jemelik

jemelik


Vážení přátelé,

na této stránce jsem postupně vyvěšoval předběžné výsledky soutěží v řešení hádanek, logických úloh a křížovek 30. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás seznamoval s tím, jak se Vám dařilo, co dělalo největší problémy nebo naopak co Vám při sáňkování a ostatních zimních radovánkách šlo.

U křížovek jsem musel v několika případech zkoumat, zda lze některá řešení uznat jako alternativní správná. A podle toho se odvíjela pořadí na prvních místech.

U hádanek nevyřešil autorsky všech 10 hádanek nikdo. A našel se jediný řešitel, který vyřešil 9 hádanek. Některé byly těžké kokosy.

U logických úloh došlo 7 řešení s plných počtem 145 bodů, takže v čele pořadí k výraznějším změnám nedošlo.

Vyvěsil jsem také aktuální stav recesistické části JLA k 31. 12. 2014.

Dlouhodobá soutěž o výhry v eurech

Celkově došlo 157 řešení, neobsazeny jsou kat. KHL a kat. KL, v kat. KH soutěží dva řešitelé a v kat. HL jeden. Zápočet se dával v křížovkách za řešení bez ztrátových bodů (bylo jich 6), v hádankách za 9 autorských řešení (bylo jediné) a v logických úlohách za řešení za 145 bodů (bylo jich 7).

V kat. L dosáhli přátelé Drápala osmého a Husar s Josefem Nerudným sedmého zápočtu v řadě za sebou a všichni tři mohou v dalších kolech žádat o výplatu eur. V jednotlivých kategoriích je v bancích po 30. kole u KHL 1500 eur, u KH 560 eur, u KL a HL po 600 eurech, u K je v banku 50 eur, u H 100 eur a u L 80 eur.

Stav zápočtů po 30. kole je následující: osm zápočtů v řadě za sebou má v kat. L: Drápala, sedm zápočtů v řadě za sebou mají v kat. L: Husar a Josef Nerudný, tři zápočty v řadě za sebou mají v kat. L: Brajko a L. Pavelka, dva zápočty v řadě za sebou mají v kat. K: Valíček, v kat. H: Nepimach a v kat. L: Jos. Konečný a Marek a první zápočet do případné řady získali nově čtyři účastníci akademie, a to v kat. K: Gašparín, Jaroš, Mirikina a Podzemský. Všem blahopřeji a přeji hodně zdaru v získávání dalších zápočtů.

Kvalifikační soutěže

Předběžné výsledky v řešení křížovek

Ve finálovém jubilejním kole se něco povedlo, něco ne. Sáňky měly řešitelům po hrubém vyplnění přinést adventní překvapení v podobě dvojic výrazů HALO, VINICE, KOSIN či BÍT. Po rozeslání oprav zadání sáněk s omluvou to vypadalo, že už sáňkování bude hladké. Ale poté, co se v žádném řešení neobjevil autorský výraz 24/3 BÍLENÉ coby ničené, bylo zřejmé, že chyták s tancem bítem nevyšel a že bude nutno uznávat i řešení 24/3 KOLENÉ se známějším tancem kotem. Bít měl totiž ještě vazbu na výraz „dojem z Bobíku“, kde by pak muselo být vepsáno 2/1 DOJEM Z BOŽÁKU. No nic, stane se, tento chyták musel být oželen, několik řešitelů „alespoň“ vepsalo 24/3 KOSENÉ a nevšimlo si, že výraz KOSIN už v sáňkách je. Ostatní chytáky se ale už povedly. Legendový výraz „kolo“ sváděl k řešení „halo“, ale toho bylo třeba jinde jako citoslovce, takže obě pasáže bylo třeba řešit 18/2 MILE (SSJČ) x 25/2 HALE (ČJA 5/564, heslo asi) a 13/3 HALO (SSJČ) x 20/3 RAFALO (SSJ, heslo rafadlo). Uznával jsem i řešení 13/3 HALA (NLA) x 20/3 RAFALA (Kálal: Slovenský slovník, Slovenská Grafia 1923). Další chyták spočíval v tom, že pro legendový výraz „patřící darebákovi (slovensky)“ zvolí řešitel nečeskou podobu 16/5 LOTROVE a pro horu tím pádem výraz 30/1 VELICE a nechá se ukolébat, že pro potřebný výraz 15/6 EMILIN bude existovat nějaké sklonné domácké ženské jméno. Nesklonné jméno Emily by vyhovovalo, proto muselo být vyloučeno údajem o sklonnosti, a tak se vlastně narodila skrytá tajenka IMELO, aby zmínka o sklonném jméně nebyla tak nápadná. Pasáž bylo třeba řešit 16/5 LOTROVI (SSJ) x 15/6 EMININ (KNAP 2, heslo Emílie) x 30/1 VINICE (SSJČ, heslo hora). Vinice pak měla vazbu na jinou pasáž se vsí ve středních Čechách, kam by se Vinice také hodily spolu s dívkou Naninkou a rostlinou chinou, ovšem pro dvojí výskyt stejného výrazu bylo třeba řešit tuto pasáž 10/2 CHIBE (Slovník valašského nářečí) x 18/5 BE (SSJČ, heslo beryllium) x 19/6 VITICE (Ottův slovník naučný).

Ovšem nejtěžším místem sáněk bylo políčko s nosovkou M a křižujícím se africkým kmenem. Pouze 11 řešitelů řešilo správně 26/1 KUST (Ottův slovník naučný, Dodatky VIII, str. 1289) x 19/3 KUKLE (SSJČ) x 27/1 MKOLO (Afrika, život a smrt zvířat, obrazová příloha mezi str. 112 a 113). Dále činily problémy částice 19/1 EŽ (ČJA 5/480) x 24/1 EŽLI (ČJA 5/471), vždyť 33/1 DYK (SNČ) x 12/8 CESTODY (NASCS), slovenská malířka 7/7 K. VAVROVÁ (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců) a karetní hra 6/1 MALILLA (Velký španělsko-český slovník) x 9/3 LMA (Ottův slovník naučný, heslo Alcottová).

Zápočet se přiděloval za bezchybné řešení, to zvládlo 6 řešitelů z celkových 51, vedoucí dvojice byla mezi nimi a vítězství uhájila. Na kvalifikační body dosáhlo 18 soutěžících. Všem úspěšným soutěžícím blahopřeji.

Pořadí ve 30. kole: 0 ztr. b.: Gašparín, Jaroš, Karpíšek (KH), Mirikina, Podzemský, Valíček. – 1: Hájiček, Mach, Vojník. - 2: Nack. – 3: Marjenka. - 4: Drápala, Vychovalý ml. – 5: Vlášek. - 6: L. Pavelka. – 11: M. Turek. – 12: Štefek (KH), Vašinka. - 27: Járová. – 32: Kopřiva. – 38: Haralík. - 40: K. Bednář. – 42: Hájek, Vodník. – 43: Slavík. – 45: Patron. – 46: Kohoutová. – 47: Elév. – 48: Tomanová. – 49: Florián, Kratochvíl. – 51: Vlček. – 53: Horák. - 54: Hrubá. – 56: Hajný. – 58: Staněk. – 59: Fiala. – 62: Dudek. – 63: Soukup. - 65: Horáček. – 67: Bureš, Čechová, Střelec. – 69: Fabian. - 71: Pavlík. – 72: Zedník. - 75: Kolář. - 77: Pala. – 81: Prvák. – 84: Svoboda. – 86: Urban.

Pořadí v roce 2014: 1. – 2. Jaroslav Jaroš a Jaroslav Karpíšek 4 ztr. body. – 3. Mirikina alias Marian Mikuš 5. – 4. Pavol Gašparín 7. - 5. Jaromír Drápala 9. – 6. – 7. Jaroslav Mach a Dušan Vojník 10. – 8. – 10. Petr Nack, Pavel Podzemský a Petr Valíček 11. – 13: Pavelka. – 17: Marjenka. – 19: Štefek (KH). – 21: M. Turek. – 24: Vlášek. - 25: Hájiček. – 43: Vychovalý ml. – 46: Vašinka. - 82: Haralík. - 101: Járová. - 133: Kopřiva. – 154: Florián. – 155: K. Bednář. – 159: Hájek. – 170: Hrubá. - 176: Čechová, Horáček, Střelec. – 180: Horák. – 182: Kratochvíl. - 183: Bureš. – 185: Patron, Vodník. - 190: Dudek, Slavík. – 196: Fiala. – 201: Kohoutová. – 202: Elév, Hajný. – 203: Svoboda. – 206: Kolář. – 209: Staněk. – 210: Urban. – 216: Vlček. – 218: Zedník. – 228: Prvák. – 229: Tomanová. – 238: Valenta (bez 29. a 30. kola).- 249: Pavlík. – 253: Soukup. – 255: Fabian. – 296: Pala. - 303: J. Sýkora (KHL) (pouze 26. a 27. kolo). – 304: Juráň (pouze 26. a 27. kolo).

 

Předběžné výsledky v řešení hádanek

Podobně jako ve sjezdovém lyžování měla být nejtěžším oříškem černá sjezdovka v obměnce, ale jako už tolikrát takový předpoklad nevyšel a „sestavu asi pěti velkých panáků různých barev“ uvedenou ve Slovníku nespisovné češtiny správně vyřešilo 9 hádankářů. Zato jen pět (př. Karpíšek, M. Kokeš, Motyčková, Nepimach a Radouš) poslalo Valachy v odsuvce jezdit slalom na Tesák, hodně řešitelů je nechalo závodit na Kohútce. Ovšem nad síly všech se ukázalo autorské řešení obnažky, sportovci v ní nebyly konkrétní osoby, ale obecné pojmy (lapač v kriketu a drtič coby vytrvalec). Své udělal i chytáček v záhadném nápisu, autorský dobytek „vůl, býk“ vedl ke klukům, neautorský „býk níže“ k synkům. K zápočtu bylo třeba zdolat autorsky 9 hádanek, to se podařilo jedinému řešiteli z celkových 55 hádankářů. Vedoucí dvojice svou pozici udržela, př. Nepimach se mohutným finišem dostal na bronzovou příčku. O pořadí na 3. až 8. místě rozhodlo kritérium řešení obtížnějších hádanek. Na kvalifikační body dosáhlo 20 soutěžících. Všem úspěšným soutěžícím blahopřeji.

Pořadí ve 30. kole: 9: Nepimach. – 8: Čižmár, Karpíšek (KH), Kousal, Kovářová, Štefek (KH). - 7: Husar, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, J. Pavelka, Říha, M. Turek, Widla. – 6: Hájiček, Járová, Radouš. – 5: Foltas, M. Kokeš, Motyčková. – 4: Bartoš, Dostál, Fiala, Kominík, Maskot, Prvák. - 3: Beneš, Fabian, Florián, Jezdec, Němeček, Novotná, Urban, Vychovalý ml., Zedník, Žák. – 2: Beran, Dudek, Horák, Jirout, Kapybara (HL), Marně, Pokus, Tatar, Učeň, Varšaník. – 1: J. Bednář, Divák, Fanda, Hruška, Plavec, Pospíšil, Vávra, Vodník.

Pořadí v roce 2014:  1. – 2. Ivona Kovářová a Petr Štefek (KH) 45. – 3. Jiří Nepimach 44. – 4. Jaroslav Karpíšek (KH) 44. – 5. Ján Čižmár 43. – 6. Bohdan Kousal 43. – 7. Miroslav Turek 42. – 8. Jana Járová 41. – 9. – 16. Ivo Husar, Milan Kožušník, František Luskač, Petr Mikšík, Anna Moskalová, Jan Pavelka, Antonín Říha a Rudolf Widla 41. – 36: Radouš. – 30: Foltas. – 26: M. Kokeš, Motyčková. - 22: Hájiček. - 19: J. Sýkora (KHL) (pouze 26. a 27. kolo). – 17: Skácel (pouze 26. a 27. kolo). – 15: Vychovalý ml. – 14: Dostál, Florián. – 13: Beran, Jezdec, Jirout, Prvák, Žák. – 12: Beneš, Divák, Kominík, Němeček, Zedník. – 11: Fabian, Maskot, Vodník. – 10: Bartoš, Fanda, Fiala, Novotná, Učeň. – 9: Hruška, Plavec, Pospíšil, Tatar, Vávra. – 8: Dudek, J. Bednář, Marně. – 7: Urban, Varšaník. – 6: Horák, Kapybara (HL). – 4: Pokus.

Předběžné výsledky v řešení logických úloh

Největší problémy činilo v šesté úloze požadované rozmístění curlingových kamenů na ledové ploše. Nejlehčí úlohou bylo pokrytí sjezdovky pentominy. U úlohy Boby a saně často řešitelé zapomínali na podmínku, že spolu nemohou sousedit stejná písmena. Vedoucí trojice nezaváhala a uhájila vedení. Na zápočet bylo třeba 145 bodů, těch dosáhlo 7 z celkových 51 soutěžících. Na kvalifikační body dosáhlo 19 soutěžících. Všem úspěšným soutěžícím blahopřeji.

Pořadí ve 30. kole: 145: Brajko, Drápala, Husar, Josef Konečný, Marek, Josef Nerudný, L. Pavelka. – 125: Potyš, Šebesta, Žabka. - 110: Dedková, Fojta, Járová, J. Kokeš, M. Kokeš, Motyčková. – 85: Milka. – 60: Cily. – 55: Buchta, Mareš. – 50: Čechová, Elév, Ježek, Kohoutová, Sedláčková, Ševčík, Zedník. – 45: Fanda, Prvák, Švec. – 40: Ampér, J. Bednář, Zápasník. – 35: Beránek, Dušek, Hajný, Kominík, Lachtan, Suchý. – 30: Fišer, Křížová, Plavec. – 20: K. Bednář, Maskot, Stejskal. – 15: Černíková, Florián, Kadlec, Musil, Tomanová, Učeň. - 0: Kapybara (HL), Rosa.

Pořadí v roce 2014:  1. – 3. Jaromír Drápala, Ivo Husar a Josef Nerudný alias František Luskač 668. – 4. Vladimír Brajko 656. – 5. Lubomír Pavelka 643. – 6. Daniel Marek 598. – 7. Josef Konečný 594. – 8. Jana Járová 559. – 9. Iveta Dedková 555. - 10. Žabka alias Jana Vodičková 550. – 530: Potyš. – 516: J. Kokeš, M. Kokeš, Motyčková. – 504: Šebesta. – 489: Milka. – 460: Buchta. - 455: Fojta. – 423: M. Turek (bez 30. kola). - 324: Cily. - 314: Mareš. – 298: J. Sýkora (KHL) (pouze 26. a 27. kolo). – 274: Černíková. – 269: Matějková. - 254: Ševčík. – 245: Dušek. – 240: Beránek. - 235: Fanda, Švec. - 233: Suchý. – 225: Fišer, Lachtan. – 224: Elév, Zápasník. – 220: Ampér, Kotinová (bez 30. kola). – 215: Maskot. – 214: Křížová, Prvák. – 212: Grossmann (pouze 26. a 27. kolo). - 208: Stejskal, Učeň. – 205: Kadlec. - 204: Kohoutová. – 195: Tomanová, Zedník. - 188: J. Bednář. - 180: Florián. – 179: Čechová. – 174: Hajný. – 158: Musil. - 134: Marně. – 124: Ježek. – 119: K. Bednář. – 104: Kominík, Plavec. – 99: Kočí (pouze 26. kolo). - 95: Rosa. – 30: Kapybara.

Výsledek losování o desetkrát deset eur
Ze všech soutěžících, kteří obeslali pět kol šestého ročníku akademie v řešení křížovek, hádanek nebo logických úloh a jsou členové svazu, byla vylosována desítka, která obdrží v roce 2015 po deseti eurech: Barbora Černíková, Hradec Králové; Prof. Ing. Jaromír Drápala, CSc., Ostrava; Alexej Fojta, Ostrava; Ing. Miroslav Hájiček, Bratislava; Dalibor Milka, Hradec Králové; Máří Magdalena Motyčková, Vysoké Mýto; Ing. Petr Valíček, Třinec; Dušan Vojník, Prešov; Pavol Vychovalý ml., Podolínec a Jaroslava Zimmermannová, Bystřice.

Všem soutěžícím, kteří získali kvalifikační body nebo výhru deset eur, případně obojí, gratulujeme.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2019

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2019 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 54. kolo probíhalo od 12. září do 10. října 2019, otevřít si můžete řešení 54. kola JLA, předběžné výsledky 54. kola JLA a ohlasy na 54. kolo JLA. Kolo bylo věnováno tkalcům, došlo přes 160 řešení, děkuji za ně, Vladimír Jemelík

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies