jemelik

jemelik


Vážení přátelé,

celý letošní ročník bude věnován hračkám, které jsou vystaveny ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, začneme si hrát s káčou. Doufám, že vás úlohy k řešení pobaví a že k tradičním posluchačům akademie přibudou noví. Vladimír

 

JEMELÍKOVA  LUŠTITELSKÁ  AKADEMIE

 

Milí přátelé, před vámi je 26. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 12. března 2014 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.schak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 3020 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

 

Soutěžní podmínky JLA 2014

 

S podrobnými soutěžními podmínkami JLA ročníku 2014 se má řešitel možnost seznámit na webových stránkách www.schak.cz a www.jemelik.cz nebo si o ně může napsat vedoucímu soutěže. Jsou téměř shodné jako v minulém ročníku, jen pokud soutěžící, kteří už mohou žádat o výplatu eur, k řešení nic nepřipíší, má se za to, že pokračují v soutěži dál. U pramenů použitých v minulém ročníku si u PZ u pramene SČSAA doplňte rok vydání (2012), u PO nahraďte Malý Ottův slovník naučný 1-2 pramenem Šuleř: Vitajte ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (2010). U Pramenů v elektronické podobě si přidejte Internetovou filmovou databázi na http://www.imdb.com.

Pouze pro 26. kolo JLA si přidejte do PO pramen Ország-Vranecký: A měl sem já píščalenku (Ostrava 1963) a u pramenů v elektronické podobě si Kazmířův Slovník valašského nářečí na webu zaměňte za Sídla ve světě na http://places-in-the-world.com. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví.

 

26. KOLO

 

KŘÍŽOVKY

 

VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 1

Beskydy jsou chráněnou krajinnou oblastí, ve které má své významné ... (1) vedle nádherné a čisté přírody nespočet turistických zajímavostí a příležitostí pro aktivní odpočinek. ... (2) a další návštěvníci Beskyd si za svůj častý cíl vybírají Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. U jeho zrodu stáli ... (3), ... (4), kteří se štětcem a paletou prošli svět, ale s úlevou se vždy vraceli do valašské domoviny. ... (3/2.3) se věnoval sběratelství lidových textilií, výšivek, především však snil o „sběratelství chalup“. Když mu bratr ... (3/2.1) po návratu z cesty po Skandinávii popsal švédský ... (5/2), ... (3/2.3) namaloval temperou pohled na „... (5)“, což byl první ideový projekt budoucího muzea v přírodě, a poslal ho na výstavu do Vídně. I stalo se, co nikdo neočekával. Obraz zaujal konopišťského arcivévodu Ferdinanda d´Este, který holdoval starým stavitelským památkám, a založený Muzejní spolek v Rožnově obdržel podporu ve výši deset tisíc rakouských korun na jeho výstavbu. Světová válka však záměr s výstavbou překazila, a tak až v roce 1921, kdy se zrodila myšlenka na uspořádání národopisných slavností nazvaných ... (6), přišli Rožnovští s nápadem, aby tento svátek lidové tvořivosti hostil již „... (5/2)“. V následujících letech svezli do parku Hájnice z terénu několik originálních valašských chalup, ... (7), ... (8), sýpku a také kostelík. A když se konal ... (6) v roce 1925, tak bylo Valašské muzeum v přírodě skutečně otevřeno.

Dnes se v interiérech objektů muzea nalézají díla a tradiční ... (9) valašských umělců a řemeslníků, ve kterých se odráží zručnost, zkušenost, píle či ... (10) jejich tvůrců. S představováním exponátů vystavených v muzeu začneme u těch nejmenších. O dětských hrách a hračkách na Valašsku se můžeme dovědět z vyprávění pamětníků, řadu informací získáme právě v muzeu nebo nám je poskytne regionální a národopisná ... (11). Od nejranějšího věku užívaly ... (12) na Valašsku ke své zábavě rozličných hraček. ... (13) si často hráli s dřevěnými postavičkami lidí a zvířat, s lodičkami, s primitivními samostříly či s píšťalkami. Před Velikonocemi přišly na řadu klapačky, byly s kladívkem nebo třeba s koníkem, ... (14) si přiblížíme příště. ... (15) měly v oblibě panenky či kolébky. Vhodným materiálem pro výrobu hraček bylo dřevo, ale třeba také i odložené cívky od nití – špulky. Běžnou hračkou z nich vyráběnou byla kromě různých typů vozíčků velmi často také káča, valašsky ... (16) nebo ... (17). Z cívky je také vyrobená hračka na obrázku zvaná ... (18).

Obrazec křížovek tvoří dětská káča vyráběná na Valašsku v dnešní době.

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:

 2 nesouměrné střídavé polomozaikovky

 

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka (obrazec viz níže). Všechny typy políček jsou již předkresleny. 16. tajenku (4) naleznete systémově skrytou postupně písmeno za písmenem ve správně vyplněném obrazci.

 

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Určitá politická organizace. - 2. Co se zdarma přidává navíc při větším nákupu; draci. - 3. Drobné; rodiště autora Žen; postel; anglicky „brambory“. - 4. Mnoho součástí jezdeckého vybavení; zorané pole; jméno staroperských králů; role herce Moralese; silikát + božský stvořitel cihel. - 5. Prosvěcovač vajec; spílat; sudokopytník; švédský herec; jádro; špice; francouzská zkratka Mezinárodní akademie cestovního ruchu. - 6. Klást pasti; ?5/2?; studijní předmět; prstence dórské hlavice; brazilské sídlo; planetka; chvějivý zpěv (slovensky). - 7. Postava z Muže s posláním; seskupovati; vážnost; odírat; cizí ženské jméno; bratr Večernice; voduška. - 8. Cizí mužské jméno; drezúra; ?9?; indické sídlo; označující míle; truhla (slovensky); německy „pomatený“. - 9. Utahovák; jednotka výživnosti; nepatrně sprchnouti; dílo bulharského básníka; lotyšská řeka; ?1?; čistiti. - 10. Anglická zkratka goniometrické funkce; spojka; starověká zbraň; bengo; africký kmen v Nigeru; spínací polovodičový prvek; značka jednotky tlaku. - 11. Vniknutí do něčeho; stará jednotka hmotnosti ve střední Asii; indiánský kmen v Arizoně; město ve východní Guineji; sídlo v Burkině Faso; druh pryskyřičné látky; slovenská předložka. - 12. Kolokvinta; trdlo; pohyb kolem něčeho; zkratka Knižního klubu; brazilský filmový producent; strom; nerost; zafačovat; izraelský kmen. - 13. Oáza v Saúdské Arábii; žasnout; americký ragbista; čínské platidlo; anglická zkratka plodinové burzy v Chicagu; v esperantu „topinka“; tkanina pro sportovní konfekci; hrdinsky (slovensky); anglicky „mravenec“. - 14. Skvost; ?7?; žebra u hudebních nástrojů; lék; britská herečka; stipendium; lotyšský dramatik; jméno trumpetisty Svenssona. - 15. ?4?; modelka; dětinsky; druh výrobny; barokní paruky; hlupákova. – 16. Barva; kosočtverečný nerost; starci; ?2?; rod vodních rostlin. – 17. Určitá křivka; chod koně; určitým způsobem povrchově upravit; regulační zařízení u čerpadel. – 18. Cizí ženské jméno; řeholnice; ?3/2? (3/2.1 + 3/2.2 + 3/2.3); pohoří v Asii. – 19. ?8?; ?3/1?; zaslat úřední spis. – 20. Herec účinkující v americkém filmu (tvůrčí podíl na něm má i Hopkins); moravské sídlo; římská plebejská rodina; chov ptáků v klecích. - 21. Černý kůň; japonský film; textilní materiál; sedět. - 22. Maliské město; nevlastní syn důstojníka Anatolije v jednom ruském filmu; rostlina. - 23. Pseudonym italského básníka (podle kormidelníka Argonautů); ostrov v Jižních Sporadách; linie. - 24. ?13?; osoba ovládající techniky středověkého japonského bojovníka; přivlastňovací zájmeno. - 25. Tažná zvířata; sídlo v USA; ?18?. - 26. Turecký spisovatel; sukně; španělsky „ostrov“. - 27. Jméno komika Laurela; rak; cesta mezi řadami soch v parku. - 28. Gentleman Jim. - 29. Snímek.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 28. Egyptský pán nebe a vládce světa; vychovatel posledního ruského cara. - 29. Autor Šťastného návratu; brankoviště; místo bez sněhu. - 30. ?17?; anglická herečka; členka skupiny Panika; nejdříve; vytrvalá bylina. - 31. Gruzínská tisková agentura + svršek; nesouhlasiti; nepršet; zahradní květiny; bouchanec; víska v Čechách. - 32. Spisovatel; určitý těžebník; název výtvarné výstavy; ryby; druh muskovitu; strom; ?10?. - 33. Slivky; ?3/3?; starořecké zápasiště; představitel Adama; ženijní potřeby; etiopská délková jednotka; oblečení rodiče. - 34. Sídlo na Madagaskaru; asteroida; domácké ženské jméno; sklad; nato; ruské sídlo; houby. - 35. Umývadla; dívčí jméno; jistým způsobem vnímati; rukojeť; ohoblované pruty; temné mračisko; parafrázovaná. - 36. Japonská platidla; prudkost; mimozemšťan; ?12?; týkající se smyslového orgánu; srbská zlatá mince (slovensky); netečná. - 37. Planeta; nerost; pak; indiánský jazyk; bez dlouhých úvodů; červenohnědá barva; dům českého knihtiskaře v Praze. - 38. Severní vítr; italské sídlo; kroužek; silný zvířecí hlas (slovensky); planetka; podstata; ?15?. - 39. Zjevení; vysídlení; neobratné; loupit; americký orchestr; vzájemné potlačování růstu a jiných životních projevů jednoho organismu druhým; židle; kazašské sídlo. - 40. Český fyzik; africké mužské jméno; David; okvětí; ?14?; týkající se keltských obyvatel Walesu (jazyk); dělník v pískovně v české kriminálce; černohorské sídlo. - 41. Citoslovce; švédský název města v lesnaté finské krajině; španělsky „žába“; platidlo užívané na Curaçau; nakonec; plemeno kura; husa; důlní lampa; sekati. - 42. Stezky zřízené v močálovitém terénu; vanuatský ostrov; bezvýchodné postavení; had; druh výrobního materiálu; malíř; vlastnost loveckého psa. - 43. Čus; zastavárna + řeka ústící do zátoky Ij; v esperantu „bednář“; žvanit o svitku koření; ?11?. - 44. Hostinec; i; Naděžda Konstantinovna Krupská; znečištěné v máji sklizené ředkvičky. - 45. Zollerovo jméno; určitý subtropický keř (slovensky); americký televizní seriál. - 46. Obchodní název textilního materiálu; nedat takt; hořká sůl. - 47. ?6? (6/1 + 6/2; 6/1 = 5/1). - 48. Druh onemocnění.

 

HÁDANKY

 

Moto: Ostatní ať skáčou, my si hrajem s káčou.

 

1                  HLÁSKOVKA

             (J: 2 8 8 4, 4 4 1 6 2 4)

Na voršilku vozka hledí,

sem tam běhá, neposedí.

 

2         VÝPUSTKA

Povědomý nepořádník

má na děcka špatný vliv,

po výšlapu oděv s dírou

dává prckům na odiv,

jeden duchem nepřítomen

hraje si dál jako dřív.

 

3        CITOSLOVKA

Stromořadí cesty stíní,

hbitě za strom vazba skočí,

herec na člun vstoupit míní,

někdo tu má velké oči.

Pepu scéna pobavila,

cvičívá s ním pořád milá.

 

4           PŘESUNKA                         

Přes část pušky leží sítě,

na nervy tlak lesník tuší,

liják skrápí suché nitě,

poláků tah potlesk ruší.

 

Bujná kštice panovníka

zdobí stránky učebnice,

místo čtení prozaika

hošík hrál si u stanice.

 

5           POLOVSUVKA

V chrástech pták se zimou třepe,

ve vozidlech kamna schází,

v práci balík kosu klepe,

v závodě choť ledy mrazí.

To baculka v chýši taje,

ta tam roky čiperná je.

 

6            VÝMĚNKA

Palma stinné kouty skýtá,

muž jak čára potok hledá,

zástup chlapců léto vítá,

s nimi si hrál neposeda.

 

7             PŘÍSUVKA 

Špindíra prolézá stavení dělníka.

Ester za stavením s baterkou zrovna je.

Děvče se s trikem svým dostalo do háje,

ten měl být na scéně, až ono zabliká.

Před domem kluk si hrál. A navíc volá je.

 

8              OBNAŽKA

Pro nápoje pochopení

bere nemoc muži v dáli,

kde kol ramen nevelicí

tvorové se držívali,

na chodníku u stavení

víc než dva si chlapci hráli.

 

9          ZÁHADNÝ NÁPIS      

Prudký náraz větru cítí

zručný dlouhán u spínačů,

pohyb půdy hýbá sítí,

přesto dívky chtějí káču.

Muž s bandaskou slyšel dívky,

udělá on hračku z cívky.

 

10          HÁČKOVKA

Zvláštní kouzlo měla řeka,

její svěžest, závoj mlhy,

procházky, kde hnízdí vlhy,

kde kluk hraním ptáky leká.

 

 

LOGICKÉ ÚLOHY

 

Moto: A přece se točí.

           

1. Dráha káči

 

Točící se káča nám na rastru sudoku vykreslila spirálovitou dráhu zhruba zobrazenou barevnými políčky. Vyplňte prázdná políčka rastru číslicemi 1 až 9 tak, aby se stejné číslice neopakovaly v žádném řádku, sloupci, ani ve vyznačených menších čtvercích. Rozdíl dvou číslic v barevných políčkách, která spolu sousedí stranou nebo rohem, je vždy jedna. Za správné řešení získáte 25 bodů.

 

 

2. Moucha na káči

 

Když se naše káča na obrázku dotočila, sedla na ni moucha v bodě M. Jakým způsobem musí moucha obejít káču po jejím povrchu na bílé ploše kolem dokola, aby šla nejkratší cestou a vrátila se zpět do bodu M? Bílá plocha představuje plášť komolého kuželu bez podstav. Za správné řešení získáte 20 bodů.

 

3. Káča tady, káča tam

 

Rozmístěte do obrazce přesně 22 káč, do každého prázdného políčka nejvýše jednu. V prázdných políčkách, která stranou nebo rohem sousedí s dvojkou, se vyskytují přesně dvě káči. Za správné řešení získáte 20 bodů.

 

 

 

4. Scházející káča

 

Káči ve čtverci na obrázku jsou logicky rozmístěné. Doplňte do prostředního pole scházející káču ve správné poloze a své řešení zdůvodněte. Za správné řešení získáte 10 bodů.

 

 

5. Dokola jak s káčou

 

Vepište do některých prázdných políček obrazce číslici 1, 2 nebo 3 tak, aby se každá právě jednou objevila ve všech řádcích i sloupcích. Od vchodu do obrazce vyznačeného šipkou až po jeho střed musí jít spirálovitým koridorem číslice za sebou, šestkrát dokola, čili 1-2-3-1-2-3- a tak dále. Za správné řešení získáte 20 bodů.

 

 

6. Káča na kusy

 

Klukům se podařilo odřezat z káči komolé kužele a středem je provrtat. Na kolík A nasadili tři menší kusy, na kolík B dva větší kusy dle obrázku. Máme tyto kužele přemístit co nejmenším počtem tahů na kolík C tak, že budou na sobě ležet od největšího po nejmenší, největší kužel dole. Každým tahem můžete nasadit jeden kužel na některý kolík, nikdy však nesmíte položit větší kužel na menší. Řešení zapište ve formě x tahů, např. A-B znamená přesun kužele z kolíku A na kolík B. Za správné řešení získáte (50 – x) bodů.

 

 

7. Plná káča

 

Trezor má 25 přihrádek, které jsou představovány políčky rastru. Vy máte 25 pytlů s penězi, v každém z nich je 1, 2, 5 nebo 10 milionů peněz. Rozmístěte pytle do přihrádek trezoru (do každé právě jeden) tak, abyste v řadách a sloupcích dosáhli součtů peněz uvedených v milionech po stranách rastru. Za správné řešení získáte 15 bodů.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 71. kolo JLA probíhalo od 15. února do 15. března 2024, můžete si otevřít řešení 71. kola JLA, předběžné výsledky 71. kola JLA a ohlasy na 71. kolo JLA. Došlo rekordních 187 řešení, děkuji za ně, pěkné dny, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies