jemelik

jemelik


Vážení přátelé,

na této stránce máte vyvěšena autorská řešení hádanek, logických úloh a křížovek 26. kola JLA.

U křížovek jsem očekával, že řešitele nejvíce potrápí hledání skryté tajenky KAČA, ale zase jsem se netrefil. Řeholnice nebyla boží panna, ta také udělala své, ale Boží děti zabraly nejvíce, resp. jejich zakladatel. Panny byly bosé.

U hádanek způsobila těžkosti některá méně známá spojení s káčou, třeba "točit se jako káča v čepici" a přísuvka s chytáčkem, kde navíc kluk děvče volá. A račík v češtině není, tak i s nevelikým tvorem byly problémy.

U logických úloh bylo potřeba dát pozor na úlohy vytvořené na základě známých úloh, v našich úlohách nestačilo si pouze najít řešení Hanojských věží nebo Mouchy na kuželu na internetu, musely se řešit.

Vladimír

Řešení 26. kola JLA:

Křížovky:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Antistrana. - 2. Nádavky zboží; dragouni. - 3. Kovky a padíky; Talence; katr; taters. - 4. Sta ostruh; oranisko; Kýros; Isra; kulkeit + Kulla. – 5. Ovoskop; vadit se; sassa; Karte; báze; čela; ACIT. - 6. Líknout; skanzen; teorka; anuli; Tará; Jiri; trilok. - 7. Tavo; rovnati; estime; česat; Kaija; Ilat; abok. - 8. Yvo; dril; výrobky; Pauni; milná; rakva; irre. - 9. Pok; nem; orositi; Psalmi; Rauza; místo; mýti. - 10. CTN; ač; taran; polda; Dyerma; diak; kPa. - 11. Vnočení; sá; Pima; Kankan; Lekou; laka; so. - 12. Kopva; kuba; oblet; KK; Edde; kaoba; tysonit; ovázat; Ašer. - 13. Atvá; koprnět; Hyland; tael; CME; toasto; stanovka; statne; an ant. – 14. Klénot; zvonice; katény; alverin; Kimbo; stipko; Rainis; Lalle. - 15. Malíři; pinapka; pošetile; pečivárna; alonže; kélova. – 16. Neapolka; lavrionit; dědákové; rekreanti; Elatine. – 17. Kvintika; klus brauny; olemovat; presostat. – 18. Rakela; bosá panna; Alois a Bohumír; Pamír. – 19. Studny; sourozenci; odeslat akt. – 20. Male; Véska; Vari; avikultura. - 21. Rapa; Koge; melé; hačat. - 22. Segu; Saňka; nana. - 23. Tifi; Lero; ryha. – 24. Hoši; ninja; vaša. - 25. Osli; Iota; tank. – 26. Erdi; caska; isla. – 27. Stan; nika; alej. – 28. Reeves. – 29. Fotočka.

 


 


Hádanky:

1. Kopist u vajec – po jeptišce pokukuje kočí, jako káča v čepici se točí.
(písmena I a V jsou někdy použita jako čárky a háčky, úsloví „točit se jako káča v čepici“ znamená „nečinně se motat“ dle PSJČ, heslo čepice nebo „sem tam běhat“ dle ČSVAS, heslo 1530.1, str. 191, levý sloupec zhruba uprostřed)

2. Známý šlendrián, dítka, čundr, oblek – zamyšlen drandí káču drobek.
(drandit káču viz SSJČ, heslo drandit)

3. Alej (aleje), štěp, pouto, Vala, kajak, okáč – stále ještě Pepou točívá láska jako káčou.
(točit někým jako čamrdou viz SSJČ, heslo točit = ovládat ho, cvičit s ním viz SČSAA)

4. Lučík, nápor, útek, flám, klaka, čupřina rádži – klučina proutkem flákal káču při nádraží.(flákat káču viz SSJČ, heslo flákat)

5. Natě, chaja, kočáry, kachláky, praní, pak, míle, táta – na chatě jako káča rychlá kyprá paní kmitá léta.
(běhat jak čamrda viz SSJČ, heslo čamrda, o hbité čilé osobě)

6. Ságo, rohy, linka, ručej, lid – s ogary honil káču rejdil.
(linka = řada viz SČSAA, honit káču viz SSJČ, heslo káča)

7. Vepř, dům skaláka, urát, lest – vepředu mrskala káču ratolest, Erčo. (dokončení jádra "Erčo je vytvořeno z přisouvaných písmen)

8. Střiky, sluch, viróza (ciróza), ptáček, kliky, vačík – tři kluci roztáčeli káči.
(klika = rameno viz SČSAA, vačík je andský mrňavý vačnatec)

9. Poryv, bidlo u stykačů, sesuv, pulci – vyrobí tlouštík káču ze špulky.

10. Div, Teplá, švih, rouška, couračky – dítě plaší hrou s káčou racky.

 

Logické úlohy:

1. Dráha káči

Řešení viz obrázek.

 

2. Moucha na káči

Dráha nejkratší cesty mouchy je nejlépe patrná na rozvinutém plášti kuželu, jehož tvar špička naší káči má (tloušťka čáry se rovná šířce lezoucí mouchy). Plášť rozvineme od površky, na které leží bod M. Pak nejkratší cesta vede po tečnách z bodů M ke kružnici, která tvoří spodní okraj bílé plošky na káči, do bodů jejich dotyku A a B s touto kružnicí a mezi těmito dvěma body po obvodu této kružnice (viz obrázek). Po stočení pláště do kužele vytvoří tato cesta smyčku zhruba ve tvaru prohnuté kapky.

 

3. Káča tady, káča tam

Řešení viz obrázek.

 

4. Scházející káča

Káči ve čtverci na obrázku představují malé ručičky hodin. Dosazením hodin, na které ukazují, vznikne magický čtverec se součtem 21 v řádcích, sloupcích i obou hlavních úhlopříčkách. Do prostředního pole patří káča ukazující na sedm hodin.

 

 

5. Dokola jak s káčou

Řešení viz obrázek.

 

6. Káča na kusy

Optimální řešení na 31 tahů, např.: A-C, A-B, C-B, A-C, B-A, B-C, A-C, B-A, C-A, C-B, A-B, C-A, B-C, B-A, C-A, B-C, A-B, A-C, B-C, A-B, C-A, C-B, A-B, A-C, B-C, B-A, C-A, B-C, A-B, A-C, B-C.

 

7. Plná káča

Řešení viz obrázek.

 

Autorem úloh č. 1, 3, 5 a 7 je Honza Krtek Novotný.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 71. kolo JLA probíhalo od 15. února do 15. března 2024, můžete si otevřít řešení 71. kola JLA, předběžné výsledky 71. kola JLA a ohlasy na 71. kolo JLA. Došlo rekordních 187 řešení, děkuji za ně, pěkné dny, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies