jemelik

jemelik


Vážení přátelé,

na této stránce jsem Vás před vyvěšením autorských řešení hádanek, logických úloh a křížovek 27. kola JLA seznamoval s některými zajímavostmi, které se v řešeních objevily, případně s mým očekáváním, které pasáže by mohly činit potíže.

U křížovek jsem Vám připravil řadu nástrah, v případě autora žijícího v Itálii to vypadalo na překlep u jeho data narození, Giacomo Puccini se sice narodil roku 1858, ale o překlep nešlo, rok narození 1868 patřil Maximu Gorkému, který si také řadu let pobyl v Itálii, na filmu Kalifornia neměl Dana herecký podíl (ve filmu hrála Suzanne Ranpe), ale v křížovce šlo o jinou Danu, místo narození vietnamského účinkujícího v americkém filmu se nenacházelo ve filmových databázích, nýbrž v Encyklopedii Universum u politika jménem Le Duc Tho (zahrál si v americkém filmu) apod. Musím přiznal, že jsem si od řešitelů na MČR v Kolíně užil:-)

U hádanek v posunce nešlo o pštrosa, ale o pád jména Ema a v odsuvce kopal nártem dřívější hráč TJ Sklo Union Teplice, který odehrál 170 prvoligových zápasů, byl to bek František Vítů. Autorská řešení již máte níže.

U logických úloh pádil koníček nejspíše směrem k nějakým programátorům a ogaři s klepači také nebyli k vyřešení na jedno posezení, optimální bylo vyměnit jich přesně 17.

Vladimír

 

Řešení 27. kola:

Křížovky

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Instance. - 2. S; mačiště. - 3. Hanoj; Seattle. - 4. Halohou; Katsina. – 5. Kolibr; Taiosan. - 6. Barmak; Thalaba. - 7. Kallio; os; Meidami. - 8. Toska; kotev, bauerit. - 9. Etandiol; in poi; Brassai. - 10. Kysak; řehole; foukač; Gamutan. - 11. Čpět; ouvěr; Dromio; t; skotna. – 12. Inès; le; varp; rybíz; kyema; Serov; ska. - 13. Ulbrich; Kokytos; sen; Dančin; array. – 14. Výklad; kokoska; taš; Koralan; Kempes. - 15. Nakano; ASASU; ekostatky; Hapl; templum; naptat. – 16. Klopotné počátky; ledvy; priemer; Sarnia. – 17. Poupata; narina; elegicky; Italsko; Tairov. – 18. Rošambo; trčidlo; pantle; sitno; Naskapi; ti; koalib. – 19. Karaburan; kvinterno; Achetaton; Bronco; hati; razury. – 20. Strotera; ráda; osika a sápa; oja; rubina. - 21. Henk; prorvání; Safa. - 22. Liese; s kladívkem. - 23. OHVA; malé štítky; šlejsky. – 24. Droits; abstrusnosti; Tatry a more. - 25. Muzeum; městečko. – 26. Nieul; Ross. – 27. Kalná barva. – 28. S koníkem. – 29. Ielli i saru.

 

Tajenky:

1. Klopotné počátky. - 2. Muzeum. - 3. Městečko. - 4. Usedlosti (skryta v ose spodní části svislého držadla). - 5. Jurkovičovy stavby (skryta při dolním okraji vodorovné desky). - 6. Výklad. – 7. Rok. - 8. Gloria (tajenku tvoří první písmena států v legendě před závorkami s letopočty čtená odzadu dopředu – Gruzie, Lotyšsko, Ohio, Rusko, Itálie, Anglie). - 9. Vyplašení zvěře. - 10. Klepač s kladívkem. - 11. Klepač s koníkem (společný první díl pro 10. a 11. tajenku klepač je skryt v ose horní části svislého držadla). - 12. Pantle.

 

 

Hádanky

1. Pléd na šíji Čoka, lednička, výstupy, sup, deštníky, štiky – pašijový týden.

2. Jíl, oběti, okuje, dni (dny), (i)hned leť, líhně, suť, suť, květ, klišé Ely (Elly) – lidé po Květných nedělích hned všude uklízeli.
(Velikonočnímu pondělí se také říkalo „červené“, protože se světila červeně namalovaná vajíčka)

3. Nápoje, meč, mistře, dones, misenit, soška, rodit – na Popeleční středu nesmí se nikdo škaredit.
(jinak by se po celý rok o středách mračil)

4. U inzuly ničíte vrata, kouká se Ital, název nudlí, auto junákům odřeme – na Zelený čtvrtek kostelní zvony odlétají někam do Říma.

5. Návlek, paty, neklid, pera, cválání koně, Zenka, zla – na Velký pátek lid nepracoval, ani kněz nekázal. (uznáváno bylo i řešení se cvalem)

6. Kel, cíchy, divě, v líci, se stoupami, leda, s musklemi, na páčce – kluci chodívali cestou podle domů s klepačkami.

7. Povel, tempa, vkus, Emy pád, čati, vévoda po tokách – o Velkém pátku se myla děvčata ve vodě potoka.
(aby byla po celý rok hezká)

8. Hobík, klest, roboty, dělič, rdest, zelí, vikve, litík – o Bílé sobotě lidé seli kvítí.
(hobík = cyklista, který jezdí jen pro zábavu viz SNČ)

9. Valoni viděli zdobené konve, rance obilí, očka na osvěžení muže, prha – žena z domu ví, že o Velikonoční neděli probíhávalo svěcení beránka.

10. Nárt Vítů, halv, helikon, oči, sníh, opor, andělíček, zajíce úleva, tlachy – na rituál Velikonočního pondělí čekají celé Valachy.

 

Logické úlohy

1. Už koníček pádí

Řešení viz obrázek.

 

2. Jezdci

Optimální řešení za (2.40 – 1) – 40 = 39 bodů viz obrázek.

 

3. Skoky do L

Řešení viz obrázek.

 

4. Vajíčka

Existuje jediné řešení - 4 900 vajíček. Spodní strana pyramidy musí mít délku 24 vajíček.

 

5. Držadla klepaček

Klepačka s profilem pravidelného pětiúhelníku je jen o něco málo těžší viz výpočet.

 

6. Klepáče s koníkem

Řešení viz obrázek.

 

7. Ogaři s klepači

105 čtverců za 5 bodů.

 

17 ogarů s klepači s kladívky za 5.(25 – 17), tj. za 40 bodů. Celkem šlo za řešení úlohy získat až 45 bodů (viz obrázky). Optimální řešení vychází i s přesunem ogara s klepačem s kladívkem na pozici dle šipky. A samozřejmě při pootočení všech pozic o 90°, o 180°, o 270°, případně při jejich zrcadlovém převrácení.

Autorem úloh č. 1, 3 a 6 je Honza Krtek Novotný.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2019

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2019 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 54. kolo probíhalo od 12. září do 10. října 2019, otevřít si můžete řešení 54. kola JLA, předběžné výsledky 54. kola JLA a ohlasy na 54. kolo JLA. Kolo bylo věnováno tkalcům, došlo přes 160 řešení, děkuji za ně, Vladimír Jemelík

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies