jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA  LUŠTITELSKÁ  AKADEMIE

 

Milí přátelé, před vámi je 27. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 21. května 2014 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.schak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 3145 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

 

Změny v použitých pramenech

Pouze pro toto 27. kolo JLA si v použitých pramenech pro rok 2014 doplňte u PO prameny Ország-Vranecký: A měl sem já píščalenku (Ostrava 1963), Sochová: Lašská slovní zásoba (Academia 2001) a Valíček a kol.: Užitkové rostliny tropů a subtropů (Academia 2002), naopak z PO nebudete potřebovat Šmírbuch jazyka českého a Pechův Velký slovník cizích slov. U pramenů v elektronické podobě si Kazmířův Slovník valašského nářečí a Vícejazyčný překladový slovník zaměňte za Nerosty na http://www.nerosty.cz a Zkratky na http://www.acronymfinder.com. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví.

 

27. KOLO

 

KŘÍŽOVKY

 

VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 2

Kdeže je doba prvního otevření skanzenu, kdeže jsou ty ... (1). Za desítky let se ... (2) rozrostlo. Samotné Dřevěné ... (3) doplnila na „Petřkově stráni“ Valašská dědina, jejíž ... (4) žijí jako zastara vpravdě oživeným obrazem běžného života na dědině v průběhu více než sedmi staletí. Později přibyla Mlýnská dolina s technickými zařízeními svědčícími o důmyslu našich předků. Valašské ... (2) v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm má dnes rovněž ve své péči nenapodobitelné ... (5) na Pustevnách.

Dřevěné ... (3) ukazuje, jak se dříve žilo na malém městě a připomíná i lidové tradice. Uvnitř budov k tomu průvodci poskytnou návštěvníkům ... (6). Velikonoční období znamenalo pro naše předky konec dlouhé zimy a svou naději na dobrý a úrodný ... (7) se snažili podpořit různými obřady a zvyky. Některé rituály se nezměnily do dnešních dnů. Chlapci chodí klapotat a tragačovat od Zeleného čtvrtka, kdy se po mešním „... (8)“ kostelní zvony odmlčí, do Bílé soboty. Zvony „odlétají do Říma“ a jejich hlas nahrazují nejrůznější klapačky, řehtačky a tragače při ustálených obchůzkách chlapců po vesnicích. Kromě těchto obřadních příležitostí se užívalo (a někde se dosud užívá) klepáčů a hrkačů při honech k ... (9). Na obrázku je ... (10), obrazec křížovek představuje ... (11).

V Pondělí velikonoční se chlapci a muži vydávají na šmigrust, děvčata a ženy jsou vyšlehány tatarem nebo jalovcem, na jejichž koncích vlají barevné ... (12), a na oplátku od nich muži dostávají ručně namalovaná vajíčka – kraslice.

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:

2 střídavé polomozaikovky, 1 nesouměrná střídavá mozaikovka

a 1 nesouměrná střídavá polomozaikovka

 

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka (obrazec viz str. 31). Všechny typy políček jsou již předkresleny. Skryty jsou 4. tajenka (9), 5. tajenka (11 6) a 8. tajenka (6) a shodný 1. díl 10. a 11. tajenky (6), skryté tajenky nebo jejich díly vypište, vyznačte je v obrazci nebo popište systém jejich skrytí.

 

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Úřad. - 2. Chemická značka nekovového prvku; větvička. - 3. Středisko Bac Bo; přístavní město v USA. - 4. Lovecké volání; město ve státě Kaduna. - 5. Drobný ptáček; metropole ostrova Nuku Hiva. - 6. Chalidův otec; postava z díla autora žijícího v Anglii (*1774). - 7. Finský státník; kost; arabský autor sbírky přísloví a sentencí. - 8. Dílo autora žijícího v Itálii (*1868); větev; produkt větrání biotitu. - 9. Součást nemrznoucích chladičových kapalin; v hudbě „dále“; francouzský fotograf maďarského původu. - 10. Obec v údolí Hornádu; zásady; hráč na dechový nástroj; Davidův kolega. - 11. Zavánět; kredit; postava z Komedie plné omylů; značka jednotky hmotnosti; březí. - 12. Cizí ženské jméno; citoslovce; suť; keř; zárodek od početí až po porod; sudokopytník; hudební styl. - 13. Rakouský právník; řeka v podsvětí; přání; patřící dívce jistého jména; sada určitých přístrojů. - 14. ?6?; druh cukroví; volání na kachny; název pěny na koberce; El Matador. - 15. Japonský sopečný ostrov; Associated Students of Arizona State University (zkratka); hospodářství provozovaná v souladu s ekologickými zásadami; český režisér; stavba zasvěcená božstvu; najmout. – 16. ?1?; stěží; střední míra (slovensky); město v Ontariu. – 17. Puky; pták; truchlivě; jméno evropské země (dle Čejky); tvůrce Komorního divadla žijící v Rusku (*1885). 18. Pozdvižení; něco vyčnívajícího; ?12?; podsvětí; indiánský kmen; ukazovací zájmeno; africký jazyk. – 19. Písečná bouře; pětice čísel; hlavní město dřívější egyptské říše; nahrávka australského zpěváka; stezky zřízené v močálovitém terénu; opravy textu. – 20. Kamenná mříž stropu v řeckých chrámech; s chutí; dřeviny; části vozů; slupka plodu ořešáku královského. - 21. Sušárna; protržení; ázerbájdžánský herec. - 22. Vodní tok v Německu; ?10/2?. - 23. Anglická zkratka pro jednu z telefonních funkcí; drobné cedulky; krátké tlusté nudle. - 24. Anglicky „právní nároky“; nejasnosti; dílo slovenského básníka. - 25. ?2?; ?3?. - 26. Francouzské sídlo; představitel Leona žijící v Ohiu (*1934). - 27. Mdlé zbarvení. - 28. ?11/2?. - 29. Orientální tance.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 18. Kompliment. – 19. Zmrzlá sněhová vločka kulovitého tvaru. – 20. Odpich; týkající se mycího prostředku. - 21. Česká hora; lodě. - 22. ?7?; kravina; lék. - 23. Ruská hora; francouzský esejista a básník. - 24. Osoba hrající v zahraničním filmu (herecký podíl na něm má i Dana); běh na lyžích vyznačenou stopou; rodiště vietnamského účinkujícího v americkém filmu. - 25. Estonský herec; obchodní název italského textilního materiálu; napohled. - 26. Posměšek; bývalé pruské území. - 27. Hazardovat; týkající se papežského vyslance (slovensky). - 28. Nalézti pulzní generátor; autor Loutky. - 29. Patřící japonskému admirálovi; německý geofyzik; žádat o přenocování; zkratka z lékařské oblasti; květenství; Eurytův syn. - 30. Nerost (německy); planetka; žába; navlhčit; žvanit s hlupákem; číslovka; skalák. - 31. Latinsky „laňka“; belgické sídlo; španělsky „štěkání“; český skladatel; ?9?; plastický výzdobný prvek; druh soba. - 32. Davidův bratr; muška; druh koksu; celní kód evropského státu; řecký ostrov; španělská řeka. - 33. Kolega herečky Rozinové; trestat odvetou; uřezávati (dle Kotta); psaní; fotografický přístroj; mnoho. - 34. Ruská herečka; knedlíčky do omáčky; bílá taška; houba; španělsky „dělání fint“; monogram herce žijícího v Lotyšsku (*1987). - 35. Lihovina; nápoj; podivní; město na Ludvíkově průplavu; české sídlo. - 36. Italský režisér; kvapně; zarazit; litevské sídlo. - 37. Nahrávka skupiny Four Seasons; zájmy (o co); slovinské sídlo; zkratka z lékařské oblasti. - 38. Příslovce místa; vulkanický cyklus v jižní Africe; citoslovce; ryba. - 39. Slovenské tázací zájmeno; zlozvyk; cizokrajná rostlina. - 40. Obdoba karyatidy; francouzský anatom; japonské mineralogické ložisko. - 41. Povyk; německý název vesnice ve vrchlabském hejtmanství. - 42. Nerost; anglicky „vzdušná data“. - 43. Cizokrajný pták; tiskařské písmo. - 44. Osada na řece Sestra; společné jméno kmenů na území Číny. - 45. Anglicky „předměstí“; středoafrické město. - 46. Do čela sčesané a rovně zastřižené vlasy (plurál); patřící dívce jistého jména. - 47. Iniciály spisovatele žijícího v Gruzii (*1884); stoupenec určitého vojenského paktu. - 48. Nerostné sirníky kovů.

 

hádanky  -   27. kolo JLA

 

Moto: S týdnem svatým taje spjaté
k řešení zde právě máte.                    

 

1                        VYBÍRAČKA

Dlouho se postila rodina.
Co Květnou nedělí začíná?

 

2           ZÁHADNÝ NÁPIS
              (J: 4 2 7 7 4 5 8)
Zemina své dary nepoutá řetězy,
šupiny pro štěstí na čtvrtky rozsekej,
co nejdřív upaluj do banky s penězi,
přístroje k líhnutí zadarmo nečekej.

Dva rumy na kuráž a růže na líci,
za fráze ženy se o dotaz podělím.
Co bylo k vidění na naší vesnici
rok co rok týden před „červeným“ pondělím?

 

3                  ZÁMĚNKA

Odvary z makovic chystával dorostu,
zbraň, kate, odevzdej, než se co semele,
smutná je figurka uprostřed nerostů.
Co třeba udělat pro středy veselé?

 

4                  OBMĚNKA
              (J: 2 6 7 8 5 8 5 2 4)
Stavení lemují ze všech stran ulice,
poblíž něj pálíte brány jak z muškety,
jen zírá cizinec, co máte munice,
kdyby znal halušky, nechtěl by špagety.

Vozidlo mládencům škrábneme u dveří,
to nás teď netrápí, dveře se vymění,
to spíše našinec svým uším nevěří.
Čím to, že po středě neslyšet zvonění?

 

5                   PŘESUNKA

Nemá vliv skasaná štulpna na remízy,
napětí sázkařky nástroje zahání,
běh šimla dívka zná, špatnosti nesklízí.
Jak se dřív světilo Kristovo skonání?

 

6                   PÁDOVKA        

Zub času kulatí líce i panděra,
i slavné herečce přibylo ve tváři,
s těžkýma nohama chodila chuděra
mražené pochoutky loudit na cukráři.

Leč řízek se svaly má ji za stálici,
s prstem svým na spoušti jí dotaz zahřímá.
S čím chlapci kráčeli rok co rok ulicí,
když zvony z kostela odlétly do Říma?

 

7                   POSUNKA

Na rozkaz družiny zvyšují rychlosti,
na gusto dvorních dam se příliš pospíchá.
Emu tvor vylekal, ta šelma od kosti
během po zahradě se nejspíš zadýchá.

Šlechtic po kloboucích dam oči otáčí,
po půstu budou zas chvíle na nezbednost.
Zvyky na vesnicích bývaly onačí.
Co dívky činily pro svoji pohlednost?

 

8                  OBNAŽKA
           (N: 5, 5, 6, 5, 5, 4, 5, 5)          
Cyklista přes chrastí jezdil pro zábavu,
když stroje zanechal po šichtě v robotě.
Předkové měli o rostliny obavu.
Co oni dělali o Bílé sobotě?

 

9     PŘESMYČKA SLABIKOVÁ

Valoni viděli zdobené konve tři,
za rance obilí vyměnili kůže.
Manželka na trhu koruny nešetří,
koupila očka na osvěžení muže.

Dřív se na vesnicích i prha užila
na rány či proti účinkům škodičů.
Po Bílé sobotě paní se tužila.
Copak zná o zvyku ona od rodičů?

 

10                  ODSUVKA

Kop hráče záložník bránil na Stínadlech,
v hale zas gymnasta jak nástroj ladil zrak,
pro koks však nezvládl opření na bradlech,
maličký ochránce přihlížel jenom tak.

Bázlivce útěcha stojí za ukázku
více než plácání do větru. Skončil půst.
Všichni na Valašsku vyhlíží pomlázku.
Ale kdež pomlázku. Čekají na šmigrust!

LOGICKÉ ÚLOHY  -  27. kolo JLA

Moto: Na klepači koníčka, za odměnu vajíčka.

1. Už koníček pádí

Šachovým koněm navštivte každé pole mřížky 7 x 7 polí právě jednou. Začněte vlevo nahoře, v poli je vepsáno číslo 1, odtud skokem šachového koně skočte na další pole, do něj vepište číslo 2, a tak dále, až skočíte na poslední prázdné políčko, do kterého vepište číslo 49. Skoky musíte vést tak, aby vám po skončení cesty odpovídaly součty vepsaných čísel v polích údajům po stranách příslušného řádku či sloupce mřížky. Za správné řešení získáte 25 bodů.

 

2. Jezdci

Na šachovnici máte umístěno 9 šachových jezdců ve tvaru písmene J. Umístěte do volných polí co největší počet x dalších jezdců (do každého nejvýše jednoho) tak, aby každý z nich měl na šachovnici volné pole pro svůj případný tah. Přitom se snažte umístit do čtyř polí v rozích šachovnice co nejmenší počet y jezdců. Za správné řešení získáte (2x – y) - 40 bodů.

 

3. Skoky do L

Pro tah šachového koně ve tvaru písmene L je třeba dvou polí, výchozího a cílového. Vepište do prázdných polí rastru číslice 1 až 9 tak, aby žádná taková dvě pole v rastru neobsahovala stejné číslice a zároveň aby se stejné číslice neopakovaly v žádném řádku, sloupci a ohraničeném menším čtverci. Za správné řešení získáte 20 bodů.

 

 

4. Vajíčka

Na obrázku je vyskládáno 14 vajec určených k malování do pyramidy – při tomto počtu dvě scházejí, abychom z nich vyskládali čtverec. Kolik vajíček potřebujeme, abychom z nich vyskládali vejci zcela vyplněnou pyramidu a z téhož počtu také zcela vyplněný čtverec? Za správnou odpověď získáte 10 bodů.

 

5. Držadla klepaček

Dva ogaři mají klepačky ze stejného druhu dřeva lišící se jen tvarem držadla. Jeden profil stejně dlouhých držadel je ve tvaru čtverce, druhý ve tvaru pravidelného pětiúhelníku (viz obrázky). Která klepačka je těžší? Za správné řešení získáte 10 bodů.

 

6. Klepáče s koníkem

 

Klepáč s koníkem lze umístit na segment složený z pěti políček rastru dle vyobrazení. Umístěte segmenty s klepáči do rastru 12 x 12 políček tak, aby se vzájemně nedotýkaly stranou ani rohem. Segmenty můžete otáčet i převracet. Čísla po stranách rastru udávají počet políček obsazených v daném řádku či sloupci políčky ze segmentů s klepáči. Za správné řešení získáte 20 bodů.

 

 

7. Ogaři s klepači

Na návsi máme 6 x 6 pozic daných kroužky. Jejich středy nechť tvoří vrcholy možných čtverců (několik jich už máte čárkovaně zakresleno). Za správné určení počtu všech možných takto vytvořených různě umístěných čtverců na našem obrázku získáte 5 bodů. Na kroužcích stojí ogaři s klepači s kladívkem (bílé kroužky). Co nejmenšímu počtu x chlapců vyměňte klepače s kladívkem za klepače s koníkem (černé kroužky) tak, aby na vrcholech kteréhokoliv možného čtverce nestáli ogaři se čtyřmi stejnými klepači. Za správné řešení získáte 5.(25 – x) bodů.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 71. kolo JLA probíhalo od 15. února do 15. března 2024, můžete si otevřít řešení 71. kola JLA, předběžné výsledky 71. kola JLA a ohlasy na 71. kolo JLA. Došlo rekordních 187 řešení, děkuji za ně, pěkné dny, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies