jemelik

jemelik


Vážení přátelé,


na této stránce jsem postupně vyvěšoval předběžné výsledky soutěží v řešení hádanek, logických úloh a křížovek 29. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase Vás jsem Vás seznamoval s tím, jak se Vám dařilo, co dělalo největší problémy nebo naopak co Vám při všelikém pasení šlo.

U křížovek, kdo by hledal v kompletním Ottově slovníku naučném s fulltextovým vyhledáváním a zadal si "přítel, biografie, Marie", měl by přítele Filona hned. A podobně by dopadl, když by si zkombinoval několik možných začátků českých sídel s výrazem "Súdán". Ale v pastýřovi bylo více choulostivých míst, třeba spojka "ži" nebo množné číslo "daba". S určitostí mohu říci, že přítel F. Novio byl při řešení nalezen! A došlo ke změnám i v čele průběžného pořadí.

U hádanek uspěli ti, kteří si vzpomněli na "stroje" z velikonočních hádanek, "země" nebyla v řešení také jen jedna. Všechny hádanky byly řešeny, předběžné výsledky máte níže.

U logických úloh zvládlo všechny úlohy deset řešitelů. A podle ohlasů, největší čas vám vzala první a poslední úloha. A mnohé ztráty byly opět jen z nepozornosti, předběžné výsledky máte níže.

Výsledky 29. kola JLA

Dlouhodobá soutěž o výhry v eurech

Celkově došlo 163 řešení, neobsazeny jsou kat. KHL a kat. KL, v kat. KH soutěží dva řešitelé a v kat. HL jeden. Zápočet se dával v křížovkách za řešení bez ztrátových bodů (bylo jediné), v hádankách za 10 autorských řešení (byla dvě) a v logických úlohách za řešení za 120 bodů (bylo jich deset).

V kat. L dosáhli přátelé Drápala sedmého a Husar s Josefem Nerudným šestého zápočtu v řadě za sebou a všichni tři mohou v dalších kolech žádat o výplatu eur. V jednotlivých kategoriích je v bancích po 29. kole u KHL 1450 eur, u KH 540 eur, u KL a HL po 580 eurech, u K je v banku 45 eur, u H 95 eur a u kat. L 75 eur.

Stav zápočtů po 29. kole je následující: sedm zápočtů v řadě za sebou má v kat. L: Drápala, šest zápočtů v řadě za sebou mají v kat. L: Husar a Josef Nerudný, dva zápočty v řadě za sebou mají kat. L: Brajko, Járová a L. Pavelka a první zápočet do případné řady získalo nově šest účastníků akademie, a to v kat. K: Valíček, v kat. H: Nepimach a v kat. L: Jos. Konečný, Marek, Šebesta a Žabka. Všem blahopřeji a přeji hodně zdaru v získávání dalších zápočtů.

Kvalifikační soutěže

Předběžné výsledky v řešení křížovek

Autorem biografie Marie Stuart je francouzský anglista P. M. Augustin Filon. Jeho přítele F. Novia vypátral pouze př. Valíček a zaslouženě toto kolo vyhrál. Pasáž s Noviem bylo třeba řešit 22/5 LÍNOVA (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců) x 45/2 KLÍHA (ČJA 3/272) x 23/5 KF. (ZKR-ED) x 46/1 F. NOVIO (Ottův slovník naučný, Dodatky, heslo Filon). Jen 9 řešitelů se nespokojilo s tím, že by ptactvo mohlo představovat jedno ostříže a nalezlo spojku „ži“: 27/1 ŽI (ČJA 5/115) x 31/1 OSTŘÍŽI (SSJČ). 10 řešitelů objevilo súdánské sídlo 28/4 JA (Ottův slovník naučný, heslo Fitri) x 37/3 JANOVICE (Kočí). Problémy dále činilo nepravidelně tvořené množné číslo výrazu „dab“ coby rány: 25/6 DABA (SNČ) x jehlice 42/1 RYBA (SSJČ), moučnice 14/3 TRUVLA (ČJA 1/250) x 44/5 HAVAN (MACH, heslo vahan) a brazilský umělec a keramik 20/8 ANICET (IMdb.com) x 62/1 LAOUNI (EPM, str. 650). Eso 29/3 PET bylo k nalezení ve Šmírbuchu, Gomezův kolega 6/2 KULOT na stránkách IMdb.com u filmu Run Barbi Run, místo 57/2 VUNA v Ottově slovníku naučném u hesla Taviuni a anglický mořeplavec 22/2 BATTEL v knize Afrika, život a smrt zvířat na str. 185. Z Československého vojenského atlasu jsem čerpal ruské sídlo 20/4 ORSKAJA a místo protifeudálního hnutí v letech 1830 až 1831 37/7 BADEN. Pasáž s indiánským náčelníkem šlo řešit jak autorsky 58/3 Naña (Indiánská encyklopedie, heslo Apači) x 9/3 Maña (Velký španělsko-český slovník), tak alternativně správně 58/3 NANA (Šolc: Indiánské historie, Československý spisovatel 1989, str. 155) x 9/3 MANA (Velký španělsko-český slovník).

Zápočet tentokrát získal za bezchybné řešení jediný př. Valíček z 51 soutěžících. V čele průběžného pořadí zůstala už jen dvojice řešitelů, protože Mirikina vepsala namísto F. Novia jako většina řešitelů Orovia (ačkoliv o Noviovi uvažovala) a navíc chybovala u amerického cestovatele Kennana. Úspěšným soutěžícím blahopřeji.

Pořadí ve 29. kole: 0 ztr. b.: Valíček. – 2: Drápala, Jaroš, Karpíšek (KH). – 3: Mach, Mirikina, L. Pavelka, Štefek (KH). - 4: Gašparín, Nack, Podzemský, Vlášek, Vojník. – 5: Vašinka, Vychovalý ml. – 7: Marjenka, M. Turek. – 8: Hájiček. - 9: Haralík. – 14: Járová, Kopřiva. - 15: K. Bednář, Florián. – 16: Kratochvíl. – 17: Horáček. – 19: Prvák, Vodník. – 20: Vlček. – 21: Čechová, Horák, Střelec. – 23: Hájek. – 24: Hrubá. – 26: Bureš, Svoboda. – 27: Slavík. – 28: Hajný. – 29: Fabian. - 31: Urban. - 32: Staněk. - 34: Patron, Pavlík. – 35: Fiala. – 37: Kohoutová. – 38: Zedník. - 40: Dudek. – 41: Kolář. - 43: Elév. – 44: Soukup. – 45: Tomanová. – 48: Pala.

Pořadí po 26. až 29. kole: 4 ztr. b.: Jaroš, Karpíšek (KH). – 5: Drápala, Mirikina. – 7: Gašparín, L. Pavelka, Štefek (KH). - 9: Mach, Nack, Vojník. – 10: M. Turek. - 11: Podzemský, Valíček. – 14: Marjenka. - 19: Vlášek. – 24: Hájiček. - 34: Vašinka. – 39: Vychovalý ml. – 44: Haralík. - 74: Járová. - 101: Kopřiva. – 105: Florián. - 109: Čechová, Střelec. – 111: Horáček. – 115: K. Bednář. - 116: Bureš, Hrubá. – 117: Hájek. - 119: Svoboda. – 124: Urban. – 127: Horák. – 128: Dudek. - 131: Kolář. – 133: Kratochvíl. – 137: Fiala. – 138: Valenta (bez 29. kola). – 140: Patron. – 143: Vodník. - 146: Hajný, Zedník. – 147: Prvák, Slavík. – 151: Staněk. – 155: Elév, Kohoutová. – 165: Vlček. – 178: Pavlík. – 181: Tomanová. – 186: Fabian. - 190: Soukup. – 203: J. Sýkora (KHL) (pouze 26. a 27. kolo). – 204: Juráň (pouze 26. a 27. kolo). - 219: Pala.

 

Předběžné výsledky v řešení hádanek

Pouze trojice přátel Járová, Karpíšek a Nepimach odhalila, že v záměnce po modlitbě baží ne jedna země, ale hned dvě. Př. Karpíšek tak úspěšně stíhá vedoucí dvojici. Problémy také činily v kresleném záhadném nápise žábry, ryba ke správnému řešení nevedla. Naopak nejlehčí hláskovku vyřešili všichni. Zápočet se uděloval za 10 autorsky vyřešených hádanek, což zvládli 2 z celkových 55 hádankářů, blahopřeji.

Pořadí ve 29. kole: 10: Karpíšek (KH), Nepimach. – 9: Čižmár, Foltas, Járová, Kousal, Kovářová, Říha, Štefek (KH), M. Turek. - 8: Hájiček, Husar, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, J. Pavelka, Radouš, Widla. – 7: M. Kokeš, Motyčková. – 5: Varšaník. – 4: Beneš, Beran, Fanda, Novotná, Tatar, Žák. - 3: Bartoš, Divák, Dudek, Florián, Plavec, Prvák, Učeň, Vychovalý ml., Zedník. – 2: J. Bednář, Fiala, Jezdec, Jirout, Kapybara (HL), Marně, Maskot, Vodník. – 1: Dostál, Fabian, Horák, Hruška, Kominík, Němeček, Pokus, Pospíšil, Urban, Vávra.

Pořadí po 26. až 29. kole: 37: Kovářová, Štefek (KH). - 36: Karpíšek (KH). – 35: Čižmár, Járová, Kousal, Nepimach, M. Turek. – 34: Husar, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, J. Pavelka, Říha, Widla. – 30: Radouš. – 25: Foltas. - 21: M. Kokeš, Motyčková. - 19: J. Sýkora (KHL) (pouze 26. a 27. kolo). – 17: Skácel (pouze 26. a 27. kolo). - 16: Hájiček. – 12: Vychovalý ml. – 11: Beran, Divák, Florián, Jirout. – 10: Dostál, Jezdec, Vodník, Žák. - 9: Beneš, Fanda, Němeček, Prvák, Zedník. – 8: Fabian, Hruška, Kominík, Plavec Pospíšil, Učeň, Vávra. - 7: J. Bednář, Maskot, Novotná, Tatar. – 6: Bartoš, Dudek, Fiala, Marně. – 5: Varšaník. - 4: Horák, Kapybara (HL), Urban. – 2: Pokus.

Předběžné výsledky v řešení logických úloh

Nejtěžší úlohou byla poslední úloha Ovce a vlci, vyřešilo ji správně jen 11 soutěžících. Druhou nejtěžší úlohu Pasení oveček vyřešilo o 10 soutěžících více. Jako nejlehčí se ukázala úloha Trojice oveček. Na zápočet bylo třeba 120 bodů, těch dosáhlo 10 z celkových 57 soutěžících, blahopřeji. V čele průběžného pořadí se nadále drží trojice Ostraváků.

Pořadí ve 29. kole: 120: Brajko, Drápala, Husar, Járová, Josef Konečný, Marek, Josef Nerudný, L. Pavelka, Šebesta, Žabka. – 100: Buchta, Dedková, Fojta, J. Kokeš, M. Kokeš, Motyčková, Potyš, M. Turek. – 95: Milka. – 65: Černíková. - 55: Cily. – 40: Kotinová, Matějková. – 35: Ampér, Čechová, Hajný, Ježek, Křížová, Prvák, Ševčík. – 20: J. Bednář, Dušek, Elév, Fanda, Fišer, Kapybara (HL), Kominík, Mareš, Marně, Plavec, Sedláčková, Stejskal, Švec, Zápasník, Zedník. – 15: K. Bednář, Beránek, Florián, Kadlec, Kohoutová, Lachtan, Maskot, Musil, Rosa, Suchý, Tomanová, Učeň.

Pořadí po 26. až 29. kole: 523: Drápala, Husar, Josef Nerudný. – 511: Brajko. – 498: L. Pavelka. – 453: Marek. – 449: Járová, Jos. Konečný. - 445: Dedková. – 425: Žabka. – 423: M. Turek. – 406: J. Kokeš, M. Kokeš, Motyčková. – 405: Buchta, Potyš. – 404: Milka. – 379: Šebesta. – 345: Fojta. - 298: J. Sýkora (KHL) (pouze 26. a 27. kolo). - 264: Cily. - 259: Černíková, Mareš. – 239: Matějková. – 220: Kotinová. - 212: Grossmann (pouze 26. a 27. kolo). – 210: Dušek. – 205: Beránek. – 204: Ševčík. - 198: Suchý. - 195: Fišer, Maskot, Sedláčková. – 193: Učeň. – 190: Kadlec, Lachtan, Švec. – 188: Stejskal. – 184: Křížová, Zápasník. - 180: Ampér, Tomanová. – 174: Elév. – 169: Prvák. – 165: Florián. – 154: Kohoutová. – 148: J. Bednář. - 145: Zedník. – 143: Musil. – 139: Hajný. - 134: Marně. – 129: Čechová. – 99: K. Bednář, Kočí. – 95: Rosa. – 74: Ježek, Plavec. – 69: Kominík. - 30: Kapybara (HL).

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 72. kolo JLA probíhalo od 25. dubna do 23. května 2024, můžete si otevřít řešení 72. kola JLA, předběžné výsledky křížovky 72. kola JLA a ohlasy na 72. kolo JLA. Došlo přes 170 řešení, děkuji za ně. Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies