gensán; želatina; Lesotho; stočka; Ladrová; Hamon. – 5. Manko; ohyda; Bazonne; Daersi; bylanka; Jsem svá. - 6. Malilla; Prunar; mealha; Kabylka; Steur; blinkot. - 7. Kančuch; Čuchraj; rajdák; Dákhin; hinoki; Noc; K. Vavrová; Katni; klandry; frasnien. - 8. Radovánky; Lasix; kraurit; kotva; válka; Finové; štěbenec. - 9. Shluk husic; g; kosa; enky; slope; santos; voce; dralka; baviti; smrtec. - 10. Halogenkyan; chibe; Lezes; celiny; Tomona; hořavka; tati; plti. - 11. Zanedbanci; o; Betinka; Ko; Sineus; zábavy; kobza; Klein; epik. – 12. Divoká kala + Eno; roupci; viliti; kučkat; Dovora; lenivec; cestody. - 13. Vincentky; pterix; halo; sonety; karvon; lašk; Levno; cerkl. – 14. Kopretinky + kopka; Fati; točené; ciompi; Česká; Maine. - 15. Adephaga; šestkrát; raně; melekta; Amaru; Eminin. – 16. Klarinet; cára; Kolin; Tulesab; lotrovi. – 17. Stambulin; huta; bít; tucka; Lount. – 18. Koreli; mile; zástopa; EU. – 19. Ež; ha; kukle. – 20. M.

Tajenky:
1. Klarinet. - 2. Štěbenec. - 3. Pták. - 4. Hucáně. - 5. Robky. - 6. Kačeny. - 7. Točené. - 8. Rajdák. - 9. Zábavy. - 10. Svatby. - 11. Hasičské slavnosti. - 12. Radovánky. - 13. Sáňky. - 14. Lyže. - 15. Brusle. - 16. Kosa. - 17. Hovory. - 18. Pantomima. - 19. Imelo (první písmena vpisovaných výrazů, u kterých se v legendě vyskytuje shluk písmen „sklon” - Isel, Manko, Eminin, Laco, Oki).

 

Řešení hádanek:

1. Spíkr, ohař, kanasta, rty – skikrosařky na startu.
2. Pant, okáč, Nezval, mezulán Kačera, Nash, jed, mzdovka – pankáče z Valmezu láká černá sjezdovka. (mzdovka je v Hubáčkových slanzích slangový výraz pro mzdovou účtárnu)
3. Snob, ordinály, žas, kéma je z Dubé, zelené, knedle, Konrád, hoši snowboardí na lyžařském zájezdu bez čelenek nedaleko na Radhošti. (žas – ČSVAS 2676.1; kéma = kamarád viz Slovník nespisovné češtiny - SNČ, brněnsky, „hází čuz“ je také ze SNČ; zelená jako kořalka je mj. uvedena v SNČ u hesla „černá sjezdovka“; snowboardit je v NEOLOG 1)
4. Nápis, strýček, vůl, býk, Rus s lilií – na Bystřičce kluci bruslili.
5. Sou (asy) si Oto vysype (vysypá), Otův úlek chápu, nekárá za nocí úhyby Irů Ivo – sestava asi pěti velkých panáků různých barev. (černá sjezdovka viz SNČ)
6. Sáně hulákače, ráno, vlha, skalp, ostrá, viola – sněhuláka černovláska postavila. (hulákač – ČSVAS 2742.3)
7. Jsem rodák z Padovy, odvozy sajdkárem, modrá sjezdovka.
8. Okoun, sluje, píseček, kštice, lapač, drtič – koulují se čeští caparti. (píseček viz SNČ, lapač je v kriketu, drtič je vytrvalec např. v cyklistice viz SNČ)
9. Lozte, mudrc, alopat, za Věrkou maňásky – z Oltecu drmola pátravě zkoumá sáňky. (Oltec = Staré Brno, část Brna, viz SNČ)
10. Chvála, šíny, mates lakuje, Zdislav, zlom – Valaši na Tesáku jezdí slalom. (lakuje = přehání viz SNČ)

Řešení logických úloh 30. kola JLA:

1. Sáňkařská dráha

Řešení viz obrázek.

 

2. Zimní sporty

Jedno z řešení viz obrázek.

 

3. Slalom

Řešení viz obrázek.

 

4. Boby a saně

Řešení viz obrázek.

 

5. Prostřední puk

Jedno z řešení za 30 bodů, resp. na čtyři skoky: neočíslovaný puk (NP) x 4; 8 x 2 x 3; 5 x 8; NP x 5 x 1 x 7 x 6.

Jedno z řešení za 25 bodů, resp. na pět skoků: NP x 4 x 3 x 1 x 7; 2 x 8; 5 x 6; 2 x 5; NP x 2.

 

6. Curlingové kameny

Řešení viz obrázek.

 

7. Sjezdovka

Řešení viz obrázek.

Autorem úloh č. 1 až 4 je Honza Krtek Novotný.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 71. kolo JLA probíhalo od 15. února do 15. března 2024, můžete si otevřít řešení 71. kola JLA, předběžné výsledky 71. kola JLA a ohlasy na 71. kolo JLA. Došlo rekordních 187 řešení, děkuji za ně, pěkné dny, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies