jemelik

jemelik


 JEMELÍKOVA  LUŠTITELSKÁ  AKADEMIE

 

Milí přátelé, před vámi je 28. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 30. července 2014 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.schak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 3240 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

 

Přepis nářečních souhlásek

Po celou dobu cyklu Vitajte ve Valašském muzeu budeme společně v křížovkách a hádankách užívat u slov valašského nářečí zjednodušeného přepisu ł = l, ĺ = l, ŕ = r, např. Vałachy a závłačky budeme psát jako Valachy a závlačky.

 

Změny v použitých pramenech

Pouze pro toto 28. kolo JLA si v použitých pramenech pro rok 2014 u PD změňte u Velkého lékařského slovníku rok vydání na 2009, u PO si doplňte prameny Miltner: Malá encyklopedie buddhismu (Libri 2000) a Ország-Vranecký: A měl sem já píščalenku (Ostrava 1963), naopak nebude třeba Pechova Velkého slovníku cizích slov, a u POC si doplňte pramen Čermák, Hrnčířová: Nizozemsko-český slovník (LEDA 2000). Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví.

 

28. KOLO

 

KŘÍŽOVKY

 

VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 3

Jak v medové plástvi spočíval ve svých vzpomínkách pan spisovatel Šuleř pod venkovní pavlačí hospody ... (1), před sebou měl zdobný ... (2), ze kterého pozvolna upíjel, a ponořenému v ... (3) mu bylo dobře na duši. A hle, ... (4) mávla kouzelným proutkem a děly se zázraky: ... (5) hovící si mezi starobylými stavbami jak ... (6) naráz a znenadání zaplnili – kde se vzali tu se vzali – důstojní měšťané i venkovsky odění ... (7) obývající ... (8), strnulý snímek nepohyblivých figurín, jak zastavený záběr ze starého němého filmu. Avšak tu ... (4) ještě jednou mávla všemocným proutkem a výjev ožil, lidičky hlomozili a pokřikovali, ... (5) kypěl a zvučel a přeléval se v pestrobarevných vlnách, všechno se živelně a s dravou chutí směšovalo. Starodávný ... (9) už nic nemohlo zadržet. Vypravěč přizíral nevěřícně, avšak s radostí tomu hemživému ruchu, jako by se odehrával na jevišti.

Stavbám okolo vládlo dřevo, které na Valachách představovalo i základní ... (10) k ... (11) hraček. Děcka si s dřevěnými hračkami hrála odmala, ovšem zejména v létě měla také řadu povinností. Menší děcka čekalo ... (12), větší pak ... (12/1) ovcí a krav. Valašští ogaři prožívali většinu svého života na pastvě, ale když bylo třeba, museli při sušení obrátit ... (13), při žních prostírat povřísla neboli ... (14) nebo po pastvě ještě skočit s ... (15) nažnout pro husy kopřivy. Ale i na hru zbyl čas. K převážení všelikých nákladů jim sloužila dřevěná ... (16) (viz obrazec křížovek) a ... (17). Valaši rozeznávali různé druhy táček: obyčejné, ... (18), nádstavkové, maďarky či literky. Táčky měly tyto části: ... (19), příčky, ... (20), závlačky a ... (21).

Při hrách u potoka byli kdysi oblíbení hastrmani neboli ... (22). Vlevo na obrázku je panák, který představuje vodníka, vpravo je znázorněná jeho správná poloha s částečně ponořenýma nohama ve vodě, aby vyvolával dojem, že po vodě chodí. V podstatě šlo o ... (23), u této hračky hrál svou roli také ... (24).

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:

 2 nesouměrné shlukové mozaikovky, 6 nesouměrných střídavých mozaikovek
a 6 nesouměrných střídavých polomozaikovek

 

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka (viz obrazec níže). Všechny typy políček jsou již předkresleny. Při hledání skryté 24. tajenky (4) se musíte dívat po určitých stejných výrazech, vypište ji a popište systém jejího skrytí.

 

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Idol. - 2. ?17?. - 3. Turek (dle Chocholouška). - 4. Sídlo poblíž „řeky běsů“; představitelka Julie. - 5. ?14?; ?2/1?. - 6. Druh přísady pro zimní betonáž (slovensky); debatovati o činnosti. - 7. Americký výraz vyjadřující zhroucení tržních cen akcií 19. října 1987; králotvůrce; oživení + záporný ion. - 8. Tloušťka; pomíjivost slasti + přeháňka ve vsi na Litoměřicku; křičet. - 9. ?22?; čínská jednotka hmotnosti; rybí vajíčka (slovensky); šavle; rychlený plůdek kapra; ?23/3?; ?23/4?. - 10. Jednotka objemu ve starověkém Egyptě; španělsky „obnošená“; Svobodův spoluhráč; ?23/1?; ?23/2?; česká matematička; obsahující určitý kov. - 11. Druh lučního porostu; chemická značka hořčíku; stráže; ztlouci; tyč sloužící k řízení vozu; vůdce Óríóna; členka řádu kapucínů; druh nádoby. - 12. Píseň z filmu Karla Lamače; řecké písmeno (slovensky); ?15?; klobouk; čalounice; Platonův žák; ušpinit; prskat. - 13. ?16?; Department of Education (zkratka); ratel; náboženský výraz týkající se kněží; ?10?; ?3/2? + kuchyňské potřeby. - 14. Máselnice; určitá část podpůrné tkáně v centrálním nervovém systému; celní kód Sierry Leone; prostor; zamračeně; ?13?; název povrchu pro sportovní účely; ruční nástroj k výmlatu; španělský souhlas; skrovný pohřeb; zplnomocnění. - 15. Snáze; hůl; největší italská řeka; hlupák; ochranná látka v krvi; major; sirky; komůrka; španělský souhlas; cizí ženské jméno; francouzský malíř; nachýlení. – 16. Náčelník indiánů; německý fyzik; nu; německý sochař; arménský orientalista; ?19?; druh půdy; domácké ženské jméno; ženské jméno známé z irské mytologie; nižší egyptské božstvo; který; irizovati; střemchy. – 17. ?6/1?; druh dílny; ?18?; poloopice; hudební nástroj; Cenkovo jméno; během; hora ve Viduši; zadrátovaná bedýnka; ?11?; ?9?. – 18. Hudební interval; průseky; vrávorat; jméno jedné z osob podílejících se na dramatu Strelitz; ruská řeka; ho; ves v Čechách + představitel Sama; ječmínkoviny; modlitba + hle (slovensky); předložka; zkratka Spojených národů; šelmy; téčko. – 19. Způsob zpracování materiálů; jinošství; příkladné ponaučení; písmeno azbuky; ho; tien; vzorec jednoho z oxidů; nizozemsky „tání“; cizí jazyk; sebranka; zkratka Divadelních novin; způsob přemístění; citoslovce. – 20. Nepotřebné věci; ?7?; příslušnice jednoho z germánských kmenů; vzorec jednoho z oxidů; pracovat; americký olympijský vítěz; hes; zkratka Divadelních novin; Snob. - 21. Hvězda; otrhánci; finský politik; číslovka; český herec; ?2/2?. - 22. ?6/2?; ozdobná drobnost; ?21?; ?8?; slovenská předložka. - 23. Kypřit půdu okopáváním; prostor pro voloviny; druh stroje. - 24. Přivésti někoho do záhuby; ?12/1?. - 25. Cizí jazyk.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 9. Lest. - 10. Norská hora. - 11. Zpívaná slabika; typ kontroléru. - 12. Planetka; soubojník. - 13. Závěr; housle. - 14. Ruská mince; jablka. - 15. Zbraně; kozlíky; druh porostu. – 16. Okluziva; Horalé; vlčí tráva; vietnamské mužské jméno. – 17. Povzdech; stříbrná mince osmanských sultánů; příslušník jednoho z germánských kmenů; cizí jazyk. – 18. Iluze; místo odpočinku spárkaté zvěře; ryba; hodnost. – 19. Plošiny; přeplácaná; organická příroda; název britského textilního materiálu. – 20. Šlamastyka; sudokopytník; značka staré jednotky tepla; ožeh. - 21. Šlamastyka; české sídlo; hlodavec; nevzdělaný. - 22. Takoví; cizí mužské jméno; hotově; pružný. - 23. Sudokopytník; sbohem; ?1? + krásčina hromada prádla; jméno noty; účinkující v americké komedii Getting High in the Barrio; moravské sídlo. - 24. Čtyřhra; chyba; dychtivě poslouchat historku; kožich (medvěda); francouzský technik. - 25. Deset gramů; výraz indické filozofie; kazašské sídlo; bouda určená ke krystalizaci kamence; Barmánci; kovoprůmysl; Jupiterův měsíc. - 26. Římské číslo; savec; strategie; dvouděložné rostliny; florentský učenec; soud na dubrovnickém pomezí. - 27. Rostlinné kořeny; hráč budapešťského hokejového klubu; Julča; malé díly; jednovazné radikály; český kněz; láj; Nicolasův kolega. - 28. Kohoutek; domácké ženské jméno; moravské město; čekat; skladatel narozený v Palermu; vztah; kuchyňská potřeba; moře; ryš; trikyslík; patronka města Komany. - 29. Žena; údery v boxu; jednomocný radikál (slovensky); dřívější název ruského města; hle; cucávat; cíl; čepička albánských žen; zarážka; sídlo ve Středoafrické republice; kalhoty. - 30. Události; boty; kusy uhlí odnášené načerno ze šachty; běžec; africký kmen; Svobodův kolega z české filmové pohádky; některá z možností znovuzrození v buddhismu; určitý; nápoj; tišiny; tvář. - 31. Tenký pramének; maliské sídlo; brazilská řeka; anglicky „maličkost“; planetka; nástrahy (slovensky); šaman; sicilský básník; prostředek; vědra; papoušek. - 32. Když; můj; hák (poutací); předložka; dvouděložná rostlina; mládě domácího zvířete; plynný prvek; Ara; počáteční; držet. - 33. Gól; žena, co vše hatí a kazí; oblast u Andamanského moře; ?4?; naivní dívka; indonéské sídlo; strážmistr; citoslovce. - 34. Krása; ospalé; upěchovati; ?12/2?; dravec; stará španělská mince; asijský stát; krajina severně od Čadského jezera. - 35. Španělsky „Malijka“; lešení na sušení; hornina; ďábelsky zlý; tvář; zbrčený švec; silné auto. - 36. Náhodně; perská měna; ?5?; vášnivý; představitelka jedné z kolegyň Marty; role Beka; druh pečeně. - 37. Stádní zvířata; měkčení tuhé umělé hmoty; cizí jazyk; bulharské pohoří; starší výraz pro souboj; herečka účinkující v komedii Demoted; jehly do větrovek. - 38. Hudební nástroj; klábositi; ruská řeka; špatné zprávy; hrabiště; Ula; odlesk. - 39. Vlákno k šití; člen „řady komárů“; svorník na spřahadla; strašiti; odborný pěstitel květin; Merina; svazek; motiv. - 40. Strom; piviska; Ervinova skladba; nizozemsky „zloděj“; buddhistický bůh; značka délky; pták; lunární oslavy v Ummě; špalek. - 41. Lazzi; způsob loterijní hry; část hlavy; sudokopytník; staroindický básník; ?3/1? + zkratka Divadelních novin; duše člověka u starých Egypťanů; předtím; rostlina. - 42. Cyklona; spojka; nežádoucí osoba (zkratka); sestra Ašaie; ?20?; stonkový; kaly. - 43. Důl v prefektuře Totogi; aspermatismus; badačonský pasák vepřů; gabonský politik; marný přání. - 44. Slovenská předložka; švédská jednotka hmotnosti; ano; kar. - 45. Výmolný.

 

hádankY

Moto: Ke zlepšení nálady
kdekdo vozí náklady.

1                      ZÁMĚNKA

Dcerky v stáji pomáhají.

 

2                    PŘESUNKA

Kašle lump za sloupem na mravní normy,
rys válek ucítil na vlastní kůži,
vloha pro tesání různé má formy,
u stromů tulák se s nákladem tuží.

 

3                     PŘÍDAVKA

Kde je past, možná je i střela ještě,
pod keř se pomocní dělníci kloní,

doma prý poznali tropické deště,
náklad za sedadlo dávají oni.

 

4                     PÁDOVKA

S nádobou v chládku si pln síly kráčí,
nástrahy na zemi během dne zvládá,
u hromad polen plac v kumbálu stačí,
své známé svalovec náklad tam skládá.

 

5                    VÝPUSTKA

Starý pes před lovem kaluže zkoumá,
pánovi na titul půl roku stačí,

nápoj mu nabízí jakýsi ňouma,
dělníci nářadí s nákladem tlačí.

 

6                   OBLOŽKA        

Vasila po křiku poznala selka,
bramborák za rolí bere za základ,
paseka na dvorku zdá se být velká,
klučina překotil vozíkem náklad.

 

7                   VSUVKA

Za stromem ohrada, zvíře k ní hledí,
paleta možností čiperku raní,
po drobném předku ta ohradu zdědí.
Kovářka s nákladem jela k ní strání.

 

8                  VÝMĚNKA

Tvor boudy nevnímá, líčení jejich
osvětlí svítidlo, stín by byl chybou.

Dlí vopruz se starou mincí u klejich,
zmatkaři s nákladem za domem hýbou.

 

9     OBMĚNKA (N: 53, J: 46)

Rolníka utahá šlechticův tlak,
dědci dík vzdávají šlechtičně pak,
pitomec provazem plaší koně,
kolečko obroku máme pro ně.

 

10               MĚKČENKA

Po ptácích důchodci boubele řeší,
několik okapů a savce bříško.
Příbuzné vozíček zablátí pěší,

nevlastní caparti cídí ho friško.


 

LOGICKÉ ÚLOHY

 

Moto: Když se řeší kolečka, dovolená posečká...

1. Hromádky trávy

Na zahradě 8 x 8 polí leží 11 hromádek trávy připravených k odvozu kolečkem, se kterým pojedete pouze po bílých polích počínaje polem s číslem 1. Projetá pole zahrady postupně číslujte od 1 do 34, první a poslední pole už máte očíslováno. Dráha kolečka nechť vytvoří lomenou čáru tvořenou vodorovnými a svislými úsečkami, vedenou přes středy některých bílých polí. Každé pole s číslem může sousedit stranou nebo rohem pouze s polem obsahujícím nejvýše číslo o 2 menší nebo o 2 větší. Na každém třetím poli (s číslem 3, 6, 9 atd.) naložíte hromádku trávy. Čísla po stranách mřížky udávají počet hromádek trávy v tom kterém řádku či sloupci. Za správné vyznačení cesty získáte 15 bodů.

 

2. Okružní cesta

Zakreslete do obrazce okružní cestu s kolečkem, která prochází přes středy políček a navštíví všechny kroužky. Černý kroužek představuje hromádku hlíny, která se vysypala z kolečka při zatáčení — proto černým kroužkem cesta prochází pod úhlem 90 stupňů a v nejbližších políčkách na obou stranách pokračuje rovně. Bílé kroužky představují fošny položené přes jámy — proto bílým kroužkem cesta prochází rovně, ale alespoň v jednom sousedním políčku zahýbá. Za správné řešení získáte 15 bodů.

 

 

3. Kolečka

Do každého prázdného kroužku vepište jedno z čísel 1 až 8 tak, aby se stejná čísla neopakovala v žádném z 13 řádků, 13 sloupců, ani na žádném z 9 kruhů. Za správné řešení získáte 25 bodů.

 

4. Projížďka s kolečkem

Tráva je sklizená, takže můžete s kolečkem projet zahradou pouze po bílých polích (po každém pouze jednou) z místa A do místa B. Dráha kolečka nechť vytvoří lomenou čáru vedenou přes středy všech bílých polí, tvořenou vodorovnými a svislými úsečkami. Na své dráze se snažte minimalizovat počet lomení x, za správné řešení získáte 5.(40 – x) bodů.

 

5. Kružnice

Kolmice vztyčené v půlících bodech stran našeho pravoúhlého trojúhelníku se protnou v bodě A. Spojnice těchto půlících bodů s protějšími vrcholy trojúhelníku se protnou v bodě B. Výšky spuštěné z vrcholů na protější strany se protnou v bodě C. Spolu s body A, B a C leží na společné přímce i střed S kružnice k. Jaké nejmenší délky musí mít strany našeho trojúhelníku, aby délky těchto stran a úseček AB a BC bylo pět různých celých čísel? Za správnou odpověď získáte 15 bodů.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 72. kolo JLA probíhá od 25. dubna do 23. května 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 72. kola JLA, nebo jen zadání křížovky 72. kola JLA, zadání hádanek 72. kola JLA či zadání logických úloh 72. kola JLA. Hodně zdaru a zábavy při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies