jemelik

jemelikVážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval předběžné výsledky soutěží v řešení hádanek, logických úloh a křížovek 28. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás seznamoval s tím, jak se Vám dařilo, co dělalo největší problémy nebo naopak co Vám při projížďkách s kolečky šlo.
U křížovek jsem si dlouho netroufal tvrdit, zda vůbec došlo kompletní autorské řešení - nedošlo, ale došlo dost alternativních správných řešení. A spousta práce byla s jejich dokládáním uznatelnými prameny. Rostlina Solena byla nakonec nalezena v uznatelném pramenu. Jako správné alternativní řešení byl uznáván coby major vpisovaný výraz 15/6 ROLE LOMA (Herbert Lom měl ve filmu I Accuse! roli majora du Paty de Clam vizte IMdb.com) x 30/5 BULO (CJC 2/849), 31/5 ROMA (planetky). Jako kypřit půdu okopáváním bylo uznáváno jak MAKOTIŤ, tak na Zlínsku užívané MAKOTIT. Svůdná skrytá tajenka SLIB složená z písmen po cizích jazycích v legendě "zabrala" zhruba u desítky řešitelů, svůdnou skrytou tajenku KOLO získanou přesmyknutím prvních písmen cizích jazyků uvedlo jen pár řešitelů. Skrytou tajenku VTIP tvořila první písmena po výrazech "výraz" v legendě.
U hádanek naopak bylo vícero řešení se všemi 10 hádankami. A změna v čele průběžného pořadí, protože dosavadní lídr stáje Valachů řešení neposlal.
U logických úloh mělo maximální možný počet bodů také více řešitelů. Skoro všichni nějaký ten bod získali. A někteří nějaký ten bod ztratili. Často jen proto, že si pozorně nepřečetli zadání úloh.

Vladimír

Předběžné výsledky 28. kola JLA

Dlouhodobá soutěž o výhry v eurech

Celkově došlo 164 řešení, neobsazeny jsou kat. KHL a kat. KL, v kat. KH soutěží dva řešitelé a v kat. HL jeden. Zápočet se dával v křížovkách za řešení bez ztrátových bodů (bylo jich pět), v hádankách za 10 autorských řešení (bylo jich šest) a v logických úlohách za řešení za 105 bodů (bylo jich šest).

Př. Drápala dosáhl v kat. L šestého zápočtu v řadě za sebou a může v dalších kolech žádat o výplatu eur. V jednotlivých kategoriích je v bancích po 28. kole u KHL 1400 eur, u KH 520 eur, u KL a HL po 560 eurech, u K je v banku 40 eur, u H 90 eur a u kat. L 70 eur.

Stav zápočtů po 28. kole je následující: šest zápočtů v řadě za sebou má v kat. L: Drápala, pět zápočtů v řadě za sebou mají v kat. L: Husar a Josef Nerudný, tři zápočty v řadě za sebou mají v kat. K: Jaroš a Mirikina a první zápočet do případné řady získalo nově deset účastníků akademie, a to v náročné kat. KH: Karpíšek, v kat. K: Gašparín a M. Turek, v kat. H: Kousal, Kovářová, Říha a M. Turek a v kat. L: Brajko, Járová a L. Pavelka. Všem blahopřeji a přeji hodně zdaru v získávání dalších zápočtů.

Kvalifikační soutěže

Křížovky

Na dně kolečka číhaly nástrahy. Sirky řešené coby zápalky docela vyhovovaly, křižující se herec Záděra byl Svobodovým kolegou v pohádce Šťastný smolař, slovensky „nástrahy“ vycházely jako pasce, náboženský výraz jako svěcení a rostlina jako kalení také seděla – až do doby, než bylo kalení potřeba jako způsob zpracování materiálů. Autorsky byly ovšem sirky valašsky kolečky, rekvizitáři Koděra a Svoboda se potkali při natáčení pohádky O uloupené divožence, slovensky „nástrahy“ jsou i lesti, náboženský výraz světina a kopretina je lidově kačena. Autorské řešení této pasáže 15/7 KOLEČKY (Slovník valašského nářečí na webu) x 30/6 KODĚRA (fdb.cz), 31/6 LESTI (SSJ) x 13/4 SVĚTINA (NLA) x 32/5 KAČENA (ČSVaS, heslo 599.9) zaslal pouze př. Valíček, patří mu můj obdiv. Početnou skupinu dvanácti řešitelů, kteří na biolibu nalezli rod Solena, zachránil př. Vlášek, který objevil v českém knižním pramenu rostlinu s názvem Solena, synonymum pro tykvovitou rostlinu Melothria. Přítel Valíček pak dodal další uznatelné prameny, kde se rod rostlin Solena objevuje. Přestože pak šlo tuto pasáž řešit alternativně správně 15/7 ZÁPALKY (SSJČ) x 30/6 ZÁDĚRA (fdb.cz), 31/6 PASTI (SSJ) x 13/4 SVĚTINA (NLA) x 32/5 SOLENA (Kavina: Zahradnický a ovocnicko-vinařský slovník naučný vydaný Českou akademií zemědělskou v Praze 1942, díl III, str. 484), zůstala nejobtížnějším místem křížovek.

Další léčky byly nastraženy v podobě kozlíků, které sváděly k řešení prky x provísla x oves, správně bylo 15/2 POKY (NLA) x 5/1 POBŘÍSLA x (Slovník valašského nářečí na webu) x 16/3 BŘES (ČJA 2/236) a v podobě vodníků, kteří sváděli k řešení vasrmani x Vato, správně bylo 9/1 BESRMANI (A měl jsem já píščalenku) x 23/5 BETO (IMdb.com) – Alberto Alvarado alias Beto účinkující v americké komedii Getting High in the Barrio v ní ztvárnil roli jménem Vato. Často se chybovalo v pasážích 34/6 RIÁL (Velký španělsko-český slovník, heslo vellón) x 14/7 DURILAN N (ETK 2/25) x 36/5 RINN (fdb.cz, heslo Danuta Rinn) x 15/10 MARIELLA (KNAP 2) x 38/5 HOLA (ČJA 3/246) a 37/3 ONO (MČSE, heslo papuánské jazyky) x 21/4 OBA (SSJČ) x 38/3 KOBA (CJC 2/654, Kova v azbuce). Máselnice se musely řešit jako 14/1 KACHNY (ČSVaS, heslo 1254.3), bachny i machny nešlo vepsat pro výskyt výrazů B a M jinde. Čepička albánských žen byla 29/8 KÉZA (NLA) x 11/6 KÉDALIÓN (SAK). Důl v prefektuře Totogi byl 43/1 KASO (ESGV, heslo manganaktinolit). Major se autorsky řešil jako 15/6 ROLE BEKA (fdb.cz, film Nikola Šuhaj loupežník) x 30/5 BUBE (Dodatky Ottova slovníku naučného II/2, str. 964) x 16/7 BUROZEM (ESGV, heslo černozemní půdy). Plést měla řešitele stejně znějící role Suka ve filmu Neporažení, ale 12 řešitelů nalezlo správné alternativní řešení 15/6 ROLE LOMA (IMdb.com, film I Accuse!) x 30/5 BULO (CJC 2/849).

Přes všechna výše uvedená úskalí bylo k zápočtu potřeba vyřešit křížovky bezchybně, což se podařilo pětici borců z celkových 52 soutěžících. V čele je trojice s 2 ztrátovými body s minimálním náskokem před svými pronásledovateli. Úspěšným soutěžícím blahopřeji.

 

Pořadí ve 28. kole: 0 ztr. b.: Gašparín, Jaroš, Karpíšek (KH), Mirikina, M. Turek. - 1: Drápala, Mach, Marjenka, Nack, L. Pavelka, Štefek (KH), Vojník. – 3: Podzemský, Valíček. – 5: Valenta. – 8: Hájiček, Vlášek. - 14: Vašinka. – 18: Vychovalý ml. - 19: Haralík. – 25: K. Bednář. – 26: Střelec. – 29: Urban. - 30: Staněk. - 33: Horák, Járová. – 35: Pavlík. – 36: Florián. – 37: Čechová, Kopřiva. – 38: Patron. – 39: Fiala. – 40: Hájek. – 41: Kratochvíl. - 42: Kohoutová. – 43: Hrubá, Zedník. - 45: Svoboda. – 47: Dudek, Kolář. - 48: Bureš. – 51: Horáček. – 53: Elév. – 54: Slavík. – 55: Soukup. – 57: Vodník. – 58: Hajný. – 61: Prvák. – 62: Tomanová. – 65: Vlček. – 66: Fabian. – 69: Pala.

Pořadí po 26. až 28. kole: 2 ztr. b.: Jaroš, Karpíšek (KH), Mirikina. – 3: Drápala, Gašparín, M. Turek. – 4: L. Pavelka, Štefek (KH). - 5: Nack, Vojník. – 6: Mach. - 7: Marjenka, Podzemský. – 11: Valíček. – 14: Vlášek. – 16: Hájiček. - 28: Vašinka. – 34: Haralík, Vychovalý ml. - 37: Valenta. - 59: Járová. - 87: Kopřiva. – 88: Čechová, Dudek, Střelec. – 90: Bureš, Florián, Kolář. – 92: Hrubá. - 93: Svoboda, Urban. – 94: Hájek, Horáček. – 100: K. Bednář. – 102: Fiala. - 103: J. Sýkora (KHL) (pouze 26. a 27. kolo). – 104: Juráň (pouze 26. a 27. kolo). - 106: Horák, Patron. – 108: Zedník. – 112: Elév. – 117: Kratochvíl. – 118: Hajný, Kohoutová. – 119: Staněk. – 120: Slavík. – 124: Vodník. – 128: Prvák. – 136: Tomanová. – 144: Pavlík. - 145: Vlček. – 146: Soukup. – 157: Fabian. – 171: Pala.

 

Hádanky:

Kolečka se všelijakými náklady mezi trakářky a žebřiňáčkem tentokrát sedla 17členné skupině řešitelů, kteří dorazili do cíle s velkým náskokem před pelotonem. Ve vedoucí skupině byli i Ivona s Petrem, a protože dosavadní lídr průběžného pořadí své řešení neposlal, přenechal průběžné vedení kolegům z valašské stáje. Nejtěžší hádankou byla přídavka s cizími nádeníky, vyřešilo ji 9 soutěžících. Drobný chytáček s araby v obměnce přehlédlo 16 řešitelů. Zápočet se uděloval za 10 autorsky vyřešených hádanek, což zvládlo 6 z celkových 55 hádankářů, blahopřeji.

Pořadí ve 28. kole: 10 Karpíšek (KH), Kousal, Kovářová, Říha, Štefek (KH), M. Turek. - 9 Čižmár, Husar, Járová, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, Nepimach, J. Pavelka, Radouš, Widla. – 5 Foltas. - 4 M. Kokeš, Motyčková. – 3 Beran, Divák, Jezdec, Kominík, Němeček, Prvák, Vodník. – 2 Beneš, Dostál, Florián, Hruška, Jirout, Novotná, Učeň, Urban, Vychovalý ml., Zedník, Žák. – 1 J. Bednář, Dudek, Fabian, Fanda, Horák, Marně, Maskot, Plavec, Pokus, Pospíšil, Tatar, Vávra. – 0 Bartoš, Fiala, Hájiček, Kapybara (HL), Varšaník.

Pořadí po 26. až 28. kole: 28 Kovářová, Štefek (KH). - 26 Čižmár, Husar, Járová, Karpíšek (KH), Kousal, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, J. Pavelka, M. Turek, Widla. – 25 Nepimach, Říha. – 22 Radouš. – 19 J. Sýkora (KHL) (pouze 26. a 27. kolo). – 17 Skácel (pouze 26. a 27. kolo). - 16 Foltas. – 14 M. Kokeš, Motyčková. - 9 Dostál, Jirout, Vychovalý ml. – 8 Divák, Florian, Hájiček, Jezdec, Němeček, Vodník. - 7 Beran, Fabian, Hruška, Kominík, Pospíšil, Vávra. - 6 Prvák, Zedník, Žák. – 5 J. Bednář, Beneš, Fanda, Maskot, Plavec, Učeň. – 4 Fiala, Marně. – 3 Bartoš, Dudek, Horák, Novotná, Tatar, Urban. – 2 Kapybara (HL). – 1 Pokus. – 0 Varšaník.

 

Logické úlohy:

Nejtěžší úlohou byla Kolečka, správně je vyřešilo 18 soutěžících. Projížďku kolečkem vyřešili skoro všichni, ale optimální trasu s 33 lomeními nalezlo pouze 7 soutěžících, nutno říci, že s notnou dávkou invence. Na zápočet bylo třeba 105 bodů, těch dosáhlo 6 z celkových 57 soutěžících, blahopřeji. V čele průběžného pořadí je trojice Ostraváků.

Pořadí ve 28. kole: 105: Brajko, Drápala, Husar, Járová, Josef Nerudný, L. Pavelka. – 75: Buchta, Dedková, Fojta, J. Kokeš, M. Kokeš, Marek, Motyčková, Potyš, Šebesta, M. Turek, Žabka. – 65: Jos. Konečný. – 60: Cily, Milka. – 45: Matějková. – 35: Mareš. – 30: Čechová, Fanda, Suchý, Zápasník. – 25: Dušek, Kohoutová, Sedláčková. – 20: Beránek, Elév, Ježek, Kadlec, Kominík, Kotinová, Lachtan, Ševčík, Švec, Tomanová, Zedník. – 15: Ampér, K. Bednář, Fišer, Florián, Hajný, Marně, Maskot, Plavec, Prvák, Rosa, Učeň. – 5: J. Bednář, Černíková, Křížová, Musil, Stejskal. – 0: Kapybara (HL).

Pořadí po 26. až 28. kole: 403: Drápala, Husar, Josef Nerudný. – 391:  Brajko. – 378: L. Pavelka. – 345: Dedková. – 333: Marek. – 329: Járová, Jos. Konečný. – 323: M. Turek. – 309: Milka. – 306: J. Kokeš, M. Kokeš, Motyčková. – 305: Buchta, Potyš, Žabka. – 298: J. Sýkora (KHL) (pouze 26. a 27. kolo). - 280: Fojta. - 259: Šebesta. – 239: Mareš. – 212: Grossmann (pouze 26. a 27. kolo). – 209: Cily. – 199: Matějková. - 194: Černíková. – 190: Beránek, Dušek. – 183: Suchý. - 180: Kotinová, Maskot. – 178: Učeň. – 175: Fišer, Kadlec, Lachtan, Sedláčková. – 170: Fanda, Švec. – 169: Ševčík. - 168: Stejskal. – 165: Tomanová. – 164: Zápasník. – 154: Elév. – 150: Florián. – 149: Křížová. – 145: Ampér. – 139: Kohoutová. – 134: Prvák. – 128: J. Bednář, Musil. - 125: Zedník. – 114: Marně. – 104: Hajný. – 99: Kočí (jen 26. kolo). – 94: Čechová. – 84: K. Bednář. – 80: Rosa. – 54: Plavec. – 49: Kominík. - 39: Ježek. – 10: Kapybara (HL).

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 71. kolo JLA probíhalo od 15. února do 15. března 2024, můžete si otevřít řešení 71. kola JLA, předběžné výsledky 71. kola JLA a ohlasy na 71. kolo JLA. Došlo rekordních 187 řešení, děkuji za ně, pěkné dny, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies