jemelik

jemelikVážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval předběžné výsledky soutěží v řešení hádanek, logických úloh a křížovek 28. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás seznamoval s tím, jak se Vám dařilo, co dělalo největší problémy nebo naopak co Vám při projížďkách s kolečky šlo.
U křížovek jsem si dlouho netroufal tvrdit, zda vůbec došlo kompletní autorské řešení - nedošlo, ale došlo dost alternativních správných řešení. A spousta práce byla s jejich dokládáním uznatelnými prameny. Rostlina Solena byla nakonec nalezena v uznatelném pramenu. Jako správné alternativní řešení byl uznáván coby major vpisovaný výraz 15/6 ROLE LOMA (Herbert Lom měl ve filmu I Accuse! roli majora du Paty de Clam vizte IMdb.com) x 30/5 BULO (CJC 2/849), 31/5 ROMA (planetky). Jako kypřit půdu okopáváním bylo uznáváno jak MAKOTIŤ, tak na Zlínsku užívané MAKOTIT. Svůdná skrytá tajenka SLIB složená z písmen po cizích jazycích v legendě "zabrala" zhruba u desítky řešitelů, svůdnou skrytou tajenku KOLO získanou přesmyknutím prvních písmen cizích jazyků uvedlo jen pár řešitelů. Skrytou tajenku VTIP tvořila první písmena po výrazech "výraz" v legendě.
U hádanek naopak bylo vícero řešení se všemi 10 hádankami. A změna v čele průběžného pořadí, protože dosavadní lídr stáje Valachů řešení neposlal.
U logických úloh mělo maximální možný počet bodů také více řešitelů. Skoro všichni nějaký ten bod získali. A někteří nějaký ten bod ztratili. Často jen proto, že si pozorně nepřečetli zadání úloh.

Vladimír

Předběžné výsledky 28. kola JLA

Dlouhodobá soutěž o výhry v eurech

Celkově došlo 164 řešení, neobsazeny jsou kat. KHL a kat. KL, v kat. KH soutěží dva řešitelé a v kat. HL jeden. Zápočet se dával v křížovkách za řešení bez ztrátových bodů (bylo jich pět), v hádankách za 10 autorských řešení (bylo jich šest) a v logických úlohách za řešení za 105 bodů (bylo jich šest).

Př. Drápala dosáhl v kat. L šestého zápočtu v řadě za sebou a může v dalších kolech žádat o výplatu eur. V jednotlivých kategoriích je v bancích po 28. kole u KHL 1400 eur, u KH 520 eur, u KL a HL po 560 eurech, u K je v banku 40 eur, u H 90 eur a u kat. L 70 eur.

Stav zápočtů po 28. kole je následující: šest zápočtů v řadě za sebou má v kat. L: Drápala, pět zápočtů v řadě za sebou mají v kat. L: Husar a Josef Nerudný, tři zápočty v řadě za sebou mají v kat. K: Jaroš a Mirikina a první zápočet do případné řady získalo nově deset účastníků akademie, a to v náročné kat. KH: Karpíšek, v kat. K: Gašparín a M. Turek, v kat. H: Kousal, Kovářová, Říha a M. Turek a v kat. L: Brajko, Járová a L. Pavelka. Všem blahopřeji a přeji hodně zdaru v získávání dalších zápočtů.

Kvalifikační soutěže

Křížovky

Na dně kolečka číhaly nástrahy. Sirky řešené coby zápalky docela vyhovovaly, křižující se herec Záděra byl Svobodovým kolegou v pohádce Šťastný smolař, slovensky „nástrahy“ vycházely jako pasce, náboženský výraz jako svěcení a rostlina jako kalení také seděla – až do doby, než bylo kalení potřeba jako způsob zpracování materiálů. Autorsky byly ovšem sirky valašsky kolečky, rekvizitáři Koděra a Svoboda se potkali při natáčení pohádky O uloupené divožence, slovensky „nástrahy“ jsou i lesti, náboženský výraz světina a kopretina je lidově kačena. Autorské řešení této pasáže 15/7 KOLEČKY (Slovník valašského nářečí na webu) x 30/6 KODĚRA (fdb.cz), 31/6 LESTI (SSJ) x 13/4 SVĚTINA (NLA) x 32/5 KAČENA (ČSVaS, heslo 599.9) zaslal pouze př. Valíček, patří mu můj obdiv. Početnou skupinu dvanácti řešitelů, kteří na biolibu nalezli rod Solena, zachránil př. Vlášek, který objevil v českém knižním pramenu rostlinu s názvem Solena, synonymum pro tykvovitou rostlinu Melothria. Přítel Valíček pak dodal další uznatelné prameny, kde se rod rostlin Solena objevuje. Přestože pak šlo tuto pasáž řešit alternativně správně 15/7 ZÁPALKY (SSJČ) x 30/6 ZÁDĚRA (fdb.cz), 31/6 PASTI (SSJ) x 13/4 SVĚTINA (NLA) x 32/5 SOLENA (Kavina: Zahradnický a ovocnicko-vinařský slovník naučný vydaný Českou akademií zemědělskou v Praze 1942, díl III, str. 484), zůstala nejobtížnějším místem křížovek.

Další léčky byly nastraženy v podobě kozlíků, které sváděly k řešení prky x provísla x oves, správně bylo 15/2 POKY (NLA) x 5/1 POBŘÍSLA x (Slovník valašského nářečí na webu) x 16/3 BŘES (ČJA 2/236) a v podobě vodníků, kteří sváděli k řešení vasrmani x Vato, správně bylo 9/1 BESRMANI (A měl jsem já píščalenku) x 23/5 BETO (IMdb.com) – Alberto Alvarado alias Beto účinkující v americké komedii Getting High in the Barrio v ní ztvárnil roli jménem Vato. Často se chybovalo v pasážích 34/6 RIÁL (Velký španělsko-český slovník, heslo vellón) x 14/7 DURILAN N (ETK 2/25) x 36/5 RINN (fdb.cz, heslo Danuta Rinn) x 15/10 MARIELLA (KNAP 2) x 38/5 HOLA (ČJA 3/246) a 37/3 ONO (MČSE, heslo papuánské jazyky) x 21/4 OBA (SSJČ) x 38/3 KOBA (CJC 2/654, Kova v azbuce). Máselnice se musely řešit jako 14/1 KACHNY (ČSVaS, heslo 1254.3), bachny i machny nešlo vepsat pro výskyt výrazů B a M jinde. Čepička albánských žen byla 29/8 KÉZA (NLA) x 11/6 KÉDALIÓN (SAK). Důl v prefektuře Totogi byl 43/1 KASO (ESGV, heslo manganaktinolit). Major se autorsky řešil jako 15/6 ROLE BEKA (fdb.cz, film Nikola Šuhaj loupežník) x 30/5 BUBE (Dodatky Ottova slovníku naučného II/2, str. 964) x 16/7 BUROZEM (ESGV, heslo černozemní půdy). Plést měla řešitele stejně znějící role Suka ve filmu Neporažení, ale 12 řešitelů nalezlo správné alternativní řešení 15/6 ROLE LOMA (IMdb.com, film I Accuse!) x 30/5 BULO (CJC 2/849).

Přes všechna výše uvedená úskalí bylo k zápočtu potřeba vyřešit křížovky bezchybně, což se podařilo pětici borců z celkových 52 soutěžících. V čele je trojice s 2 ztrátovými body s minimálním náskokem před svými pronásledovateli. Úspěšným soutěžícím blahopřeji.

 

Pořadí ve 28. kole: 0 ztr. b.: Gašparín, Jaroš, Karpíšek (KH), Mirikina, M. Turek. - 1: Drápala, Mach, Marjenka, Nack, L. Pavelka, Štefek (KH), Vojník. – 3: Podzemský, Valíček. – 5: Valenta. – 8: Hájiček, Vlášek. - 14: Vašinka. – 18: Vychovalý ml. - 19: Haralík. – 25: K. Bednář. – 26: Střelec. – 29: Urban. - 30: Staněk. - 33: Horák, Járová. – 35: Pavlík. – 36: Florián. – 37: Čechová, Kopřiva. – 38: Patron. – 39: Fiala. – 40: Hájek. – 41: Kratochvíl. - 42: Kohoutová. – 43: Hrubá, Zedník. - 45: Svoboda. – 47: Dudek, Kolář. - 48: Bureš. – 51: Horáček. – 53: Elév. – 54: Slavík. – 55: Soukup. – 57: Vodník. – 58: Hajný. – 61: Prvák. – 62: Tomanová. – 65: Vlček. – 66: Fabian. – 69: Pala.

Pořadí po 26. až 28. kole: 2 ztr. b.: Jaroš, Karpíšek (KH), Mirikina. – 3: Drápala, Gašparín, M. Turek. – 4: L. Pavelka, Štefek (KH). - 5: Nack, Vojník. – 6: Mach. - 7: Marjenka, Podzemský. – 11: Valíček. – 14: Vlášek. – 16: Hájiček. - 28: Vašinka. – 34: Haralík, Vychovalý ml. - 37: Valenta. - 59: Járová. - 87: Kopřiva. – 88: Čechová, Dudek, Střelec. – 90: Bureš, Florián, Kolář. – 92: Hrubá. - 93: Svoboda, Urban. – 94: Hájek, Horáček. – 100: K. Bednář. – 102: Fiala. - 103: J. Sýkora (KHL) (pouze 26. a 27. kolo). – 104: Juráň (pouze 26. a 27. kolo). - 106: Horák, Patron. – 108: Zedník. – 112: Elév. – 117: Kratochvíl. – 118: Hajný, Kohoutová. – 119: Staněk. – 120: Slavík. – 124: Vodník. – 128: Prvák. – 136: Tomanová. – 144: Pavlík. - 145: Vlček. – 146: Soukup. – 157: Fabian. – 171: Pala.

 

Hádanky:

Kolečka se všelijakými náklady mezi trakářky a žebřiňáčkem tentokrát sedla 17členné skupině řešitelů, kteří dorazili do cíle s velkým náskokem před pelotonem. Ve vedoucí skupině byli i Ivona s Petrem, a protože dosavadní lídr průběžného pořadí své řešení neposlal, přenechal průběžné vedení kolegům z valašské stáje. Nejtěžší hádankou byla přídavka s cizími nádeníky, vyřešilo ji 9 soutěžících. Drobný chytáček s araby v obměnce přehlédlo 16 řešitelů. Zápočet se uděloval za 10 autorsky vyřešených hádanek, což zvládlo 6 z celkových 55 hádankářů, blahopřeji.

Pořadí ve 28. kole: 10 Karpíšek (KH), Kousal, Kovářová, Říha, Štefek (KH), M. Turek. - 9 Čižmár, Husar, Járová, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, Nepimach, J. Pavelka, Radouš, Widla. – 5 Foltas. - 4 M. Kokeš, Motyčková. – 3 Beran, Divák, Jezdec, Kominík, Němeček, Prvák, Vodník. – 2 Beneš, Dostál, Florián, Hruška, Jirout, Novotná, Učeň, Urban, Vychovalý ml., Zedník, Žák. – 1 J. Bednář, Dudek, Fabian, Fanda, Horák, Marně, Maskot, Plavec, Pokus, Pospíšil, Tatar, Vávra. – 0 Bartoš, Fiala, Hájiček, Kapybara (HL), Varšaník.

Pořadí po 26. až 28. kole: 28 Kovářová, Štefek (KH). - 26 Čižmár, Husar, Járová, Karpíšek (KH), Kousal, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, J. Pavelka, M. Turek, Widla. – 25 Nepimach, Říha. – 22 Radouš. – 19 J. Sýkora (KHL) (pouze 26. a 27. kolo). – 17 Skácel (pouze 26. a 27. kolo). - 16 Foltas. – 14 M. Kokeš, Motyčková. - 9 Dostál, Jirout, Vychovalý ml. – 8 Divák, Florian, Hájiček, Jezdec, Němeček, Vodník. - 7 Beran, Fabian, Hruška, Kominík, Pospíšil, Vávra. - 6 Prvák, Zedník, Žák. – 5 J. Bednář, Beneš, Fanda, Maskot, Plavec, Učeň. – 4 Fiala, Marně. – 3 Bartoš, Dudek, Horák, Novotná, Tatar, Urban. – 2 Kapybara (HL). – 1 Pokus. – 0 Varšaník.

 

Logické úlohy:

Nejtěžší úlohou byla Kolečka, správně je vyřešilo 18 soutěžících. Projížďku kolečkem vyřešili skoro všichni, ale optimální trasu s 33 lomeními nalezlo pouze 7 soutěžících, nutno říci, že s notnou dávkou invence. Na zápočet bylo třeba 105 bodů, těch dosáhlo 6 z celkových 57 soutěžících, blahopřeji. V čele průběžného pořadí je trojice Ostraváků.

Pořadí ve 28. kole: 105: Brajko, Drápala, Husar, Járová, Josef Nerudný, L. Pavelka. – 75: Buchta, Dedková, Fojta, J. Kokeš, M. Kokeš, Marek, Motyčková, Potyš, Šebesta, M. Turek, Žabka. – 65: Jos. Konečný. – 60: Cily, Milka. – 45: Matějková. – 35: Mareš. – 30: Čechová, Fanda, Suchý, Zápasník. – 25: Dušek, Kohoutová, Sedláčková. – 20: Beránek, Elév, Ježek, Kadlec, Kominík, Kotinová, Lachtan, Ševčík, Švec, Tomanová, Zedník. – 15: Ampér, K. Bednář, Fišer, Florián, Hajný, Marně, Maskot, Plavec, Prvák, Rosa, Učeň. – 5: J. Bednář, Černíková, Křížová, Musil, Stejskal. – 0: Kapybara (HL).

Pořadí po 26. až 28. kole: 403: Drápala, Husar, Josef Nerudný. – 391:  Brajko. – 378: L. Pavelka. – 345: Dedková. – 333: Marek. – 329: Járová, Jos. Konečný. – 323: M. Turek. – 309: Milka. – 306: J. Kokeš, M. Kokeš, Motyčková. – 305: Buchta, Potyš, Žabka. – 298: J. Sýkora (KHL) (pouze 26. a 27. kolo). - 280: Fojta. - 259: Šebesta. – 239: Mareš. – 212: Grossmann (pouze 26. a 27. kolo). – 209: Cily. – 199: Matějková. - 194: Černíková. – 190: Beránek, Dušek. – 183: Suchý. - 180: Kotinová, Maskot. – 178: Učeň. – 175: Fišer, Kadlec, Lachtan, Sedláčková. – 170: Fanda, Švec. – 169: Ševčík. - 168: Stejskal. – 165: Tomanová. – 164: Zápasník. – 154: Elév. – 150: Florián. – 149: Křížová. – 145: Ampér. – 139: Kohoutová. – 134: Prvák. – 128: J. Bednář, Musil. - 125: Zedník. – 114: Marně. – 104: Hajný. – 99: Kočí (jen 26. kolo). – 94: Čechová. – 84: K. Bednář. – 80: Rosa. – 54: Plavec. – 49: Kominík. - 39: Ježek. – 10: Kapybara (HL).

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2022

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2022 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. Jubilejní 70. kolo JLA probíhalo od 8. prosince 2022 do 4. ledna 2023, otevřít si můžete řešení 70. kola JLA, předběžné výsledky 70. kola JLA či ohlasy na 70. kolo JLA. Došlo 165 řešení, děkuji za ně. Bohužel mě trápí zrak a jsem nucen si dát jeden rok pauzu, takže 15. ročník JLA začne až v roce 2024, děkuji za pochopení, Vladimír

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies