jemelik

jemelikJEMELÍKOVA  LUŠTITELSKÁ  AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je jubilejní 30. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 17. prosince 2014 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.schak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 3490 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

Změny v použitých pramenech

Pouze pro toto 30. kolo JLA si v použitých pramenech pro rok 2014 u PO doplňte pramen Kazmíř: Slovník valašského nářečí (D. Malina, Vsetín 2001) a u POC Ionescu: Rumunsko-český slovník (Leda 2002) a u pramenů v elektronické podobě si zaměňte za Kazmířův Slovník valašského nářečí na webu Jursíkovu Anorganickou chemii nekovů na http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/uid_isbn-978-80-7080-417-9. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví.

30. KOLO

KŘÍŽOVKY

VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 5

Pan spisovatel Šuleř pokračoval v líčení slavné valašské kapely. Pelár si nechal ... (1), s tím umí mistrovsky, dovede na ten svůj žlutý ... (2) ťulikat jako ... (3), krásně se to nese, a když zanotí Uvíznul forman nebo Počkaj, má milá, já na ťa povím, žes nečítala, kolik je hodin, ... (4) letí nad hlavy, ... (5) se natřásají v bocích jak ... (6) a za chvíli se na šenku všecko vytáčí, ... (7), vrták, ... (8), věčná škoda při takové muzičce netancovat! A Pelár je k neutahání, celé noci dokáže hrát v jednom zátahu, v obličeji brunátný, nevyspaný, kníry naježené, ale za klobúkem junácký jalovec. Slavná Pelárova banda! Každý ji na Valašsku znal, zvali ji na ... (9), ... (10), na národní a ... (11), všude byla vítána.

Rok utekl jako voda a je tu prosinec a s ním zimní ... (12). Děcka s prvním stálejším sněhem vytahují ... (13) a ... (14). Na zamrzlém rybníku zjistí, že … (15) nepovyrostly s nohama. Ogaři hrají hokej, místo branek boty. Na ledě je pěkná … (16), vítr fučí, mrzne až praští, radši pusu ani neotvírat, obvyklé … (17) vystřídala … (18). Až doma ve vyhřátých světnicích prokřehlá těla roztají. Všude už jsou cítit Vánoce. I na Valachách musí být v každé chalupě zavěšené na dveřích darované zelené … (19). Lidé se sklonem k tradici a romantice od něj očekávají štěstí, odvahu a lásku.

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:
  1 nesouměrná slabiková mozaikovka, 2 nesouměrné střídavé mozaikovky, 7 nesouměrných střídavých polomozaikovek
a 1 nesouměrná shluková polomozaiková polodarvinovka (darvinovka je pouze v jednom směru)

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka (viz obrazec níže). Všechny typy políček jsou již předkresleny. Skrytou 19. tajenku (5) v obrazci vyznačte nebo popište systém jejího skrytí.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Nerosty. - 2. Podnět z vyvýšeného místa v České vysočině působící na smysly; přezdívka. - 3. Druh nejmenších jednotek organismu; tanec; součást filmových ateliérů; jorubská bohyně; nesklonné cizí ženské jméno. - 4. Přístav na Japonském moři; klihovitá látka; africký stát; balík plátna; česká režisérka; francouzský malíř. - 5. Slovenské sklonné domácké mužské jméno; netvor (slovensky); pevnost z období napoleonských válek; čínské město; druh nápoje; kousek elektronavíječky z ČKD. - 6. Karetní hra; český politik; portugalské platidlo; berberská obyvatelka Atlasu; Bourdierova role (Patrick); zvuk zvonku. - 7. Důtky; sovětský sportovní reprezentant z roku 1980; ?8?; náhorní plošina v Přední Indii; dřevo; incký bůh; slovenská malířka; ruské sídlo; cyklistická řídítka; stupeň devonu. - 8. ?12?; furosemid; název minerálu; část jemelí; konflikt; obyvatelé Karelie; ?2?. - 9. Hejno ptáků; jméno noty; ?16?; železniční vozy; anglicky „stráň“; druh kávy; hlas; magnetická jehla; rozptylovati; kostra. - 10. Anorganická sloučenina; rostlina; filmový představitel Marka; pevniny; cizí ženské jméno; ryba; otec; vory na plavení vytěženého dřeva. - 11. Zchátralci; předložka; domácké ženské jméno (dle časopisu Paleček); ruská hora; Rurikův bratr; ?9?; hudební nástroj; švédský fyzik; kdo rád obšírně a podrobně vypravuje. - 12. Menší ještěr + anglický rocker; dvoukřídlí; blouditi; krákat; věrný sluha knížete Jaromíra; zabíječ času; tasemnice. - 13. Minerální vody; pštrosí péro; citoslovce; znělky; terpenický keton; žertovná pletka; litevská řeka; uzavřená společnost. - 14. Květiny + klobouk; albánský duch osudu; ?7?; (ve středověké Florencii) námezdně pracující textilní dělníci; moravské sídlo; křižník loďstva USA. - 15. Podřád brouků; číslovka; brzy; rod včel; staroindický básník; patřící dívce sklonného českého domáckého jména. – 16. ?1?; coura; polské sídlo; jezero v jihovýchodní části Zadní Indie; patřící darebákovi (slovensky). – 17. Dřívější střih kabátu; plachta k nošení dítěte; tanec; písnička; příjmení postavy ztvárněné Thomsonem. – 18. Karelové; příjemně; opožděný krok; seskupení evropských států. – 19. Dvoupísmenná částice; citoslovce posměchu; část oděvu. – 20. Nosovka.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 8. Značka elektrického odporu; jednotka hmotnosti v Anamu; zpívaná slabika. - 9. Americká scenáristka; ohrožení krále soupeřem; iniciály autorky Práce. - 10. Šo; soudce; autor Zastávky. - 11. Jméno noty; návětří; stratigrafický stupeň; trn; zelenina. - 12. Německy „lesík“; nůž; do toho místa; ?14?; ?13?. - 13. Název souhlásky; dočka; drama chorvatského spisovatele; roury; sklonné domácké mužské jméno; nesklonné domácké ženské jméno; exploziva; blokátor kalciového kanálu; zkratka jednoho z našich divadel. - 14. Pryč; domácké mužské jméno; anglicky „záporný“; zkratka určitého dopravního prostředku (expresní kolejový); hořká rostlinná látka; český mineralog; anglická herečka. - 15. Situace přitahující obecnou pozornost; fajn; autor Irči; francouzský herec; kudrlinky; rakouský litograf. – 16. Osvojení; ?3?; ?5?; ?11/2?; cizí zkratka roku. – 17. Klacek; pronájem; chemický vzorec jedné ze sloučenin platiny; představitel Turnera v jugoslávském dramatu; veslaři na galejích; filmový duch. – 18. Drb; hrušky; italská řeka; hlas drobného ptactva; chemická značka kovového prvku; lehký vozík; rumunsky „období“; kaše. – 19. Indický fyzik; štěnice; představitelka Youngové v americkém dramatu; římské číslo; hlas drobného ptactva; ves ve středních Čechách; ruský architekt; tvoje nástraha; v esperantu „hotelový“. – 20. Otevírací horní část střechy (automobilu); postavení; zařízení na odstraňování lněných semen (slovensky); ruské město; sto korun; hmotnost cikorky; americký filmový producent. - 21. Určité spojení podniků; utíkati; posilující léky; Stoneova manželka; ?10?; ?11/1?; anglická zkratka skutečné zenitové vzdálenosti. - 22. Valit; ?4?; vydávati určitý zvuk; pelešnice; dřevař; rod rostlin; žáruvzdorné materiály. - 23. Německý pedagog; španělský dramatik; vojenské kabátce; ?6?; španělsky "ručníky"; Kiliovo jméno; planetka. - 24. Asi; příslušník severoafrického etnika; ničené; blázinec; přestávka; postava z Roku na vsi; glykosidy; sekat. - 25. Kolo; dvoupísmenná částice; určitým způsobem rubat horninu; tehdy; stranou (slovensky); druh pečiva; Primův kolega; kuchyňský nástroj; finský název bulharského filmu. - 26. Legionář zajatý v boji na Montellu; tropická rostlina; polygrafický nástroj; indické mužské jméno; ?17?; německý hudebník. - 27. Africký kmen; zápasy pořádané jen pro peníze; patřící českému duchovnímu; lichotící; přepodivný panoš z Děvína. - 28. Francouzský rytec; ?15?; mazati; týkající se míšaniny. - 29. ?18?; součást oblečení (slovensky); osázet bělicemi. - 30. Hora; hudební skladba; antiarytmikum. - 31. Přítok Leiny; někdejší řeč komediantů; hruď. - 32. Neplatiti. - 33. Vždyť.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 72. kolo JLA probíhalo od 25. dubna do 23. května 2024, můžete si otevřít řešení 72. kola JLA, předběžné výsledky křížovky 72. kola JLA a ohlasy na 72. kolo JLA. Došlo přes 170 řešení, děkuji za ně. Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies