jemelik

jemelik


Vážení přátelé,

na této stránce jsem Vás před vyvěšením autorských řešení hádanek, logických úloh a křížovek 27. kola JLA seznamoval s některými zajímavostmi, které se v řešeních objevily, případně s mým očekáváním, které pasáže by mohly činit potíže.

U křížovek jsem Vám připravil řadu nástrah, v případě autora žijícího v Itálii to vypadalo na překlep u jeho data narození, Giacomo Puccini se sice narodil roku 1858, ale o překlep nešlo, rok narození 1868 patřil Maximu Gorkému, který si také řadu let pobyl v Itálii, na filmu Kalifornia neměl Dana herecký podíl (ve filmu hrála Suzanne Ranpe), ale v křížovce šlo o jinou Danu, místo narození vietnamského účinkujícího v americkém filmu se nenacházelo ve filmových databázích, nýbrž v Encyklopedii Universum u politika jménem Le Duc Tho (zahrál si v americkém filmu) apod. Musím přiznal, že jsem si od řešitelů na MČR v Kolíně užil:-)

U hádanek v posunce nešlo o pštrosa, ale o pád jména Ema a v odsuvce kopal nártem dřívější hráč TJ Sklo Union Teplice, který odehrál 170 prvoligových zápasů, byl to bek František Vítů. Autorská řešení již máte níže.

U logických úloh pádil koníček nejspíše směrem k nějakým programátorům a ogaři s klepači také nebyli k vyřešení na jedno posezení, optimální bylo vyměnit jich přesně 17.

Vladimír

 

Řešení 27. kola:

Křížovky

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Instance. - 2. S; mačiště. - 3. Hanoj; Seattle. - 4. Halohou; Katsina. – 5. Kolibr; Taiosan. - 6. Barmak; Thalaba. - 7. Kallio; os; Meidami. - 8. Toska; kotev, bauerit. - 9. Etandiol; in poi; Brassai. - 10. Kysak; řehole; foukač; Gamutan. - 11. Čpět; ouvěr; Dromio; t; skotna. – 12. Inès; le; varp; rybíz; kyema; Serov; ska. - 13. Ulbrich; Kokytos; sen; Dančin; array. – 14. Výklad; kokoska; taš; Koralan; Kempes. - 15. Nakano; ASASU; ekostatky; Hapl; templum; naptat. – 16. Klopotné počátky; ledvy; priemer; Sarnia. – 17. Poupata; narina; elegicky; Italsko; Tairov. – 18. Rošambo; trčidlo; pantle; sitno; Naskapi; ti; koalib. – 19. Karaburan; kvinterno; Achetaton; Bronco; hati; razury. – 20. Strotera; ráda; osika a sápa; oja; rubina. - 21. Henk; prorvání; Safa. - 22. Liese; s kladívkem. - 23. OHVA; malé štítky; šlejsky. – 24. Droits; abstrusnosti; Tatry a more. - 25. Muzeum; městečko. – 26. Nieul; Ross. – 27. Kalná barva. – 28. S koníkem. – 29. Ielli i saru.

 

Tajenky:

1. Klopotné počátky. - 2. Muzeum. - 3. Městečko. - 4. Usedlosti (skryta v ose spodní části svislého držadla). - 5. Jurkovičovy stavby (skryta při dolním okraji vodorovné desky). - 6. Výklad. – 7. Rok. - 8. Gloria (tajenku tvoří první písmena států v legendě před závorkami s letopočty čtená odzadu dopředu – Gruzie, Lotyšsko, Ohio, Rusko, Itálie, Anglie). - 9. Vyplašení zvěře. - 10. Klepač s kladívkem. - 11. Klepač s koníkem (společný první díl pro 10. a 11. tajenku klepač je skryt v ose horní části svislého držadla). - 12. Pantle.

 

 

Hádanky

1. Pléd na šíji Čoka, lednička, výstupy, sup, deštníky, štiky – pašijový týden.

2. Jíl, oběti, okuje, dni (dny), (i)hned leť, líhně, suť, suť, květ, klišé Ely (Elly) – lidé po Květných nedělích hned všude uklízeli.
(Velikonočnímu pondělí se také říkalo „červené“, protože se světila červeně namalovaná vajíčka)

3. Nápoje, meč, mistře, dones, misenit, soška, rodit – na Popeleční středu nesmí se nikdo škaredit.
(jinak by se po celý rok o středách mračil)

4. U inzuly ničíte vrata, kouká se Ital, název nudlí, auto junákům odřeme – na Zelený čtvrtek kostelní zvony odlétají někam do Říma.

5. Návlek, paty, neklid, pera, cválání koně, Zenka, zla – na Velký pátek lid nepracoval, ani kněz nekázal. (uznáváno bylo i řešení se cvalem)

6. Kel, cíchy, divě, v líci, se stoupami, leda, s musklemi, na páčce – kluci chodívali cestou podle domů s klepačkami.

7. Povel, tempa, vkus, Emy pád, čati, vévoda po tokách – o Velkém pátku se myla děvčata ve vodě potoka.
(aby byla po celý rok hezká)

8. Hobík, klest, roboty, dělič, rdest, zelí, vikve, litík – o Bílé sobotě lidé seli kvítí.
(hobík = cyklista, který jezdí jen pro zábavu viz SNČ)

9. Valoni viděli zdobené konve, rance obilí, očka na osvěžení muže, prha – žena z domu ví, že o Velikonoční neděli probíhávalo svěcení beránka.

10. Nárt Vítů, halv, helikon, oči, sníh, opor, andělíček, zajíce úleva, tlachy – na rituál Velikonočního pondělí čekají celé Valachy.

 

Logické úlohy

1. Už koníček pádí

Řešení viz obrázek.

 

2. Jezdci

Optimální řešení za (2.40 – 1) – 40 = 39 bodů viz obrázek.

 

3. Skoky do L

Řešení viz obrázek.

 

4. Vajíčka

Existuje jediné řešení - 4 900 vajíček. Spodní strana pyramidy musí mít délku 24 vajíček.

 

5. Držadla klepaček

Klepačka s profilem pravidelného pětiúhelníku je jen o něco málo těžší viz výpočet.

 

6. Klepáče s koníkem

Řešení viz obrázek.

 

7. Ogaři s klepači

105 čtverců za 5 bodů.

 

17 ogarů s klepači s kladívky za 5.(25 – 17), tj. za 40 bodů. Celkem šlo za řešení úlohy získat až 45 bodů (viz obrázky). Optimální řešení vychází i s přesunem ogara s klepačem s kladívkem na pozici dle šipky. A samozřejmě při pootočení všech pozic o 90°, o 180°, o 270°, případně při jejich zrcadlovém převrácení.

Autorem úloh č. 1, 3 a 6 je Honza Krtek Novotný.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 72. kolo JLA probíhá od 25. dubna do 23. května 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 72. kola JLA, nebo jen zadání křížovky 72. kola JLA, zadání hádanek 72. kola JLA či zadání logických úloh 72. kola JLA. Hodně zdaru a zábavy při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies