jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsou vyvěšena autorská řešení hádanek, logických úloh a křížovek 28. kola JLA. V mezičase jsem Vás zde seznamoval s některými zajímavostmi, které se v řešeních objevily, případně s mým očekáváním, které pasáže by mohly činit potíže.
U křížovek jsem očekával problémy někde kolem dna kolečka a pak ještě na několika málo místech. Největším překvapením pro velkou část řešitelů mělo být, že sirky nejsou v autorském řešení zápalky. Na Valašsku se řeknou kolečky. Takže v autorském řešení Svobodův kolega z české filmové pohádky není Záděra, ale Koděra, a nástrahy slovensky nejsou pasce ani pasti, ale lesti. No a od toho se odvinulo mnoho dalšího.
U hádanek nejvíce potíží činila přídavka se zahraničním dělníkem a trochu malý chytáček s plurálem v obměnce.
U logických úloh jsem čekal, že nejtěžší bude vyplnit kolečka a najít méně jak 39 lomení u Projížďky s kolečkem. Zahradou se mělo projet, vyjet při projížďce ze zahrady zakázáno nebylo. Invence řešitelů nakonec byla překvapivá, všechna nestandardní řešení budou probrána Odbornou komisí pro logické úlohy na semináři v Šancích, o výsledku Vás budu informovat. Závěr je takový, že pokud je v zadání úlohy uvedeno, že se má řešení odehrávat v daném obrazci, pak obrazec nelze opustit.
Vladimír

 

Řešení křížovek:


ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Ikona. - 2. Tragáčky. - 3. Praturčín. - 4. Ambuduvanga; Kyes. – 5. Pobřísla; keramický. - 6. Prigosal; dišputovati o akci. - 7. Big crash; Neville; animace + anion. - 8. Mácatost; prchavost rozkoše + prcha v Ostrém; halíkat. - 9. Besrmani; ši; ikry; kosatíky; kapr erko; zatížený; kamínkem. - 10. Ro; tronada; Badolato; vyřezaný; špalíček; Věra Trnková; zinková. - 11. Bermuda; Mg; patroly; zesekati; oj; Kédalión; klariska; troky. – 12. Song Loučení; ní; kosáky; tatra; Megachile; Menechmos; ukoptit; soptit. - 13. Dětská kolečka; ED; nattir; světina; materiál; valašský svět; val a šál. – 14. Kachny; astroglie; SL; diastase; kysele; posád sena; Durilan N; cep; sí; pokropek; plná moc. - 15. Spíše; bakule; Po; játro; antilátka; role Beka; kolečky; cela; sí; Mariella; Soulages; náklony. – 16. Kacík; Mie; na; Nahl; Patkanov; táčkovice; burozem; Kala; Nia; Hu; ký; duhovati; treskutky. – 17. Jablko; kratírna; talijánky; maki a vari; beri; Eda, za; Tisac; kytara; hotovení; jarmark. – 18. Decima; proruby; kymácet se; Antse; Ola; ko; Paběnice + Pait; pivska; prosba + ný; o; UN; vlci; t. – 19. Kalení; jará léta; dokonalá lekce; P; ko; mace; NO; dooi; orija; láj; DN; unášení; m. – 20. Paděrky; kotářané; Teutonka; NO; robit; Flanagan; b; DN; Emos. - 21. Canopus; malí dranti; Ryti; oba; Josef Langmiler; džbánek. - 22. V klíně; okraska; kolco; dědiny a paseky; so. 23. Makotiť; plac na kože; bouchačka. - 24. Uničiti; pasení. – 25. Li.

Tajenky:
1. Na posledním groši. - 2. Keramický džbánek. - 3. Bájný valašský svět. - 4. Polednice. - 5. Rynek. - 6. Jablko v klíně. - 7. Kotářané. - 8. Dědiny a paseky. - 9. Jarmark. - 10. Materiál. - 11. Hotovení. - 12. Pasení koz a husí. - 13. Posád sena. - 14. Pobřísla. - 15. Kosáky. - 16. Dětská kolečka. - 17. Tragáčky. - 18. Talijánky. - 19. Táčkovice. - 20. Dno. - 21. Kolco. - 22. Besrmani. - 23. Vyřezaný špalíček zatížený kamínkem. - 24. Vtip (tajenku tvoří první písmena slov následujících v legendě po slovech „výraz”).

 

 

Řešení hádanek:

1. Strakáč, kóje, poupě, vrátka – s trakářky jedou děvčátka.

2. Pilíř, pacholek, kočka, menší vál, gen, verze – při lípách kolečko kameniva šlengr veze.

(dle Světa zvířat rys patří mezi velké kočky, šlengr viz Slovník nespisovné češtiny)

3. Léčka, mina dál, cist – kolečko kamení cizí nádeníci za lavici staví.

4. S vázou, v base, páky, léčky, na hlíně, stovkou, u moří – vazba sypá kolečko uhlí na místo v komoře.

5. Kolie, čekaná, louže, nadpis, krém – kolečka naložená pískem.

6. Řev, tílka, úkol, koš, Olin převrátil károu kolečko šotoliny.

7. Kleč, kolí, nyala, škála, čílko, hádě – kolečko hlíny Valaška tlačila k ohradě.

8. Čolek, popis kukaní, zářivka, nuda, klipa – kolečko písku panikáři vzadu naklápí.

9. Oráče uondá pairův (peerův) nápor, staří děkují doně, mák lasem leká araby – ruční dopravní prostředek o jednom kole s malou korbou.

10. Číži, déčka, cysty, šest rýn, zebry nácek – cizí děcka čistí sestřin žebřiňáček.

     (déčka viz Slovník nespisovné češtiny)

 

Logické úlohy:

1. Hromádky trávy

Řešení viz obrázek.

 

2. Okružní cesta

Řešení viz obrázek.

 

3. Kolečka

Řešení viz obrázek.

 

4. Projížďka s kolečkem

Dvě z vícera optimálních řešení za 5.(40 – 33) = 35 bodů viz obrázky.
5. Kružnice

Body A, B, C a S leží na Eulerově přímce, střed S patří Feuerbachově kružnici. Platí AB/BC = ½, délka AC musí být tedy dělitelná třemi. Délka AC je polovinou délky přepony našeho pravoúhlého trojúhelníku, hledáme takový Pythagorovský trojúhelník, kde přepona je nejmenší číslo dělitelné šesti. Tomu vyhovují délky stran trojúhelníku 18, 24 a 30 (AB = 5, BC = 10).

 

Autorem úloh č. 1 až 3 je Honza Krtek Novotný.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 71. kolo JLA probíhalo od 15. února do 15. března 2024, můžete si otevřít řešení 71. kola JLA, předběžné výsledky 71. kola JLA a ohlasy na 71. kolo JLA. Došlo rekordních 187 řešení, děkuji za ně, pěkné dny, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies