jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA  LUŠTITELSKÁ  AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 29. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 8. října 2014 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.schak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 3365 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

Změny v použitých pramenech

Pouze pro toto 29. kolo JLA si v použitých pramenech pro rok 2014 u PO doplňte prameny Československý vojenský atlas (Naše vojsko 1965-66) a Naučný slovník zemědělský 1-13 (Státní zemědělské nakladatelství 1966-92), naopak při tvorbě nebyl použitý Zahradnický slovník naučný. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví.

29. KOLO

KŘÍŽOVKY

VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 4

Pan spisovatel Šuleř líčí, jak v hospodě Na Posledním groši vyhrává ... (1) do propadu. Housličky rozprávějí: lesti si něco vyhrajeme, lesti si něco vyhrajem... ... (2) odpovídá: trúfám, trúfám... A druhé housle kontrují: kočičinec, kočičinec... ... (3) hraje nějaký Trusina, noty nezná, je ... (4), ale ... (5) ovládá výborně a dovede melodii přizdobit po svém, ten utrefí, co kdo předzpívá. Sekundu si přivedl svého, jakési chlapčisko ještě. Štěpán Dudík z Lázů tluče ... (6), nástroj má věčně rozladěný, ale moc se s tím nepárá a ... (7) sbírá na strunkách paličkami skoro poslepu, úhoz má pružný oběma rukama. Na basu hraje Blažek z Liptálu, ... (8) je to pořádný, v hubě má už jenom samé kolozuby od toho, jak si pomáhá zuby natahovat ... (9), ale jak začne připírat, basa mu pod rukama zrovna mluví: v zemi ďůra, v zemi ďůra...

Valašskému ogarovi zabrala nejvíce času ... (10), v nejmenším věku byl husařem, pak kozařem či kravařem, až konečně valachem. V kapsách řádných ogarů nikdy nesměly chybět křiváky (zavírací nože), které též představovaly ... (11) pro klukovské vyřezávání. Stačilo uříznout ... (12), trubičku z kůry dlouhou 4 až 6 cm svléci z prutu a po několika zručných řezech byla na světě ... (13). Na obrázku je naznačena fáze ... (14).

Řezbáři by si při výrobě dřevěných hraček už pouze s křiváky nevystačili. Pomocí řezbářského ... (15) se pod jejich rukama zrodil nejeden koník, jelen, srnka, ... (16) či koza. Jako obrazce křížovek posloužily tentokrát dvě vyřezávané hračky - ... (17).

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:

 9 nesouměrných střídavých polomozaikovek

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka (obrazec viz str. 31). Dva výrazy jsou vepsány rébusově. Všechny typy políček jsou již předkresleny. 12. tajenka (6 5) je skryta.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Leč. - 2. Hornina. - 3. Chuťovka. - 4. Zjišťovávat polohu ukazatele na stupnici měřicího přístroje. - 5. Odmítnouti; domy + ?16?. - 6. Hostova; Gomezův kolega; žvást. - 7. Norský jachtař; fonty. - 8. Měkký znak; vije. - 9. Rozpačitý (slovensky); valně; příbuzná (španělsky). - 10. Cizokrajný keř; deset gramů; rostlina. - 11. Měsíc aztéckého kalendáře; ?8?; český básník. - 12. Mnoho vydělávat; obětiště poblíž Hebronu; druh sýra. - 13. Heterocyklická sloučenina; určité peníze; vrstva; patřící dívce jistého jména; kompresní program (slovensky). - 14. ?6?; ?9?; moučnice; čepec; hlas hodin. - 15. Prvek hřebenovky; skupina hmyzu; hornická (ze slovenštiny); kmen koní. – 16. Meditace pohybem; určitá plodina; suchary; domácké ženské jméno; filozofická myšlenka (slovensky); zánět tvářové sliznice. – 17. Rod mořských korýšů; tanec; ?4?; dedukce; etiopská řeka. – 18. Mlhy; pseudonym německého baladika; řeč portugalského kněze; maďarský anatom; vyhloubenina; domácké mužské jméno. – 19. Hlasitý projev radosti; veřejná nabídková soutěž; ztroskotání; čeleď rovnokřídlých; pršet; sudokopytník; přestat foukat; žárem převádět kovy z pevného skupenství do kapalného. – 20. Mexická délková jednotka; opony; druh automobilu; ruské sídlo; moldavský herec; přezdívka cikánských vyzvědačů; ?14?; karibský umělec a keramik. - 21. ?1/2?; domácké ženské jméno; doyen; turecké ženské jméno; míchaný předkrm; být na návštěvě s manžely. - 22. Jistá společnice; anglický mořeplavec; týkající se rozety (slovensky); švýcarské město; patřící českému výtvarnému umělci; ?11?. - 23. Lístek s označením chyb (v textilní výrobě); ?7?; bavlněná látka; plemeno prasat; hudební zkratka; imitovat českého herce. - 24. Théby; přítok Labe; skoryj pojezd (zkratka); ženské jméno; ?5?. - 25. Nikoli; ?3?; mládě šelmy; přechylování substantiv; citoslovce; rány; uhrazení. - 26. Kolečky; příkopy (dle Řezníčka); patřící chlapci jistého jména; anglický hráč na bicí; stará slovanská osada. - 27. Spojka; nepořádek; lelík; ?2?. - 28. Sypati; ?10?; copan; dvoupísmenné súdánské sídlo; zvuk vydávaný havrany. - 29. ?15?; suverenita; eso. - 30. Pobídka; legrace. - 31. Kost; zdání.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 30. Vítězná píseň v soutěži Triangel. - 31. Menší dravé ptactvo; italský malíř. - 32. Letem brázditi; jelenci; kód letecké společnosti Latvian Airlines; týkající se dezertního vína. - 33. Soudce; dílky; arabský název solných močálů při Hilmendu; zachrule. - 34. Značka hektaru; čtverec; co libo + kostarické sídlo; Hórův syn; pomocníci; hrobka. - 35. Stavení; lýko; ?13?; stereokomparátor; působiště; obyvatel jednoho ze světadílů. - 36. Basa; ?1/1?; nuže; náležející americkému cestovateli; sopka na ostrově Celebes; vyváděti. - 37. Sbohem; citoslovce; české sídlo; název díla slovenského básníka; krevní msta (u Čerkesů); vyvolaná; místo protifeudálního hnutí v letech 1830 až 1831; druh automobilu; citoslovce. - 38. Autor Druhé pravdy; planetka; kohabitace; rozhodující podání setu; citoslovce. - 39. Plonková desítka; menší povozník; smutné; hedvábná tkanina; městnání krve. - 40. Chorvatské pohoří; název české souhlásky + patřící španělskému scenáristovi; francouzsky „tehdy“; druh porostu; hudební styl. - 41. Rostlina; týkající se určitého ptáka; mimo živé tělo; nepříjemné myšlenky; jít. - 42. Jehlice; koženka; štěnice; smyslové slasti; tropické dřeviny; rychle. - 43. Slušnost; dodatek hudební věty; hrubec; vojenský kabát. - 44. Stratigrafický stupeň; v sanskrtu „znalost“ + jít s bicyklem (do kopce) + stará délková jednotka užívaná ve východoasijské zemi; druh nádoby (slovensky); zapatlat. - 45. Ilyrský vládce; háček; přítok Váhu; lotyšská bohyně; hromaděný. - 46. Přítel autora biografie nesoucí v názvu jméno Marie Stuartovny; pojmenování syrských cikánů; Sterlingova kolegyně; okrasné rostliny. – 47. Archeologická lokalita v Iráku; Červenkův spoluhráč; ?17?. – 48. Stupeň písma; Křemenovo působiště; tok na Slovensku. – 49. Mající plochu 100 m²; druh obrazu; hudební nástroj. – 50. Nějak; zkrušit. – 51. Gabonské sídlo; houba. – 52. Čepice; vášnivá; naprosto (slovensky); barmské platidlo. – 53. Klepávat; krůpěj; předložka. – 54. Nafoukanost; americký herec; sklad zboží. – 55. Národnost v Číně; šidit sekretářku; šiška. – 56. Vedle; mající velmi mnoho očí; vzorec jednoho ze stannidů; dítě. – 57. Jsoucno; místo na jednom z fidžijských ostrovů; ruské sídlo. – 58. Tvrdá (cesta); několik blízkých kvaských jazyků; indiánský náčelník. – 59. Vyhověti (požadavkům). – 60. Územní jednotka v EU; perský básník. – 61. Cizí ženské jméno; ruská řeka. – 62. Mineralogická lokalita v Alžírsku. – 63. Samice hmyzožravého savce. – 64. Prealveolára.

 

 

hádanky

Moto: Hledáme řešení na téma pasení.

1                ZÁHADNÝ NÁPIS

Pasák dělá svoji práci,
domů se až večer vrací.2         OBLOŽKA

Diviš jen pro techno žije,
jeho ohoz o tom svědčí.
Lojza zase buben tahá,
jeho neduh hlína léčí.
Dívky technař vyhledával
na ostrově podle řečí.3       HLÁSKOVKA

  (5 5 - 9 1 7 5 2 6 7 8 4)

Kouřem orgán zákazníka
prý nesmělý viník zřídil,
ozbrojený strážník pořád
po otiscích jeho slídil.


4               ZÁMĚNKA

Po modlitbě země baží,
hyena se stranou stáhla,
nemocného bulky sráží,
zubatá na kmeta sáhla.


5               OBNAŽKA

Ruší spánek povídačka,
chytrý muž bdí, mne si oči,
tuk na chleba v šenku maže,
po hře pivo se tu točí.
Jalovice nyní trávu
dávala si na úbočí
.


6                   ODSUVKA       

Za stájí bodíčka na šňůře sleduje
jinoch, co o sebe přehnaně pečuje,
za loukou hoch hlídá pruh polí cechovní
lidem, co živí ho – ti jsou si nerovni.


7             ZÁMĚNKA

Léčky svodů nabízely
povědomé pokojíky,
dlouhán zvolil vnady krásek,
sportovci si dali kliky,
měl rád ženy, zpěv a tanec,
nemá co jíst ztroskotanec.


8              VSUVKA

Světla ramp si zpěvák cení.
Troška plní čaje šálek.
Tramp si užil táboření,
za vytí psů liška dálek.
Pozoroval s potěšením
koně u bříz peciválek.


9           VÝPUSTKA

Po léčení změny přišly,
vada mizí mému druhu,
dobré zboží, žádné hadry,
straky žene děcko k luhu.


10     OBMĚNKA (N: 51, J: 42)

Visí láhve blízko trupu,
paní chvaty probírají,
šereda o řece žvaní,
zrna poblíž jehňat zrají,
baby jen tak pasou koně,
chlapi mají starost o ně.

 

LOGICKÉ ÚLOHY

Moto: Žádné jízdy s kolečky, teď řešíme ovečky.

 

1. Pasení oveček

Na pastvině 9 x 9 polí se nachází 9 pastýřů (P) a 72 oveček očíslovaných čísly 1 až 8. Rozmístěte je tak, aby každý řádek, sloupec i vyznačený čtverec 3 x 3 pole obsahoval jednoho pastýře a osm oveček se všemi čísly 1 až 8. Pastvina je na několika místech rozdělena neprůhledným křovím (tučné linie). Platí, že každý pastýř ze svého stanoviště vidí vodorovně a svisle přesně 8 oveček s různými čísly 1 až 8. Za správné řešení získáte 25 bodů.

 

2. Ohrádka pro ovce

Zakreslete s použitím naznačeného rastru do obrazce jednu ohrádku pro ovce. V některých polích je uvedeno, kolik ze sousedních čtyř stran je osazeno plotem. Ovšem čísla byla nahrazena písmeny; stejná písmena znamenají stejné číslo, různá písmena různé číslo. Za správné řešení získáte 15 bodů.

 

3. Trojice oveček

Bača má na ploše 10 x 10 polí 75 oveček (O). Rozdělte je do trojic šikmými spojnicemi dle příkladu ve tvaru písmene V (naznačené spojnice mohou být i v pootočené poloze). Každá ovečka patří do některé trojice a spojnice různých trojic se neprotínají. Za správné řešení získáte 20 bodů.

 

 

4. Zahánění oveček

Večer pastýř musí zahnat své stádo zpět pod střechu. Jeho cesta začíná v levém horním rohu pastviny (písmeno P), pohybuje se vodorovně nebo svisle přes středy políček. Cesta končí na salaši v pravém spodním rohu (písmeno S). Po cestě musí projít všemi políčky s ovečkami (O). Zároveň platí, že žádné políčko nenavštíví dvakrát a v žádném čtverci 2 × 2 políčka nenavštíví všechna 4 políčka. Za správné vyznačení pastýřovy cesty získáte 20 bodů.

 

5. A co vlci?

Ovečky jsou v bezpečí salaše a vlkům nezbývá než výt na měsíc. Vepište do mřížky názvy všech 12 měsíců současného českého kalendáře ve stylu scrabble. Každý z vlků vyje na jeden měsíc, což se projevuje tak, že první písmeno názvu příslušného měsíce je umístěno v sousedním políčku vpravo od hlavy příslušného vlka (pro vodorovný směr vpisování) nebo v sousedním políčku pod hlavou příslušného vlka (pro svislý směr vpisování). V jednom políčku se jeden vlk skrývá za druhým, tedy jsou v něm vlci dva. Za správné řešení získáte 20 bodů.

6. Ovce a vlci

Nalezněte v obrazci pozici 20 ovcí (O) a 10 vlků (V) tak, aby každý řádek, sloupec i ohraničená oblast obsahovala 2 políčka s ovcemi a 1 políčko s vlkem, přičemž políčko s vlkem nesousedí stranou ani rohem s žádným políčkem s ovcí nebo s dalším vlkem. Navíc se v žádném čtverci 2 x 2 políčka nevyskytují více než 2 ovce. Za správné řešení získáte 20 bodů.

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 71. kolo JLA probíhalo od 15. února do 15. března 2024, můžete si otevřít řešení 71. kola JLA, předběžné výsledky 71. kola JLA a ohlasy na 71. kolo JLA. Došlo rekordních 187 řešení, děkuji za ně, pěkné dny, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies