jemelik

jemelik


Vážení přátelé,


na této stránce jsem postupně vyvěšoval předběžné výsledky soutěží v řešení hádanek, logických úloh a křížovek 29. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase Vás jsem Vás seznamoval s tím, jak se Vám dařilo, co dělalo největší problémy nebo naopak co Vám při všelikém pasení šlo.

U křížovek, kdo by hledal v kompletním Ottově slovníku naučném s fulltextovým vyhledáváním a zadal si "přítel, biografie, Marie", měl by přítele Filona hned. A podobně by dopadl, když by si zkombinoval několik možných začátků českých sídel s výrazem "Súdán". Ale v pastýřovi bylo více choulostivých míst, třeba spojka "ži" nebo množné číslo "daba". S určitostí mohu říci, že přítel F. Novio byl při řešení nalezen! A došlo ke změnám i v čele průběžného pořadí.

U hádanek uspěli ti, kteří si vzpomněli na "stroje" z velikonočních hádanek, "země" nebyla v řešení také jen jedna. Všechny hádanky byly řešeny, předběžné výsledky máte níže.

U logických úloh zvládlo všechny úlohy deset řešitelů. A podle ohlasů, největší čas vám vzala první a poslední úloha. A mnohé ztráty byly opět jen z nepozornosti, předběžné výsledky máte níže.

Výsledky 29. kola JLA

Dlouhodobá soutěž o výhry v eurech

Celkově došlo 163 řešení, neobsazeny jsou kat. KHL a kat. KL, v kat. KH soutěží dva řešitelé a v kat. HL jeden. Zápočet se dával v křížovkách za řešení bez ztrátových bodů (bylo jediné), v hádankách za 10 autorských řešení (byla dvě) a v logických úlohách za řešení za 120 bodů (bylo jich deset).

V kat. L dosáhli přátelé Drápala sedmého a Husar s Josefem Nerudným šestého zápočtu v řadě za sebou a všichni tři mohou v dalších kolech žádat o výplatu eur. V jednotlivých kategoriích je v bancích po 29. kole u KHL 1450 eur, u KH 540 eur, u KL a HL po 580 eurech, u K je v banku 45 eur, u H 95 eur a u kat. L 75 eur.

Stav zápočtů po 29. kole je následující: sedm zápočtů v řadě za sebou má v kat. L: Drápala, šest zápočtů v řadě za sebou mají v kat. L: Husar a Josef Nerudný, dva zápočty v řadě za sebou mají kat. L: Brajko, Járová a L. Pavelka a první zápočet do případné řady získalo nově šest účastníků akademie, a to v kat. K: Valíček, v kat. H: Nepimach a v kat. L: Jos. Konečný, Marek, Šebesta a Žabka. Všem blahopřeji a přeji hodně zdaru v získávání dalších zápočtů.

Kvalifikační soutěže

Předběžné výsledky v řešení křížovek

Autorem biografie Marie Stuart je francouzský anglista P. M. Augustin Filon. Jeho přítele F. Novia vypátral pouze př. Valíček a zaslouženě toto kolo vyhrál. Pasáž s Noviem bylo třeba řešit 22/5 LÍNOVA (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců) x 45/2 KLÍHA (ČJA 3/272) x 23/5 KF. (ZKR-ED) x 46/1 F. NOVIO (Ottův slovník naučný, Dodatky, heslo Filon). Jen 9 řešitelů se nespokojilo s tím, že by ptactvo mohlo představovat jedno ostříže a nalezlo spojku „ži“: 27/1 ŽI (ČJA 5/115) x 31/1 OSTŘÍŽI (SSJČ). 10 řešitelů objevilo súdánské sídlo 28/4 JA (Ottův slovník naučný, heslo Fitri) x 37/3 JANOVICE (Kočí). Problémy dále činilo nepravidelně tvořené množné číslo výrazu „dab“ coby rány: 25/6 DABA (SNČ) x jehlice 42/1 RYBA (SSJČ), moučnice 14/3 TRUVLA (ČJA 1/250) x 44/5 HAVAN (MACH, heslo vahan) a brazilský umělec a keramik 20/8 ANICET (IMdb.com) x 62/1 LAOUNI (EPM, str. 650). Eso 29/3 PET bylo k nalezení ve Šmírbuchu, Gomezův kolega 6/2 KULOT na stránkách IMdb.com u filmu Run Barbi Run, místo 57/2 VUNA v Ottově slovníku naučném u hesla Taviuni a anglický mořeplavec 22/2 BATTEL v knize Afrika, život a smrt zvířat na str. 185. Z Československého vojenského atlasu jsem čerpal ruské sídlo 20/4 ORSKAJA a místo protifeudálního hnutí v letech 1830 až 1831 37/7 BADEN. Pasáž s indiánským náčelníkem šlo řešit jak autorsky 58/3 Naña (Indiánská encyklopedie, heslo Apači) x 9/3 Maña (Velký španělsko-český slovník), tak alternativně správně 58/3 NANA (Šolc: Indiánské historie, Československý spisovatel 1989, str. 155) x 9/3 MANA (Velký španělsko-český slovník).

Zápočet tentokrát získal za bezchybné řešení jediný př. Valíček z 51 soutěžících. V čele průběžného pořadí zůstala už jen dvojice řešitelů, protože Mirikina vepsala namísto F. Novia jako většina řešitelů Orovia (ačkoliv o Noviovi uvažovala) a navíc chybovala u amerického cestovatele Kennana. Úspěšným soutěžícím blahopřeji.

Pořadí ve 29. kole: 0 ztr. b.: Valíček. – 2: Drápala, Jaroš, Karpíšek (KH). – 3: Mach, Mirikina, L. Pavelka, Štefek (KH). - 4: Gašparín, Nack, Podzemský, Vlášek, Vojník. – 5: Vašinka, Vychovalý ml. – 7: Marjenka, M. Turek. – 8: Hájiček. - 9: Haralík. – 14: Járová, Kopřiva. - 15: K. Bednář, Florián. – 16: Kratochvíl. – 17: Horáček. – 19: Prvák, Vodník. – 20: Vlček. – 21: Čechová, Horák, Střelec. – 23: Hájek. – 24: Hrubá. – 26: Bureš, Svoboda. – 27: Slavík. – 28: Hajný. – 29: Fabian. - 31: Urban. - 32: Staněk. - 34: Patron, Pavlík. – 35: Fiala. – 37: Kohoutová. – 38: Zedník. - 40: Dudek. – 41: Kolář. - 43: Elév. – 44: Soukup. – 45: Tomanová. – 48: Pala.

Pořadí po 26. až 29. kole: 4 ztr. b.: Jaroš, Karpíšek (KH). – 5: Drápala, Mirikina. – 7: Gašparín, L. Pavelka, Štefek (KH). - 9: Mach, Nack, Vojník. – 10: M. Turek. - 11: Podzemský, Valíček. – 14: Marjenka. - 19: Vlášek. – 24: Hájiček. - 34: Vašinka. – 39: Vychovalý ml. – 44: Haralík. - 74: Járová. - 101: Kopřiva. – 105: Florián. - 109: Čechová, Střelec. – 111: Horáček. – 115: K. Bednář. - 116: Bureš, Hrubá. – 117: Hájek. - 119: Svoboda. – 124: Urban. – 127: Horák. – 128: Dudek. - 131: Kolář. – 133: Kratochvíl. – 137: Fiala. – 138: Valenta (bez 29. kola). – 140: Patron. – 143: Vodník. - 146: Hajný, Zedník. – 147: Prvák, Slavík. – 151: Staněk. – 155: Elév, Kohoutová. – 165: Vlček. – 178: Pavlík. – 181: Tomanová. – 186: Fabian. - 190: Soukup. – 203: J. Sýkora (KHL) (pouze 26. a 27. kolo). – 204: Juráň (pouze 26. a 27. kolo). - 219: Pala.

 

Předběžné výsledky v řešení hádanek

Pouze trojice přátel Járová, Karpíšek a Nepimach odhalila, že v záměnce po modlitbě baží ne jedna země, ale hned dvě. Př. Karpíšek tak úspěšně stíhá vedoucí dvojici. Problémy také činily v kresleném záhadném nápise žábry, ryba ke správnému řešení nevedla. Naopak nejlehčí hláskovku vyřešili všichni. Zápočet se uděloval za 10 autorsky vyřešených hádanek, což zvládli 2 z celkových 55 hádankářů, blahopřeji.

Pořadí ve 29. kole: 10: Karpíšek (KH), Nepimach. – 9: Čižmár, Foltas, Járová, Kousal, Kovářová, Říha, Štefek (KH), M. Turek. - 8: Hájiček, Husar, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, J. Pavelka, Radouš, Widla. – 7: M. Kokeš, Motyčková. – 5: Varšaník. – 4: Beneš, Beran, Fanda, Novotná, Tatar, Žák. - 3: Bartoš, Divák, Dudek, Florián, Plavec, Prvák, Učeň, Vychovalý ml., Zedník. – 2: J. Bednář, Fiala, Jezdec, Jirout, Kapybara (HL), Marně, Maskot, Vodník. – 1: Dostál, Fabian, Horák, Hruška, Kominík, Němeček, Pokus, Pospíšil, Urban, Vávra.

Pořadí po 26. až 29. kole: 37: Kovářová, Štefek (KH). - 36: Karpíšek (KH). – 35: Čižmár, Járová, Kousal, Nepimach, M. Turek. – 34: Husar, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, J. Pavelka, Říha, Widla. – 30: Radouš. – 25: Foltas. - 21: M. Kokeš, Motyčková. - 19: J. Sýkora (KHL) (pouze 26. a 27. kolo). – 17: Skácel (pouze 26. a 27. kolo). - 16: Hájiček. – 12: Vychovalý ml. – 11: Beran, Divák, Florián, Jirout. – 10: Dostál, Jezdec, Vodník, Žák. - 9: Beneš, Fanda, Němeček, Prvák, Zedník. – 8: Fabian, Hruška, Kominík, Plavec Pospíšil, Učeň, Vávra. - 7: J. Bednář, Maskot, Novotná, Tatar. – 6: Bartoš, Dudek, Fiala, Marně. – 5: Varšaník. - 4: Horák, Kapybara (HL), Urban. – 2: Pokus.

Předběžné výsledky v řešení logických úloh

Nejtěžší úlohou byla poslední úloha Ovce a vlci, vyřešilo ji správně jen 11 soutěžících. Druhou nejtěžší úlohu Pasení oveček vyřešilo o 10 soutěžících více. Jako nejlehčí se ukázala úloha Trojice oveček. Na zápočet bylo třeba 120 bodů, těch dosáhlo 10 z celkových 57 soutěžících, blahopřeji. V čele průběžného pořadí se nadále drží trojice Ostraváků.

Pořadí ve 29. kole: 120: Brajko, Drápala, Husar, Járová, Josef Konečný, Marek, Josef Nerudný, L. Pavelka, Šebesta, Žabka. – 100: Buchta, Dedková, Fojta, J. Kokeš, M. Kokeš, Motyčková, Potyš, M. Turek. – 95: Milka. – 65: Černíková. - 55: Cily. – 40: Kotinová, Matějková. – 35: Ampér, Čechová, Hajný, Ježek, Křížová, Prvák, Ševčík. – 20: J. Bednář, Dušek, Elév, Fanda, Fišer, Kapybara (HL), Kominík, Mareš, Marně, Plavec, Sedláčková, Stejskal, Švec, Zápasník, Zedník. – 15: K. Bednář, Beránek, Florián, Kadlec, Kohoutová, Lachtan, Maskot, Musil, Rosa, Suchý, Tomanová, Učeň.

Pořadí po 26. až 29. kole: 523: Drápala, Husar, Josef Nerudný. – 511: Brajko. – 498: L. Pavelka. – 453: Marek. – 449: Járová, Jos. Konečný. - 445: Dedková. – 425: Žabka. – 423: M. Turek. – 406: J. Kokeš, M. Kokeš, Motyčková. – 405: Buchta, Potyš. – 404: Milka. – 379: Šebesta. – 345: Fojta. - 298: J. Sýkora (KHL) (pouze 26. a 27. kolo). - 264: Cily. - 259: Černíková, Mareš. – 239: Matějková. – 220: Kotinová. - 212: Grossmann (pouze 26. a 27. kolo). – 210: Dušek. – 205: Beránek. – 204: Ševčík. - 198: Suchý. - 195: Fišer, Maskot, Sedláčková. – 193: Učeň. – 190: Kadlec, Lachtan, Švec. – 188: Stejskal. – 184: Křížová, Zápasník. - 180: Ampér, Tomanová. – 174: Elév. – 169: Prvák. – 165: Florián. – 154: Kohoutová. – 148: J. Bednář. - 145: Zedník. – 143: Musil. – 139: Hajný. - 134: Marně. – 129: Čechová. – 99: K. Bednář, Kočí. – 95: Rosa. – 74: Ježek, Plavec. – 69: Kominík. - 30: Kapybara (HL).

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 71. kolo JLA začalo 15. února 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 71. kola JLA, nebo jen zadání křížovky 71. kola JLA, zadání hádanek 71. kola JLA nebo zadání logických úloh 71. kola JLA. Termín pro zaslání řešení je do 13. března 2024, hodně zdaru při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies