jemelik

jemelik


Vážení přátelé,

na této stránce jsem postupně vyvěšoval předběžné výsledky soutěží v řešení hádanek, logických úloh a křížovek 30. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás seznamoval s tím, jak se Vám dařilo, co dělalo největší problémy nebo naopak co Vám při sáňkování a ostatních zimních radovánkách šlo.

U křížovek jsem musel v několika případech zkoumat, zda lze některá řešení uznat jako alternativní správná. A podle toho se odvíjela pořadí na prvních místech.

U hádanek nevyřešil autorsky všech 10 hádanek nikdo. A našel se jediný řešitel, který vyřešil 9 hádanek. Některé byly těžké kokosy.

U logických úloh došlo 7 řešení s plných počtem 145 bodů, takže v čele pořadí k výraznějším změnám nedošlo.

Vyvěsil jsem také aktuální stav recesistické části JLA k 31. 12. 2014.

Dlouhodobá soutěž o výhry v eurech

Celkově došlo 157 řešení, neobsazeny jsou kat. KHL a kat. KL, v kat. KH soutěží dva řešitelé a v kat. HL jeden. Zápočet se dával v křížovkách za řešení bez ztrátových bodů (bylo jich 6), v hádankách za 9 autorských řešení (bylo jediné) a v logických úlohách za řešení za 145 bodů (bylo jich 7).

V kat. L dosáhli přátelé Drápala osmého a Husar s Josefem Nerudným sedmého zápočtu v řadě za sebou a všichni tři mohou v dalších kolech žádat o výplatu eur. V jednotlivých kategoriích je v bancích po 30. kole u KHL 1500 eur, u KH 560 eur, u KL a HL po 600 eurech, u K je v banku 50 eur, u H 100 eur a u L 80 eur.

Stav zápočtů po 30. kole je následující: osm zápočtů v řadě za sebou má v kat. L: Drápala, sedm zápočtů v řadě za sebou mají v kat. L: Husar a Josef Nerudný, tři zápočty v řadě za sebou mají v kat. L: Brajko a L. Pavelka, dva zápočty v řadě za sebou mají v kat. K: Valíček, v kat. H: Nepimach a v kat. L: Jos. Konečný a Marek a první zápočet do případné řady získali nově čtyři účastníci akademie, a to v kat. K: Gašparín, Jaroš, Mirikina a Podzemský. Všem blahopřeji a přeji hodně zdaru v získávání dalších zápočtů.

Kvalifikační soutěže

Předběžné výsledky v řešení křížovek

Ve finálovém jubilejním kole se něco povedlo, něco ne. Sáňky měly řešitelům po hrubém vyplnění přinést adventní překvapení v podobě dvojic výrazů HALO, VINICE, KOSIN či BÍT. Po rozeslání oprav zadání sáněk s omluvou to vypadalo, že už sáňkování bude hladké. Ale poté, co se v žádném řešení neobjevil autorský výraz 24/3 BÍLENÉ coby ničené, bylo zřejmé, že chyták s tancem bítem nevyšel a že bude nutno uznávat i řešení 24/3 KOLENÉ se známějším tancem kotem. Bít měl totiž ještě vazbu na výraz „dojem z Bobíku“, kde by pak muselo být vepsáno 2/1 DOJEM Z BOŽÁKU. No nic, stane se, tento chyták musel být oželen, několik řešitelů „alespoň“ vepsalo 24/3 KOSENÉ a nevšimlo si, že výraz KOSIN už v sáňkách je. Ostatní chytáky se ale už povedly. Legendový výraz „kolo“ sváděl k řešení „halo“, ale toho bylo třeba jinde jako citoslovce, takže obě pasáže bylo třeba řešit 18/2 MILE (SSJČ) x 25/2 HALE (ČJA 5/564, heslo asi) a 13/3 HALO (SSJČ) x 20/3 RAFALO (SSJ, heslo rafadlo). Uznával jsem i řešení 13/3 HALA (NLA) x 20/3 RAFALA (Kálal: Slovenský slovník, Slovenská Grafia 1923). Další chyták spočíval v tom, že pro legendový výraz „patřící darebákovi (slovensky)“ zvolí řešitel nečeskou podobu 16/5 LOTROVE a pro horu tím pádem výraz 30/1 VELICE a nechá se ukolébat, že pro potřebný výraz 15/6 EMILIN bude existovat nějaké sklonné domácké ženské jméno. Nesklonné jméno Emily by vyhovovalo, proto muselo být vyloučeno údajem o sklonnosti, a tak se vlastně narodila skrytá tajenka IMELO, aby zmínka o sklonném jméně nebyla tak nápadná. Pasáž bylo třeba řešit 16/5 LOTROVI (SSJ) x 15/6 EMININ (KNAP 2, heslo Emílie) x 30/1 VINICE (SSJČ, heslo hora). Vinice pak měla vazbu na jinou pasáž se vsí ve středních Čechách, kam by se Vinice také hodily spolu s dívkou Naninkou a rostlinou chinou, ovšem pro dvojí výskyt stejného výrazu bylo třeba řešit tuto pasáž 10/2 CHIBE (Slovník valašského nářečí) x 18/5 BE (SSJČ, heslo beryllium) x 19/6 VITICE (Ottův slovník naučný).

Ovšem nejtěžším místem sáněk bylo políčko s nosovkou M a křižujícím se africkým kmenem. Pouze 11 řešitelů řešilo správně 26/1 KUST (Ottův slovník naučný, Dodatky VIII, str. 1289) x 19/3 KUKLE (SSJČ) x 27/1 MKOLO (Afrika, život a smrt zvířat, obrazová příloha mezi str. 112 a 113). Dále činily problémy částice 19/1 EŽ (ČJA 5/480) x 24/1 EŽLI (ČJA 5/471), vždyť 33/1 DYK (SNČ) x 12/8 CESTODY (NASCS), slovenská malířka 7/7 K. VAVROVÁ (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců) a karetní hra 6/1 MALILLA (Velký španělsko-český slovník) x 9/3 LMA (Ottův slovník naučný, heslo Alcottová).

Zápočet se přiděloval za bezchybné řešení, to zvládlo 6 řešitelů z celkových 51, vedoucí dvojice byla mezi nimi a vítězství uhájila. Na kvalifikační body dosáhlo 18 soutěžících. Všem úspěšným soutěžícím blahopřeji.

Pořadí ve 30. kole: 0 ztr. b.: Gašparín, Jaroš, Karpíšek (KH), Mirikina, Podzemský, Valíček. – 1: Hájiček, Mach, Vojník. - 2: Nack. – 3: Marjenka. - 4: Drápala, Vychovalý ml. – 5: Vlášek. - 6: L. Pavelka. – 11: M. Turek. – 12: Štefek (KH), Vašinka. - 27: Járová. – 32: Kopřiva. – 38: Haralík. - 40: K. Bednář. – 42: Hájek, Vodník. – 43: Slavík. – 45: Patron. – 46: Kohoutová. – 47: Elév. – 48: Tomanová. – 49: Florián, Kratochvíl. – 51: Vlček. – 53: Horák. - 54: Hrubá. – 56: Hajný. – 58: Staněk. – 59: Fiala. – 62: Dudek. – 63: Soukup. - 65: Horáček. – 67: Bureš, Čechová, Střelec. – 69: Fabian. - 71: Pavlík. – 72: Zedník. - 75: Kolář. - 77: Pala. – 81: Prvák. – 84: Svoboda. – 86: Urban.

Pořadí v roce 2014: 1. – 2. Jaroslav Jaroš a Jaroslav Karpíšek 4 ztr. body. – 3. Mirikina alias Marian Mikuš 5. – 4. Pavol Gašparín 7. - 5. Jaromír Drápala 9. – 6. – 7. Jaroslav Mach a Dušan Vojník 10. – 8. – 10. Petr Nack, Pavel Podzemský a Petr Valíček 11. – 13: Pavelka. – 17: Marjenka. – 19: Štefek (KH). – 21: M. Turek. – 24: Vlášek. - 25: Hájiček. – 43: Vychovalý ml. – 46: Vašinka. - 82: Haralík. - 101: Járová. - 133: Kopřiva. – 154: Florián. – 155: K. Bednář. – 159: Hájek. – 170: Hrubá. - 176: Čechová, Horáček, Střelec. – 180: Horák. – 182: Kratochvíl. - 183: Bureš. – 185: Patron, Vodník. - 190: Dudek, Slavík. – 196: Fiala. – 201: Kohoutová. – 202: Elév, Hajný. – 203: Svoboda. – 206: Kolář. – 209: Staněk. – 210: Urban. – 216: Vlček. – 218: Zedník. – 228: Prvák. – 229: Tomanová. – 238: Valenta (bez 29. a 30. kola).- 249: Pavlík. – 253: Soukup. – 255: Fabian. – 296: Pala. - 303: J. Sýkora (KHL) (pouze 26. a 27. kolo). – 304: Juráň (pouze 26. a 27. kolo).

 

Předběžné výsledky v řešení hádanek

Podobně jako ve sjezdovém lyžování měla být nejtěžším oříškem černá sjezdovka v obměnce, ale jako už tolikrát takový předpoklad nevyšel a „sestavu asi pěti velkých panáků různých barev“ uvedenou ve Slovníku nespisovné češtiny správně vyřešilo 9 hádankářů. Zato jen pět (př. Karpíšek, M. Kokeš, Motyčková, Nepimach a Radouš) poslalo Valachy v odsuvce jezdit slalom na Tesák, hodně řešitelů je nechalo závodit na Kohútce. Ovšem nad síly všech se ukázalo autorské řešení obnažky, sportovci v ní nebyly konkrétní osoby, ale obecné pojmy (lapač v kriketu a drtič coby vytrvalec). Své udělal i chytáček v záhadném nápisu, autorský dobytek „vůl, býk“ vedl ke klukům, neautorský „býk níže“ k synkům. K zápočtu bylo třeba zdolat autorsky 9 hádanek, to se podařilo jedinému řešiteli z celkových 55 hádankářů. Vedoucí dvojice svou pozici udržela, př. Nepimach se mohutným finišem dostal na bronzovou příčku. O pořadí na 3. až 8. místě rozhodlo kritérium řešení obtížnějších hádanek. Na kvalifikační body dosáhlo 20 soutěžících. Všem úspěšným soutěžícím blahopřeji.

Pořadí ve 30. kole: 9: Nepimach. – 8: Čižmár, Karpíšek (KH), Kousal, Kovářová, Štefek (KH). - 7: Husar, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, J. Pavelka, Říha, M. Turek, Widla. – 6: Hájiček, Járová, Radouš. – 5: Foltas, M. Kokeš, Motyčková. – 4: Bartoš, Dostál, Fiala, Kominík, Maskot, Prvák. - 3: Beneš, Fabian, Florián, Jezdec, Němeček, Novotná, Urban, Vychovalý ml., Zedník, Žák. – 2: Beran, Dudek, Horák, Jirout, Kapybara (HL), Marně, Pokus, Tatar, Učeň, Varšaník. – 1: J. Bednář, Divák, Fanda, Hruška, Plavec, Pospíšil, Vávra, Vodník.

Pořadí v roce 2014:  1. – 2. Ivona Kovářová a Petr Štefek (KH) 45. – 3. Jiří Nepimach 44. – 4. Jaroslav Karpíšek (KH) 44. – 5. Ján Čižmár 43. – 6. Bohdan Kousal 43. – 7. Miroslav Turek 42. – 8. Jana Járová 41. – 9. – 16. Ivo Husar, Milan Kožušník, František Luskač, Petr Mikšík, Anna Moskalová, Jan Pavelka, Antonín Říha a Rudolf Widla 41. – 36: Radouš. – 30: Foltas. – 26: M. Kokeš, Motyčková. - 22: Hájiček. - 19: J. Sýkora (KHL) (pouze 26. a 27. kolo). – 17: Skácel (pouze 26. a 27. kolo). – 15: Vychovalý ml. – 14: Dostál, Florián. – 13: Beran, Jezdec, Jirout, Prvák, Žák. – 12: Beneš, Divák, Kominík, Němeček, Zedník. – 11: Fabian, Maskot, Vodník. – 10: Bartoš, Fanda, Fiala, Novotná, Učeň. – 9: Hruška, Plavec, Pospíšil, Tatar, Vávra. – 8: Dudek, J. Bednář, Marně. – 7: Urban, Varšaník. – 6: Horák, Kapybara (HL). – 4: Pokus.

Předběžné výsledky v řešení logických úloh

Největší problémy činilo v šesté úloze požadované rozmístění curlingových kamenů na ledové ploše. Nejlehčí úlohou bylo pokrytí sjezdovky pentominy. U úlohy Boby a saně často řešitelé zapomínali na podmínku, že spolu nemohou sousedit stejná písmena. Vedoucí trojice nezaváhala a uhájila vedení. Na zápočet bylo třeba 145 bodů, těch dosáhlo 7 z celkových 51 soutěžících. Na kvalifikační body dosáhlo 19 soutěžících. Všem úspěšným soutěžícím blahopřeji.

Pořadí ve 30. kole: 145: Brajko, Drápala, Husar, Josef Konečný, Marek, Josef Nerudný, L. Pavelka. – 125: Potyš, Šebesta, Žabka. - 110: Dedková, Fojta, Járová, J. Kokeš, M. Kokeš, Motyčková. – 85: Milka. – 60: Cily. – 55: Buchta, Mareš. – 50: Čechová, Elév, Ježek, Kohoutová, Sedláčková, Ševčík, Zedník. – 45: Fanda, Prvák, Švec. – 40: Ampér, J. Bednář, Zápasník. – 35: Beránek, Dušek, Hajný, Kominík, Lachtan, Suchý. – 30: Fišer, Křížová, Plavec. – 20: K. Bednář, Maskot, Stejskal. – 15: Černíková, Florián, Kadlec, Musil, Tomanová, Učeň. - 0: Kapybara (HL), Rosa.

Pořadí v roce 2014:  1. – 3. Jaromír Drápala, Ivo Husar a Josef Nerudný alias František Luskač 668. – 4. Vladimír Brajko 656. – 5. Lubomír Pavelka 643. – 6. Daniel Marek 598. – 7. Josef Konečný 594. – 8. Jana Járová 559. – 9. Iveta Dedková 555. - 10. Žabka alias Jana Vodičková 550. – 530: Potyš. – 516: J. Kokeš, M. Kokeš, Motyčková. – 504: Šebesta. – 489: Milka. – 460: Buchta. - 455: Fojta. – 423: M. Turek (bez 30. kola). - 324: Cily. - 314: Mareš. – 298: J. Sýkora (KHL) (pouze 26. a 27. kolo). – 274: Černíková. – 269: Matějková. - 254: Ševčík. – 245: Dušek. – 240: Beránek. - 235: Fanda, Švec. - 233: Suchý. – 225: Fišer, Lachtan. – 224: Elév, Zápasník. – 220: Ampér, Kotinová (bez 30. kola). – 215: Maskot. – 214: Křížová, Prvák. – 212: Grossmann (pouze 26. a 27. kolo). - 208: Stejskal, Učeň. – 205: Kadlec. - 204: Kohoutová. – 195: Tomanová, Zedník. - 188: J. Bednář. - 180: Florián. – 179: Čechová. – 174: Hajný. – 158: Musil. - 134: Marně. – 124: Ježek. – 119: K. Bednář. – 104: Kominík, Plavec. – 99: Kočí (pouze 26. kolo). - 95: Rosa. – 30: Kapybara.

Výsledek losování o desetkrát deset eur
Ze všech soutěžících, kteří obeslali pět kol šestého ročníku akademie v řešení křížovek, hádanek nebo logických úloh a jsou členové svazu, byla vylosována desítka, která obdrží v roce 2015 po deseti eurech: Barbora Černíková, Hradec Králové; Prof. Ing. Jaromír Drápala, CSc., Ostrava; Alexej Fojta, Ostrava; Ing. Miroslav Hájiček, Bratislava; Dalibor Milka, Hradec Králové; Máří Magdalena Motyčková, Vysoké Mýto; Ing. Petr Valíček, Třinec; Dušan Vojník, Prešov; Pavol Vychovalý ml., Podolínec a Jaroslava Zimmermannová, Bystřice.

Všem soutěžícím, kteří získali kvalifikační body nebo výhru deset eur, případně obojí, gratulujeme.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 72. kolo JLA probíhá od 25. dubna do 23. května 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 72. kola JLA, nebo jen zadání křížovky 72. kola JLA, zadání hádanek 72. kola JLA či zadání logických úloh 72. kola JLA. Hodně zdaru a zábavy při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies