jemelik

jemelik


Vážení přátelé,


na této stránce jsem postupně vyvěšoval autorská řešení hádanek, logických úloh a křížovek 29. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás seznamoval s některými zajímavostmi, které se v řešeních objevily, případně s mým očekáváním, které pasáže by mohly činit potíže.

V křížovkách bylo několik obtížnějších míst, největší problémy jsem očekával u přítele autora biografie nesoucí v názvu jméno Marie Stuartovny a také u dvoupísmenného súdanského sídla. Málo známí ale také byli syrští Cikáni nebo výrazy z Naučného slovníku zemědělského, své ovšem udělala i spojka "ži".

U hádanek jsem očekával problémy spíše u kresleného záhadného nápisu, kde jsem čekal, že řešitelé budou zkoušet rybu namísto žaber. Ale žábry trumfl začátek záměnky s modlitbou, přitom to byla očekávaná PROSBA.

U logických úloh se nejobtížnější úlohou při testování jevila první úloha Pasení oveček, ale nakonec nejvíce problémů dělala poslední úloha Ovce a vlci.

Vladimír

Řešení křížovek:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. A. - 2. Karit. - 3. Kanapka. - 4. Odečítávat. – 5. Odvrci; baráky + baránek. - 6. Vítova; Kulot; plk. - 7. Aas; písma. - 8. Jeř; vjo. - 9. Neistý; kale; maña. - 10. Katalpa; deko; elyna. - 11. Atemoztli; ohnál; Matas. – 12. Sekat prachy; Mamre; gouda. - 13. Tiazol; frančíky; stratum; Anini; rarko. – 14. Cimbál; struny; truvla; kápka; cin. - 15. Tajenka; Entotropha; banická (réb.); nonius. – 16. Taiči; podsev; uschlé stromy; Manka; noéma; noma. – 17. Lepas; samba; náturista; vývod; Ataje. – 18. Výpary; Tielo; Vieirova slova; Onodi; kavita; Áda. – 19. Výsk; tendr; troskot; koníkovití; lingrovat; kabar; dovát; tavit cín a antimon. – 20. Toesa; omenta; laurinka; Orskaja; Iorga; kartos; otloukání; Anicet. - 21. Muzikantská banda; Etka; nestor; Havva; koktajl; hostovat s muži. - 22. Erosenka; Battel; ružicové; Stans; Línova; jediné nástroje. 23. Vratenka; notečky; bast; stokli; kf.; napodobit Donutila. - 24. Veset; Vlkava; SK; Noema; akordy. – 25. Ni; prim; lišče; moce; pr; daba; platba. – 26. Sirky; zákopí; Torovi; Avory; Plona. – 27. Ži; paseka; copán; bas. – 28. Síti; pastva; lelík; Ja; kr. – 29. Nářadí; výsost; pet. – 30. Ostruha; koudele. – 31. Os; barva.

Tajenky:
1. Pelárova muzikantská banda. - 2. Bas. - 3. Prim. - 4. Náturista. - 5. Akordy. - 6. Cimbál. - 7. Notečky. - 8. Ohnál. - 9. Struny. - 10. Pastva. - 11. Jediné nástroje. - 12. Vrbové pruty (skryta v ose spodní části hole). - 13. Píščelka. - 14. Otloukání. - 15. Nářadí. - 16. Baránek. - 17. Pastýř a ovečka.

 

 

Řešení hádanek:

1. Bašty, žábry, sépie (žábry i sépie), jedovky – pastýř pase pět ovcí.
    (jedovky jako lahvičky na jedy jsou v ČSVAS, heslo 1952)
2. Oděv technaře, eman, osudí, špás – po děvčatech na řeckém Androsu Diviš pásl.
     (dle Slovníku nespisovné češtiny eman, lojza = mentálně zaostalý člověk)
3. Plíce hosta – policista s pistolí stále po stopách plachého pachatele pásl.
4. Prosba, souš, Kanada, šelma, spastika housky – pro starouška nadešel čas pásti kohoutky.
   (spojení „je čas pásti kohoutky = je čas umřít“ je v PSJČ u hesla pásti, houska coby bulka v SČSAA)
5. Skráň, žvást, bedna nespí, máslo, kanasta, Braník – kráva se dnes pásla na stráni.
    (bedna viz SNČ)
6. Chlév, body, narcis, po luhu synek, pás lích – chlebodárci spolu husy nepásli.
    (bodíčko viz SNČ)
7. Pasti, známé jizby, habán, krosaři – pastva na mezi zbývá (zbyla) bankrotáři n. pást se na mezi zbývá bankrotáři.
8. Záře, Zíma, slza, kempování, kvílení, vykuk – za březím pásl zrakem po vraníkovi lenivý kluk.
9. Kúra, výkyvy, handicap, artikl, onuce – kravky vyhání capart k louce.
10. Butely u těla, ženy honby řeší, kecá ohyzda o Váhu, jáhly u oveček – batolata leží nahá na bříškách a zdvíhají hlavičky.

Řešení logických úloh:

1. Pasení oveček

Řešení viz obrázek.

 

2. Ohrádka pro ovce

Řešení viz obrázek.

 

3. Trojice oveček

Řešení viz obrázek.

 

4. Zahánění oveček

Řešení viz obrázek.

 

5. A co vlci?

Řešení viz obrázek.

 

6. Ovce a vlci

Řešení viz obrázek.

 

Autorem všech úloh je Honza Krtek Novotný.

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 71. kolo JLA začalo 15. února 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 71. kola JLA, nebo jen zadání křížovky 71. kola JLA, zadání hádanek 71. kola JLA nebo zadání logických úloh 71. kola JLA. Termín pro zaslání řešení je do 13. března 2024, hodně zdaru při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies